2011 m. kultūros paveldo objektų stebėsena
Karvio Šv. Jurgio bažnyčia
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Nemėžio mečetė
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Glitiškių buv. dvaro rūmai
                   KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Glitiškių buv. dvaro spirito raugykla
       KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Glitiškių buv. dvaro svirnas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Glitiškių buv. dvaro lobynas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Keturiasdešimt totorių kaimo mečetė
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Karvio buvusio dvaro rūmai
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Karvio kumetynas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Petešos buvusio dvaro rūmai
                   KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Petešos buvusio dvaro oficina
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Petešos buvusio dvaro sargo namelis (šulinys)
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Petešos buvusio dvaro svirnas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Petešos buvusio dvaro ūkinis pastatas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Baltosios vokės buvusio dvaro rūmai
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Baltosios vokės buvusio dvaro kluonas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Baltosios vokės buvusio dvaro oficina
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Anavilio buvusio dvaro rūmai
                KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Anavilio buvusio dvaro kumetynas (gyvenamasis namas)
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kazimeravos buvusio dvaro rūmai
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kazimeravos buvusio dvaro svirnas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kazimeravos buvusio dvaro oficina
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro rūmai
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro kluonas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro ūkinis pastatas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro gyvenamasis namas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro kumetynas (gyvenamasis namas)
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kaušiadalos buvusio dvaro klėtis
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šriubiškių buvusio dvaro rūmai
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šriubiškių buvusio dvaro oficina
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šriubiškių buvusio dvaro svirnas
                 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Nemenčinės miesto kapinių koplyčia
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Veriškių buv. dvaro - rūmai
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Veriškių buv. dvaro - lobynas
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Veriškių buv. dvaro -žirgynas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - malūnas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - rūmai
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - ledainė
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - brovaras
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - kluonas
             KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - tvartas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - arklidė
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko buv. dvaro - svirnas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Šumsko bažnyčios ir vienuolyno ansamblis
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Radziševskių mauzoliejinė koplyčia
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Bradeliškių vandens malūnas
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Gulbinų) buv. dvaro – ponų namas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Gulbinų) buv. dvaro - svirnas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Gulbinų) buv. dvaro - svirnas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Gulbinų) buv. dvaro - lobynas
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Gulbinų) buv. dvaro - arklidė
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kalnų Riešės buv. dvaro - arklidė
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kalnų Riešės buv. dvaro - rūsys
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Kalnų Riešės buv. dvaro - klėtis
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Nemenčinės) buv. dvaro – daržinė (liekanos)
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Nemenčinės) buv. dvaro – tvartas (liekanos)
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Nemenčinės) buv. dvaro – kumetynas(gyv.namas)
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Nemenčinės) buv. dvaro – alaus brovaras
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Raudondvario (Nemenčinės) buv. dvaro – rūmai
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Rudaminos smuklė
             KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Galinės buv. dvaro – rūmai
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Galinės buv. dvaro – ūkvedžio namas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Galinės buv. dvaro - kumėtynas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Galinės buv. dvaro - kluonas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Sudervės buv. dvaro - rūmai
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Sudervės buv. dvaro - oficina
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Sudervės buv. dvaro - rūsys
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Sudervės bažnyčia ir varpinė
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro – arklidė - karvidė
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro - rūmai
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro - malūnas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro – gyv.namas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro – svirnas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Punžionio buv. dvaro – jauja
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – rūsys
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – daržinė
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – tvartas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – svirnas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – koplyčia (liekanos)
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Liubavo buv. dvaro – ūkinis pastatas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – ūkinis pastatas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – rūmai
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – oficina
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – ūkinis pastatas 2
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – ūkinis pastatas 3
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Mozūriškių buv. dvaro – rūsys
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Rudaminos buv. dvaro – gyv. namas 3
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Maišiagalos buv. dvaro – kumetynas (gyv. namas)
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Maišiagalos buv. dvaro – arklidė
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Maišiagalos buv. dvaro – brovaras
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Maišiagalos buv. dvaro – rūmai
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Maišiagalos buv. dvaro – svirnas
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Eitminiškių kaimo – koplyčia
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Nemėžio buv. dvaro - klėtis
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Nemėžio buv. dvaro - arklidė
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Nemėžio buv. dvaro - oficina
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Nemėžio buv. dvaro - rūmai
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – ekonomo namas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – arklidė
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – ūkinis pastatas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – oficina
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – oficina 2
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – gyv. namas
              KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydiškių buv. dvaro – rūmai
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Bukiškio buv. dvaro – mauzoliejus
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Buivydžių klebonijos – kumetynas 2
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Bukiškio buv. dvaro – arklidė
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Bukiškio buv. dvaro – ūkinis pastatas 2
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Bukiškio buv. dvaro – ūkinis pastatas
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Bukiškio buv. dvaro – oficina (gyv. namas)
               KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS                         PATIKRINIMO AKTAS...
Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas