Dukszty

 

Gmina Dukszty
ul. Pijoru 1 , wieś Dukszty
LT-14222  Rejon Wileński
tel.:(8 5) 259 9235
e.mail: dukstuseniunija@vrsa.lt

 

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Poniedziałek- godz. 7.00-godz. 10.00
Wtorek - godz. 14.00-godz. 17.00
Czwartek - godz. 7.00-godz. 12.00

Starosta - Wacława Baniukiewicz

P. o. głównego kancelisty  -  Oksana Jakovuk, tel. 259 9235
Starszy księgowy   - Regina Młynskaja , tel. 259 9235
Starszy organizator ds. opieki socjalnej - Irena Stankiewicz , tel. 259 9235
Starszy specjalista  -  Rita Gilun, 259 9235
Specjalista do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego  - Władyslawa Ruczynska, 259 9235

Ośrodek gminy - wieś Dukszty (353 mieszkańców). Na terytorium gminy jest 46 wsi, większe z nich: Giejsiszki (242 mieszkańców), Mieżańce (98 mieszkańców).
Powierzchnia terenu: 9 100 ha, z nich 932 ha stanowią użytki rolne, 387 ha - lasy, 86 ha - to zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.
Ludność: 1 737 osób.
Na terytorium gminy znajdują się: 1 urząd pocztowz, 2 szkoły podstawowe, szkoła początkowa, biblioteka, Dom Kultury, punkt medyczny, kościół, cerkiew prawosławna, 3 sklepy, cmentarz, kamień ze znakami runicznymi nieopodal wsi Brodaliszki, młyn wodny w Brodaliszkach (z początku XX wieku), grodzisko w Brodaliszkach, grodzisko w Karmazynach, park regionalny Wilii (lit. Neries regioninis parkas).
Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo, przetwórstwo produktów rolnych, wydobycie żwiru, pszczelarstwo, usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: w źródłach pisanych Dukszty są wspominane już w XIV wieku. W 1743 r. Dukszty stały się własnością zakonu pijarów. W czasach działalności Komisji Edukacyjnej w 1790 r. działała tutaj szkółka parafialna, zreorganizowana następnie w kolegium pijarskie. Działalność pijarów nie podobała się władzom carskim. Po upadku Powstania Listopadowego w 1831 r. pijarów zmuszono do opuszczenia Dukszt.Ludność aktywnie poparła Powstanie Styczniowe 1863 roku. W dąbrowie nad Duksztanką urządzono lazaret dla powstańców, którzy odnieśli rany w potyczkach z wojskiem carskim. W gąszczach leśnych znajdował się sztab dowódzstwa powstańców. W 1868 r. zamknięto kościół i przekształcono go w cerkiew prawosławną. W 1918 roku wierni odzyskali kościół. Za Duksztami, jadąc drogą do Kiernowa, na lewym brzegu rzeki Duksztanki znajduje się grodzisko w Brodaliszkach.

2010-08-05

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas