Nemenčinės seniūnija

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimu, pradedama rengti Pailgės k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 274,10 ha.
Planavimo tikslas: parengti Pailgės kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais. Planavimo organizatorius: Arūnas Klimas. Schemos rengėjas: UAB “MŽ projektai”, adresas Konstitucijos per. 4A., Vilnius, tel.: 868790987 el. paštas: mindaugas@architektas.net.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m. sausio pradžia, planavimo pabaiga – 2011 m. sausio pabaiga.

2011-01-07

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimu, pradedama rengti Gamernės vs., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 59,10 ha.
Planavimo tikslas: parengti Gamernės vs. vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Arūnas Klimas. Schemos rengėjas: UAB “MŽ projektai”, adresas Konstitucijos per. 4A., Vilnius, tel.: 868790987 el. paštas: mindaugas@architektas.net
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m. sausio pradžia, planavimo pabaiga – 2011 m. sausio pabaiga.

2011-01-07

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-24 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Unėniškių kaimo, Nemenčinės sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 278,60 ha.
Planavimo tikslas: parengti Unėniškių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Arūnas Klimas, Gintaras Skrebinis, Paulius Rimavičius,Vilius Rimavičius.
Schemos rengėjas: UAB “MŽ Projektai”, adresas Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel.: 8687 909 87.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. lapkričio pabaiga, planavimo pabaiga – 2010 m. gruodžio pradžia.

 

2010-12-15 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-24 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Voskonių kaimo, Nemenčinės sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 345,80 ha.
Planavimo tikslas: parengti Voskonių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Arūnas Klimas, Gintaras Skrebinis, Paulius Rimavičius,Vilius Rimavičius.
Schemos rengėjas: UAB “MŽ Projektai”, adresas Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel.: 8687 909 87.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. lapkričio pabaiga, planavimo pabaiga – 2010 m. gruodžio pradžia.

2010-12-15

Vadovaujantis VRS Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-12 posėdžio sprendimu pradedama rengti Eitminiškių kaimo, esančio Z funkcinio prioriteto zonoje, Nemenčinės sav., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Planavimo tikslas: parengti Eitminiškių kaimo vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis VRS teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Ivanas Jasiulevičius
Schemos rengėjas: UAB “AUM studio” (V. Kormilcevas, tel.: 864056717, el. paštas: aumstudio@inbox.lt).
Planavimo terminai: pradžia – 2010 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2011 m. vasario mėn.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 

2010-12-02

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-10-13 posėdžio nutartimi, pradedama rengti BEVIRŠĖS viensėdžio  teritorijos, esančios NEMENČINĖS sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Beviršės viensėdžio teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, įvertinama magistralinio dujotiekio įtaka užstatymui, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

 

2010-11-24

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-10 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Sliesoriškių kaimo, Nemenčinės sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 153,17 ha. Planavimo tikslas: parengti Sliesoriškių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais. Planavimo organizatorius: Jan Komarovskij. Schemos rengėjas: UAB “MŽ Projektai”, buveinės adresas – Konstitucijos pr. 4A, Vilnius. Tel. 868790987. El. paštas mindaugas@architektas.net. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. lapkričio pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. gruodžio pradžia.

 2010-11-04

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-05 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Stripūnų kaimo, Nemenčinės sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 326,7 ha. Planavimo tikslas: parengti Stripūnų kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Kostas Kaukėnas, Laimonas Šiaulys.
Schemos rengėjas: Vytautas Rimkevičius, adresas J. Basanavičiaus g. 36/2-26A, Vilnius, tel.: 869947231, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. spalio 15 d., planavimo pabaiga – 2010 m. spalio 30 d.

2010-10-12

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-28 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Kreivalaužių kaimo, Nemenčinės sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 152,80 ha.
Planavimo tikslas: parengti Krevalaužių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- Tomas Janovičius, Renata Malakauskienė.
Schemos rengėjas: UAB “Archigama”, adresas Švitrigailos g. 7, II aukštas, Vilnius, tel.: 8-61024468, el. paštas: archigama@gmail.com. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūčio pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjo pabaiga.

2010-09-22

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-06 posėdžio sprendimu Nr. A33-1894-(25.3.1) pradedama rengti Pakrauglės vs., esančio Z funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – 173,2 ha.
Planavimo tikslas: parengti Pakrauglės vs. vystymo koncepcijos schemą, pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą. Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, taip pat atsižvelgiant į gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius – UAB „Arnus“.
Koncepcijos schemos rengėjas UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Algirdo g. 6-1, Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis, planavimo pabaiga – 2010 m. spalis.

2010-08-25

 

 Pradedama rengti Nemenčinės II kaimo pietinės dalies (apie 35 ha) vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio 2010 -01-25 A33-486- (25,3,1) atsakymas į prašymą. Planuojama teritorija: Vilniaus r. Nemenčinės sen., Nemenčinės II k. pietinė dalis. Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, infrastruktūros (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų infrastruktūros objektų) plėtrą ir planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą bei kitus reikalavimus. Planavimo organizatorius: Arūnas Klimas, adr.: Nemenčinės 2 k. Vilniaus r., tel. 8 698 24 447. Schemos rengėjas: UAB "GERI PROJEKTAI", S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius, el. paštas: geriprojektai@gmail.com, PV S. Kazlauskienė tel. 8 686 53 652. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką.

2010-04-15

Pradedama rengti Nemenčinės II kaimo šiaurinės dalies (apie 17,11 ha) vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio 2010 -01-25 A33-488- (25,3,1) atsakymas į prašymą. Planuojama teritorija: Vilniaus r., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k. šiaurinė dalis. Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, infrastruktūros (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų infrastruktūros objektų) plėtrą ir planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą bei kitus reikalavimus. Planavimo organizatorius: Žydrūnas Urbonas, adr.: Nemenčinės 2 k. Vilniaus r., tel. 8 658 79 417. Schemos rengėjas: UAB "GERI PROJEKTAI", S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius, el. paštas: geriprojektai@gmail.com, PV S. Kazlauskienė tel. 8 686 53 652. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką.

2010-04-15

 

Pradedama rengti Kukutiškių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-20 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Nemenčinės sen., Kukutiškių k., teritorijos plotas – apie 22 ha.
Planavimo tikslas: parengti Kukutiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Austra Mikalauskienė, Justas Mikalauskas
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel.(85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasario 5 d., pabaiga – 2010 m. kovo 5 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-02-09

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas