Atmintinės


Socialinės paramos

                                                    
                      Gyvenamųjų patalpų


- Vienkartinė materialinė pašalpa
- Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
- Teikiama piniginė socialinė parama nepasiturinčioms
šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims

- Išmokos vaikams
- Kompensacijos Lietuvos Respublikos
nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems (žuvusių šeimoms)
nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos,
kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti

Vienkartinė kompensacija asmenims, sužalotiems atliekant
būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje
žuvusių šeimoms

- Vienkartinė pašalpa žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų
okupacijos dalyvių šeimoms

- Finansinės paramos suteikimo artimiesiems užsienyje mirusių
(žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti
į Lietuvos Respubliką

 - Kompensacijos Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo
dalyviams

 - Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo
motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms
septynis ir daugiau vaikų

 - Šalpos pensijos, šalpos kompensacijos, našlaičių pensijos,
slaugos išlaidų, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos

 - Būsto pritaikymas žmonėms su negalia
 - Specialiųjų lendvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo
išlaidų kompensacija

 - Specialiojo transporto paslaugos
 - Laidojimo pašalpa
 - Apgyvendinimas stacionariose socialinės globos įstaigose
 - Socialinė parama mokiniams
 - Specialiųjų poreikių lygio nustatymas
 - Invalidumo grupių prilyginimas
 - Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras
 - Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

           

            
            -  Pageidaujantiems gauti valstybės remiamą kreditą būstui įsigyti
            -  Pageidaujantiems išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą 
           -    Pageidaujantiems privatizuoti (pirkti) nuomojamas gyvenamąsias patalpas
           -    Statinių naudojimo ir techninės priežiūros atmintinė statinių naudotojams
                  

          


Civilinės metrikacijos


 

 

 - Gimimo registravimas
 - Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo apskaita
 - Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
 - Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų  apskaita
 - Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
 - Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas ketinantiems tuoktis užsienio valstybėje
 - Santuokos nutraukimo registravimas
 - Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą
 - Įvaikinimo registravimas
 - Tėvystės pripažinimo ir tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
 - Civilinės būklės įrašų papildymas, ištaisymas ir pakeitimas
 - Vardo, pavardės, tautybės keitimas
 - Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
 - Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
 - Mirties registravimas
 - Kartotinio civilinės būklės akto įregistravimo liudijimo išdavimas
- Valstybės rinkliava
-Teisės aktai, reglamentuojantys civilinės būklės aktų įrašų registravimą, civilinės metrikacijos įstaigų paslaugų teikimą

 
 


 Privatizavimo


 

 - Atmintinė norintiems įsigyti parduodamas Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas ar nekilnojamuosius daiktus

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas