Mickūnų seniūnija

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-10-13 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Mickūnų miestelio dalies, Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 48,60 ha.
Planavimo tikslas: parengti Mickūnų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais. Planavimo organizatorius: Marjan Šostak.
Schemos rengėjas: R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 8 603 24210, el. paštas: rapolas@vtdko.lt. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m. vasario pradžia, planavimo pabaiga – 2011 m. vasario pabaiga.

2011-02-15

Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-10-27 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Mickūnų k. dalies, Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 5,30 ha.
Planavimo tikslas: parengti Mickūnų k. dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Halina Marijana Stepanavičienė.
Schemos rengėjas: Vytautas Rimkevičius, adresas Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Planavimo terminai: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2011-02-02

Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-27 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Galgių k. dalies, Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 10,80 ha.
Planavimo tikslas: parengti Galgių k. dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Genrikas Kuncevičius.
Schemos rengėjas: V. Rimkevičius, adresas Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Planavimo terminai: 2010 m. lapkritis-gruodis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-12-15

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr T3-323, pradedama rengti Dievoniškių kaimo dalies, esančios M1 funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Planavimo tikslas: Parengti Vilniaus raj, savivaldybės, Mickūnų sen., Dievoniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžiosprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Marius Tenenis.
Schemos rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k 301241014, Vienuolyno 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, el paštas: rimasv@mail.ru Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: Pradžia – 2010-12-10, pabaiga 2011-02-30.

 

 

2010-12-03

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-09-15 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Gailiūnų kaimo, esančio Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Planavimo tikslas: parengti Gailiūnų kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais. Planavimo organizatorius: A. Afanasjev
Schemos rengėjas: V. Rimkevičius, tel. 861155004, el. paštas: info@architektugrupel.lt.
Planavimo terminai: 2010 m. lapkritis – gruodis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį

2010-11-24

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-10-27 raštu, pradedama rengti Gailiūnų kaimo, Mickūnų sen., Vilniaus r., esantčio M1 funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 148 ha.
Planavimo tikslai: parengti Gailiūnų kaimo daies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-10-27 rašte išdėstytais reikalavimais.
Planavimo
organizatorius I. Kemežienė, A. Kemežis, A. Damukaitė, E. Damukaitis.
Schemos rengėjas M. Maročkinas, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.  
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. gruodžio 9 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia lapkričio 8 d., pabaiga - 2010 m. gruodžio 9d.

2010-11-09

Parengta  Ug funkcinės zonos Gailiūnų ir Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos  2009-11-18 posėdžio sprendimas.
Nagrinėjama teritorija:  Gailiūnų ir Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.  Teritorijos plotas – apie 84 ha.
Planavimo tikslas:  parengti Ug funkcinės zonos Gailiūnų ir Paliuliškių k., Mickūnų sen. vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos  bendrojo  plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Asociacija „Gailiūnai“, adresas S.Stanevičiaus g. 15-37,  Vilnius,   tel. 869877988,  el. paštas eugenijus.bytautas@cityservice.lt
Schemos rengėjas – UAB ,,Urbanistika“, A.Goštauto g. 8, Vilnius,  tel.(85) 231 2455, el. paštas  daivar@urbanistika.lt

2010-09-30

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-24 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Paliuliškių kaimo dalies, esančios Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Planavimo tikslas-
parengti Paliuliškių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius-
Robert Kovger.
Schemos rengėjas - K. Jakutovič individuali veikla, adresas: Savanorių pr. 18-19, Vilniustel.: +37069802067.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis., planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-09-29

 

Vadovaujantis Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-18 posėdžio sprendimu Nr. A33-2838-(25.3.1) ir 2010-08-06 posėdžio sprendimu Nr. A33-4522-(25.3.1) pradedama rengti Paliuliškių kaimo dalies, Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 35 ha, planuojamų sklypų plotas – 1,38 ha.
Planavimo tikslas – parengti teritorijos Paliuliškių k., esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatoriai – Lina Orvydaitė, gyv. Bitininkų g. 2G-10, Vilnius ir Česlovas Jocius, gyv. Krokuvos g. 11-67, Vilnius.
Schemos rengėjas – UAB „Idea Urbana“, Sporto g. 10, LT-09200 Vilnius, tel. (8 5) 211 3331.
Rengimo laikotarpis – 2010 m. rugsėjo – spalio mėn.
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ar schemos rengėjui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką. 

 

2010-09-08

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-25 posėdžio sprendimu, pradedama rengti U tipo zonos dalies, esančios Galgių k. ir Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Planavimo tikslas: parengti U tipo zonos dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius:
Vygintas Davidonis, Saulius Skrolis.
Schemos rengėjas: UAB „Archigama“, adresas: Švitrigailos g. 7-227, Vilnius, PV J. Jakutovič, tel.: +37061024468, el. paštas: archigama@gmail.com.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis., planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-08-19

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-03 posėdžio sprendimu, pradedama rengti U tipo zonos dalies, esančios Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 25,00 ha.
Planavimo tikslas: parengti Paliuliškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Olga Sadovskaja.
Schemos rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“, adresas Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius, PV J. Adomaitienė, tel.: (85) 2481426, +37069876990, el. paštas: vilnijosprojektai@takas.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis., planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį

2010-08-05

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-11 raštu Nr. A33-2659-(25.3.1.), pradedama rengti Kairėnų kaimo, Mickūnų sen., Vilniaus r., esančio M1 funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 120 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą.
Planavimo organizatorius: J. Augustauskas, Z. Lynda, Z. Lyndienė, tel. 869930070.
Schemos rengėjas: L. Dorošukaitė, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610. Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010m. rugpjūčio 29 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -2010 m. liepa, planavimo pabaiga - 2010 m. rugpjūtis. Teritorijos grafinė schema pateikiama Savivaldybės interneto tinklapyje www.vilniaus-r.lt.

2010-07-29

Informacija apie priimtą sprendimą dėl „Apie 37 ha teritorijos Gailiūnų k. ir Paliuliškių k. Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. vystymo (plėtros) koncepcijos schemos” strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)
Planavimo organizatorius - Asociacija „Gailiūnai”. Adresas: S. Stanevičiaus g. 15-37, LT-07134 Vilnius, tel. (8-698) 77988.
Plano pavadinimas - Apie 37 ha teritorijos Gailiūnų k. ir Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Planavimo tikslas - vadovaujantis Vilniaus rajono bendrojo plano sprendiniais, nustatyti planuojamos teritorijos žemės naudojimo funkcinius prioritetus, numatyti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros sprendimus.
Plano rengimo pagrindas (pradžia) - Vilniaus rajono sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-18 posėdžio sprendimas.
Plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LT Vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu” ir jį papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Priimtas spreadimas: Išnagrinėję SPAV atrankos dokumentą ir vertinimo subjektų išvadas dėl šio dokumento bei vadovaudamiesi nacionalinių norminių teisės aktų nustatyta tvarka informuojame, kad planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti SPAV parengtai „Apie 37 ha teritorijos Gailiūnų k. ir Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. vystymo (plėtros) koncepcijos schemai”.
Pasiūlymų teikimo tvarka - susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus raštu dėl priimto sprendimo per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos galima planavimo organizatoriui arba plano rengėjui - UAB „Urbanistika”, tel. (8-5) 21 24 779, el. paštas: stefa@urbanistika.lt, adresas A. Goštauto g. 8, Vilnius darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val.

2010-06-17

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-02 posėdžio sprendimu,
pradedama rengti Mickūnų miestelio dalies, Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 7,45 ha.
Planavimo tikslas: parengti Rudaminos kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Marijan Dukel.
Schemos rengėjas: R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 8 603 24210, el. paštas: rapolas@vtdko.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželio 10 d., planavimo pabaiga – 2010 m. birželio 25 d.

2010-06-11 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-28 posėdžio sprendimu,
pradedama rengti Lytos kaimo, Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 16,96 ha.
Planavimo tikslas: parengti Lytos kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Romualdas Gurkšnis.
Schemos rengėjas: UAB “Archigama”, adresas Švitrigailos g. 7, II aukštas, Vilnius, tel.: 8-655-05599, el. paštas: archigama@gmail.com.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželio 10 d, planavimo pabaiga – 2010 m. birželio 25 d.

2010-06-11

Vadovaudamasis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos raštu Nr.A 33-2356-(25.3.1), pradedama rengti Mažeikių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. Z ir M1 funkcinio prioriteto zonose, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Planavimo tikslas: parengti kaimo vystymo koncepcijos schemą, pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, vadovautis žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Juozas Stražinskas, gyv. Žirmūnų 98-70, Vilnius, tel. 8 687 71 070.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB “Atspindys”, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 275 09 81, 8 656 2 85 00, el. paštas info@atspindys.lt.
Pasiūlymus teikti raštu schemos rengėjui: 2010 m. gegužės 14 – 2010 m.  birželio 11 d.
Susipažinti su koncepcijos schema galima nuo 2010 m. gegužės 14 iki birželio 11 d. UAB “Atspindys” ir nuo 2010 m. gegužės 24 iki birželio 11 d. Mickūnų seniūnijos patalpose.

2010-05-12

Vadovaujantis 2009-12-10, 2009-12-14 ir 2010-03-17 Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžių sprendimais, pradedama rengti Egliškių ir Paliuliškių kaimų dalių, Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 65 ha.
Planavimo tikslas – parengti U tipo zonos dalies teritorijos Egliškių k. ir Paliuliškių k. vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžių sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatoriai: Mantas Milašauskas, gyv. Egliškių k., Vilniaus r., Audrius Orvydas, gyv. Iždo g. 1-5, Vilnius, UAB „Investprojekt“, Linksmoji g. 3-3, Vilnius.
Schemos rengėjas – UAB „Idea Urbana“, Sporto g. 10, LT-09200 Vilnius, tel. (8 5) 211 3331, (8 5) 211 3331.
Rengimo laikotarpis – 2010-04-29 – 2010-05-27.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką. 

2010-04-16

Vadovaujantis Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-18 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Egliškių kaimo dalies, Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 70 ha, planuojamų sklypų plotas – 0,9559 ha.
Planavimo tikslas – parengti teritorijos Egliškių k. vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatoriai: Paulius ir Asta Puidokai, gyv. Smuglevičiaus g. 33, Vilnius; Mindaugas Gerda Grašiai, gyv. Jonažolių g. 11-160, Vilnius; Olga ir Vladimir Sbojev, gyv. Kalnupės g. 11-31, Klaipėda; Baiginant ir Darius Antanas Kamuntavičiai, gyv. Geležinkelio g. 1-25, Vilnius; UAB „Investprojekt“, Linksmoji g. 3-3, Vilnius.
Schemos rengėjas – UAB „Idea Urbana“, Sporto g. 10, LT-09200 Vilnius, tel. (8 5) 211 3331.
Rengimo laikotarpis – 2010-04-01 – 2010-05-03.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką. 

 

2010-04-09

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-09 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Mickūnų miestelio dalies, Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:500).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 1,70 ha.
Planavimo tikslas: parengti Mickūnų miestelio dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Aleksandra Zmitrovič
Schemos rengėjas: R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 8-60324210, 8 68252620, 234 4494, el. paštas: rapolas@vtdko.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. kovo pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. kovo pabaiga.

 

2010-03-17

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-23 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Darželių kaimo, Mickūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 31,2 ha.
Planavimo tikslas: parengti Darželių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Ivanas Vrublevskis
Schemos rengėjas: UAB “Archigama”, adresas Švitrigailos g. 7, II aukštas, Vilnius, tel.: 8-610-03867, el. paštas: archigama@gmail.com.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. kovo pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. balandžio vidurys.

 

2010-03-09

Pradedama rengti teritorijos Viktariškių kaime, Mickūnų sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus rajono savivaldybės žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų  planavimo komisijos posėdžio (2010-02-10) sprendimas.
Nagrinėjama teritorija - Vilniaus r., Mickūnų sen., Viktariškių k.
Teritorijos plotas – apie 37 ha.
Planavimo tikslas -  parengti teritorijos Vilniaus r., Mickūnų sen., Viktariškių k., vystymo (plėtros) koncepcijos schemą.
Planavimo organizatoriai -  K. Kušlevič, B. Kušlevič, E. Tumko, J. Tumko, J. Krylovas, G. Riaukienė,    V. Tumko. Kanto al. 13-54, Vilnius, tel.: +370 638 74678.
Schemos rengėjas - UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g.28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel. (85) 2121634 arba +370 698 13 100.
Rengimo laikotarpis: 2010-03-03 - 2010-04-12
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 

2010-03-04

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-10 posėdžio nutartimi, pradedama rengti EGLIŠKIŲ kaimo dalies, esančios Mickūnų sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Egliškių kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja:
architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-03-02

Pradedama rengti  Gailiūnų ir Paliuliškių  kaimų dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema.  Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos  2009-11-18 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija:  Gailiūnų ir Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.  Planuojamos teritorijos plotas – apie 37 ha.
Planavimo tikslas:  parengti Gailiūnų ir Paliuliškių kaimų dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo  plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Asociacija „Gailiūnai“, adresas S.Stanevičiaus g. 15-37,  Vilnius,   tel. 869877988,  el. paštas eugenijus.bytautas@cityservice.lt
Schemos rengėjas – UAB ,,Urbanistika“, A.Goštauto g. 8, Vilnius, projekto vadovė  D. Rokienė, tel.(85) 231 2455, el. paštas  daivar@urbanistika.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 25.

 

2010-02-17

Pradedama rengti Kairėnų kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Mickūnų sen., Kairėnų k.
Planavimo tikslas: parengti Kairėnų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Danuta Janušauskienė
Nagrinėjama teritorija: Kairėnų kaimo dalis, patenkanti į U ir M1 funkcinio prioriteto zoną, jos plotas apie 38 ha
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasario 12 d., pabaiga – 2010 m. kovo 12 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-02-11

Vadovaudamasis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos raštu  Nr.A33-5296-(25.31) “Dėl leidimo rengti detalųjį planą”, nuo 2010 m. sausio 19 d. rengiama koncepcijos schema Mickūnų kaime.
Koncepcijos schemoje numatoma :
1.      elektros, vandentiekio, šiluminių, nuotekynės, dujotiekio tinklų, gatvių ir kitų bendro naudojimo įrenginių įrengimas, jų prijungimas prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos.
2.      įvertinti esamų/projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonos bei statybų jose apribojimus.
3.      nurodyti planuojamam statyti objektui eksploatuoti reikalingų inžinierinių įrenginių techninius duomenis.
4.      pateikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sprendinius
5.      parengti kelių ir gatvių tinklą.
Koncepcijos schemos rengėjas – UAB “Atspindys”, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 275 09 81, 8~656 2 85 00, el. paštas info@atspindys.lt.
Pasiūlymus teikti raštu koncepcijos schemos rengėjui iki 2010 m. vasario 25 d. 17 val..
Susipažinti su koncepcijos schema galima 2010 m. vasario 10 – vasario 25 dienomis, UAB “Atspindys” patalpose – Laisvės pr. 88, Vilnius.

Planuojama teritorija

                     

2010-01-27

 

Vadovaudamasis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos raštu  Nr.A33-5304-(25.31) “Dėl leidimo rengti detalųjį planą”, nuo 2010 m. sausio 19 d. rengiama koncepcijos schema Gaidūnų kaime.
Koncepcijos schemoje numatoma :
1.   elektros, vandentiekio, šiluminių, nuotekynės, dujotiekio tinklų, gatvių ir kitų bendro naudojimo įrenginių įrengimas, jų prijungimas prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos.
2.   įvertinti esamų/projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonos bei statybų jose apribojimus.
3.   nurodyti planuojamam statyti objektui eksploatuoti reikalingų inžinierinių įrenginių techninius duomenis.
4.   pateikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sprendinius
5.   parengti kelių ir gatvių tinklą.
Koncepcijos schemos rengėjas – UAB “Atspindys”, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 275 09 81, 8~656 2 85 00, el. paštas info@atspindys.lt.
Pasiūlymus teikti raštu koncepcijos schemos rengėjui iki 2010 m. vasario 25 d. 17 val..
Susipažinti su koncepcijos schema galima 2010 m. vasario 10 – vasario 25 dienomis, UAB “Atspindys” patalpose – Laisvės pr. 88, Vilnius.

Planuojama teritorija

2010-01-27

 

 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas