Dūkštų seniūnija

  Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-14 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Airėnų I kaimo, Dūkštų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 648,3 ha. Planavimo tikslas: parengti Airėnų I kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Rolandas Čičelis, Vilma Pundienė. Schemos rengėjas: Vytautas Rimkevičius, adresas J. Basanavičiaus g. 36/2-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. spalio 15 d., planavimo pabaiga – 2010 m. spalio 30 d.

2010-10-12

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-07-28 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Medviediškių kaimo, Dūkštų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 99,8 ha. Planavimo tikslas: parengti Medviediškių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Šarūnas Latvėnas. Schemos rengėjas: Vytautas Rimkevičius, adresas J. Basanavičiaus g. 36/2-26A, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. spalio 15 d., planavimo pabaiga – 2010 m. spalio 30 d.

2010-10-12


Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-29 posėdžio sprendimu, pradedama rengti BRINKIŠKIŲ kaimo, Dūkštų sen., Vilniaus r., esantčio ZRg funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 267 ha.
Planavimo tikslai: parengti Brinkiškių kaimo daies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-29 posėdžio sprendimue išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius R. Bielskis, tel. 869833325.
Schemos rengėjas L. Dorošukaitė, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. rugsėjo 20 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia rugpjūčio 19 d., pabaiga - 2010 m. rugsėjo 20 d.

2010-08-25

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-29 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Babrukiškių kaimo dalies, Dūkštų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 96  ha.
Planavimo tikslas: parengti Babrukiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Danutė Sobolevskienė.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužės 19, planavimo pabaiga–2010 m. birželio 19.

 

2010-05-20

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-11 raštu Nr. A33-856-(25.3.1.), pradedama rengti BRINKIŠKIŲ kaimo, Dūkštų sen., Vilniaus r., esanti ZRg funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 30 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių (elektros, vandentiekio, šiluminių, nuotėkynės, dujotiekio tinklų, gatvių ir kitų bendro naudojimo įrenginių) įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą. Įvertinti esamų/projektuojamų objektų sanitarines apsaugos ir apsaugos zonas bei statybų jose apribojimus. Nurodyti planuojamam statyti objektui eksploatuoti reikalingus inžinierinių įrenginių techninius duomenis.
Planavimo organizatorius P. Stepanovas, tel. 867680376.
Schemos rengėjas M. Maročkinas, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 8610 29 610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. gegužės 25 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. balandis, planavimo pabaiga - 2010 m. gegužė.

2010-05-04

Pradedama rengti Dūkštų kaimo dalies, esančios Z funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Rengimo pagrindas
- Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-18 posėdžio sprendimas Nr. A33-1519 – (25.3.1).
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Dūkštų sen., Dūkštų k. dalis.
Planavimo tikslas: parengti Dūkštų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: L.Gedvidzienė Žemynos g.8-43, Vilnius.
Plano rengėjas – UAB „Regroup projektavimas“, Lukiškių g. 5-306, Vilnius, proj.vad. R.Kazickas, tel.(85) 215 1005, mob.tel.: 867185640, el.p. tadas@regroup.lt 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandžio 23 d., pabaiga – 2010 m. liepos 1 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-04-23

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nutarimu dėl leidimo rengti detalųjį planą (leidimo nr. A33-1142-(25.3.1)), pradedama rengti Verkšionių kaimo, Dūkštų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Planavimo tikslas: parengti Dūkštų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M 1: 10 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
Ramunė Pundienė.
Schemos rengėjas: UAB “Vilniaus plėtros projektai”, Lukiškių 3-405, Vilnius; tel.: 6-80 70906; el.pastas: info@vilniauspletra.lt 

2010-03-10

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimu, pradedama rengti Dūkštų kaimo dalies, Dūkštų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 15  ha, konkretus sklypo plotas –2.1293 ha .
Planavimo tikslas: parengti Dūkštų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M 1: 10 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
UAB “Biovela”.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 15 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.

          

2010-02-19

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas