22.8. Leidimų verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatų išdavimas

Paslaugos grupė

Verslas - nefasuotų naftos produktų leidimai

Paslaugos aprašymas

Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:

1. prarandamas;

2. sugadinamas.

Aprašymas interesantui

Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, leidimą išduodančiai institucijai pateikia:

1.       prašymą gauti leidimo dublikatą (jame nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti leidimo dublikatą);

2.       sugadinto leidimo originalą, jeigu leidimas buvo išspausdintas popieriuje.

Paslaugos suteikimo trukmė

10 d. d.  

Paslaugos gavėjas

Juridinis asmuo ar fizinis asmuo

Atsakingas padalinys

Ekonomikos ir turto skyrius

Paslaugos vadovas

Beata Maliušickaja, tel. (8 5)  275 1952, el. p. Beata.Maliusickaja@vrsa.lt

Paslaugos administratorius

Inga Kucevič, tel. (8 5)  275 5064, el. p. Inga.Kucevic@vrsa.lt

Reglamentuojantys teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576)

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 16-711)

3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr.52-1484)

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr.1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285)

Gavėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo kodas

188659752

Sąskaitos numeris

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas

52541

Paslaugos kaina

300 Lt

Prašymo forma              pridedama

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas