Informacja o nas
       Rejon wileński należy do największych i najpiękniejszych w Republice Litewskiej. Jego okolice urzekają niezwykłym urokiem zabytkowych zakątków oraz malowniczych krajobrazów. Bogate dziedzictwo kulturowe, interesująca burzliwa historia, piękna przyroda od wieków przyciągają historyków, etnografów, malarzy, poetów, architektów oraz wielu innych działaczy i twórców.
       Rejon jest usytuowany w południowo – wschodniej części Państwa Litewskiego, otacza Wilno w dolinie rzeki Wilii szerokim pierścieniem o powierzchni 2129 km²., obejmuje znaczną część terenów Wileńszczyzny, które historycznie, kulturowo i administracyjnie są związane z Wilnem – miastem o bez mała siedmiowiekowych dziejach. Na wschodzie rejon graniczy z Republiką Białoruś – jest to zarówno granica państwowa, jak też unijna.
       Administracyjnie rejon wileński jest podzielony na 23 gminy, zwane starostwami. Największe miasto – Niemenczyn – zamieszkuje 5,9 tys. osób. Miasteczka rejonu: Bezdany, Mejszagoła, Mickuny, Szumsk. Inne większe osiedla – Skojdziszki, Rudomino, Pogiry, Niemież, Wołczuny, Kowalczuki, Czarny Bór, Awiżenie. Rejon liczy 1167 miasteczek i wsi, których najwięcej jest na terenie gminy Niemenczyn (114) oraz gminy Podbrzezie (132).
       Rejon wileński – to region wielonarodowy, aczkolwiek większość, gdyż ponad 60 proc. mieszkańców, stanowią rdzenni Polacy. Zamieszkałą społeczność cechuje gościnność, serdeczność, odmienny i atrakcyjny charakter tradycji i obyczajów, które troskliwie kultywują i pielęgnują.
       Obecnie podstawowa część mieszkańców rejonu zajmuje się rolnictwem. Jednak  w pobliżu Wilna powstaje coraz więcej nowych przedsiębiorstw , co uwarunkowane jest  strategicznym położeniem .
       Liczne zabytki kultury i miejsca pamięci, (których liczba szacuje się na 445),  bogate zasoby wodne i leśne, przyciągające oko krajobrazy czynią ten region atrakcyjnym dla turystów i wycieczkowiczów, dlatego powstają tu ośrodki rekreacji, gospodarstwa agroturystyczne, opracowane szlaki turystyczne i in. oferty usług turystycznych.
       Obecnie rejon wileński coraz bardziej zyskuje na popularności, przyciąga zagranicznych inwestorów, turystów i ludzi sztuki. Działające tu polskie placówki, organizacje społeczne oraz zespoły ludowe, odbywające się tradycyjne święta stwarzają liczne okazje do spotkań Polaków i są ważną podstawą dla zachowania tożsamości narodowej.

Wizytówka statystyczna rejonu:

       Obszar rejonu wynosi 212 915 ha, w tym: 6 667 ha – tereny zabudowane, 98 236 ha –  tereny uprawne, 80 803 ha – lasy, 5 136 ha – zbiorniki wodne, 5 367 ha – drogi, 16 854 ha – tereny innego użytkowania.
       Rejon zamieszkuje 99,9 tys. osób. Skład narodowościowy wygląda następująco: 61,3% stanowią Polacy, 22,4% – Litwini, 8,4% – Rosjanie, 4,4% – Białorusini, 3,5% – Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi i inne narodowości.
       Gęstość zaludnienia – 46,9 mieszkańców na 1 km².

Skład narodowościowy

Ludność według grup wiekowych w roku 2008

Dane o rozwoju społecznym


ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas