Darbo užmokestis

Informacija apie Vilniaus rajono savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas 2011 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2012 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Politikai
Meras 5148 5148
Mero pavaduotojas 3993 3993
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Tarybos sekretorius 3243 3243
Mero patarėjas 2009 1948
Administracijos direktorius 4835 4926
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 4483 4513
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 3627 3783
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 3106 2871
Poskyrio vedėjas 3038 3061
Vyriausiasis specialistas 2804 2947
Vyresnysis specialistas 2593 2681
Seniūnas 3418 3463
Seniūno  pavaduotojas 2678 2713
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 1716 1663
Vyriausiasis specialistas (seniūnijose) 1740 1757
Vyresnysis specialistas 1437 1442
Vyresnysis specialistas (seniūnijose) 1648 1653
Inspektorius (Vyresnysis inspektorius)(seniūnijose) 1373 1413
Specialistas 1082 1124
Specialistas (seniūnijose) 1536 1616

                                                                                                                                                                          2012-04-20

                                                   SĮ „Vilniaus rajono planas“ darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2011 metų  vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2012 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

2908

2500

Vyr. buhalteris

602

700

Vyresnysis architektorius

1801

2500

 Vyresnysis architektorius 1975

2200

Konstruktorius

2050

2500

Tinklo administratorius

-
 Tech.projekto vadovas  2500 2347
 Inžinierius geodezininkas 2558  2560
 Architektas 1833  1833
 Elektro dalies techninis prižiūretojas  85  85
Specialios dalies techninis prižiūretojas  85  85
 Statybos techninis prižiūretojas 60  60

2012-04-20

Savivaldybės įmonė “Nemenčinės vaistinė”  

Eil.
Nr

Pareigų pavadiniomas   

2010 m. vidutinis mėnesinis bruto
 darbo užmokestis 

Vidutinis mėnesinis bruto
 darbo užmokestis už 2011 m. III ketvirtį

1 Direktorė  3397,00  2800,00
2 Buhalterė  1801,00  1805,00
3 Vaistininkė  511,00  453,00
4 Sanitarė-valytoja  880,00  892,00
5 Sanitarė-fasuotoja   800,00  804,00
  

2011-11-10

UAB „MAREGA“ darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

 2011 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2012 metų  I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

772,00

800,00

Buhalterius

 400,00

450,00

Barmenė - kasininkė

 788,00

667,00

Virėja 

 726,00

-

Virėja

 881,00

-

Virėja

1200,00

         1200,00                  

Virėja

                   17,00                               -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-04-25
 
 

UAB"NEMENČINĖS KOMUNALININKAS"

2011 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 

2012 metų I ketv.vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

2012-04-20

UAB “Nemėžio komunalininkas” darbuotojų 2009 metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestis

           

Užimamų pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2009m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Lt)

ADMINISTRACIJA

Direktorius

1

5898

Direktoriaus pavaduotojas

1

5208

Vyr.finansininkė

1

4940

Vyr.finansininkės pavaduotoja

1

3295

Sekretorė-referentė-kadrų inspektorė

1

3029

Vandens ūkio inžinierius

1

3072

Inžinierius-energetikas

1

2781

Šilumos ūkio inžinierius

2

1684

Elektros ūkio inžinierius

1

2029

Inžinierius-mechanikas

1

1953

Administravimo vadybininkė

1

3176

Buhalteris

7

2199

Ekonomistas

2

2485

Padalinio vadovas-meistras

9

2567

Vadybininkas

1

1988

Skolų išieškojimo vadybininkas

1

2155

DARBININKAI

Santechnikas

24

1124

Šaltkalvis-šilumininkas-santechnikas

10

1347

Katilinės prižiūrėtojas

9

1124

Elektrikas

11

1110

Šaltkalvis

4

1331

Sargas

9

865

Šaltkalvis-vairuotojas

20

1661

Šaltkalvis-traktorininkas

6

1406

Suvirintojas

6

1748

Pirties darbininkai

2

802

Gerovės darbininkai

5

777

Valymo įrenginių budintis operatorius

15

1069

Turgavietės prižiūrėtojas

2

1262

Valytoja

1

800

Sąvartyno prižiūrėtojas

2

835

Tekintojas

1

1394

Vairuotojas-traktorininkas

2

1500

Vairuotojas-santechnikas

1

836

Santechnikas-traktorininkas

1

989

Elektrikas-šaltkalvis-šilumininkas

1

1085

Šaltkalvis-traktorininkas-šilumininkas

1

1786

Santechnikas-šaltkalvis-traktorininkas

1

1656

Šaltkalvis-santechnikas-vairuotojas

2

1268

 

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas

Pareigybės pavadinimas

2011 m.  vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis 2012 m. I ketv. vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
Direktorius

4224

4200
Vyr. buhalteris

2625

2616
Vyr. mechanikas

2081

2190
 Apskaitininkė 1653 1790
Elektrikas-šaltkalvis

1562                      

1374
Šaltkalvis

2294

2322
Dispečeris 1472     1489
Vairuotojas-konduktorius 1903                    1958

2012-04-20

Švietimo įstaigų direktorių vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestis

2011 m.  vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis

už 2012 m. I ketv.

 Gimnazijų direktorių - 4292 Lt,

4148 Lt,

 Vidurinių mokyklų direktorių – 3714 Lt,

3641 Lt,

 Pagrindinių mokyklų direktorių - 3522 Lt,

3628 Lt,

 Pradinių mokyklų direktorių – 2611 Lt,

2664 Lt,

 Mokyklų-darželių direktorių – 3220 Lt,

3137 Lt,

 Darželių ir lopšelių-darželių direktorių – 2738 Lt,

 2749 Lt,

 Neformaliojo švietimo įstaigų direktorių  – 3272 Lt.

3293 Lt.

2012-04-20

                   UAB „Vilniaus rajono profilaktinė dezinfekcijos stotis“ darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2012 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pastabos

 

Direktorius

 1400,00  

Dezinfikotojai

 1300,00

1 darbuotojas

Vairuotojas

 1100,00  

 Buhalteris

 672,00

ne pagr. darb.

 
 
 
 
 
 
 

    

2012-06-28

Informacija apie Vilniaus rajono kultūros centrų, muziejaus ir jo filialų, turizmo informacinio centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

2009 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

1160

Administratorius

950

Meno vadovas

910

Kapelos vadovas

925

Choreografas

1009

Dailininkas

427

Folkloristas

854

Keramikos specialistas

427

Specialistas apipavidalintojas

915

Režisierius

1098

Ansamblio „Wilenszczyzna“ vadovas

1427

Kamerinio ansamblio vadovas

555

Estradinės grupės vadovas

598

Metodininkas

902

Kino mechanikas

457

Kasininkas

800

Santechnikas

400

Inžinierius- elektrikas

400

Sargas

800

Kiemsargis

800

Techninis darbuotojas

800

Valytojas

800

Kūrikas

800

Vilniaus krašto etnografinio muziejaus (VKEM) direktorius

2050

Direktoriaus pavaduotojas

1854

Eksponatų. ir fondų saugotojas

903

Audimo ir keramikos specialistas

854

Ūkvedys

400

VKEM filialo muziejininkas

956

Kompiuterių priežiūros inžinierius

1037

Turizmo informacinio centro specialistas

1342

Čekoniškių k. verbų ir buities seklyčios vedėjas

1342

Turto prižiūrėtojas

427

 

Informacija apie Vilniaus rajono centrinės bibliotekos ir jos kaimo filialų,
Nemenčinės miesto ir vaikų bibliotekų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

2009 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Centrinė biblioteka

Direktorius

2196

Direktoriaus pavaduotojas

1891

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1745

Skyriaus vedėjas

1806

Vyr. metodininkas-vadybininkas

1781

Vyr. bibliotekininkas

1415

Vyr. bibliografas

1415

Automatizuotos bibliotekinės informacinės sistemos specialistas

1415

Centrinės bibliotekos turto prižiūrėtojas

976

Techninis darbuotojas

805

Valytojas

805

Nemenčinės miesto filialas

Vyr. bibliotekininkas

1245

Fondo saugotojas

555

Nemenčinės m. vaikų biblioteka

Vyr. bibliotekininkas

1244

Kaimo filialo vyr. bibliotekininkas

1040

Techninis darbuotojas

600

Informacinio kultūros centro vadovas

1331

           

   Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro darbuotojų darbo užmokestis

2010 m. I ktv. vidutinis mėnesinis bruto
Direktorė                     2488,80
Dir. pavaduotoja          1830,00
Buhalterė                     1425,37
Soc. darbuotojas         1409,12

Pareigybės pavadinimas

2009 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

2757,82

Dir.pavaduotoja 

1923,29

Buhalterė   

1648,14

Soc.darbuotojas  

1576,82

 Vairuotojas     

1285,23

 Valytoja    

824,88

 

 

 

 

 

  

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro darbuotojų darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2009 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

2257 ,00

Buhalterė   

1743 ,00

Soc.darbuotojai  

1638.53

 Socialiniai darbuotojai padejejai

 1200.94

 Vairuotojas     

1464,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas