Vietos bendruomenės tarybos (VBT) veikla
 

Vietos bendruomenės tarybos veikla

Eil. Nr.

Vietos bendruomenės tarybos (VBT) pavadinimas

Vietos bendruomenės tarybos sudėtis

Veiklos aprašymas

Skiriama suma (Lt)

1.

Avižienių

Helena Tomaševska, Gilužių seniūnaitijos seniūnaitė, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė;
Artūras Želnys, Riešės bendruomenės pirmininkas;
Henrika Končanina, Avižienių I-osios seniūnaitijos seniūnaitė;
Tatjana Sinkevič, Bendorių seniūnaitijos seniūnaitė;
Romuald Rakovskij, Lindiniškių seniūnaitijos seniūnaitis;
Stanislav Michalkevič, Pikutiškių seniūnaitijos seniūnaitis;
Valerija Orševska, Avižienių vidurinės m-klos direktorė;
Kristina Kirilova, Avižienių seniūnijos vyresn. finansininkė

Joninių šventės organizavimas;
Šventės organizavimas Riešėje;
Sporto švenčių organizavimas;
Tinklinio aikštelės įrengimas, m-klos aikštelės dalies sutvarkymas;
Avižienių k. kryžiaus atnaujinimas, aptvėrimas, teritorijos prie kryžiaus sutvarkymas;
Bendorių k. krepšinio stovo įrengimas.

12700

2.

Bezdonių

Veslava Voinič, Bezdonių J. Slovackio vidurinės m-klos direktorė, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė;
Ivan Savel, Bezdonių 3-osios seniūnaitijos seniūnaitis;
Algimantas Baranauskas, Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės m-klos direktorius;
Liucija Auziak, Bezdonių vaikų darželio direktorė;
Arūnas Mitkevičius, Bezdonių Švč. M.Marijos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos bažnyčios kunigas;
Pavel Liachovič, Bendruomenės atstovas;
Viačeslav Burakov, bendruomenės atstovas;
Hendrichas Gvozdovičius, ŽŪB „Irgila“ agronomas.

Dviejų vejapjovių įsigijimas;

Sportinio inventoriaus įsigijimas;

Tinklinio ir mini krepšinio aikštelių įrengimas

5700

3.

Buivydžių

Miroslav Gajevski, Buivydžių krašto draugijos pirmininkas, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Marjan Narunec, Buivydžių seniūnijos seniūnas;
Regina Maculevič, Buivydžių vidurinės m-klos tarybos narė;
Irena Čepulkovska, Šventininkų seniūnaitijos seniūnaitė;
Halina Ravdo, Buivydžių vidurinės m-klos direktorė;
Danuta Korkus, Buivydžių bendruomenės pirmininkė;
Tadeuš Mincevič, Buivydžių tinklinio komandos treneris;
Irena Zavišo, Buivydžių vaikų darželio atstovė;
Ryšard Peciun, Buivydžių parapijos administratorius.

Sportinio inventoriaus įsigijimas;

Nešiojamojo garsiakalbio įsigijimas;

Žoliapjovės įsigijimas.

3600

4.

Dūkštų

Alina Michalkevič, Dūkštų kultūros centro direktorė, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė,
Kristina Lialko, Neries regioninio parko direkcijos vyresn. buhalterė;
Regina Mlynska, Dūkštų seniūnijos vyresn. finansininkė;
Voitech Mlynski, Dūkštų pagrindinės m-klos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
Tadeuš Zdanovič, Paąžuolių seniūnaitijos seniūnaitis;
Lidija Michaliova, Airėnų I seniūnaitijos seniūnaitė;
Teresa Zubova, Geisiškių seniūnaitijos seniūnaitė;
Teresa Moravska, Dūkštų kaimo gyventoja;
Irena Stankevič, Dūkštų seniūnijos vyresn. soc. darbo organizatorė.

Sporto aikštelės krepšinio stovų Dūkštų k. remontas

4500
5.

Juodšilių

Danuta Darčanova, Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenės pirmininkė, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė,
Tadeuš Aškelianec, Juodšilių seniūnijos seniūnas;
 Zygmund Marcinkevič, Juodšilių seniūnijos Dusinėnų seniūnaitis;
Kazimir Voišnis, Juodšilių seniūnijos Valčiūnų seniūnaitis;
 Edvard Černiak, Juodšilių k., Juodšilių sen. gyventojas;
Lucija Baniuševič, Juodšilių sen. vyresn. finansininkė;
Mečislav Baranovskij, Juodšilių sen. A. Mickevičiaus seniūnaitijos seniūnaitis;
Janina Jurcevič, Juodžilių Kultūros centro direktorė;
Janina Marcinkevič, religinės bendruomenės atstovė.

Juodšilių kapinėse atidengti Jėzaus Kristaus skulptūrą;

Juodšilių ir Valčiūnų kaimuose pakabinti gėles ant gatvės apšvietimo atramų.

9200

6.

Kalvelių

Ana Išorinė, Kalvelių bendruomenės pirmininkė,Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė;
Kristina Gerasimovič, Kalvelių seniūnijos seniūnė;
Janina Malyško, Kenos pagrindinės m-klos direktorė;
Romualda Lapševič, Šumsko pagrindinės m-klos mokytoja, Šumsko šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios katechetė;
Teresa Ciunovič, Kalvelių S.Moniuškos vidurinės m-klos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
Helena Sekretariova, Kenos seniūnaitijos seniūnaitė;
Danuta Vaškevič, Margių seniūnaitijos seniūnaitė;
Helena Muškit, Blogoveščiznos seniūnaitijos seniūnaitė;
Alfons Pristavka, Kalabariškių seniūnaitijos seniūnaitis.

Sporto-žaidimų aikštelių įrengimas Šumsko mstl. ir Kenos k.

9000

7.

Lavoriškių

Mečislav Podleckij, Nevieriškių seniūnaitijos seniūnaitis, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Stanislav Simonovič, Užupio seniūnaitijos seniūnaitis;
Anžela Grablevska, Centro seniūnaitijos seniūnaitė;
Alicija Petkevič, Slabados seniūnaitijos seniūnaitė;
Lilija Staniul, Skynimų seniūnaitijos seniūnaitė;
Tadeuš Likša, Kirtimų seniūnaitijos seniūnaitis;
Zofija Jadvyga Komar, Mostiškių seniūnaitijos seniūnaitė;
Anžela Petkūnienė, Lavoriškių vidurinės m-klos direktorė;
Teresa Volodko, Mostiškių pagrindinės m-klos direktoriaus pavaduotoja;
Marijonas Griškevičius, Mostiškių k. bendruomenės pirmininkas;
Regina Miliškevič, „Jano Obsto bendruomenės“ pirmininkė;
Valerij Račevski, Slabados k. bendruomenės tarybos narys.

Dalinis stadiono prie Lavoriškių vid. m-klos atnaujinimas;

Petruliškių k. krepšinio stovo įrengimas;

Sportinio inventoriaus įsigijimas.

5700

8.

Maišiagalos

Andžejų Adomaitis, asociacijos „Maišiagalos bendruomenės centras“ pirmininkas, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Alina Jodko, Maišiagalos seniūnijos vyresn. finansininkė;
Irena Čepulienė, Maišiagalos bendruomenės pirmininkė;
Tadeušas Žygis, seniūnaičių sueigos pirmininkas;
Janina Jodelo, Maišiagalos mstl., Jogailos g. seniūnaitijos seniūnaitė;
Vilgelm Radzevič, Maišiagalos mstl., Širvintų g. seniūnaitijos seniūnaitis;
Aldona Bartaševičienė, Maišiagalos mstl., Studentų g. seniūnaitijos seniūnaitė;
Liolia Ambros, Karvio k. seniūnaitijos seniūnaitė;
Henrik Kristav Butkevič, Gudelių k. seniūnaitijos seniūnaitis;
Romuald Šidlovskij, Giedraitiškių k. seniūnaitijos seniūnaitis;
Josif Lučun, Kiemelių k. seniūnaitijos seniūnaitis.

Dviejų žoliapjovių įsigijimas;

Betoninių šiukšliadėžių įsigijimas;

Parko suolų įsigijimas;

Švenčių organizavimas

6300

9.

Marijampolio

Andrej Žabelovič, Marijampolio seniūnijos seniūnas, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Teresa Skočik, Kultūros centro direktorė;
Danuta Titanec, Makonių k. seniūnaitijos seniūnaitė;
Vladislav Zmitrovič, smulkaus verslo atstovas;
Jolanta Marcinkevič, Marijampolio k. seniūnaitijos seniūnaitė;
Zygmund Marcinkevič, bažnyčios tikinčiųjų komiteto atstovas;
Janina Grinevič, Marijampolio bendruomenės pirmininkė;
Jolanta Antonceva, Makonių pagrindinės m-klos direktorė;
Kristina Gaidulevič, Terešiškių k. seniūnaitijos seniūnaitė;
Regina Kudinova, Lietuvos lenkų sąjungos Marijampolio skyriaus pirmininkė;
Edvardas Žilėnas, pensininkų atstovas;
Ana Markevič, Piktakonių k. seniūnaitijos seniūnaitė

Parudaminio Kristaus atsimainymo bažnyčios vargonų remontas;

Šokių kolektyvui „MALVY“ šokių avalynės įsigijimas.

7100

10.

Medininkų

Renata Vanagel, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė;
Stanislav Boroško, Medininkų seniūnijos seniūnas;
Lech Leonovič, Vilniaus rajono Tarybos narys;
Stanislava Domut, Medininkų seniūnijos vyr. raštvedė;
Zofija Boroško, Medininkų parapijos tarybos narė;
Marija Naujokaitienė, Medininkų parapijos tarybos narė;
Ivan Daškevič, Medininkų seniūnaitijos seniūnaitis;
Melanija Makarevič, Slabadkos seniūnaitijos seniūnaitė;
Ivan Veršalovič, Laibiškių seniūnaitijos seniūnaitis.

Medininkų k. kapinėse vandens kolonėlės rekonstrukcija

4000

11.

Mickūnų

Teresa Demeško Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė;
Olek, Gulbicki, Ivona Zadranovič, Edyta Suboč, Jurij Kozlovskij, Mickūnų seniūnijos seniūnaičiai;
Jolanta Tomaševič, Galgių k. jaunimo organizacijos atstovė;
Eva Ancevič, Mickūnų mstl. jaunimo organizacijos atstovė;
Raimondas Macedulskas, Mickūnų Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebonas;
Edvard Tomaševič, Mickūnų bendruomenės pirmininkas;
Viktor Kirkevič, Mickūnų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas; Božena Petrulevič, Mickūnų vaikų lopšelio-darželio direktorė;
Renata Mickevič, Mickūnų seniūnijos seniūnė;

Greičio mažinimo kalnelių bei sferinio veidrodžio įrengimas šalia Mickūnų, Egliškių šv. Jono Bosko mokyklų, lopšelių-darželių, Galgių gatvėje;

Tinklinio, krepšinio, futbolo kamuolių bei tinklinio ir smiginio komplektų įsigijimas;

Jaunimo sporto šventės organizavimas.

9800

12.

Nemenčinės

Anton Giro, Kreivalaužių seniūnaitijos seniūnaitis, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Teresa Sokolovska, Didžiųjų Kabiškių seniūnaitijos seniūnaitė;
Aleksandr Vabalis, Sirvydiškių seniūnaitijos seniūnaitis;
Genoefa Stankevič, Eitminiškių seniūnaitijos seniūnaitė;
Franc Ilgevič, Rudausių seniūnaitijos seniūnaitis;
Aldona Osinskienė, Piliakalnio seniūnaitijos seniūnaitė;
Fionija Sosnovskaja, Grįžtelių seniūnaitijos seniūnaitė;
Zbignev Bortkevič, Raudondvario seniūnaitijos seniūnaitis;
Asta Savčenko, Tuščiaulių seniūnaitijos visuomenės atstovė;
Natalija Gudienė, Rudausių seniūnaitijos visuomenės atstovė;
Lucija Kadzevič, Eitminiškių seniūnaitijos visuomenės atstovė;
Edita Kašperova, Didžiųjų Kabiškių seniūnaitijos visuomenės atstovė.

Didžiųjų Kabiškių k. žaidimo aikštelės aptvaros įrengimas;

Kreivalaužių k. krepšinio aikštelės sutvarkymas;

Rudausių k. mokyklai-darželiui kopijavimo aparato įsigijimas;

Raudondvario k. žaidimo aikštelės aptvaros įrengimas;

Eitminiškių bažnyčios remontas.

7900

13.

Nemėžio

Vlodzimiež Sipovič, Nemėžio seniūnijos seniūnas, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Petras Krasauskas; Skaidiškių trečiosios seniūnaitijos seniūnaitis;
Jonušas Eimantas, Nemėžio g., Skaidiškių k. gyventojas;
Aleksandr Žavoronok, Vieversių g., Skaidiškių k. gyventojas;
Marija Dobrovolskaja, Lietuvos lenkų sąjungos Skaidiškių skyriaus pirmininkė;
Vladislav Kondratovič, visuomeninės organizacijos Nemėžio kaimo bendruomenės pirmininkas;
Irena machnevič, Skaidiškių penktosios seniūnaitijos seniūnaitė;
Marija Petruchina, Daržininkų k. gyventoja;
Leon Luček, Nemėžio penktosios seniūnaitijos seniūnaitis.

Skaidiškių k. aplinkos aplink kryžiaus skulptūrą sutvarkymas

14900

14.

Paberžės

Františka Greitiun, Religinės bendruomenės atstovė, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė;
Liudmila Danilevič, Teresa Semionova, Romuald Tučinskij, Paberžės seniūnijos seniūnaičiai;
Rima Rybakova, Marijona Prusokaitė-Semionova, Justina Greitiun, Anita Purikovienė, Nevyriausybinių organizacijų atstovės;
Voitech Drozd, Paberžės seniūnijos seniūno pavaduotojas.

Parko sutvarkymas;

Tvenkinio valymas;

Pėsčiųjų takelių įrengimas;

Suoliukų įsigijimas

7800

15.

Pagirių

Marija Matiulevič, Pagirių seniūnijos seniūnė, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė;
Algimantas Kavaliauskas, Žemųjų Pagirių seniūnaitis;
Anna Leonovič, Pagirių k., Šiltnamių g. antrosios seniūnaitijos seniūnaitė;
Vladislova Žukovska, Lygainių seniūnaitijos seniūnaitė;
Ivan Mickevič, Vaidotų k., Šaltinio seniūnaitijos seniūnaitis;
Anastazija Jasutovič, Varnėnų seniūnaitijos seniūnaitė;
saulius Radžiūnas, Pagirių bendruomenės „Gluosnis“ pirmininkas;
Nikolaj Mažuto, Melekonių seniūnaitijos seniūnaitis;
Ježi Vitkovski, Vaidotų parapijos klebonas;
Gražina Jarmolkovič, Baltosios Vokės seniūnaitijos seniūnaitė;
Aušra Mažonienė, Pagirių gimnazijos direktorė;
Ana Bitovt, Pagirių seniūnijos inspektorė.

Motorinės žoliapjovės įsigijimas kartu su padargais

13000

16.

Riešės

Justas Klinga, Skirgiškių seniūnaitijos seniūnaitis,Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Miroslava Naruševič, Ąžulaukės seniūnaitijos seniūnaitė;
Piotr Naruševič, Pikeliškių seniūnaitijos seniūnaitis;
Aleksandr Piotrovski, Saltoniškių seniūnaitijos seniūnaitis;
Janina Zapolska, Didžiosios Riešės I-osios seniūnaitijos seniūnaitė;
Jevgenij Lipnevič, Didžiosios Riešės II-osios seniūnaitijos seniūnaitis;
Laurinas Kalesinskas, Ddžiosios Riešės „Miglės“ kvartalo I-osios seniūnaitijos seniūnaitis;
Anicetas Eigelis, Didžiosios Riešės „Miglės“ kvartalo II-osios seniūnaitijos seniūnaitis;
Leonas Buinovskis, Raudondvario seniūnaitijos seniūnaitis;
Michail Rakovski, Užugriovio seniūnaitijos seniūnaitis;
Alina Zapolska, Riešės pagrindinės m-klos atstovė;
Kristina Daviko, Riešės religinės bendruomenės atstovė.

Žoliapjovės įsigijimas;

Sportinio inventoriaus įsigijimas;

Didžiosios Riešės k. pagrindinės m-klos kieme pėsčiųjų tako įrengimas;

Jadvygiškių k. greitį ribojančių kalnelių įrengimas;

Vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimas;

Paplūdimio įrangos įsigijimas.

10100

17.

Rudaminos

Irena Aliaševič, Rudaminos k. vienbučių namų kvartalo seniūnaitijos seniūnaitė, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė;
Tadeuš Kulakovski, Rudaminos seniūnijos seniūnas;
Josif Šatkevič, Rudaminos seniūno pavaduotojas;
Piotr Kurmel, Rudaminos k. gyventojas;
Česlava Tučkovska, Rudaminos k. gyventoja;
Vladimir Ukrainet, Rudaminos daugiabučių namų kvartalo seniūnaitijos seniūnaitis;
Stanislav Černiavskij, Kalviškių k. gyventojas;
Genoefa Cereško, Rudaminos k. gyventojas;
Sabina Vegienė, Rudaminos k. gyventoja.

Rudaminos k. pėsčiųjų tako ir automobilių parkavimo aikštelės įrengimas;

Petešos dvaro apšvietimas;

Vilniaus ir Naujakurių gatvių sankirtoje gėlyno skvero įrengimas.

10700

18.

Rukainių

Artur Stankevič, Mykoliškių bendruomenės pirmininkas, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Leonarda Sapkevič, Rukainių seniūnijos seniūnė;
Jonas Matusevičius, šv. Apaštalo Mykolo parapijos kunigas, religinės bendruomenės atstovas;
Oleg Nikončik, Rukainių vidurinės m-klos direktorius;
Kristina Repečkienė, Rukainių vaikų darželio vedėja;
Tatjana Blaževič, Savičiūnų Bendruomenės atstovė;
Lilija Lokutijevskaja, Mykoliškių seniūnaitijos seniūnaitė;
Česlava Suboč, Rukainių seniūnaitijos seniūnaitė;
Danuta Gulbinovič, Savičiūnų seniūnaitijos seniūnaitė;
Danuta Narvoiš, Užukenės seniūnaitijos seniūnaitė;
Janina Bakanova, Žemaitėlių seniūnaitijos seniūnaitė;
Danuta Aškelovič, Senasalio seniūnaitijos seniūnaitė.

Rukainių k. esančios Jėzaus Kristaus skulptūros atnaujinimas

6400

19.

Sudervės

Josif Brazis, Užulaukio seniūnaitijos seniūnaitis,Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Gražina Stankevič, Minčiokių seniūnaitijos seniūnaitė,
Žaneta Radulevič, Rastinėnų seniūnaitijos seniūnaitė,
Regina Milaikienė, Sudervės I seniūnaitijos seniūnaitė,
Liucina Grigonis, Sudervės II seniūnaitijos seniūnaitė,
Ana Miliuškevič, Vaigėliškių seniūnaitijos seniūnaitė,
Vladislav Vyšedvorski, Putiniškių seniūnaitijos seniiūnaitis,
Teresa Mlynska, Sudervės M.Zdziechovskio pagrindinės m-klos direktorė,
Barbara Gavrilenko, Sudervės bendruomenės pirmininkė,
Genovaitė Paldavičiūtė, Sudervės bibliotekininkė,
Stanislav Radulevič, Rastinėnų bendruomenės pirmininkas,
Justina Kovalevskaja, Rastinėnų filialo vyr. bibliotekininkė.

Koncertinio akordeono Horch „Superior“ 120 bosų pirkimas;

Oro kondicionieriaus pirkimas

5300

20.

Sužionių

Tadeuš Aliancevič, Sužionių seniūnijos seniūno pavaduotojas, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Vladislav Maliuk, Sužionių bendruomenės pirmininkas;
Francišek Liudkevič, Našiūnų seniūnaitijos seniūnaitis;
Leokadija Chatkevič, Sužionių seniūnaitijos seniūnaitė;
Jadvyga Kulevič, Danilavos seniūnaitijos seniūnaitė;
Romualdas Muckus, Skirlėnų seniūnaitijos seniūnaitis;
Irena Gulbinovič, Griciūnų seniūnaitijos seniūnaitė,
Gražina Podlipskaja, Veriškių seniūnaitijos seniūnaitė;
Stanislav Pesliak, religinės bendruomenės atstovas.

Sužionių stadiono sutvarkymas;

Kryžiaus pagaminimas ir pastatymas;

Skelbimų lentų pagaminimas ir pastatymas;

Krepšinio stovo ir tinklinio aikštelės įrengimas Veriškių k.

5200

21.

Šatrininkų

Marijanas Nanevičius, Šatrininkų seniūnaitijos seniūnaitis; Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Gendrich Ulevič, Olga Vasiliauskienė, Jevgenij Burbo, Aleksandr Klenovskij, Jevgenijus Matusevič, Šatrininkų seniūnijos seniūnaičiai;
Halina Starikovič, Grigaičių bendruomenės pirmininkė;
Loreta Michalkevičienė, Grigaičių bendruomenės narė;
Tatjana Markova, Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
Veslav Starikovič, Šatrininkų seniūnijos seniūnas.

Ženklų su gatvių nuorodomis įrengimas

6500

22.

Zujūnų

Danuta Radulevič, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkė;
Regina Kerbelienė, Buivydiškių bendruomenės pirmininkė;
Miroslava Snežko, Zujūnų bendruomenės pirmininkė;
Tadeuš Volkanovski, Gudelių k. bendruomenės „Gudelių slėnis“ primininkas;
Gintautas Vidžiūnas, Šilėnų k. bendruomenės pirmininkas;
Arnas Kukujevas, Buivydiškių seniūnaitijos seniūnaitis;
Janina Naus, Antežerių seniūnaitijos seniūnaitė;
Marek Žukovskij, Bieliūnų seniūnaitijos seniūnaitis;
Olga Grinkevič, Koplyčninkų seniūnaitijos seniūnaitė;
Danuta Radulevič, Gelažių seniūnaitijos seniūnaitė;
Gžegož Buinovski, Čekoniškių seniūnaitijos seniūnaitis;
Grigorij Kaminski, Zujūnų seniūnaitijos seniūnaitis.

Vaikų žaidimo aikštelės Zujūnų vidurinės m-klos teritorijoje įrengimas;

Skelbimų lentų įrengimas Gudelių k. ir Antežerių k.;

Šachtinio vandens šulinio įrengimas Šilėnų k.;

Sąvartyno sutvarkymas Koplyčninkų k. kapinėse.

11800

23.

Nemenčinės m.

Marijan Kačanovski, Vilniaus rajono savivaldybės sporto m-klos direktorius, Vietos bendruomenės tarybos pirmininkas;
Vitalija Ponsevičienė, Nemenčinės m. seniūnijos vyr. raštvedė;
Mečislav Borusevič, Nemenčinės m. seniūnijos seniūnas;
Leonarda Kliukovska, šokių kolektyvo „Jutrzenka“ meno vadovė;
Irena Komar, Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos mokytoja;
Marija Soroko, A. Naruševičiaus seniūnaitijos seniūnaitė;
Marjan Rynkevič, Nemenčinės m. bendruomenės pirmininkas, Vilniaus r. bitininkų draugijos pirmininkas.

Poilsio zonos Vėtrungės g. sutvarkymas;

Tarptautinių bėgimo varžybų organizavimas;

Nemenčinės m. bendruomenės išvyka dviračiais po Vilniaus r. apylinkes;

Sveikatingumo ir sporto dienos organizavimas prie tvenkinių;

Nemenčinės m. herbo ir vėliavos šventė;

Mini futbolo turnyro jaunimui ir suaugusiesiems organizavimas;

Bitininkystės produktų degustacija.

10100

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas