Pagirių seniūnija

 

Vadovaujantis Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-10-13 posėdžio sprendimu Nr. A33-5882-(25.3.1) pradedama rengti Pagirių kaimo dalies, esančios Z tipo zonoje vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 120 ha.
Planavimo tikslas – parengti Pagirių k. dalies, esančios Z tipo funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano nuostatais ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- Jaroslavas Buinauskas ir Janas Dulka.
Schemos rengėjas- M. Volbeko firma „Archipolis“, Kalvarijų g. 1-6, Vilnius,  tel. 869931344, archipolis@mail.lt.
Planavimo terminas: 2011 m. vasario- kovo mėn.
Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2011-02-07

Pradedama rengti Mažųjų Lygainių kaimo, esančio Z funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-29 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Mažųjų lygianių k., teritorijos plotas – apie 50 ha.
Planavimo tikslas - parengti Mažųjų Lygainių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:10000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Kristina Okunevič
Plano rengėjas – UAB „Inekstra“, įm.k. 300091113, Aušros Vartų g. 17-9, Vilnius, tel. 212 2668, 865670549, el. p.: lina@inekstra.lt
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2010 m. gruodžio mėn.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-12-27

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-07-21 posėdžio nutartimi, pradedama rengti UŽUBRASČIO kaimo ir ŠVENTININKŲ kaimo dalies, esančios PAGIRIŲ sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Užubrasčio kaimo ir Šventininkų kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-11-24

Vadovaujantis Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-07-28 posėdžio sprendimu Nr. A33-4348-(25.3.1) pradedama rengti Pagirių kaimo dalies, Pagirių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 117 ha, planuojamo sklypo plotas – 2,0 ha.
Planavimo tikslas – parengti Pagirių k. dalies, esančios Z tipo funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius – Marek  Michalovskij, gyv. Kalno g. 15, Pagirių k, Vilniaus r.
Schemos rengėjas – UAB „Idea Urbana“, Sporto g. 10, LT-09200 Vilnius, tel. (8 5) 211 3331, el. paštas:  ideaurbana@cablenet.lt
Rengimo laikotarpis – 2010 m. lapkričio-gruodžio mėn.
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ar schemos rengėjui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką. 

 

2010-11-11

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-08-04 posėdžio nutartimi, pradedama rengti UŽUBRASČIO kaimo  teritorijos, esančios PAGIRIŲ sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Užubrasčio kaimo teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai, atsižvelgiama į melioracijos statinius ir į durpyno apsaugos zoną .
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

 

 

2010-08-19

 

2010-08-09

 

Pradedama rengti Pagirių kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos  2010-05-12 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav., nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 183 ha.
Planavimo tikslas: parengti Pagirių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos  bendrojo  plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: AB „Pagirių šiltnamiai“, Pagiriai, Vilniaus r., tel. (8-5) 210 42 60,  el. p.: stasek@pd.lt   ir  AB „Vilniaus degtinė“, Panerių g. 47/2, Vilnius,  tel. (8~5) 213 65 79, el.p.: valentin.gavrilov@degtine.lt
Schemos rengėjas – UAB ,,Urbanistika“, A.Goštauto g. 8, Vilnius, projekto vadovė  D. Rokienė, tel.(85) 231 2455, el. paštas  daivar@urbanistika.lt
Planavimo terminai:  2010 m.  gegužės mėn.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus raštu galima teikti per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 

2010-05-17

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr. T3-323, pradedama rengti Juodbalių kaimo, Pagirių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 522,30  ha, konkretus sklypo plotas –1,8300 ha .
Planavimo tikslas: parengti Juodbalių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M 1: 10 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
Rimantas Kapčius.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85, lina@novaforma.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. birželio 07 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. gegužė, planavimo pabaiga - 2010 m. birželis.

 

2010-05-07

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-25 posėdžio sprendimu Nr. A33-457-(25.3.1) pradedama rengti Šventininkų kaimo, Pagirių sen., esančio Zg funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 97,3 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 4,9196 ha, (kad.Nr.4122/0100:284).
Planavimo tikslas: parengti Šventininkų kaimo vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą. Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: UAB „Timorus“.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Lvovo g. 25, Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužė, planavimo pabaiga – 2010 m. birželis.

 

2010-04-15

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-24 posėdžio sprendimu Nr. 133-1500 (25.3.1) pradedama rengti Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r., U tipo zonos dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas: apie 16 ha, konkretaus sklypo (kad. Nr. 4167/0100:613) plotas 1,09 ha.
Planavimo tikslas: parengti Pagirių k. U tipo zonos dalies vystymo koncepcijos schemą (M 1:5 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Genoefa Zaleckaja.
Schemos rengėjas: UAB „Monresta“, Universiteto g. 4, Vilnius 01122, tel. 2 618 411.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m. balandis, planavimo pabaiga - 2010 m. gegužė.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu nurodytu adresu iki gegužės 15 d.

2010-04-09

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr. T3-232, pradedama rengti Gudelių kaimo dalies, Pagirių sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 60  ha, konkretus sklypo plotas –2.0000 ha .
Planavimo tikslas: parengti Gudelių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M 1: 5 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
Kęstutis Vilutis.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 15 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.

 

               

 

2010-02-19

Vadovaujantis Vilniaus r. savivaldybės administracijos sudarytos Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos pritarimu, pradedama rengti GOJAUS kaimo plėtros koncepcinė schema.
Nagrinėjamoje Gojaus k., Pagirių sen., Vilniaus r. teritorijoje, konkrečių planuojamų sklypų (kad. Nr. 4122/0100:312; kad. Nr. 4122/0100:290 ir kad. Nr. 4122/0100:291) plotas 0,7468 ha, 0,1000 ha ir 0,1000 ha.
Planavimo tikslas: neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatoms ir reglamentams, žemės ūkio paskirties sklypus, esančius Gojaus kaime, perplanuoti į kitos paskirties: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją.
Plano rengėja:  PV I. Baravykienė, tel. 8644 03161.

2010-01-12

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas