Kalvelių seniūnija

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr. T3-232, pradedama rengti  Kalabariškių  kaimo, Kalvelių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 174,1  ha, konkretus sklypo plotas –0,8800 ha 
Planavimo tikslas: parengti Palubėlių kaimo  vystymo koncepcijos schemą (M 1: 10 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Tadeuš Žukovski.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85, lina@novaforma.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. lapkričio 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. lapkritis, planavimo pabaiga - 2010 m. gruodis.

2010-11-11

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr. T3-232, pradedama rengti Palubėlių kaimo, Kalvelių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 358,3  ha, konkretus sklypo plotas –0,8800 ha .
Planavimo tikslas: parengti Palubėlių kaimo  vystymo koncepcijos schemą (M 1: 10 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Ana Išorienė.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85, lina@novaforma.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. spalio 22 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. spalis, planavimo pabaiga - 2010 m. lapkritis.

 

2010-11-11

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-16 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Palubėlių ir Kalvelių kaimų dalies, Kalvelių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 153,17 ha. Planavimo tikslas: parengti Palubėlių ir Kalvelių kaimų vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais. Planavimo organizatorius: Ana Išorienė. Schemos rengėjas: UAB “MŽ Projektai”, buveinės adresas – Konstitucijos pr. 4A, Vilnius. Tel. 868790987. El. paštas mindaugas@architektas.net. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. lapkričio pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. gruodžio pradžia.

2010-11-04

 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas