Šatrininkų seniūnija

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-05 raštu Nr. A33-717-(25.3.1), parengta Verbuškių kaimo, Šatrininkų sen., Vilniaus r., esančio Z funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 320 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą.
Planavimo organizatorius: L. Žedunov, E. Palevičienė, P. Palevičius, A. Mlynovskij, J. Mlynovskaja, K. Mlynovskij, B. Mlynovskienė, J. Masiulienė, A. Butkevičius, M. Motuzaitė.
Schemos rengėjas: M. Maročkinas, adresas - Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus raj., el. paštas - sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Parengta koncepcinė schema eksponuojama Šatrininkų sen. patalpose nuo 2011-01-20 iki 2011-02-03. Viešas aptarimas įvyks Šatrininkų sen. patalpose 2011-02-03-11 val.

2011-01-20

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-27 posėdžio sprendimu Nr. A33-2335-(25.3.1) pradedama rengti Juodalaukio kaimo, Šatrininkų sen., esančio Zg tipo zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 327,1 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 1,4700 ha.
Planavimo tikslas: parengti Juodalaukio kaimo vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą.
Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Jadvyga Mackevič.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Kareivių g. 19-152, Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. spalis, planavimo pabaiga – 2010 m. gruodis.

2010-10-04

 

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-13 posėdžio nutartimi, pradedama rengti KYVIŠKIŲ kaimo dalies, esančios Šatrininkų sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Kyviškių kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

 

2010-10-04

Pradedama rengti teritorijos Didžiųjų Karklėnų kaime, Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas. Vilniaus rajono savivaldybės žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio (2010-04-07) sprendimas.
Nagrinėjama teritorija. Vilniaus r., Šatrininkų sen., Didžiųjų Karklėnų k. Teritorijos plotas – apie 339 ha.
Planavimo tikslas.  Parengti teritorijos Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Didžiųjų Karklėnų k., vystymo (plėtros) koncepcijos schemą.
Planavimo organizatoriai: N. Lisovskis, V. Okinčic.
Schemos rengėjas- UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel. (85)2121634 arba 869813100.
Rengimo laikotarpis. 2010-09 - 2010-10
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka. Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-09-30

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-05 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Aukštųjų Karklėnų kaimo dalies, Šatrininkų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema  (M 1:10000).
Planavimo tikslas- parengti Aukštųjų Karklėnų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- A. Michalovskaja
Schemos rengėjas- K. Jakutovič individuali veikla, adresas Konstitucijos g. 15-214, Vilnius, tel.: 8-69802067
Pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010-09-02, planavimo pabaiga – 2010-09-16

2010-09-01

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-13 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Aukštųjų Karklėnų kaimo, Šatrininkų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 100,50 ha.
Planavimo tikslas: parengti Aukštųjų Karklėnų kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius:
Robert Voiciukevič, Lilija Voiciukevič.
Schemos rengėjas: UAB “Archigama”, adresas Švitrigailos g. 7, II aukštas, Vilnius, tel.: 8-61024468, el. paštas: archigama@gmail.com.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūčio pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjo pradžia.

2010-08-19

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-05 raštu Nr. A33-717-(25.3.1.), pradedama rengti VERBUŠKIŲ kaimo, Šatrininkų sen., Vilniaus r., esantčio Z funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 320 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių  įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą.
Planavimo organizatorius L. Žedunov,  E. Palevičienė, P. Palevičius, A. Mlynovskij,J. Mlynovskaja, K. Mlynovskij,  B. Mlynovskienė, J. Masiulienė, A. Butkevičius, M. Motuzaitė, tel. 861238463 .
Schemos rengėjas M. Maročkinas, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. rugpjūčio 22  d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. liepa, planavimo pabaiga - 2010 m. rugpjūtis.

2010-07-23

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-19 posėdžio sprendimu,
pradedama rengti Vėliučionių kaimo, Šatrininkų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 148,1 ha.
 Planavimo tikslas: parengti Vėliučionių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano
nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Jolanta Veligor.
Schemos rengėjas: Architektų grupė, adresas J. Basanavičiaus g. 36/2-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželio 29 d., planavimo pabaiga – 2010 m. liepos 13 d.

 

2010-06-30

Vadovaujantis 2010-01-25 d. Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio raštu A33-454-(25.3.1), pradedama rengti Veliučionių kaimo dalies, Šatrininkų sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas - apie 126,92 ha.
Planavimo tikslas: parengti Veliučionių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M l:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Valdas Vitkauskas, Natalija Gurjanova, Indrė Verbilytė, Rimantas Miežis, Vidmantas Gerulaitis, Kęstutis Verbilis.
Schemos rengėjas: UAB “Geri projektai”, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com, tel. 85 275 76 90; 8686 53 652; 8687 11 331.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. birželio 15 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia - 2010 m. balandis, planavimo pabaiga - 2010 m. gegužė.

2010-04-15

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos sudarytos Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-24 posėdžio nutartimi pradedama rengti Grigaičių kaimo gyvenvietės, esančios Z zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjama teritorija: Vilniaus rajonas, Šatrininkų seniūnija, Grigaičių kaimas, plotas apie 130 ha.
Planavimo tikslas:
1. Esamos situacijos analizė, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą.
2. Numatyti inžinerinių įrengimų vietas, bei jų prisijungimą prie centralizuotos inžinerinės infrastruktūros sistemos.
3. Įvertinti esamų objektų sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonos bei statybų jose apribojimus
4. Pateikti transporto ir pėsčiųjų eismo organizavimo sprendinius;
5. Numatyti planuojamam statyti objektui eksploatuoti reikalingų inžinerinių įrenginių techninius duomenis, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sprendinius.
6. Įvertinti valstybės priklausančias melioracijos sistemas ir įrenginius.
Planavimo organizatoriai: Zbignev Zverko.
Schemos rengėjas: D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių 23, Vilnius, PV. D. Krungolcas, tel. 266 77 26, krungolcas@gmail.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. kovas, pabaiga – 2010 m. gegužė.

2010-04-08

 Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-15 posėdžio sprendimu Nr. A33-285-(25.3.1) pradedama rengti Šatrininkų kaimo, Šatrininkų sen., esančio Z tipo zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 300 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,2308 ha, (kad.Nr.4142/0400:291).
Planavimo tikslas- parengti Šatrininkų kaimo vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą.
Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatoriai: Jolita Rutkauskienė, Robertas Rutkauskas.
Koncepcijos schemos rengėjas- UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu S.Stanevičiaus g. 38-32, Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandis, planavimo pabaiga – 2010 m. gegužė.

 

2010-03-31

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-18 posėdžio sprendimu Nr. A33-287-(25.3.1) pradedama rengti Šatrininkų kaimo, Šatrininkų sen., esančio Z tipo zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 300 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,2308 ha, (kad.Nr.4142/0400:285).
Planavimo tikslas- parengti Šatrininkų kaimo vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą.
Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatoriai: Živilė Ubavičienė, Laimonas Ubavičius.
Koncepcijos schemos rengėjas- UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Žemynos g. 12-15, Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandis, planavimo pabaiga – 2010 m. gegužė.

2010-03-31

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-15 posėdžio sprendimu Nr. A33-286-(25.3.1) pradedama rengti Šatrininkų kaimo, Šatrininkų sen., esančio Z tipo zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 300 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,2309 ha, (kad.Nr.4142/0400:284).
Planavimo tikslas- parengti Šatrininkų kaimo vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą.
Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatoriai: Eglė Pabrėžienė, Martynas Pabrėža.
Koncepcijos schemos rengėjas- UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka-
pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Klevinės g. 7, Klevinės vs., Avižienių sen. Vilniaus r., raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandis, planavimo pabaiga – 2010 m. gegužė.

 

2010-03-31

 Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-24 posėdžio sprendimu Nr. A33-5281-(25.3.1) pradedama rengti Šatrininkų kaimo, Šatrininkų sen., esančio Z funkcinio prioriteto zonoje vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 300 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,4075 ha, (kad.Nr.4142/0400:281).
Planavimo tikslas- parengti Šatrininkų kaimo vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą.
Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatoriai: Erika Zainčkovskaja, Česlavas Zainčkovskis.
Koncepcijos schemos rengėjas- UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka-  pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu I Šimulionio g. 4-147, Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandis, planavimo pabaiga – 2010 m. gegužė.

 

2010-03-31

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-24 posėdžio sprendimu Nr. A33-5282-(25.3.1) pradedama rengti Šatrininkų kaimo, Šatrininkų sen., esančio Z funkcinio prioriteto zonoje vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 300 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0,4075 ha, (kad.Nr.4142/0400:280).
Planavimo tikslas - parengti Šatrininkų kaimo vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą.
Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatoriai: Jelena Palevičienė, Petras Palevičius.
Koncepcijos schemos rengėjas -  UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Topolio g. 5, Lentvario m., Trakų r., raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandis, planavimo pabaiga – 2010 m. gegužė.

2010-03-31

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-04 sprendimu Nr. A33-4932-(25.3.1.), pradedama rengti GRIGAIČIŲ kaimo dalies, Šatrininkų sen., Kyviškių k.v., Vilniaus r., esančios Z zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 20 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 0.10 ha, sklypo kad. Nr. 4142/0300:1582.
Planavimo tikslai: remiantis Vilniaus rajono Bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių (elektros, vandentiekio, šiluminių, nuotėkynės, dujotiekio tinklų, gatvių ir kitų bendro naudjimo įrenginių) įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Pateikti transport ir pėsčiųjų eismo organizavimo sprendinius. Įvertinti esamų/projektuojamų objektų sanitarines apsaugos ir apsaugos zonas bei statybų jose apribojimus. Nurodyti planuojamam statyti objektui eksploatuoti reikalingus inžinierinių įrenginių techninius duomenis.
Planavimo organizatorius Artiom Keršys, Violeta Lembovič, adresas Pamiškio 12-2, Vilniaus m., tel. el. paštas artiomkersys@gmail.com, 861016613.
Schemos rengėjas Lina Stankienė, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. kovo 25.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.

2010-02-11

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos sudarytos Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-18 posėdžio nutartimi pradedama rengti Grigaičių kaimo gyvenvietės, esančios Z zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjama teritorija: Vilniaus rajonas, Šatrininkų seniūnija, Grigaičių kaimas, plotas apie 30 ha.
Planavimo tikslas:
1. Esamos situacijos analizė, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą.
2. Numatyti inžinerinių įrengimų vietas, bei jų prisijungimą prie centralizuotos inžinerinės infrastruktūros sistemos.
3. Įvertinti esamų objektų sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonos bei statybų jose apribojimus
4. Pateikti transporto ir pėsčiųjų eismo organizavimo sprendinius;
5. Numatyti planuojamam statyti objektui eksploatuoti reikalingų inžinerinių įrenginių techninius duomenis, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sprendinius.
6. Įvertinti valstybės priklausančias melioracijos sistemas ir įrenginius.
Planavimo organizatoriai: Valentina Gadomska ir Edvard Gadomskij
Schemos rengėjas: UAB “Statybininkas”, Justiniškių 134a, Vilnius, PV. V.Norbutas, tel.2331049, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. sausis, pabaiga – 2010 m. kovas.

2010-01-21

 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas