Avižienių seniūnija

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 2011m. gegužės mėn. 16 d. išduotų planavimo sąlygų Nr.SSp-226-11 detaliojo planavimo dokumentui rengti 9 sąlygos 3 punktu, pagal pridedamą ištrauką iš VĮ Registrų centro kadastro žemėlapio, rengiama Klevinės viensėdžio dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schemos korektūra (M1:5000).
Planavimo tikslas:
parengti Klevinės viensėdžio dalies vystymo koncepcijos schemos korektūrą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, pateikti gyvenvietės erdvinį tipą.
Nagrinėjamos teritorijos plotas: apie 58 ha,  planuojamo sklypo plotas 1,1621 ha (kadastrinis Nr. 4174/0200:421).
Planavimo organizatorius: Birutė Cechanavičienė.
Koncepcijos schemos korektūros rengėjai: UAB „City projects“, adresas: Savanorių pr.1, Vilniuje, tel. 8611 36644, el. paštas: r.garuckiene@ccg.lt, internetinis adresas: www.ccg.lt
Planavimo terminas: 2011 m. birželio mėn.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos korektūros rengimo laikotarpį.

2011-06-22

Pradedama rengti  U funkcinės zonos dalies,  Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. vystymo (plėtros) koncepcijos schema. 
Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos  2010-06-09 posėdžio sprendimas.
Nagrinėjama teritorija:  Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.  Planuojamo sklypo kad Nr.4103/0100:1302.
Planavimo tikslas:  parengti U funkcinės zonos dalies  Pikutiškių kaime vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos  bendrojo  plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Schemos užsakovas: Ilma Zarembienė, M. Katkaus 5A-30, Vilnius., 8 650 23100.
Schemos rengėjas – UAB ,,Urbanistika“, A.Goštauto g. 8, Vilnius, D. Rokienė, tel.(85) 231 2455, el. paštas  daivar@urbanistika.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2011-07-01.

2011-05-25

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-10 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Bukiškio kaimo dalies, U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas
– apie 169 ha.
Planavimo tikslas: parengti Bukiškio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: UAB „Inliepa“
Schemos rengėjas: UAB „Žemės plėtra”, adresas A.Vienuolio g. 14-43, Vilniaus m., tel.: 8-5-212-5400; el. paštas: info@zemespletra.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m. gegužė, planavimo pabaiga – 2011 m. birželis. 

2011-05-16

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-10 posėdžio pritarimu, pradedama rengti Bendorių kaimo dalies, esančios Ug funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Planuojama teritorija: Bendorių kaimo dalis, Avižienių sen., Vilniaus r. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 164,9 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 3,4646 ha.
Planavimo tikslas: parengti Bendorių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Gražina Matulevičienė.
Schemos rengėjas: UAB “Jungtinės architektų dirbtuvės“, Lukiškių g. 3-403, Vilnius; el. paštas: zprnc@jad.lt , tel. 8~5 2611913; 8~699 13640.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2011 m. gegužės mėn. 27 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2011 m. kovas, planavimo pabaiga - 2011 m. birželis.

2011-03-17

Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-19 posėdžio sprendimu, parengta Naujasodžių viensėdžio dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 81ha.
Planavimo tikslas: parengti Naujasodžių viensėdžio dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Miroslavas Neverovičius, Romualdas Neverovičius
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Parengtos koncepcinės schemos ekspozicija: nuo 2011 m. sausio 21 d. iki 2011 m. vasario 1 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: koncepcinės schemos sprendinių viešas aptarimas įvyks 2011 m. vasario 1 d. 14 val.  
Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
                                                                                                 2011-01-24

 

Pradedama rengti teritorijos, esančios Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcinės schemos korektūra (Patvirtintos 2010 m. birželio 22 d.). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 30,0  ha.
Planavimo tikslas: parengti Lindiniškių kaimo dalies vystymo koncepcinės schemos korektūrą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Artūras Gorbyliovas, Artūr Taranikov, Ieva Aninkevičiūtė, Daina Saulienė, Evaldas Saulius.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia–2010 m. gruodžio mėn, planavimo pabaiga–2011 m. sausio mėn.

2010-12-31

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr. T3-323, pradedama rengti Aukštųjų Rusokų vs. dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 215 ha, konkretus sklypo plotas – 1,45 ha .
Planavimo tikslas: parengti Aukštųjų Rusokų vs. dalies vystymo koncepcijos schemą (M 1: 10 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
Aurelija Putnienė, Juozapas Algis Putna, Valerija Reikertienė, Alfredas Reikertas.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85, lina@novaforma.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2011 m. sausio 20 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. gruodis, planavimo pabaiga - 2010 m. sausis.

2010-12-27

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr T3-323, pradedama rengti Lindiniškių kaimo dalies, esančios U tipo zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Planavimo tikslas: Parengti Vilniaus raj, savivaldybės, Avižienių sen., Lindiniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžiosprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Jevgenij Bordun
Schemos rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k 301241014, Vienuolyno 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, el paštas: rimasv@mail.ru
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį
Planavimo terminai: Pradžia – 2010-11-16, pabaiga 2010-12-31

2010-11-24

Vadovaujantis VRS Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-27 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Bendorių kaimo dalies, esančios Avižienių sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Planavimo tikslas: parengti Bendorių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis VRS teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: A. Gotesman.
 Schemos rengėjas: UAB „Vildomus“ (K. Kijakovski, tel.: +37060086222, el. paštas: kijakovski@vildomus.lt.)
Planavimo terminai: 2010 m. lapkritis-gruodis.
 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-11-23

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-09-30 posėdžio raštu, pradedama rengti teritorijos Riešės kaimo dalies, Riešės kadastrinėje vietovėje Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas - apie 6,69 ha.
Planavimo tikslas: parengti teritorijos Riešės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorė: Lina Kirkilovskytė.
Schemos rengėjas: UAB “Geri projektai”, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@qmail.com; tel. 85 2757690; 8686 53652; 8686 72572.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. lapkričio 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m. spalis, planavimo pabaiga - 2010 m. lapkritis.

2010-11-09

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-19 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Naujasodžių viensėdžio dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 81ha.
Planavimo tikslas: parengti Naujasodžių viensėdžio dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Miroslavas Neverovičius, Romualdas Neverovičius
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m.spalio 11 d., planavimo pabaiga–2010 m.lapkričio 11d.

2010-10-19

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-24 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Užudvarionių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 31 ha.
Planavimo tikslas: parengti Užudvarionių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Gediminas Zabulis, Mindaugas Zabulis, Ričardas Zabulis, Viktorija Kezytė, Mindaugas Dabulis, Agnė Blažienė, Aidas Blažys, Šafiga Gadžijava, Jadvyga Zacharevič
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugsėjis, planavimo pabaiga–2010 m. spalis.

2010-10-04

 

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-21 posėdžio nutartimi, pradedama rengti RIEŠĖS kaimo dalies, esančios Avižienių sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Riešės kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja- atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-10-04

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-24 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Ug tipo funkcinio prioriteto zonos dalies, esančios Avižienių, Saldenės ir Gilužių k., Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Planavimo tikslas- parengti Ug tipo funkcinio prioriteto zonos dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatoriai: Raimundas Tautkus, Rasa Pocienė, Arvydas Tautkus.
Schemos rengėjas- K. Jakutovič individuali veikla, adresas: Savanorių pr. 18-19, Vilniustel.: +37069802067.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis., planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-09-29

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-09-15 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Bukiškio kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 30,88 ha.
Planavimo tikslas- parengti Bukiškio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatoriai: Alicija Stankevič, Andžejus Stankevičus.
Schemos rengėjas- UAB „JTG Projektai“, adresas Šeiminiškių g. 12-2, Vilnius, tel.: 8 687 82977, el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt.
Planavimo terminai:
planavimo pradžia – 2010 m. rugsėjo pabaiga, planavimo pabaiga – 2010 m. spalio pradžia.

2010-09-27

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-25 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Bukiškio kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 14,00 ha.
Planavimo tikslas: parengti Bukiškio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: UAB “Obelynė” (direktorius Vidas Jelinskis).
Schemos rengėjas: UAB “MŽ Projektai”, adresas Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel.: 8687 909 87.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugsėjo pabaiga, planavimo pabaiga – 2010 m. spalio pabaiga.

2010-09-23

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-05 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Avižienių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:2 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 15,60 ha.
Planavimo tikslas: parengti Avižienių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- Ježij Snežko.
Schemos rengėjas: UAB “Archigama”, adresas Švitrigailos g. 7, II aukštas, Vilnius, tel.: 8-61024468, el. paštas: archigama@gmail.com. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugsėjo pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjo pabaiga.

2010-09-22

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Geležių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema  (M 1:5000).
Planavimo tikslas- parengti Geležių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- V. Maksimovič
Schemos rengėjas- K. Jakutovič individuali veikla, adresas Konstitucijos g. 15-214, Vilnius, tel.: 8-69802067
Pasiūlymų teikimo tvarka- planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010-09-02, planavimo pabaiga – 2010-09-16

2010-09-01

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-16 ir 2010-05-12 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Bukiškio kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema  (M 1:5000).
Planavimo tikslas- parengti Bukiškio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- T. Kozlovskij, J. Kulakovska, G. Gliebus
Schemos rengėjas- K. Jakutovič individuali veikla, adresas Konstitucijos g. 15-214, Vilnius, tel.: 8-69802067
Pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010-09-02, planavimo pabaiga – 2010-09-16

2010-09-01

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos  2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr. A33-819-(25.3.1) pradedama rengti Gilužių kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M1:5000).
Planavimo tikslas-
parengti Gilužių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, pateikti gyvenvietės erdvinį tipą.
Nagrinėjamos teritorijos plotas- apie 23 ha,  planuojamų sklypų plotas 2,18 ha.
Planavimo organizatoriai: Valdemaras Zakarauskas, Ona Zakarauskienė, adresas: Žiemgalių g. 3 , Vilniuje.
Koncepcijos schemos rengėjai- UAB „City projects“, adresas: Savanorių pr.1, Vilniuje, tel. 8611 36644, el. paštas: r.garuckiene@ccg.lt, internetinis adresas: www.ccg.lt
Planavimo terminas- 2010 m. rugsėjis-spalis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-08-25

 

Pradedama rengti Klevinės vs. dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-30 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Avižienių sen., Klevinės vs.
Planavimo tikslas: parengti Klevinės vs. dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Žygimantas Ramanauskas
Nagrinėjama teritorija: Klevinės vs. dalis, esanti U, Ug funkcinio tipo zonose, jos plotas apie 13 ha.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės  IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis, pabaiga – 2010 m. rugsėjis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-08-19

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-27 ir 2010-08-17 posėdžio sprendimais, pradedama rengti Užubalių ir Klevinės kaimų dalių, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 28  ha.
Planavimo tikslas: parengti Užubalių ir Klevinės kaimų dalių vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Regina Grušnienė, Vytautas Daraškevičius, Rima Strelcova, Olegas Strelcovas, Vidas Gaciūnas.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia–2010 m. rugpjūčio 9d., planavimo pabaiga–2010 m. rugsėjo 9d.

2010-08-19

 

Pradedama rengti Lindiniškių, Bendorių, Riešės kaimų bei Žemųjų Rusokų vs.dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos  2010-06-14 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r. Avižienių sen. Lindiniškių, Bendorių, Riešės k., Žemųjų Rusokų vs.; teritorijos plotas – apie 62 ha.
Planavimo tikslas: parengti Lindiniškių, Bendorių, Riešės kaimų bei Žemųjų Rusokų vs.dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Dariuš Stankevič, gyv. Miško g. 1, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r., tel.8-618-64071, el.p.: darek@zebra.lt
Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika“, A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel.(85) 231 2455
Planavimo terminai: planavimo pradžia 2010 rugpjūtis, pabaiga 2010 spalis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 

2010-08-17

Vadovaujantis Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-07 posėdžio sprendimu Nr. A33-85-(25.3.1), pradedama rengti Bukiškio kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas
~ 35 ha, planuojamo sklypo plotas – 0,78 ha.
Planavimo tikslas – parengti teritorijos Bukiškio k. vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius - UAB „Stolvika“, Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Schemos rengėjas – UAB „Idea Urbana“, Sporto g. 10, LT-09200 Vilnius, tel. (8 5) 211 3331.
Rengimo laikotarpis – 2010-08-05 – 2010-09-06.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką. 

 
 
 
2010-08-03

Pradedama rengti Lindiniškių, Bendorių, Riešės kaimų bei Žemųjų Rusokų vs.dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos  2010-06-14 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r. Avižienių sen. Lindiniškių, Bendorių, Riešės k., Žemųjų Rusokų vs.; teritorijos plotas – apie 62 ha.
Planavimo tikslas: parengti Lindiniškių, Bendorių, Riešės kaimų bei Žemųjų Rusokų vs.dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Dariuš Stankevič, gyv. Miško g. 1, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r., tel.8-618-64071, el.p.: darek@zebra.lt
Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika“, A.Goštauto g. 8, Vilnius, tel.(85) 231 2455
Planavimo terminai: planavimo pradžia 2010 rugpjūtis, pabaiga 2010 spalis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-08-03

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-05 raštu Nr. A33-717-(25.3.1.), pradedama rengti LINDINIŠKIŲ kaimo, Avižienių sen., Vilniaus r., esantčio Ug funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 8 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą.
Planavimo organizatorius: R. Strumskis,  tel. 865277142 .
Schemos rengėjas: M. Maročkinas, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. rugpjūčio 22  d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -2010 m. liepa, planavimo pabaiga - 2010 m. rugpjūtis. Teritorijos grafinė schema pateikiama Savivaldybės interneto tinklapyje www.vilniaus-r.lt.

2010-07-29

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-27 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Užubalių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 17  ha.
Planavimo tikslas: parengti Užubalių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Regina Grušnienė, Vytautas Daraškevičius.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia–2010 m. liepos 14 d., planavimo pabaiga – 2010 m. rugpjūčio 16 d.

2010-07-29

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-07-12 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Lindiniškių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 49,0 ha.
Planavimo tikslas: parengti Lindiniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Aušra Bernotavičė, Ričardas Bernotavičius
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el.paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia–2010 m. liepos 22 d., planavimo pabaiga–2010 m. rugpjūčio 22 d.

2010-07-26

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-07-12 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Gilužių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 34,4  ha.
Planavimo tikslas: parengti Gilužių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Gintautas Černiauskas
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el.paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia–2010 m. liepos 21 d., planavimo pabaiga–2010 m. rugpjūčio 20d.

2010-07-26

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-05 raštu Nr. A33-717-(25.3.1.), pradedama rengti LINDINIŠKIŲ kaimo, Avižienių sen., Vilniaus r., esantčio Ug funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 180 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą.
Planavimo organizatorius R. Strumskis,  tel. 865277142 .
Schemos rengėjas M. Maročkinas, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. rugpjūčio 22  d.
Planavimo terminai: planavimo pabaiga - 2010 m. rugpjūtis. Teritorijos grafinė schema pateikiama Savivaldybės interneto tinklapyje www.vilniaus-r.lt.

2010-07-23

Pradedama rengti Lindiniškių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-30 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Avižienių sen., Lindiniškių k.
Planavimo tikslas: parengti Lindiniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Ugnė Matijča
Nagrinėjama teritorija: Lindiniškių kaimo dalis, esanti Ug funkcinio tipo zonoje, jos plotas apie 50 ha.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. liepa, pabaiga – 2010 m. rugpjūtis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-07-21

 

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-12 posėdžio nutartimi, pradedama rengti RAISTENIŠKIŲ viensėdžio  teritorijos dalies, esančios AVIŽIENIŲ sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos RAISTENIŠKIŲ viensėdžio dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai, atsižvelgiama į melioracijos statinius.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I. Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-07-15

Pradedama rengti apie 16,95 ha teritorija Vilniaus r., Avižienių sen., Gilužių k. dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Vystymo (plėtros) koncepcijos schemos rengimo pagrindas: Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010 m. kovo 20 d. sprendimas).
Planuojama teritorija: apie 16,95 ha teritorija, Vilniaus r., Avižienių sen., Gilužių k. dalis, esanti Ug funkcinio prioriteto zonoje tarp Skardžio gatvės, Buividiškių seniunijos ribos ir miško masyvo.
Planavimo tikslas: pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, infrastruktūros (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų infrastruktūros objektų) plėtrą ir planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą bei kitus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Jurgita Šerplė, adresas: Gedvydžių g. 16-9, Vilnius tel. 8 689 58229.
Schemos rengėjas: UAB “Urban Architects“, J. Basanavičiaus g. 25A-16, Vilnius, tel.  8 640 40808, el. paštas: norbertas@urban.lt, PV Norbertas Jadello tel. 8 640 40808.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti rengėjui raštu iki 2010 m. rugpjūčio 18 dienos.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. liepa, pabaiga – 2010 m. rugpjūtis.

 2010-07-15

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-27 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Saldenės kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 26  ha.
Planavimo tikslas: parengti Saldenės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Jadvyga Zacharevič.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. liepos 8 d., planavimo pabaiga – 2010 m. rugpjūčio 9 d.

2010-07-10

Pradedama rengti Aukštųjų Rusokų kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-14 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų k.
Planavimo tikslas: parengti Aukštųjų Rusokų viensėdžio vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Laimius Brūzga.
Nagrinėjama teritorija: Aukštųjų Rusokų kaimo dalis, esančios M1 tipo zonoje, jos plotas apie 220 ha.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželis, pabaiga – 2010 m. liepa.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-06-23

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-28 ir 2010-05-19 posėdžių nutartimis,
pradedama rengti LINDINIŠKIŲ kaimo  teritorijos dalies, esančios AVIŽIENIŲ sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos LINDINIŠKIŲ kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I. Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-06-17

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-24 posėdžio sprendimu,
pradedama rengti Bajorų kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 7,88 ha.
Planavimo tikslas: parengti Bajorų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Robertas Bačulis, Kristina Bačulienė
Schemos rengėjas: architektas Marius Brežinskas, Vingių g. 6, Rudaminos k., Vilniaus r., tel. +370 671 08627, el. p. marius@mariausprojektai.com
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželio 14 d., planavimo pabaiga – 2010 m. liepos 14 d.

2010-06-17

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-09 posėdžio sprendimu,
pradedama rengti Bukiškio kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:2000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 12,30 ha.
Planavimo tikslas: parengti Bukiškio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Marjan Stasevič, Vladislava Stasevič.
Schemos rengėjas: R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 860324210, el. paštas: rapolas@vtdko.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželio 17 d., planavimo pabaiga – 2010 m. liepos 01 d.

2010-06-11

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-19 posėdžio sprendimu,
pradedama rengti Žemųjų Rusokų viensėdžio dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 30,88 ha.
Planavimo tikslas: parengti Žemųjų Rusokų viensėdžio dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Lada Tumilevič.
Schemos rengėjas: UAB „JTG Projektai“, adresas Šeiminiškių g. 12-2, Vilnius, tel.: 8 687 82977, el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželio 10 d., planavimo pabaiga – 2010 m. birželio 25 d.

2010-06-10

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-28 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Kančių viensėdžio, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 52,0 ha.
Planavimo tikslas: parengti Kančių viensėdžio vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Dainius Pranaitis, Algimantas Pranaitis.
Schemos rengėjas: R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 860324210, el. paštas: rapolas@vtdko.lt.
Planavimo terminai:
planavimo pradžia – 2010 m. gegužės 13 d., planavimo pabaiga – 2010 m. birželio 03 d.
 

 

2010-06-08

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-05 posėdžio nutartimi, pradedama rengti BAJORŲ kaimo  teritorijos dalies, esančios AVIŽIENIŲ sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Bajorų kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja:
architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-05-28

Pradedama rengti Lindiniškių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-10 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Avižienių sen., Lindiniškių k.
Planavimo tikslas: parengti Lindiniškių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Dainius Viršila
Nagrinėjama teritorija: Lindiniškių kaimo dalis, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, jos plotas apie 38 ha.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželis, pabaiga – 2010 m. liepa.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-05-27

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr. T3-323, pradedama rengti Saldenės kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 50  ha, konkretus sklypo plotas –3,91 ha .
Planavimo tikslas: parengti Saldenės kaimo vystymo koncepcijos schemą (M 1: 5 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
Algis Kazis Plaušinis.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85, lina@novaforma.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. birželio 17 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. gegužė, planavimo pabaiga - 2010 m. birželis.

 2010-05-25

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-19 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Lindiniškių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 28,08 ha.
Planavimo tikslas: parengti Skaidiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais. Planavimo organizatorius: Alvyda Vaičiulienė, Antanas Vaičiulis.
Schemos rengėjas: R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 8 603 24210, el. paštas: rapolas@vtdko.lt. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužės 27 d., planavimo pabaiga – 2010 m. birželio 10 d.

 2010-05-25

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-03 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Avižienių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 15,45 ha.
Planavimo tikslas: parengti Avižienių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Miroslavas Kozlovskis.
Schemos rengėjas: R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 8 603 24210, el. paštas: rapolas@vtdko.lt. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužės 27 d., planavimo pabaiga – 2010 m. birželio 10 d.

 2010-05-25

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-29 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Užudvarionių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 50  ha.
Planavimo tikslas- parengti Užudvarionių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- Gediminas Zabulis, Mindaugas Zabulis, Ričardas Zabulis.
Schemos rengėjas- UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužės 19, planavimo pabaiga–2010 m. birželio 19.

 2010-05-20

 

Pradedama rengti Pikutiškių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-20 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija- Vilniaus r., Avižienių sen., Pikutiškių k.
Planavimo tikslas- parengti Pikutiškių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai- Lina Kanišauskienė
Nagrinėjama teritorija- Pikutiškių kaimo dalis, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, jos plotas apie 52 ha.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužė, pabaiga – 2010 m. liepa.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 2010-05-20


 

Pradedama rengti Tarandės kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Rengimo pagrindas
- Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-05 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija- Vilniaus r., Avižienių sen., Tarandės k.
Planavimo tikslas- parengti Tarandės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius- Sofija Lisovskaja Lukiškių g. 5-306, Vilnius.
Plano rengėjas – UAB „Regroup projektavimas“, Lukiškių g. 5-306, Vilnius, proj.vad. R.Kazickas, tel.(85) 215 1005, mob.tel.: 867185640, el.p. tadas@regroup.lt 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužės 20 d., pabaiga – 2010 m. liepos 20 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.


 2010-05-19

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos  2010-05-05 posėdžio sprendimu Nr. 433-2680-(25.3.1) pradedama rengti Bajorų kaimo dalies, esančios Ug funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M1:5000).
Planavimo tikslas- parengti Bajorų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, taip pat atsižvelgiant į gamtinio karkaso nuostatus.
Planavimo organizatoriai- UAB „RE INVESTMENT“, adresas: A.Tumėno g. 4, Vilniuje ir UAB „Apyvarta“, adresas: S. Moniuškos g. 10-9, Vilniuje.
Koncepcijos schemos rengėjas- UAB „City projects“, adresas: Savanorių pr.1, Vilniuje, tel. 8611 36644, el. paštas: r.garuckiene@ccg.lt.
Planavimo terminas- 2010 m. gegužė-birželis.

 2010-05-19

 

Pradedama rengti teritorijos: Žemųjų Rusokų v.s., Avižienių sen.,Vilniaus r., vystymo koncepcijos schema, pagal Vilniaus r. sav. administracijos nutarimo dėl leidimo rengti detalųjį planą .
Planavimo tikslas: parengti Žemųjų Rusokų v.s. vystymo koncepcijos schemą.
Planavimo organizatorius- Rimantas Grekauskas, Valdemaras Židonis, Loreta Židonienė, Ieva Vilimienė, Artūras Vilimas, Natalija Marcinkienė, Romualdas Marcinkus, Igor Makarov ir Tatjana Makarova, adresas- Antagynės g. 38, Kaunas.
Schemos rengėjas-Vytautas Rimkevičius, Vydūno g. 17-97, Vilnius, tel. Nr. +370 6 1155004.
Pasiūlymus planavimo organizatoriui teikti žodžiu ir raštu per visą koncepcijos rengimo laikotarpį.

 2010-05-12

Pradedama rengti Gilužių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-21 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Avižienių sen., Gilužių k.
Planavimo tikslas: parengti Gilužių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Liudmila Beldeninova
Nagrinėjama teritorija: Gilužių kaimo dalis, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, jos plotas apie 15 ha.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužės 6 d., pabaiga – 2010 m. birželio 21 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 2010-05-12

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-13 posėdžio sprendimu Nr. 433-2015-(25.3.1), pradedama rengti Klevinės viensėdžio dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Planavimo tikslas: parengti Klevinės viensėdžio dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: I. Šalgunova, A. Šalgunovas, V. Zakarauskas, O. Zakarauskienė.
Schemos rengėjas: UAB “City Projects”, adresas Savanorių pr. 1, Vilnius, tel.: 8-616-85534, el. paštas: a.kiallo@ccg.lt.
Planavimo terminas: 2010 m. gegužė – birželis.

  2010-05-06

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-03 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Pikutiškių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 32 ha.
Planavimo tikslas: parengti Pikutiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Mykolas Girdiušas.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandžio 21, planavimo pabaiga–2010 m. gegužės 21. 

2010-04-22

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-06 posėdžio raštu, pradedama rengti teritorijos Lindiniškių kaimo dalies, Riešės kadastrinėje vietovėje, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 34,04 ha.
Planavimo tikslas: parengti teritorijos Lindiniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Rimantas Kaukėnas
.
Schemos rengėjas: UAB “Geri projektai“, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com, tel. 8 527 57 690; 8 686 53 652 ; 8 686 72 572.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. gegužės 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m. balandis , planavimo pabaiga - 2010 m. gegužė.

 

2010-04-22

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. A33-2083-(25.31), pradedama rengti Bajorų kaimo dalies, Avižienių sen., esančios Ug funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (1:5000).
Planavimo tikslas: parengti gyvenvietės dalies vystymo koncepcijos schemą, pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, vadovautis žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Kęstutis Zabilius, tel.: 869919412.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB “Regroup”, Lukiškių g. 5-306, Vilnius, tel. 262 03 53, 8-671 14 216, el. paštas: jurgis@regroup.lt.
Rengimo laikotarpis: 2010-05-01 - 2010-07-01.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus teikti raštu arba žodžiu koncepcijos schemos rengėjui nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2010 m. liepos 1 d.

2010-04-22

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-18 posėdžio sprendimu Nr. A33-1547-(25.3.1) pradedama rengti Avižienių kaimo dalies, Avižienių sen., esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 20 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,1000 ha, (kad.Nr.4103/0200:1517).
Planavimo tikslas: parengti Avižienių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą. Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Ana Čiž.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D. Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Gelvonų g. 68-95, Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandis, planavimo pabaiga – 2010 m. birželis.

2010-04-15

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-03 posėdžio nutartimi, pradedama rengti Pikutiškių kaimo dalies, esančios Avižienių sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Pikutiškių kaimo teritorijos dalies naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Schemos rengėja: architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-04-14

Pradedama rengti Avižienių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Avižienių sen., Avižienių k.
Planavimo tikslas: parengti Avižienių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Regimantas Leikauskas, Giedrė Leikauskienė.
Nagrinėjama teritorija: Avižienių kaimo dalis, patenkanti į U funkcinio prioriteto zoną, jos plotas apie 4 ha.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandžio 12 d., pabaiga – 2010 m. gegužės 17 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-04-13

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-19 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Užudvarionių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas - apie 0,6617 ha.
Planavimo tikslas: parengti Užudvarionių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Bronislava Bartoševič.
Schemos rengėjas: UAB „Archigama“, adresas Švitrigailos g. 7 – 227 kab., Vilnius, tel.: 8-610 24 468, el. paštas: archigama@gmail.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį. 
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m. kovas, planavimo pabaiga - 2010 m. balandis.

 

2010-03-29

 

Vadovaudamasis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos raštu  Nr.A33-1009-(25.31), pradedamas rengti Bajorų kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (1:5000).
Planavimo tikslas: parengti gyvenvietės dalies vystymo koncepcijos schemą, pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, vadovautis žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Virginija Sankalienė ir Vaidotas Sankalas, tel.: 869938296
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB “Atspindys”, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 275 09 81, 8~656 2 85 00, el. paštas info@atspindys.lt.
Rengimo laikotarpis: 2010-03-25 - 2010-04-30
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus teikti raštu koncepcijos schemos rengėjui nuo  2010 m. kovo 28 dienos iki balandžio 30 dienos.

2010-03-26

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-15;  A33-1380-(25.3.1)  posėdžio raštu, pradedama rengti Lindiniškių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotasapie 32,92 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 2,0774ha.
Planavimo tikslas: parengti Lindiniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Marija Dulkienė
.
Schemos rengėjas: : UAB “Geri projektai“, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com tel. 852757690; 868653652; 868672572
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. gegužės 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. balandis, planavimo pabaiga - 2010 m. gegužė.

 

2010-03-23

Pradedama rengti Bajorų kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas - apie 0,3000 ha.
Planavimo tikslas - parengti Bajorų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius - Teresa Grudel, Vaclav Grudel
Schemos rengėjas - UAB ,,Archigama", adresas Švitrigailos g.7-227 kab., Vilnius, tel.: 8-61024468, el. paštas: archigama@gmail.com
Pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m. kovas, planavimo pabaiga - 2010 m. balandis

2010-03-22

Pradedama rengti teritorijos Bajorų kaime, Avižienių sen., Vilniaus r. sav. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas. Vilniaus rajono savivaldybės žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio (2010-01-27) sprendimas.
Nagrinėjama teritorija. Vilniaus raj., Avižienių sen., Bajorų k. Teritorijos plotas – apie 44 ha.
Planavimo tikslas.  Parengti teritorijos Bajorų k. vystymo (plėtros) koncepcijos schemą.
Planavimo organizatorius. S. Samušienė, V. Abišala, A. Kvainauskas, R. Savickas, S. Gaidukova, G. Dovydėnas, S. Kalvaitis, Š. Stupelis, R. Muraškienė, V. Gasiūnas, UAB „Arlitanus“. A. Juozapavičiaus g. 28, Vilnius.
Schemos rengėjas. UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g.28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel. (85) 2121634 arba +370 698 13 100.
Rengimo laikotarpis. 2010-03-18 - 2010-04-29
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka. Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-03-19

 

Pradedama rengti teritorijos Avižienių kaime, Avižienių sen., Vilniaus r. sav. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas.
Vilniaus rajono savivaldybės žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio (2010-02-24) sprendimas Avižienių  k. Teritorijos plotas – apie 119 ha.
Planavimo tikslas.  Parengti teritorijos Avižienių k. vystymo (plėtros) koncepcijos schemą.
Planavimo organizatorius. UAB „A.R.T.V. INVESTICIJOS“, L.Mitruščenkova, A.Mitruščenkovas, Z.Miladovskis. Krivicko g. 9, Vilnius.
Schemos rengėjas. UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g.28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel. (85) 2121634 arba +370 698 13 100.
Rengimo laikotarpis. 2010-03-18 - 2010-04-29
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka. Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
               

2010-03-19

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-05 posėdžio sprendimu Nr. A33-710-(25.3.1) pradedamas rengti Lindiniškių k. dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 45,0000 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,3000 ha.
Planavimo tikslas-  parengti Lindiniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą. Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, taip pat atsižvelgiant į gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius - Vidmantas Žemaitis.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m.kovas, planavimo pabaiga – 2010 m. balandis.

                               

2010-03-17

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-11 posėdžio sprendimu Nr. A33-147-(25.3.1) pradedamas rengti Bajorų k. gyvenvietės dalies, esančios U tipo zonos dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 5,0000 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,3000 ha, (kad.Nr.4103/0300:277).
Planavimo tikslas: parengti Bajorų k. gyvenvietės dalies vystymo koncepcijos schemą, pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą. Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, taip pat atsižvelgiant į gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius - Laimis Mickevičius.
Koncepcijos schemos rengėjas - UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Baltupio g. 85-1, Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasaris, planavimo pabaiga – 2010 m. balandis.

          

2010-03-17

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Klevinės viensėdžio dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema  (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 11,5 ha.
Planavimo tikslas- parengti Klevinės viensėdžio dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- Stanislavas Bukovskis
Schemos rengėjas- R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 8-60324210, 8-68252620, 2344494, el. paštas : rapolas@vtdko.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. kovo pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. kovo pabaiga.

               

2010-03-08

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T3-102, pradedama rengti 0.9000 ha ploto, žemės ūkio paskirties sklypo kad. Nr. 4103/0100:1220, esančio Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. planavimo darbų programa ir koncepcija, įvertinanti Saldenės kaimo dalies inžinierinės, susisiekimo, rekreacinės, socialinės, kultūrinės infrastruktūros plėtros tendencijas.
Koncepcijos schemos užsakovas - UAB „Saldenės investicijos“, adresas: Dzūkų g. 30-23, Vilnius. Tel.: 8 676 03 223; el. paštas: ridvina@delfi.lt . Atstovauja: Direktorius Algirdas Jarašūnas.
Koncepcijos schemos rengėjas - UAB „A-7“, adresas: Architektų g. 222-61, Vilnius. Tel.: 85 2706346; Faksas: 85 2706346; el. paštas: a-7@a-7.biz Atstovauja: Gintaras Stauskis.
Koncepcija ruošiama teritorijai - Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos Saldenės kaimo daliai – 18,9 ha ploto.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 kovo 5 d., planavimo pabaiga – 2010 gegužės 5 d.

Planuojamos teritorijos grafinė schema:

                  

 

2010-03-08

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-10 posėdžio raštu, pradedama rengti Bajorų  kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 54 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,3724 ha.
Planavimo tikslas: parengti Bajorų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: V. Bičkauskienė, S. Bičkauskas
.
Schemos rengėjas: : A. Borutos projektavimo įmonė, Universiteto g. 2/18, Vilnius; el. paštas: boruta@takas.lt
tel.: 8 687 21634
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. kovo 26 d., planavimo pabaiga - 2010 m. balandžio 26 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 2010-03-08

Pradedama rengti teritorijos Bajorų kaime, Avižienių sen., Vilniaus r. sav. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas- Vilniaus rajono savivaldybės žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio (2010-02-10) sprendimas.
Nagrinėjama teritorija- Vilniaus r., Avižienių sen., Bajorų k., teritorijos plotas – apie 24 ha.
Planavimo tikslas-  parengti teritorijos Bajorų k. vystymo (plėtros) koncepcijos schemą.
Planavimo organizatoriai  -  V. Lisovskis, J. Lisovskaja, V. Okinčic, R. Okinčic, V. Pečiulevičius, A. Jelin. Kanto al. 13-54, Vilnius, tel.: +370 638 74678
Schemos rengėjas. UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g.28-2, Vilnius.  
Informacija teikiama tel. (85) 2121634 arba +370 698 13 100.
Rengimo laikotarpis: 2010-03-03 - 2010-04-12
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka. Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 2010-03-04

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-16 posėdžio nutartimi, pradedama rengti SALDENĖS ir PIKUTIŠKIŲ kaimų dalių, esančių Avižienių sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Saldenės ir Pikutiškių kaimų dalių teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-03-02

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Užubalių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 61 ha.
Planavimo tikslas: parengti Užubalių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: UAB „Viridis“.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m.,  tel.: 8-612-98488, el. paštas: info@detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. kovo 01, planavimo pabaiga – 2010 m. gegužės 01.

 

2010-03-02

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-27 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Raisteniškių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 36 ha.
Planavimo tikslas: parengti Raisteniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Romualdas Vasilevskis, Stefanas Greičiūnas.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-685-67650, el. paštas: info@detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasario 20, planavimo pabaiga – 2010 m. balandžio 20.

2010-02-23

Informacija apie teritorijos planavimą.  Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T3-102, pradedama rengti 14.4142 ha ploto, kitos paskirties sklypo kad. Nr. 4174/0200:212, esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. planavimo darbų programa ir koncepcija, įvertinanti Klevinės ir Bendorių kaimų inžinierinės, susisiekimo, rekreacinės, socialinės, kultūrinės infrastruktūros plėtros tendencijas.
Koncepcijos schemos užsakovas: UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“, adr.: Ukmergės g. 283b, Vilnius. Tel.: 8 5 2042266; Faksas: 8 5 2721441; el. paštas: info@ntsprendimai.lt. Atstovauja: Direktorius Andrius Apulskis.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB „Numas“, adr.: Polocko g. 10, Vilnius. Tel.: 8 5 2621476; Faksas: 8 5 2622969; el. paštas: numas@takas.lt. Atstovauja: Artūras Burba.
Koncepcija ruošiama teritorijai: Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos Klevinės kaimui – 120,5 ha ploto ir pietinės dalies Bendorių kaimui iki numatomo šiaurinio apvažiavimo – apie 22ha.

2010-02-23

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-27 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Raisteniškių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 18 ha.
Planavimo tikslas: parengti Raisteniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Romualdas Vasilevskis
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-685-67650, el. paštas: info@detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasario 20, planavimo pabaiga – 2010 m. balandžio 20.

2010-02-22

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-10 posėdžio raštu, pradedama rengti  Klevinės  kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorija-  Klevinės kaimo dalis, patenkanti į U funkcinio prioriteto zoną, nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 25 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 2.0861 ha.
Planavimo tikslas: parengti  teritorijos Klevinės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:2000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: UAB “Regina ir Co“ adresas Žirmūnų g. 84, Vilnius, atstovas Marius Šulcas, tel.: 869914714.
Schemos rengėjas: UAB “Tiksli forma“, adresas Vokiečių g. 24, Vilnius; el. paštas: info@.tiksliforma.lt,  tel.: (8 5) 2058190, fax.: (8 5) 2058191.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. balandis.     

2010-02-22

 Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-06 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Avižienių kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 19 ha.
Planavimo tikslas: parengti Avižienių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius Svetlana Kreivienė, Darius Kreivys, Gintautas Ignotas, Slavomiras Zacharevičius.
Schemos rengėjas UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., PV Aidas Matulaitis, tel.: 8-685-67650, el. paštas: info@detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasario 17, planavimo pabaiga – 2010 m. balandžio 17.

2010-02-12

Pradedama rengti Tarandės kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Avižienių sen., Tarandės k.
Planavimo tikslas: parengti Tarandės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Juozas Jankauskas, Romutė Jankauskienė, Aurelija Martūnienė, Tomas Martūnas, Cicilija Armalienė
Nagrinėjama teritorija: Tarandės kaimo dalis, patenkanti į U funkcinio prioriteto zoną, jos plotas apie 35 ha
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasario 12 d., pabaiga – 2010 m. kovo 12 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-02-11

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-04 posėdžio raštu, pradedama rengti Saldenės kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotasapie 44,65 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 2,56 ha.
Planavimo tikslas: parengti Saldenės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Kazys Jokimas Bulotas
.
Schemos rengėjas: : UAB “Geri projektai“, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com tel. 852757690; 868653652; 868672572
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.
Saldenės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą

2010-02-10

  Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-30 posėdžio raštu, pradedama rengti Gilužio ir Saldenės kaimų dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 39,89 ha, konkrečių  planuojamų sklypų plotai – 1.4183  ha; 1.01 ha ; 2.73 ha
Planavimo tikslas:
parengti Galinės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: G. Luniova,  D. Petrauskas, A. A. Šutienė, V. Gančierienė, A. Morkevičius, L. Jastremska, Z. Žukauskas,
I. Jablonskaja.
Schemos rengėjas: : UAB “Geri projektai“, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com tel 852757690; 868653652; 868672572
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.

2010-02-10

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-30 posėdžio raštu, pradedama rengti Bukiškio kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotasapie 10.58 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 1.6152 ha.
Planavimo tikslas: parengti Bukiškio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: J. Liubinskas
Schemos rengėjas: : UAB “Geri projektai“, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com tel 852757690; 868653652;  868672572
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.

2010-02-10

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-21 posėdžio raštu, pradedama rengti teritorijos prie  Bendorių  kaimo, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 18 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,3764 ha.
Planavimo tikslas: parengti  teritorijos prie Bendorių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: R. Kvedaras, D. Kvedarienė
.
Schemos rengėjas: : UAB “Geri projektai“, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com
tel 852757690; 868653652 ; 868672572
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.

2010-02-10

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-30 posėdžio raštu, pradedama rengti Galinės kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 217,28 ha, konkrečių  planuojamų sklypų plotai – 1,05 ha; 0,19 ha
Planavimo tikslas:
parengti Galinės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: A. Razauskas, V. Stasevičienė, I. Sacharevskaja
, G. Čech.
Schemos rengėjas: : UAB “Geri projektai“, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com tel 852757690; 868653652; 868672572
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.

2010-02-10

 

Pradedama rengti Lindiniškių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-27 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Avižienių sen., Lindiniškių k., teritorijos plotas – apie 35 ha.
Planavimo tikslas: parengti Lindiniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Remigijus Lipkevičius
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel.(85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasario 5 d., pabaiga – 2010 m. kovo 5 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-02-09

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-20 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Saldenės kaimo dalies, Avižienių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 20 ha, konkretus sklypo plotas – 0,25 ha .
Planavimo tikslas: parengti Saldenės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
Aivaras Rūkštelis.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 01 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.
          

2010-02-03

 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas