Bezdonių seniūnija

 

Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-09-15 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Aukštuolės k., Bezdonių sen., Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 196,0 ha.
Planavimo tikslas: parengti Aukštuolės k. vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Gražina Četverikovienė.
Schemos rengėjas: Vytautas Rimkevičius, adresas Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt. Planavimo terminai: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2011-07-18

Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-08-18 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Plikakalnio vs., Bezdonių sen., Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 114,90 ha.
Planavimo tikslas: parengti Plikakalnio vs. vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Ričardas Kukevičius.
Schemos rengėjas: Vytautas Rimkevičius, adresas Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt. Planavimo terminai: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2011-07-18

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-05 posėdžio nutartimi ir 2010-12-28 raštu Nr. A33-7275-(25.31), pradedama rengti KREIVĖNŲ vs. (Bezdonių sen., Vilniaus r.), esančio ZRg zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Kreivėnų viensėdžio teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai, atsižvelgiama į melioracijos statinius.
Koncepcijos rengėja: I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2011-02-15

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio sprendimu, parengta GIRDIŠKIŲ kaimo, Bezdonių sen., Vilniaus r., esantčio ZRg funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Planavimo organizatorius J. Drazdas.
Schemos rengėjas M. Maročkinas, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.   
Parengta koncepcinė schema viešai eksponuojamas Bezdonių seniūnijos patalpose nuo 2011-02-03 iki 2011-02-17. Viešas projekto aptarimas įvyks Bezdonių seniūnijos patalpose 2011-02-17 9 val. 30 min.. Teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2011-02-08

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-08-18 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Plikakalnio vs., Bezdonių sen., Vilniaus r., esančio ZRg tipo fukcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Planavimo tikslas- parengti Plikakalnio vs. vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- R. Kukevičius.
Schemos rengėjas- Vytautas Rimkevičius, adresas Vydūno g. 17-97, Vilnius, tel.: +37061155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Planavimo terminai:
2010 m. rugsėjis - spalis.
Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-09-29

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-12 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Baronų kaimo dalies, Bezdonių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema  (M 1:10000).
Planavimo tikslas- parengti Baronų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- Inga Blaževič
Schemos rengėjas- K. Jakutovič individuali veikla, adresas Konstitucijos g. 15-214, Vilnius, tel.: 8-69802067
Pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010-09-02, planavimo pabaiga – 2010-09-16

2010-09-01

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-04 posėdžio raštu, pradedama rengti teritorijos Sakiškių kaimo , Bezdonių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 293,80 ha.
Planavimo tikslas: parengti  teritorijos Sakiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai- Zigmas Kulaitis
.
Schemos rengėjas- UAB “Geri projektai“, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com tel.: 852757690; 868653652 ; 868672572
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. rugpjūčio  30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. liepa, planavimo pabaiga - 2010 m. rugpjūtis.

2010-08-12

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-19 posėdžio nutartimi, pradedama rengti SAKIŠKIŲ kaimo  teritorijos, esančios BEZDONIŲ sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Sakiškių kaimo teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-07-21

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 raštu Nr. A33-660-(25.3.1.), pradedama rengti GIRDIŠKIŲ kaimo, Bezdonių sen., Vilniaus r., esanti ZRg funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 70 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių (elektros, vandentiekio, šiluminių, nuotėkynės, dujotiekio tinklų, gatvių ir kitų bendro naudojimo įrenginių) įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą. Įvertinti esamų/projektuojamų objektų sanitarines apsaugos ir apsaugos zonas bei statybų jose apribojimus. Nurodyti planuojamam statyti objektui eksploatuoti reikalingus inžinierinių įrenginių techninius duomenis.
Planavimo organizatorius J. Drazdui,  tel. 868648230.
Schemos rengėjas M. Maročkinas, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. gegužės 25 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. balandis, planavimo pabaiga - 2010 m. gegužė.

2010-05-04

Pradema rengti Vilniaus r., Bezdonių sen., Pasakiškių k. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (koncepcijos schemos rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-20 raštas dėl leidimo rengti detalųjį planą.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Bezdonių sen., Pasakiškių k.
Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, infrastruktūros (inžinierinių tinklų, susisiekimo ir kitų infrastruktūros objektų) plėtrą ir planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą bei kitus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Aleksandras Taraškevičius, Irina Taraškevičienė, adr.:Pažagiškių g.29, Vilnius, tel.8 698 44649.
Schemos rengėjas: UAB ,,Vilniaus projektai", Švitrigailos g.7/16, Vilnius, tel.8 612 10160, el.paštas gintautas@vilniausprojektai.lt, PV G.Putrius tel. 8 612 10160.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos dokumento rengimo laikotarpį

2010-03-25

Pradedama rengti Vilniaus r., Bezdonių sen., Bezdonių k. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (koncepcijos schemos rengimo pagrindas – Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009 m. gruodžio 18 d. A33-5189- (25,3,1) ir 2009m. gruodžio 21 d. A33-5367- (25,3,1) atsakymas į prašymus ).
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Bezdonių sen., Bezdonių k. dalis.
Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, infrastruktūros (inžinierinių tinklų, susisiekimo ir kitų infrastruktūros objektų) plėtrą ir planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą bei kitus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Gabija Klimienė ir Romas Lenktis, adr.: Nemenčinės 2 k., Vilniaus r., tel. 8 658 79417.
Schemos rengėjas: UAB „GERI PROJEKTAI“, S. Moniuškos g.7-2, Vilnius, tel. 8 686 53652
El. paštas geriprojektai@gmail.com , PV S. Kazlauskienė tel. 8 686 53652.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos dokumento rengimo laikotarpį.

2010-01-18

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas