23.1 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Paslaugos grupė

Verslas - tabako licencijos

Paslaugos aprašymas

Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (įskaitant suteikiančias teisę prekiauti tabako gaminiais iš automobilių-parduotuvių) išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje įmonė versis (verčiasi) tabako gaminių mažmenine prekyba, vykdomoji institucija.
Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama neterminuotam laikui.
Licencija neišduodama Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatytais pagrindais.

Aprašymas interesantui

Įmonė, norinti gauti licenciją, Savivaldybės administracijai pateikia paraišką, kurioje nurodoma:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
įmonės steigėjų ir vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai. Tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;
kokios rūšies licencijos prašoma;
prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas). Tais atvejais, kai įmonė numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilio-parduotuvės, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;
prekybos tabako gaminiais vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės. Tais atvejais, vietoj prekybos tabako gaminiais vietos adreso nurodomi automobilio-parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai
sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi).

Palaugos patvirtinimo,
atnaujinimo data

2010-11-16

Paslaugos suteikimo trukmė

30 d.

Paslaugos gavėjas

Juridinis asmuo

Atsakingas padalinys

Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas

Beata Maliušickaja

Paslaugos administratorius

Inga Kucevič

Reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, 53-1799; Žin., 2009, Nr. 5-129).
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr.52-1484).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 nutarimas Nr.1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463).

Gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos numeris

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52441

Paslaugos kaina

500 Lt

Prrašymo forma          pridedama

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas