Informacija gyventojams

  Savivaldybės administracijos direktorės 2011-05-18 įsakymu Nr. A27-1135 patvirtinta žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo planavimo sąlygų rengimo ir projektų derinimo tvarka

 

Asmenys, norintys pateikti prašymą ar skundą, gali padaryti tai visą Savivaldybės darbo laiką (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00, penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45). Pasibaigus Savivaldybės ir seniūnijų darbo laikui, kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį Savivaldybės administracijos skyrių darbuotojai priima interesantus bei jų prašymus iki 18.00 val.
Dėl priėmimo asmenys gali kreiptis ir būti užrašomi telefonu, el. paštu arba atvykę į savivaldybę ir seniūniją.
Lankytojų dienos priėmimo grafikas iškabinamas viešai prieinamoje vietoje nurodant jame priėmimo laiką, priėmimo metu svarstomus klausimus, priėmimo trukmę, asmens vardą, pavardę, paskirto klausimui nagrinėti specialisto kontaktinius duomenis.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir pasikeitus suderintam aptarnavimo laikui, atsakingas už asmenų užrašymą į priėmimą valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie tai įspėja asmenį ir kartu su juo perplanuoja priėmimo laiką.
Į priėmimą neužsirašę asmenys aptarnaujami eilės tvarka. Už tokių asmenų informavimą ir aptarnavimo laiką atsako valstybės tarnautojai ar darbuotojai, atsakingi už asmenų užrašymą į priėmimą.
Į priėmimą atvykusiam asmeniui išduodama priėmimo registracijos kortelė, kurioje nurodoma:
            1. kada ir kur vyks priėmimas
            2. kas priims asmenį (vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)
            3. už asmenų užrašymą į priėmimą atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo telefonas ir elektroninio pašto adresas.
Tokia informacija perduodama ir užsirašantiems el. paštu. Užsirašantiems į priėmimą telefonu, ši informacija perduodama žodžiu.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už asmenų registraciją į priėmimą pas skyriaus vedėjus bei specialistus, sąrašas

Gyventojai, norėdami gauti informaciją žemės ūkio klausimais, gali iš anksto registruotis telefonais:
melioracijos klausimais - 272 63 19 arba 523 kab.;
priėmimo diena: antradienį 8-17 val.
žemės ūkio technikos registravimas - 272 60 65 arba 503 kab.
priėmimo dienos: antradienį 8-12 val., ketvirtadienį 13-17 val.
Visais kitais klausimais - tel. 272 52 99 arba 502 kab. 8-17 val.

Pas Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus specialistus prašome registruotis iš anksto - tel.: 275 0035 (trumpasis tel.:  423) arba el. paštu andrej.sesko@vrsa.lt

Priėmimo laikas:
ANTRADIENIS 14:00 – 17:00
TREČIADIENIS 9:00 – 12:00
Česlava Lisovska:
ANTRADIENIS 9:00 – 12:00
TREČIADIENIS 9:00 – 12:00

 In­for­muo­ja­me, kad no­rin­čius užsi­im­ti kai­mo tu­riz­mo ver­slu Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai kon­sul­tuo­ja kiek­vie­ną  pir­mą­jį tre­čia­die­nį nuo 9 iki 12 val. 308 kab. (dėl kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimų) ir 425 kab. (dėl kaimo turizmo sodybos statybos ir esamos sodybos pritaikymo kaimo turizmui).

Savo nuomonę galite pareikšti užpildydami šią anketą ir išsiųsdami ją adresu vrsa@vrsa.lt

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas