Rudaminos seniūnija

Atsižvelgiant į 2011-05-05 planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Sp-205-11 9 p., 3 d., pradedama rengti Rudaminos kaimo dalies, Rudaminos sen., Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 9,11 ha.
Planavimo tikslas: parengti Rudaminos kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Teresa Veikšnia.
Schemos rengėjas: UAB “Archigama”, adresas Švitrigailos g. 7, II aukštas, Vilnius, tel.: 861024468, el. paštas: archigama@gmail.lt. Planavimo terminai: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
 

2011-07-04

Atsižvelgiant į 2011-04-15 planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Sp-141-11 9 p., 3 d., pradedama rengti Rudaminos kaimo dalies, Rudaminos sen., Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas –
apie 12,00 ha.
Planavimo tikslas: parengti Rudaminos kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Genoefa Borisevič.
Schemos rengėjas:
UAB „Vildomus“ (K. Kijakovski, tel.: +37060086222, el. paštas: kijakovski@vildomus.lt.)
Planavimo terminai:
2011 m. birželis-liepa.
Planavimo terminai: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2011-06-21

Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-08-04 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Rudaminos k. dalies, Rudaminos sen., Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 16,50 ha.
Planavimo tikslas: parengti Rudaminos k. dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Ranata Babič.
Schemos rengėjas: V. Rimkevičius, adresas Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Planavimo terminai: 2010 m. lapkritis-gruodis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-12-15

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr T3-323, pradedama rengti Vilniaus rajono savivaldybės, Rudaminos sen., Rudaminos k. vystymo (plėtros) koncepcinė schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – 745 ha. Planavimo tikslas: parengti Rudaminos kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: UAB “Vingės statyba” įm. kodas 122759264.
Schemos rengėjas: UAB “Melonas” įm. Kodas 122744942, Viršuliškių g. 31-5, Vilnius, tel 8676 34751б el paštas: stanislovas 33@zebra.lt.
Planavimo terminai:
pradžia: 2010 06 14, pabaiga: 2010 12 31
 

2010-11-24

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-09-15 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Skrabinės kaimo, Rudaminos sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 37,78 ha. Planavimo tikslas: parengti Skrabinės kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais. Planavimo organizatorius: Janina Kacilovič. Schemos rengėjas: UAB “MŽ Projektai”, adresas Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel.: 8687 909 87. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. spalio pabaiga, planavimo pabaiga – 2010 m. lapkričio pradžia.

2010-10-28

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-05 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Parapijoniškių kaimo dalies, Rudaminos sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema  (M 1:5000).
Planavimo tikslas- parengti Parapijoniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- UAB „Konekta“
Schemos rengėjas - K. Jakutovič individuali veikla, adresas Konstitucijos g. 15-214, Vilnius, tel.: 8-69802067
Pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010-09-02, planavimo pabaiga – 2010-09-16

2010-09-01

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-10 posėdžio sprendimu Nr. A33-1023-(25.3.1) pradedama rengti Totorinės kaimo dalies, Rudaminos sen., esančios U funkcinio prioriteto zonoje vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 60 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,1438 ha (Kad.Nr.: 4177/0100:229).
Planavimo tikslas: parengti Totorinės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą.
Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Ruslanas Abasovas.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Žirmūnų g. 44-15, Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis, planavimo pabaiga – 2010 m. spalis.

2010-08-30

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-05 raštu Nr. A33-722-(25.3.1.), pradedama rengti PARAPIJONIŠKIŲ kaimo, Rudaminos sen., Vilniaus r., esantčio Z funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 290 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą.
Planavimo organizatorius S. Kalibataitė,  tel. 864034944 .
Schemos rengėjas UAB “LITSERVAS”, adresas Verkių g  5, Vilniaus m., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.  
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. rugpjūčio 22  d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. liepa, planavimo pabaiga - 2010 m. rugpjūtis. Teritorijos grafinė schema pateikiama Savivaldybės interneto tinklapyje www.vilniaus-r.lt.

2010-07-23

Pradedama rengti Parapijoniškių kaimo, esančios Z funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10000). Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-24 posėdžio sprendimas Nr. A33-2957 - (25.3.1).
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Rudaminos sen., Parapijoniškių k.
Planavimo tikslas: parengti Parapijoniškių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:10000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: B. Kupriaščenko, Gabijos g. 59-29, Vilnius. Plano rengėjas - UAB „Regroup projektavimas”, Lukiškių g. 5-306, Vilnius, proj. vad. R. Kazickas, tel. (85) 215 1005, mob. tel. 8671 85 640, el. p. tadas@regroup.lt.
Planavimo terminai:planavimo pradžia - 2010 m. liepos 13 d., pabaiga - 2010 m. rugsėjo 1 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį

2010-07-13

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-19 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Rudaminos kaimo dalies, Rudaminos sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 54,00 ha.
Planavimo tikslas: parengti Rudaminos kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais. Planavimo organizatorius: Teresa Aleksejeva, Stanislav Aleksejev.
Schemos rengėjas: R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 8 603 24210, el. paštas: rapolas@vtdko.lt. Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželio 10 d., planavimo pabaiga – 2010 m. birželio 25 d.
 

2010-06-10

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-28 posėdžio raštu, pradedama rengti Totoriškių kaimo, Rudaminos sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – 71,7 ha, planuojamo sklypo plotas – 2,94 ha.
Planavimo organizatorius: Valdemaras Vaiciukevičius.
Schemos rengėjas: A. Borutos projektavimo įmonė, Universiteto g. 2/18, Vilnius; el. paštas: boruta@takas.lt, tel.: 8 687 21634.
Planavimo terminai: 2010.06.04 - 2010.07.05. Pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-05-28

Vadovaujantis Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-11 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Rudaminos kaimo dalies, Rudaminos sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas
~ 5ha, planuojamo sklypo plotas – 0,55 ha.
Planavimo tikslas – parengti teritorijos Rudaminos k. vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius – Petras Penikas, gyv. Dailidžių g. 5, Vilnius.
Schemos rengėjas – UAB „Idea Urbana“, Sporto g. 10, LT-09200 Vilnius, tel. (8 5) 211 3331.
Rengimo laikotarpis – 2010-03-08 – 2010-04-08.
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką. 

2010-03-15

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-03 posėdžio raštu, pradedama rengti Papiškių kaimo dalies, Rudaminos sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotasapie 143.92  ha, konkrečių planuojamo sklypų plotai – 1,7485 ha ir 2,8614 ha.
Planavimo tikslas: parengti Papiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Tadeuš Buiko; Jan Pavliukovič
.
Schemos rengėjas: : UAB “Geri projektai“, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com tel. 852757690; 868653652; 868672572; 868729573.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. balandžio  30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. kovas, planavimo pabaiga - 2010 m. balandis.

 

2010-03-04

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr. T3-232, pradedama rengti Mariniškių kaimo dalies, Rudaminos sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 10 ha, konkretus sklypo plotas –3.9600 ha .
Planavimo tikslas: parengti Mariniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M 1: 10 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
Edvardas Jaroš.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 15 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.

             

2010-02-19

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-09-30 posėdžio sprendimu Nr. T3-232, pradedama rengti Skrabinės kaimo dalies, Rudaminos sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie  47,8 ha, konkretus sklypo plotas –2.5236 ha .
Planavimo tikslas: parengti Skrabinės kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M 1: 10 000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius:
Edvardas Jaroš.
Schemos rengėjas: UAB “Novaforma”, Pamėnkalnio g.25-5a, Vilnius, tel. 260 87 85.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 15 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.

          

2010-02-19

 

Pradedama rengti Rudaminos kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-25 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Rudaminos sen., Rudaminos k., teritorijos plotas – apie 58 ha.
Planavimo tikslas: parengti Rudaminos kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Jurij Žukovski, gyv. Gėlių g.  29, Rudaminos k., Vilniaus r.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel.(85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. sausio 25 d., pabaiga – 2010 m. kovo 1 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-01-26

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas