Maišiagalos seniūnija

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-11-30 posėdžio sprendimu, pradedama rengti teritorijos Budninkų k., Maišiagalos sen. Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas - apie 210 ha.
Planavimo tikslas: parengti teritorijos Budninkų kaimo Maišiagalos sen. vystymo koncepcijos schemą (M1:10000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: UAB „Propositum“
Schemos rengėjas: UAB “Inekstra ”, Aušros Vartų 17-9, Vilnius; el. paštas: lina@inekstra.lttel. +37052122668.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2011 m. balandžio 1 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2011 m. kovas, planavimo pabaiga - 2011 m. balandžio pradžia.

2011-02-24

Pradedama rengti Kiemelių kaimo dalies, Maišiagalos sen., Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema
Vystymo (plėtros) koncepcijos schemos rengimo pagrindas: Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio sprendimas(raštas 2010-02-11 Nr. A33-857-(25.3.1)
Planuojama teritorija: Kiemelių kaimas, Maišiagalos sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: parengti Maišiagalos miestelio vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Jūratė Lankauskaitė Kregždienė
Schemos rengėjas: Architektas Dmitrij Kaidašov, S. Neries 73-74, Vilnius, tel.  868574269, el. paštas: architect.dmitrij@gmail.com
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti  rengėjui raštu iki 2010 m. spalio 9. Papildomos informacijos teirautis projekto rengėjo.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugsėjis, pabaiga – 2010 m. spalis.

 

2010-09-08

Vadovaujantis Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-15 posėdžio sprendimu Nr. A33-1381-(25.3.1), pradedama rengti Pavilnojo kaimo dalies, Maišiagalos sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas
~ 50 ha, planuojamo sklypo plotas – 5,78 ha.
Planavimo tikslas – parengti teritorijos Pavilnojo k. vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatoriai: Paulė Kanapėnienė ir Rimantas Kanapėnas, gyv. Jakšto g. 26-7, Vilnius.
Schemos rengėjas – UAB „Idea Urbana“, Sporto g. 10, LT-09200 Vilnius, tel. (8 5) 211 3331.
Rengimo laikotarpis – 2010-08-05 – 2010-09-06.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką. 

2010-08-11

Pradedama rengti Karvio kaimo, esančio Zg ir Z tipo zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus raj. Savivaldybės administracijos Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010 03 24 posėdžio sprendimas Nr. A34-755
Nagrinėjama teritorija: Vilniaus r., Maišiagalos seniūnija, Karvio kaimas
Planavimo tikslas: parengti Karvio kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:10000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Paulius Rakštys
Plano rengėjas –UAB “Projektų rengimo biuras“ 8-617-02800, PV Andrius Uogintas  
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. liepa – 2010 m. rugsėjis
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-08-02

Pradedama rengti Gudelių kaimo, esančio M1 tipo zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus raj. Savivaldybės administracijos Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-08 posėdžio sprendimas Nr. A33-4983-(25.3.1).
Nagrinėjama teritorija: Vilniaus raj., Maišiogalos seniūnija, Gudelių kaimas
Planavimo tikslas: parengti Gudelių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:10000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Valda Šimulienė, Raimundas Klyvis
Plano rengėjas –UAB “Vilnijos projektai” Fabijoniškių g. 92-2a, Vilnius, PV J.Adomaitienė, tel. (85) 2481426, +37069876990, el.p.  vilnijosprojektai@takas.lt
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpiūtis, pabaiga – 2010 m. rugsėjis
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-07-29

 

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-14 posėdžio nutartimi, pradedama rengti KALNIŠKIŲ kaimo  teritorijos, esančios MAIŠIAGALOS sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Kalniškių kaimo teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai, atsižvelgiama į melioracijos statinius.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I. Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-07-16

Pradedama rengti Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema
Vystymo (plėtros) koncepcijos schemos rengimo pagrindas: Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-05 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: parengti Maišiagalos miestelio vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Zigmas Pilkis, adr.: Algirdo g. 11, Maišiagala tel. 8-686 82555
Schemos rengėjas: UAB “Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel.  852612035, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt,  PV Jurgita Jaseckaitė tel. 868647260
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti  rengėjui raštu iki 2010 m. rugpjūčio 6.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. liepa, pabaiga – 2010 m. rugpjūtis.

Schema

2010-06-30

Pradedama rengti: Karvio kaimo dalies, esančios Zg funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema  (M l: 5 000).
Rengimo pagrindas
: Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-31 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Maišiagalos sen., Karvio km. dalis, teritorijos plotas – apie 5,20 ha.
Planavimo tikslas: parengti Karvio km. dalies vystymo koncepcijos schemą, pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą (M1:5 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Rasa Razmienė, a.k. 47509030011
Plano rengėjas: – UAB „Archikadas“ Ulonų g. 3-120, Vilnius, LT-02348, proj.vadovas A.Žalys, tel.(85) 2789078, 869931323, el.p. info@archikadas.lt
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. liepos 05 d., pabaiga – 2010 m. rugpjūčio 16 d..
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-06-30

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-24 posėdžio sprendimu,
pradedama rengti Kirzinės viensedžio, Maišiagalos sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 24,4 ha.
Planavimo tikslas: parengti Kirzinės viensedžio vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Stanislovas Rakauskas.
Schemos rengėjas: architektas Marius Brežinskas, Vingių g. 6, Rudaminos k., Vilniaus r., tel. +370 671 08627, el. p. marius@mariausprojektai.com.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželio 14 d., planavimo pabaiga – 2010 m. liepos 14 d.

2010-06-17

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-21 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Užukarviškių kaimo, Maišiagalos sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 123,5 ha. Planavimo tikslas: parengti Užukarviškių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Justinas Baleiša.
Schemos rengėjas: UAB „JTG Projektai“, adresas Šeiminiškių g. 12-2, Vilnius, tel.: 8 687 82977, el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužės 13 d., planavimo pabaiga – 2010 m. gegužės 27 d.

2010-05-13

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-16 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Glatkiškių kaimo, esančio M1, Z tipo zonose, Maišiagalos sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Planuojama teritorija- Glatkiškių kaimas, Maišiagalos sen., Vilniaus r.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 838,5 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 2,3790 ha.
Planavimo tikslas- parengti Glatkiškių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:10 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius- Deimintas Babikas, Aistė Babikienė.
Schemos rengėjas- UAB “Jungtinės architektų dirbtuvės“, Lukiškių g. 3-403, Vilnius; el. paštas: zprnc@jad.lt tel. 8~5 2611913; 8~699 13640.
Pasiūlymų teikimo tvarka- teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. balandžio mėn. 26 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. gegužė.2010-03-25

 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas