Prašymų formos

                                                                    
 Tema  Prašymo forma  Atsakingas skyrius
Dokumentų kopijų išdavimas  Prašymas dė dokumentų kopijų išdavimo  Bendrasis skyrius
 

 Prašymas išduoti archyvo pažymą

 Bendrasis skyrius
 Teritorijų planavimas 

Prašymas dėl papildomo sklypo pirkimo (doc)

Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius

Prašymas  dėl sklypo suformavimo prie esamų pastatų (doc)

 Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius

Žemės sklypo plano rengimo reikalavimai (doc)

 Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius
 Prašymas planavimo sąlygų sąvadui detaliojo planavimo dokumentui rengti (doc)  Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius
 Dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo (doc)  Architektūros ir teritorijos  planavimo skyrius

 Prašymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo

 Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius

 Prašymas specialiosioms projektavimo sąlygoms statinio architektūrai  formuoti ir sklypui tvatkyti (doc) 
Prašymas sąlygoms vietiniams vandentvarkos įrenginiams projektuoti

 Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius
 Prašymas išduoti planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti  Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius
 Prašymas sąlygoms specialiojo planavimo dokumentui rengti  Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius
 Viešosios tvarkos  Prašymas dėl leidimo įsigyti,laikyti,dresuoti,veisti,prekiauti agresyviais šunimis ir jų mišrūnais  Viešosios tvarkos skyrius
 Susirinkimo/renginio organizavimas  Pranešimo apie susirinkimo/renginio organizavimą forma  Teisės skyrius
 Viešas aukcionas  Paraiška dalyvauti turto privatizavimo aukcione (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
Turto valdymo tarnyba 
 Socialinė parama            Šeimos duomenų socialinei paramai forma  Socialinės rūpybos skyrius
 Asmens ir jo šeimos narių priskyrimo socialinei grupei forma  Socialinės rūpybos skyrius 
 Prašymo išmokai gauti forma (doc)  Socialinės rūpybos skyrius 
 Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti forma  Socialinės rūpybos skyrius 
 Prašymo laidojimo pašalpai forma  Socialinės rūpybos skyrius
 Prašymo šalpos išmokai forma  Socialinės rūpybos skyrius
 Prašymo transporto išlaidų kompensacijai ir specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai forma  Socialinės rūpybos skyrius
 Pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas forma (doc)  Socialinės rūpybos skyrius
 Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti forma (doc)  Socialinės rūpybos skyrius
 Prašymo-paraiškos specialiosios pagalbos priemonėms gauti forma (doc)  Socialinės rūpybos skyrius
 Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (doc)  Socialinės rūpybos skyrius
 Prekybos                   Prašymas išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais arba tabaku (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Prašymas išduoti vienkartinė licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Prašymas panaikinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais arba tabaku (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Prašymas papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais arba tabaku (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Prašymas patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais arba tabaku (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Prašymas išduoti leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis (balionais) (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Prašymas išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotu varikliu benzinu, dyzelinu, suskystintomis dujomis, skirtoms automobiliu transportui (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Prašymas išduoti licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu varikliu benzinu, dyzelinu, suskystintomis dujomis, skirtoms automobiliu transportui dublikatą (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Prašymas panaikinti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotu varikliu benzinu, dyzelinu, suskystintomis dujomis, skirtoms automobiliu transportui (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Prašymas papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotu varikliu benzinu, dyzelinu, suskystintomis dujomis, skirtoms automobiliu transportui (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Prašymas patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotu varikliu benzinu, dyzelinu, suskystintomis dujomis, skirtoms automobiliu transportui (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Verslo tarnyba
 Paraiška dalyvauti privatizavimo viešame aukcione (doc)  Turto valdymo poskyris
 Metrikacijos           Prašymas įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas dėl gimimo įregistravimo (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas dėl gimimo įrašo atkūrimo (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas dėl pažymos apie šeiminę padėtį išdavimo (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas dėl santuokos, sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, įtraukimo į apskaitą (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas įregistruoti santuoką (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas dėl užsienyje įregistruotos santuokos įtraukimo į apskaitą (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas įregistruoti ištuoką (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas ištaisyti, papildyti civilinės būklės akto įrašą (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas dėl mirusio užsienyje Lietuvos piliečio (nuolatinio gyventojo) mirties įtraukimo į apskaitą (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas pakeisti vardą, pavardė, tautybė (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas anulioti civilinės būklės akto įrašą (doc)  Civilinės metrikacijos skyrius
 Prašymas kartotinio liudijimo/pažymos/akto įrašo išrašo gavimo (doc)
 Civilinės metrikacijos skyrius

 Statybos 

 

 Prašymas išduoti statybos leidimą (doc) Statybos skyrius 
 Prašymas perregistruoti statybos leidimą (doc) Statybos skyrius 

Prašymas raštu pritarti nesudėtingo inžinerinio statinio- lauko
 dujotiekio tinklų projektui
(doc)

 Vietinio ūkio skyrius
 Žemės ūkio      Ūkininkų ūkių registravimo Ūkininkų ūkių registre taisyklės (doc)  
 Prašymas įregistruoti ūkį Ūkininkų  ūkių registre (doc) Žemės ūkio skyrius 
 Priedas prie prašymo įregistruoti ūkį su partneriu(doc) Žemės ūkio skyrius 
 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (CK6.969 str.) Žemės ūkio skyrius
 Prašymas dėl traktoriaus, savaeiges žemes ūkio mašinos, savaeiges mašinos, traktoriaus priekabos registravimo (doc) Žemės ūkio skyrius
 Prašymas dėl traktoriaus, savaeiges žemes ūkio mašinos, savaeiges mašinos, traktoriaus priekabos registro duomenų pakeitimo (doc) Žemės ūkio skyrius
 Traktoriaus, savaeiges žemes ūkio mašinos, savaeiges mašinos ir priekabos pirkimo-pardavimo sutartis (doc) Žemės ūkio skyrius
 Prašymas išduoti leidimą važiuoti didžiagabarite ir sunkiasvore transporto priemone (doc) Žemės ūkio skyrius
 Dėl valstybės rinkliavos dydžių Žemės ūkio skyrius
 Prašymas kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugotinius želdinius (doc) Žemės ūkio skyrius
 Gyvenamųjų patalpų  Prašymas įrašyti į eilę socialiniam būstui gauti (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Turto valdymo tarnyba
 Prašymas dėl pažymos išdavimo kreditui gauti (doc)  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Turto valdymo tarnyba
 Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracija teisei į valstybės paramą  Ekonomikos ir rajono vystymo skyrius
 Turto valdymo tarnyba
 Vaikų teisių apsaugos skyrius     Prašymas (doc)  Vaikų teisių apsaugos skyrius
 Prašymas dėl įvaikinimo (doc)  Vaikų teisių apsaugos skyrius
 Pareiškimas doc)  Vaikų teisės apsaugos skyrius
 Prašymas dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju)(doc)  Vaikų teisės apsaugos skyrius
 Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo (doc)  Vaikų teisės apsaugos skyrius

2012-01-12

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas