Zujūnų seniūnija

 

Atsižvelgiant į 2010-09-21 Vilniaus r. sav. administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A27-1874 ir gamtinio karkaso nuostatus,  parengti patvirtintos Papiškių kaimo dalies (apie 56,0 ha), esančios Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., koncepcinės schemos gamtinio karkaso teritorijos  projektiniai pasiūlymai.
Nagrinėjamos teritorijos plotas –
apie 8,00 ha.
Planavimo organizatoriai: Artūras Babušis, Gėlių g. 34, Avižienių k., Vilniaus r., tel. 8686 52413. Vidmantas Janulevičius, J. Tumo Vaižganto g. 9/1-15, Vilnius, tel. 8698 23232. Susipažinti galima pas planavimo organizatorius.

2011-11-28

Atsižvelgiant į 2011-05-03 planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Sp-196-11 9 p., 3 d., pradedama rengti Antežerių kaimo dalies, Zujūnų sen., Vilniaus r. vystymo koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 91,85 ha.
Planavimo tikslas: parengti Antežerių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Ksaveras Naršius, Darius Naršius. Schemos rengėjas: UAB “Archigama”, adresas Švitrigailos g. 7, II aukštas, Vilnius, tel.: 861024468, el. paštas: archigama@gmail.lt. Planavimo terminai: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį. 

2011-07-04

Pradedama rengti Geležių kaimo dalies, esančios U, Ug funkcinio prioriteto zonose, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Rengimo pagrindas -
Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos  2010-10-06 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r. Zujūnų sen. Geležių k. dalis, nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 50 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 1,25 ha, (kad.Nr.4110/0700:578).
Planavimo tikslas: parengti Geležių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Artūras Ličkūnas, Vaidotas Levickis, Ingrida Levickienė, Ramūnas Tumas
Plano rengėjas – UAB ,,Projektų biuras“, S. Žukausko 21-23., Vilnius,  proj. vad. I. Levickienė, tel.8 614 92305, el.p.: ingalevickiene@gmail.com. 
Planavimo terminai: planavimo pradžia 2011 gegužė,  pabaiga 2011 rugsėjis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 2011-04-19

Pradedama rengti Antežerių kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.

Rengimo pagrindas - Vilniaus raj. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-08-25 posėdžio sprendimas. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 15 ha
Planavimo tikslas: parengti Antežerių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais. 
Planavimo organizatorius: Dovydas Urbonas Schemos rengėjas: UAB „Arlitanus“, A. Juozapavičiaus g. 28, Vilnius,  A. Dambrauskas tel. 8612 55089, add@inbox.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. spalis, pabaiga – 2010 m. lapkritis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-12-02

Vadovaujantis VRS Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-08-04 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Pūstalaukio k., Zujūnų sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – 398,0 ha.
Planavimo tikslas: parengti Pūstalaukio k. vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis VRS teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: R. Lietuvaitis.
Schemos rengėjas: UAB „Vildomus“ (K. Kijakovski, tel.: +37060086222, el. paštas: kijakovski@vildomus.lt.)
Planavimo terminai: 2010 m. lapkritis-gruodis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 

2010-11-23

Vadovaujantis Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-16 posėdžio sprendimu Nr. A33-1421-(25.3.1) rengiama Gudelių ir Raišių kaimų , Zujūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas ~ 269 ha, planuojamų sklypų plotas – 5 ha.
Planavimo tikslas – parengti teritorijos Gudelių ir Raišių k., esančių Ug ir M1 funkcinio prioriteto zonose, vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijos planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatoriai – A. Zubrickis, A. Zubrickienė, gyv. Taikos g.103-13, Vilnius; O. Serikov, E.Serikova, gyv. Rygos g. 35-32, Vilnius; Ž. Jerochovienė, V. Jerochov, gyv. Viršuliškių g. 71-52, Vilnius; L.Sušinskaitė – Glinevičienė, gyv. Palangos g. 1/10-8, Vilnius.
Schemos rengėjas – UAB „Idea Urbana“, Sporto g. 10, LT-09200 Vilnius, tel. (8 5) 211 3331, el. paštas: ideaurbana@cablenet.lt
Rengimo laikotarpis – 2010 m. spalio – lapkričio mėn.
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ar schemos rengėjui raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laiką. 

2010-10-19

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-08-11 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Platiniškių k. dalies, Zujūnų sen., Vilniaus r., esančio Ug tipo fukcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5 000).
Planavimo tikslas- parengti Platiniškių k. dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
 Planavimo organizatorius- Teresa Markovska.
Schemos rengėjas- Vytautas Rimkevičius, adresas Vydūno g. 17-97, Vilnius, tel.: +37061155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Planavimo terminai:
2010 m. rugsėjis - spalis.
 Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-09-29

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-07-21 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Naujosios vs., Zujūnų sen., Vilniaus r., esančio M1 tipo fukcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 78,7 ha.
Planavimo tikslas- parengti Naujosios vs. vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius-
Leonid Koton.
Schemos rengėjas- Vytautas Rimkevičius, adresas Vydūno g. 17-97, Vilnius, tel.: +37061155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Planavimo terminai: 2010 m. rugsėjis - spalis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-09-29

Pradedama rengti Gineitiškių kaimo dalies, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus r. savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-28 posėdžio sprendimas (Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2010-05-05 raštas Nr.A33-2544-(25.3.1).
Nagrinėjama teritorija: Vilniaus r. Zujūnų sen. Gineitiškių kaimo dalis, nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 6,97 ha.
Planavimo tikslas: parengti Gineitiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus r. sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Tomas Bučelis, Adelė Bučelienė, Jaunius Bernotas, Vaida Bernotienė, Stanislavas Zakarevičius, Jelena Zakarevičienė.
Schemos rengėjas: UAB „Planas B“, Algirdo g. 32-3, Vilnius, tel. 2331765, el. p.: info@planasb.lt
Planavimo terminai: 2010 m. rugsėjis – 2010 m. spalis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai pateikiami rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-09-14

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-19 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Zujūnų kaimo dalies, Zujūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:2 000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 14,66 ha.
Planavimo tikslas: parengti Zujūnų kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Karolina Gorbadej, Aleksej Tuzik, Maina Kregždienė Edminas Kregždė.
Schemos rengėjas: UAB “Archigama”, adresas Švitrigailos g. 7, II aukštas, Vilnius, tel.: 8-61024468, el. paštas: archigama@gmail.com.
Planavimo terminai:
planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūčio pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjo pradžia.

2010-08-19

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-02 posėdžio sprendimu, pradedama rengti U tipo zonos dalies, esančios Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 65,00 ha.
Planavimo tikslas: parengti Antežerių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Galina Platova.
Schemos rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“, adresas Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius, PV J. Adomaitienė, tel.: (85) 2481426, +37069876990, el. paštas: vilnijosprojektai@takas.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis., planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-08-05

 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-06-16 posėdžio sprendimu, pradedama rengti U tipo zonos dalies, esančios Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 46,50 ha.
Planavimo tikslas: parengti Papiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Genrich Avgust, Daniuta Čirko.
Schemos rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“, adresas Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius, PV J. Adomaitienė, tel.: (85) 2481426, +37069876990, el. paštas: vilnijosprojektai@takas.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. rugpjūtis., planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo rengėjui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį

2010-08-05

 

Pradedama rengti Vaivadiškių kaimo, esančio M1 funkcinio prioriteto zonoje vystymo  (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas - Vilniaus r. savivaldybės Žemės sklypo tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010 m. gegužės 5 d.
posėdžio sprendimas
Planavimo tikslas- parengti Vaivadiškių kaimo vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. Teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypo tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius – Lina Barutienė ir Dainius Barutis, gyv. Vilkeliškių k. Vilniaus r.
Schemos rengėjas – UAB “Architektūros menas” įm. k. 302519783, Žalgirio g. 90-334, Vilnius,  tel.86 14 55138
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m.rugpjūčio mėnuo, planavimo pabaiga – 2010 m. rugsėjo mėnuo.
Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymai ir pageidavimai gali būti teikiami rengėjui arba organizatoriui visu koncepcijos schemos rengimo laikotarpiu .

Schema

2010-08-05

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-05-11 raštu Nr. A33-2653-(25.3.1.), pradedama rengti Gineitiškių kaimo, Zujūnų sen., Vilniaus r., esančio U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 3 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą.
Planavimo organizatorius: J. Lynda, tel. 869930070.
Schemos rengėjas: L. Dorošukaitė, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. rugpjūčio 29 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -2010 m. liepa, planavimo pabaiga - 2010 m. rugpjūtis. Teritorijos grafinė schema pateikiama Savivaldybės interneto tinklapyje www.vilniaus-r.lt.

2010-07-29

Pranešame, kad pradedama rengti teritorijos Papiškių kaime,  Zujūnų sen., Vilniaus r.  sav. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas:
Vilniaus rajono savivaldybės žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio (2010-03-03) sprendimas.
Nagrinėjama teritorija: Vilniaus raj., Zujūnų sen., Papiškių k. Teritorijos plotas – apie 65 ha.
Planavimo tikslas: Parengti teritorijos Papiškių kaime vystymo (plėtros) koncepcijos schemą.
Planavimo organizatorius: Justas Maliauka, Balčikonio g. 3-79, Vilnius.
Schemos rengėjas: UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel. (85) 2121634 arba  869813100.
Rengimo laikotarpis: 2010 m. liepa – 2010 m. rugpjūtis.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka. Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-07-29

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-24 posėdžio nutartimi, rengiama PLATINIŠKIŲ kaimo  teritorijos dalies, esančios ZUJŪNŲ sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos PLATINIŠKIŲ kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai, atsižvelgiama į melioracijos statinius.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I. Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-07-13

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-14 posėdžio nutartimi, pradedama rengti DVARYKŠČIŲ kaimo  teritorijos, esančios ZUJŪNŲ sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos DVARYKŠČIŲ kaimo teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja: architektė, atest. A284, I. Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-06-17

Pradedama rengti Papiškių kaimo dalies, esančios Ug funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas- Vilniaus r. savivaldybės Žemės sklypo tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010 m. vasario 10 d. posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija- Vilniaus r., Zujūnų sen., Papiškių kaimas.
Planavimo tikslas- parengti Papiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą vadovaujantis Vilniaus rajono sav. Teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypo tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius- Giedrius Juzėnas, Kristina Juzėnienė, ad. Linų g.11,  Klevinės vs., Vilniaus r.
Schemos rengėjas- UAB „Baltas fonas“, ad. Bendorėlių al. 324, Vilniaus r., tel./faks. (8 5) 248 35 84, el. p.: info@baltasfonas.lt., www.baltasfonas.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. birželio mėnuo, planavimo pabaiga – 2010 m. liepos mėnuo.
Pasiūlymų teikimo tvarka- pasiūlymai pateikiami rengėjui arba organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 

2010-06-03

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-21 posėdžio nutartimi, pradedama rengti PAPIŠKIŲ kaimo teritorijos dalies, esančios ZUJŪNŲ sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Papiškių kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja- architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

 

2010-05-19

Pradedama rengti teritorijos: Dvarykščių kaimo, Zujūnų sen.,Vilniaus r., vystymo koncepcijos schema, pagal Vilniaus r. sav. administracijos nutarimo dėl leidimo rengti detalųjį planą (Nr. A33-167-(25.3.1) 2010-01-11).
Planavimo tikslas: parengti Dvarykščių k. vystymo koncepcijos schemą.
Planavimo organizatorius- Anelė Kairaitienė, Zenonas Kairaitis, adresas- Miško g. 32, Riešės k., Vilniaus r.
Schemos rengėjas-Vytautas Rimkevičius, Vydūno g. 17-97, Vilnius, tel. Nr. +370 6 1155004.

2010-05-12

Pradedama rengti Antežerių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-28 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Zujūnų sen., Antežerių k.
Planavimo tikslas: parengti Antežerių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: Andrius Kuzminas, Jurijus Voinilko, Darius Tamulevičius
Nagrinėjama teritorija: Antežerių kaimo dalis, esančios U funkcinio prioriteto zonoje, jos plotas apie 7 ha.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj.vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el.p. matriumas@gmail.com 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužė, pabaiga – 2010 m. liepa.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

 

2010-05-10

 

Pradedama rengti Raišių ir Gudelių kaimų dalių, esančių U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-02-10 posėdžio sprendimas. Planuojama teritorija: Vilniaus r. Zujūnų sen. Raišių ir Gudelių kaimai, nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 64 ha.
Planavimo tikslas: parengti Raišių ir Gudelių kaimų dalių vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. Teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: AB „VITI“, Ukmergės g. 250, Vilnius, tel. 230 14 95, el. p. viti@takas.lt.
Schemos rengėjas: UAB „Mibarsas“ Goštauto g. 8 -0315, Vilnius, tel. 23121 44, el. p.: mibarsas@takas.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. gegužė, planavimo pabaiga – 2010 m. liepa.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai pateikiami rengėjui arba organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-05-07

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-02 raštu Nr. A33-1839-(25.3.1.), pradedama rengti DVARYKŠČIŲ kaimo, Vilniaus r., esanti M1 funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 80 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių (elektros, vandentiekio, šiluminių, nuotėkynės, dujotiekio tinklų, gatvių ir kitų bendro naudojimo įrenginių) įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą. Įvertinti esamų/projektuojamų objektų sanitarines apsaugos ir apsaugos zonas bei statybų jose apribojimus. Nurodyti planuojamam statyti objektui eksploatuoti reikalingus inžinierinių įrenginių techninius duomenis.
Planavimo organizatorius A. Dobrovolskis,  tel. 869814825.
Schemos rengėjas M. Maročkinas, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. gegužės 25 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. balandis, planavimo pabaiga - 2010 m. gegužė.

2010-05-04

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-09 raštu Nr. A33-1966-(25.3.1.), pradedama rengti PLATINIŠKIŲ kaimo, Zujūnų sen., Vilniaus r., esanti U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 20 ha.
Planavimo tikslai: atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių (elektros, vandentiekio, šiluminių, nuotėkynės, dujotiekio tinklų, gatvių ir kitų bendro naudojimo įrenginių) įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą. Įvertinti esamų/projektuojamų objektų sanitarines apsaugos ir apsaugos zonas bei statybų jose apribojimus. Nurodyti planuojamam statyti objektui eksploatuoti reikalingus inžinierinių įrenginių techninius duomenis.
Planavimo organizatorius R. Laurinavičienė,  tel. 860614907.
Schemos rengėjas M. Maročkinas, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. gegužės 25d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. balandis, planavimo pabaiga - 2010 m. gegužė.

2010-05-04

Pradedama rengti Dvarykščių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema. Rengimo pagrindas - Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-04-14 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r., Zujūnų sen., Dvarykščių k.
Nagrinėjama teritorija: Dvarykščių kaimas, patenkantis į M1 funkcinio prioriteto zoną, jo plotas apie 66 ha.
Planavimo tikslas: parengti Dvarykščių kaimo vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Vaidotas Navikas, Zuzana Navikienė.
Plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ ,,Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4 g., Vilnius, proj. vad. R. Mažeikaitė, tel. (85) 261 00 11, 861569141, el. p.: matriumas@gmail.com.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandžio 26 d., pabaiga – 2010 m. birželio 1 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį. 

2010-04-23

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-17 posėdžio sprendimu Nr. A33-1460-(25.3.1) pradedama rengti Geležių kaimo dalies, Zujūnų sen., esančios U funkcinio prioriteto zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 50 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 1,0697 ha, (kad.Nr.4110/0700:4849).
Planavimo tikslas: parengti Geležių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą. Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Janina Balkevič, Vadim Žukovskij.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D. Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandis, planavimo pabaiga – 2010 m. birželis.

2010-04-15

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-03-29 posėdžio sprendimu Nr. A33-1755-(25.3.1) pradedama rengti Pūstalaukio kaimo, Zujūnų sen., esančios M1 tipo zonoje, vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:10 000). Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 398 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 7,8266 ha, (kad. Nr. 4110/0200:18).
Planavimo tikslas: parengti Pūstalaukio kaimo vystymo koncepcijos schemą: pateikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą. Koncepcinė schema rengiama pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatus ir reglamentus, bei Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Dainius Pratuzas, Tomas Pratuzas.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius, PV D.Svetikas, tel.: +370 6 5906845, el.paštas dainorui@yahoo.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos vystymo (plėtros) koncepcijos schemos visuomenė gali teikti koncepcijos schemos rengėjui ar plano organizatoriui adresu Pamėnkalnio g. 25-5A Vilnius, raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. balandis, planavimo pabaiga – 2010 m. birželis.

 

2010-04-15

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-16 posėdžio sprendimu, pradedama rengti Buivydiškių kaimo dalies, Zujūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 38,5 ha.
Planavimo tikslas: parengti Buivydiškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Leonas Strazdas
Schemos rengėjas: R. Spelskio projektavimo įmonė, adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, tel.: 8-60324210, 868252620, 2344494, el. paštas: rapolas@vtdko.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m.  kovo pradžia, planavimo pabaiga – 2010 m. balandžio pabaiga.

 

2010-03-08

Vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-09 posėdžio nutartimi, pradedama rengti MEDVIEDIŠKIŲ kaimo, esančio Zujūnų sen., Vilniaus r., vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamo Medviediškių kaimo  teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Koncepcijos rengėja:
architektė, atest. A284, I.Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-03-02

Pradedama rengti Antežerių kaimo dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas
- Vilniaus r. sav. Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos  2009-11-04 posėdžio sprendimas.
Planuojama teritorija: Vilniaus r. Zujūnų sen. Antežerių k.,  nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 23 ha.
Planavimo tikslas: parengti Antežerių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatorius: Antanas Malkevičius, gyv. Z.Sierakausko g. 23-1,  Vilnius, tel.8-699-85173,  el.p.: antanas@antaviras.lt
Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika“, A.Goštauto g., Vilnius, 8-226A, proj. vad. A.Banionienė, tel.(85) 231 2455, el.p.: audrone_banioniene@urbanistika.lt
Planavimo terminai: planavimo pradžia 2010 kovas,  pabaiga 2010 gegužė.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.

2010-03-02

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-31 posėdžio raštu, pradedama rengti teritorijos Platiniškių  kaimo dalies , Zujūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 29 ha.
Planavimo tikslas: parengti  teritorijos Platiniškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą (M1:5000), vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais.
Planavimo organizatoriai: T. Urbanavičius; D. Popovas; V. Popovienė
.
Schemos rengėjas: : UAB “Geri projektai“, S. Moniuškos g. 7-2, Vilnius; el. paštas: geriprojektai@gmail.com
tel 852757690; 868653652 ; 868672572
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. balandžio 30 d.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. kovas, planavimo pabaiga - 2010 m. balandis.

 

2010-03-02

Vadovaujantis Vilniaus r. savivaldybės administracijos sudarytos Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-11-25 posėdžio nutartimi, pradedama rengti Geležių kaimo dalies vystymo koncepcijos schema.
Nagrinėjamoje teritorijoje, esančioje Geležių k, Zujūnų sen., Vilniaus r., konkretus planuojamų sklypų bendras plotas 0,4160 ha.
Planavimo tikslas:
neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams, nustatomos nagrinėjamos Geležių kaimo dalies teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys, išnagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdai.
Plano rengėja: architektė, atest. A284, I. Baravykienė, tel. 8644 03161. 

2010-02-19

Vadovaudamasis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos raštu Nr.A33-4618-(25.3.1), pradedama rengti Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. U tipo zonos dalies vystymo (plėtros) koncepcijos schema (M 1:5000).
Planavimo tikslas: parengti gyvenvietės dalies vystymo koncepcijos schemą, pateikiant esamos situacijos analizę, nustatant gyvenvietės erdvinį tipą, vadovaujantis Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendime išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius: Edmundas Mikelionis, gyv. L. Giros 7-8, Vilnius, tel. 8 687 27 909.
Koncepcijos schemos rengėjas: UAB “Atspindys”, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. 275 09 81, 8 656 2 85 00, el. paštas info@atspindys.lt. Pasiūlymus teikti raštu koncepcijos schemos rengėjui: nuo 2010 m. kovo 4 dienos iki  2010 m. balandžio 1 dienos.
Susipažinti su koncepcijos schema galima nuo 2010 m. kovo 4 dienos iki  2010 m. balandžio 1 dienos UAB “Atspindys” ir nuo 2010 m. kovo 19 dienos iki – 2010 m. balandžio 1dienos Zujūnų seniūnijos patalpose.

         

2010-02-12

.

Pranešame, kad pradedama rengti teritorijos Antežerių kaime, Zujūnų sen., Vilnaius r. sav. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Rengimo pagrindas. Vilniaus rajono savivaldybės žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio (2009-11-04) sprendimas.
Nagrinėjama teritorija. Vilniaus raj., Zujūnų sen., Antežerių k. Teritorijos plotas – apie 46 ha.
Planavimo tikslas.  Parengti teritorijos Antežerių k. vystymo (plėtros) koncepcijos schemą.
Planavimo organizatorius. Klavdija Kazlova, Ežero g. 49, Antežerių k., Vilniaus r.
Schemos rengėjas. UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g.28-2, Vilnius. Informacija teikiama
tel. (85) 2121634 arba +370 698 13 100.
Rengimo laikotarpis. 2010-02-09 - 2010-03-12
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka. Planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu per visą koncepcijos schemos rengimo laikotarpį.
                 

2010-02-10

adovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2010-01-13 posėdžio sprendimu, pradedama rengti. Vilkeliškių kaimo dalies, Zujūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 31 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 3,82 ha.
Planavimo tikslas: parengti Vilkeliškių kaimo dalies vystymo koncepcijos schemą, vadovaujantis Vilniaus rajono sav. teritorijos bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos posėdžio sprendimuose išdėstytais reikalavimais.
Planavimo organizatorius  Leslav Paškevič, Violeta Iliukevič, UAB „Ir vėl“.
Schemos rengėjas UAB “Projektavimo Sprendimai”, adresas A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilniaus m., PV Aidas Matulaitis, tel.: 8-685-7650, el. paštas: info@detalus.lt.
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. vasaris, planavimo pabaiga - 2010 m. kovas.

 2010-02-03

Vadovaujantis Vilniaus rajono Savivaldybės Žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisijos 2009-12-30 sprendimu Nr. A33-5342-(25.3.1), pradedama rengti PAPIŠKIO kaimo dalies, Zujūnų sen., Vilniaus r. vystymo (plėtros) koncepcijos schema.
Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 50 ha, konkretaus planuojamo sklypo plotas – 1.71 ha.
Planavimo tikslai: remiantis Vilniaus rajono Bendrojo plano nuostatomis ir reglamentais, atlikti esamos situacijos analizę, nustatyti gyvenvietės erdvinį tipą, numatyti inžinierinių įrenginių (elektros, vandentiekio, šiluminių, nuotėkynės, dujotiekio tinklų, gatvių ir kitų bendro naudjimo įrenginių) įrengimo, prijungimo prie miesto/gyvenvietės centralizuotos inžinierinės infrastruktūros sistemos galimybes. Parengti kelių ir gatvių planą. Įvertinti esamų/projektuojamų objektų sanitarines apsaugos ir apsaugos zonas bei statybų jose apribojimus. Nurodyti planuojamam statyti objektui eksploatuoti reikalingus inžinierinių įrenginių techninius duomenis.
Planavimo organizatorius Erik Sinicki, adresas Tvenkinių g. 2, Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., tel. 862054201.
Schemos rengėjas Lina Stankienė, adresas Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r., el. paštas sturnus@ml.lt, tel. 861029610.
Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus ir kreiptis dėl informacijos prašome raštu iki 2010 m. vasario 25.
Planavimo terminai: planavimo pradžia -  2010 m. sausis, planavimo pabaiga - 2010 m. vasaris.

                     

 2010-01-26

 

Planuojama teritorija:Vilniaus rajonas, Zujūnų seniūnija, Platiniškių kaimas, Rūtų gatvė,  trijų sklypų bedras plotas apie 1,0 ha.
Planavimo tikslas:
neprieštaraujant Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nuostatoms ir reglamentams, rengiant teritorijos vystymo (plėtros) koncepcijos schemą, numatoma du žemės ūkio paskirties sklypus perplanuoti į kitos paskirties sklypus: gyvenamosios teritorijos mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos sklypus, juos suskaidant į mažesnius sklypus.
Planavimo organizatorius ir rengėjas: Vitas Būbnelis, Vydūno 23-68, 06208 Vilnius, tel. 2707317, e-mail: vitas@optimus.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamos koncepcijos schemos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu iki 2010m. vasario 12d. 
Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2010 m. sausis, pabaiga – 2010 m. vasaris.

 

2010-01-15

Planuojama teritorija: Vilniaus rajonas, Zujūnų seniūnija, Antežerių kaimas ( kad. Nr.4400/0095:7164)
Planavimo organizatorius ir  rengėjas: Antanas Malkevičius, Z.Sierakausko 23-1, LT-03105 Vilnius,
tel:. 8 699 85 173, 8 699 45 072

2010-01-06

 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas