Nemėžio seniūnija

 

 Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-10-06  posėdžio sprendimu, pradedama rengti Nemėžio kaimo dalies, Nemėžio sen. Vilniaus raj. vystymo ( plėtros) koncepcijos schema (M  1:5 000 ).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 6,00 ha.
Planavimo tikslas – parengti Nemėžio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. Teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius - Sergejus Ždanovičius.
Scemos rengėjas – IĮ „ Vilniaus projektų grupė“, adresas Žalgirio g. 90-318A, Vilnius, tel. 863321111. El. paštas : projektukas@yahoo.com.
Planavimo terminai: planavimo pradžia 2011m. sausis, planavimo pabaiga -2011m. kovas.

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      2011-01-13

 

Pradedama rengti: Didžiasalio kaimo dalies U tipo zonose, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Rengimo pagrindas:
Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-09-30 posėdžio sprendimas Nr.T3-323
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Nemėžio sen., Didžisalio k., teritorijos plotas – apie 220ha.
Planavimo tikslas: parengti Didžisalio km. dalies vystymo koncepcijos schemą, pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Jan Voiciukevič, Vladislav Voiciukevič, Marija Voronecka, Rasa Kuopaitė-Lalienė
Plano rengėjas: UAB “Tiksli forma” Vokiečių g. 24-12, Vilnius, arch. Donatas Laucius, tel.: +37068977336, email : donatas@tiksliforma.lt
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2011 m. sausio 01 d., pabaiga – 2011 m. birželio 01 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                     2011-01-13

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-10-20 posėdžio pritarimu pradedama rengti Motiejiškių kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas: apie 30 ha, konkretaus sklypo plotas: 1,1000ha (kad. Nr. 4162/0300:678).
Sklypo adresas: Motiejiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: parengti Motiejiškių kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje,  vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės  teritorijos  bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Rolandas Lukaševičius, Virginija Lukaševičienė, Perkūnkiemio g. 31-53, Vilnius, tel.8 687 44270
Schemos rengėjas: UAB „PRO-HAUSAS “, Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. 8 ~ 5 2052912, 8 ~ 659 92861, J. Sokolovaitė.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m. lapkritis, planavimo pabaiga - 2010 m. gruodis. Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu nurodytu adresu iki 2010 m.gruodžio 14 d.

 

 

                                                                                                                                                                                           2010-11-08

 

Pradedama rengti Stankutiškių, Daržininkų, Paliepių kaimų vystymo (plėtros) koncepcijos schema.

Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimas.

Planuojama teritorija: Vilniaus r., Nemėžio sen., Stankutiškių k., Daržininkų k., Paliepių k.

Planavimo tikslas: parengti Stankutiškių k., Daržininkų k., Paliepių k. kaimų vystymo koncepcijos schemą (M1:5000),
vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.

Planavimo organizatoriai: Gediminas Miciulevičius

Nagrinėjama teritorija: Stankutiškių k., Daržininkų k., Paliepių k., esantys U funkcinio tipo zonoje, jos plotas apie 70 ha.

Plano rengėjas  IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius,

proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 

Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. lapkritis, pabaiga – 2010 m. gruodis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui
per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-11-04

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-16 posėdžio nutartimi, pradedama rengti STANKUTIŠKIŲ kaimo, esančios Nemėžio sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Stankutiškių kaimo teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja-
atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-10-04

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-30 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Nemėžio kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 8,00 ha.
Planavimo tikslas- parengti Nemėžio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius-
Božena Ušila.
Schemos rengėjas- Architektų grupė, adresas J. Basanavičiaus g. 36/2-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Planavimo terminai:
planavimo pradžia – 2010 m. rugsėjo 09 d., planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjo 30 d.

2010-09-30

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-08-25 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Kuprioniškių kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema  (M 1:2000).
Planavimo tikslas – parengti Kuprioniškių kaimo dalies (apie 5 ha) vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatoriai – Ieva Velmunskė, Inga Tamašauskaitė.
Plano rengėjas – UAB „Mibarsas“, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 8 618 74437, 8 612 96169, el.p. in7ga@yahoo.com
Pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugsėjis, planavimo pabaiga – 2010-10-10.


2010-09-27

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-09-16 posėdžio sprendimu Nr. A33-5249-(25.3.1) pradedama rengti Skaidiškių kaimo dalies, Nemėžio sen., esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 64 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,7400 ha.
Planavimo tikslas- parengti Skaidiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą.
Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatoriai: Nijolė Jankoic, Jan Jankoic.
Koncepcijos schemos rengėjas- UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Kareivių g. 19-152, Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. spalis, planavimo pabaiga – 2010 m. gruodis.

2010-09-27

 

Pradedama rengti Skaidiškių k. dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus r.sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k.
Planavimo tikslas: parengti Skaidiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Marek Anuškevič, Antonina Mileišienė
Nagrinėjama teritorija: Skaidiškių kaimo dalis, esanti U funkcinio tipo zonose, jos plotas apie 16 ha.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės  IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugsėjis, pabaiga – 2010 m. spalis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-09-01

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-24 ir 2010-04-14 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Nemėžio kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema  (M 1:5000).
Planavimo tikslas- parengti Nemėžio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- V. Keda ir V. Tumas
Schemos rengėjas- K. Jakutovič individuali veikla, adresas Konstitucijos g. 15-214, Vilnius, tel.: 8-69802067
Pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010-09-02, planavimo pabaiga – 2010-09-16

2010-09-01

Pradedama rengti Didžiasalio kaimo dalies, esančios Ug funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas
- Vilniaus r. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-14 posėdžio sprendimas.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 40 ha
Planavimo tikslas- parengti Didžiasalio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius- Igor Boguckij
Schemos rengėjas- M. Volbeko firma „Archipolis“, Kalvarijų g. 1-6, Vilnius,  tel. 869931344, archipolis@mail.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis, pabaiga – 2010 m. rugsėjis.
Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-08-23

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-27 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Nemėžio kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 8,00 ha.
Planavimo tikslas: parengti Nemėžio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Sofija Reiževskaja.
Schemos rengėjas: UAB “Archigama”, adresas Švitrigailos g. 7, II aukštas, Vilnius, tel.: 8-61024468, el. paštas: archigama@gmail.com. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūčio pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjo pradžia.

2010-08-19

Pradedama rengti Skaidiškių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus r. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-08 posėdžio sprendimas.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 20 ha
Planavimo tikslas- parengti Skaidiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius- Jonas Tranaitis
Schemos rengėjas- Audrius Dambrauskas, Viršilų g. 11 - 32, Vilnius, tel. 8612 55089, add@inbox.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis, pabaiga – 2010 m. rugsėjis.
Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-08-12

 

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-30 posėdžio nutartimi, pradedama rengti SKAIDIŠKIŲ, MOTIEJIŠKIŲ kaimų teritorijos dalies, esančios Nemėžio sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Skaidiškių, Motiejiškių kaimų dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos schemos rengėja: architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

 

2010-07-29

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-16 posėdžio pritarimu pradedama rengti Skaidiškių, Motiejiškių kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas: apie 105 ha, konkrečių sklypų plotai: 2,7604ha (kad. Nr. 4162/0300:52  ) ir 3,1501ha (kad. Nr.  4162/0300:199 ).
Sklypo adresas: Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: parengti Skaidiškių, Motiejiškių kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje,  vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės  teritorijos  bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: UAB “ME servisas”, įm. kodas 302493573, Minsko pl.55, Kuprioniškių k., Vilniaus r.
Schemos rengėjas: UAB „Baltijos statybų projektai “, Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. 8 ~ 5 2052912, 8 ~ 659 92861. PV R. Kairytė. Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m. liepa, planavimo pabaiga - 2010 m. rugpjūtis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu nurodytu adresu iki 2010 m.rugpjūčio 9 d.

2010-07-07

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-07 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Nemėžio kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 7,59 ha.
Planavimo tikslas: parengti Nemėžio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Česlavas Jarmolovičius.
Schemos rengėjas: Architektų grupė, adresas J. Basanavičiaus g. 36/2-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželio 29 d., planavimo pabaiga – 2010 m. liepos 13 d.

 

2010-06-30

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-10 posėdžio nutartimi, pradedama rengti NEMĖŽIO kaimo  teritorijos dalies, esančios NEMĖŽIO sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Nemėžio kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I. Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-06-17

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-03 posėdžio sprendimu,
pradedama rengti Daržininkų kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 78 ha.
Planavimo tikslas: parengti Daržininkų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Lucija Dzičkovskaja, Aleksandr Kovalenko, Liubovė Jaševskaja, Andrej Rudanov, Irina Rudanova, Elena Agapovienė.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt, www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandžio 19, planavimo pabaiga–2010 m. gegužės 19.

2010-06-17

Pradedama rengti Kuprioniškių kaimo dalies, esančios Ug funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1: 5000);
Planavimo pagrindas - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-10-28 posėdžio sprendimas;
Planuojama teritorija - Vilniaus raj., Nemėžio sen., Kuprioniškių k.
Planavimo tikslas – parengti Kuprioniškių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schemą (M 1: 5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos sprendime išdėstytais reikalavimais;
Planavimo organizatoriai: Modestas Bartušis, Lina Bartušienė, Irena Lungienė, Aleksandr Stankevič;
Nagrinėjama teritorija – Kuprioniškių kaimo dalis, esanti Ug funkcinio prioriteto zonoje, teritojos plotas apie 10 ha (schema pridedama);
Plano rengėjas – PV A. Radžiūnaitė, atestato Nr. A 1373, tel.: 8 61670493; el. paštas raukse@gmail.com; mildaza@gmail.com
Planavimo terminai –
planavimo pradžia - 2010 birželio mėn., planavimo pabaiga – 2010 liepos mėn.;
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, ar plano rengėjui, per visą koncepcijos schemos rengimo laiką.
Pasiūlymus raštu siųsti adresu: Birutės g. 40A – 8, Vilnius LT-08114

2010-06-14

Pradedama rengti Nemėžio kaimo  teritorijos dalies, esančios Nemėžio sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.

2010-06-08

 

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-14 posėdžio nutartimi, pradedama rengti MURLINĖS kaimo  teritorijos dalies, esančios NEMĖŽIO sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Murlinės kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-05-28

Pradedama rengti Daržininkų kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-24 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija- Vilniaus r., Nemėžio sen., Daržininkų k.
Planavimo tikslas- parengti Daržininkų kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius- Irena Lostovskaja
Nagrinėjama teritorija- Daržininkų kaimo dalis, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, jos plotas apie 50 ha.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželis, pabaiga – 2010 m. liepa.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-05-28

 

Pradedama rengti: Pakalniškių k., esančio U, Zg tipo zonose, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M l: 10000).
Rengimo pagrindas: Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-27 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Nemėžio sen., Pakalniškių k., teritorijos plotas – apie 162,33 ha.
Planavimo tikslas: parengti Pakalniškių km. dalies vystymo koncepcijos schemą, pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą (M1:10000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Ivan Buiko, a.k. 34412050616
Plano rengėjas: – UAB „Archikadas“ Ulonų g. 3-120, Vilnius, LT-02348, proj.vadovas A.Žalys, tel.(85) 2789078, 869931323, el.p. info@archikadas.lt
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužės 25 d., pabaiga – 2010 m. birželio 30 d..
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-05-27

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-17 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Pakalniškių kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 161 ha.
Planavimo tikslas: parengti Pakalniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Edvard Kupcevič.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt. www.detalus.lt
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužės 24, planavimo pabaiga–2010 m. birželio 24.

2010-05-27

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr. T3-323, pradedama rengti Nemėžio kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 63 ha, konkretus sklypo plotas –0,40 ha .
Planavimo tikslas: parengti Nemėžio kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M 1: 5 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
Vaidas Geraltauskas.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85, lina@novaforma.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. birželio 18 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. gegužė, planavimo pabaiga - 2010 m. birželis.

 

2010-05-25

Pradedama rengti Nemėžio kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M1:5000).
Rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos sprendimas Nr. A33-1738-(25.3.1), 2010 m. kovo 29 d., dėl leidimo rengti detalųjį planą.
Planavimo tikslas- parengti nemėžio k. dalies koncepcijos schemą vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai : J. Salmonovič, P. Salmonovič, J. Bill, gyv. A. Gustačio g. 8, Vilnius, tel. 8-685-32-653.
Planavimo rengėjas- M. Puzinaitės projektavimo firma, tel. 8-601-51-134, el. paštas: mildapuzinaite@gmail.com.
Planavimo terminas- 2010 m. kovo 29 d. iki 2012 kovo 2 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-05-19

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-14 posėdžio nutartimi, pradedama rengti SKAIDIŠKIŲ kaimo teritorijos dalies, esančios NEMĖŽIO sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) schema. Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Skaidiškių kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Schemos rengėja: architektė, atest. A284, I. Baravykienė, tel. 8644 03161.

2010-05-10

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-21 posėdžio nutartimi, pradedama rengti NEMĖŽIO kaimo teritorijos dalies, esančios Nemėžio sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) schema. Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Nemėžio kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Schemos rengėja: architektė, atest. A284, I. Baravykienė, tel. 8644 03161.

2010-05-07

  Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-03 posėdžio sprendimu, pradedama rengti U tipo zonos Daržininkų kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Skaidiškių kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Schemos rengėjas: architektas I. Pinkoraitis, tel. 8633 33 156. 

2010-05-04

 Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-10 posėdžio pritarimu pradedama rengti Skaidiškių kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas: apie 105 ha, konkretaus sklypo (kad. Nr. 4162/0300:973) plotas 1,2276 ha.
Sklypo adresas: Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., tarp Minsko plento ir Saulės g.
Planavimo tikslas: parengti Skaidiškių kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje,  vystymo koncepcijos schemą (M 1 : 5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės  teritorijos  bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais. Planuojama suskaidyti teritoriją sklypais mažaaukštei gyvenamajai statybai, keičiant žemės naudojimo paskirtį.
Planavimo organizatoriai: Gražina Vilkišienė, Anželika Valickienė, Jurijus Gželka, Vitalijus Gželka, Valerijus Čiuiko.
Schemos rengėjas: UAB „Monresta“, Universiteto g. 4, Vilnius LT01122,  tel./faksas 2618 411. Projekto vadovė Nijolė Ščiogolevienė.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m. balandis, planavimo pabaiga - 2010 m. birželis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu nurodytu adresu iki gegužės 30 d.

 2010-04-29

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-21 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Skaidiškių kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 3,09 ha.
Planavimo tikslas: parengti Skaidiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Vitalij Žavoronok
Schemos rengėjas: R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 8 603 24210, 8 682 52620, 234 4494, el. paštas: rapolas@vtdko.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandžio 28 d., planavimo pabaiga – 2010 m. gegužės 14 d.

2010-04-28

Prašome patalpinti skelbimą apie koncepcijos schemos rengimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.
Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-24 posėdžio nutartimi, pradedama rengti Nemėžio kaimo teritorijos dalies, esančios Nemėžio sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Nemėžio kaimo teritorijos dalies naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Schemos rengėja: architektė, atest. A284, I. Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-04-23

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-03 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Daržininkų kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 24 ha.
Planavimo tikslas: parengti Daržininkų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Lucija Dzičkovskaja, Aleksandr Kovalenko, Liubovė Jaševskaja.
Schemos rengėjas: UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., tel.: 8-612-98488; 8-602-43685 el. paštas: info@detalus.lt. www.detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandžio 19, planavimo pabaiga – 2010 m. gegužės 19.

2010-04-22

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-07 posėdžio nutartimi, pradedama rengti Skaidiškių kaimo dalies, esančios Nemėžio sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) schema. Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Skaidiškių kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Schemos rengėja: architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

 

2010-04-14

Pradedama rengti Skaidiškių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-20 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija -  Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k.
Planavimo tikslas -  parengti Kuprioniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Marina Aleksandrovič, Mečislovas Aleksandrovičius
Nagrinėjama teritorija -  Skaidiškių kaimo dalis, patenkanti į U funkcinio prioriteto zoną, jos plotas apie 16 ha
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. kovo 8 d., pabaiga – 2010 m. balandžio 16 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-03-09

Pradedama rengti Kuprioniškių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Nemėžio sen., Kuprioniškių k.
Planavimo tikslas: parengti Kuprioniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Rytis Narkevičius ir Renata Narkevičienė
Nagrinėjama teritorija: Kuprioniškių kaimo dalis, patenkanti į Ug funkcinio prioriteto zoną, jos plotas apie 11 ha
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasario 25 d., pabaiga – 2010 m. balandžio 1 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-02-23

Pradedama rengti Mikutiškių kaimo vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus raj. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-11 posėdžio sprendimas.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 22.70 ha
Planavimo tikslas: parengti Mikutiškių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: UAB „Fetarista“, A. Kazlauskienė, D. Kazlauskas
Schemos rengėjas: A. Dambrauskas, Viršilų g. 11 - 32, Vilnius, tel. 861255089, add@inbox.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasario 22 d., pabaiga – 2010 m. kovo 25 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

SITUACIJOS SCHEMA

2010-02-22

Vadovaudamasis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos raštu Nr.A34-4456, pradedama rengti Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. U tipo zonos dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Planavimo tikslas: parengti gyvenvietės dalies vystymo koncepcijos schemą, pateikiant esamos situacijos analizę, nustatant gyvenvietės erdvinį tipą, vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius:
Birutė Dimbelienė, gyv. Gabijos 9-31, Vilnius, tel. 8 123 2171.
Koncepcijos schemos rengėja: PV I. Andriulionytė, tel. 8 612 328 00, el. paštas irenaand@takas.lt. Pasiūlymus teikti raštu koncepcijos schemos rengėjui: nuo 2010 m. vasario 22 dienos iki  2010 m. balandžio 1 dienos.

2010-02-22

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-09 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Skaidiškių kaimo dalies, Nemėžio sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 4 ha, konkrečių sklypų plotai – 0,1545 ha, 0,1544 ha .
Planavimo tikslas: parengti Skaidiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
Ježij Žavoronok.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 01 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.
 

2010-02-03

Pradedama rengti Skaidiškių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-25 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., teritorijos plotas – apie 13 ha.
Planavimo tikslas: parengti Skaidiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Viktor Vasilevskij, gyv. Tujų g.3, Skaidiškių k., Vilniaus raj., tel.860419129.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel.(85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com  
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. sausio 25 d., pabaiga – 2010 m. kovo 1 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-01-26

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas