Kowalczuki

Gmina Kowalczuki
ul. Bažnyčios 7a, wieś Kowalczuki
LT-13149 Rejon Wileński
tel.:(85) 249 5240, 249 5140
e.mail: kalveliuseniunija@vrsa.lt


Godziny pracy:
Poniedziałek – godz. 8.00 - godz. 19.00
Wtorek - czwartek– godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek - godz. 8.00 - godz. 12.00
Czwartek - godz. 8.00 - godz. 12.00

Starosta – Krystyna Gierasimowicz

Główna kancelista     -     Łucja Jakubowska, tel.: 249 5240
Starsza księgowa        - Irena Walinauskienie, tel.: 249 5140
Starszy organizator ds. opieki socjalnej – Teresa Andraloit, tel.: 249 5140
Starszy organizator ds. opieki socjalnej – Ana Iszorienie, tel.: 249 5140
Specjalista– Miroslaw Tuczkowski , tel.: 249 5140
Starszy specjalista      -     Stanisława Masiulaniec, 249 5140
Inspektor                      -     Irena Paczkowska, tel.: 249 5140
Specjalista do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego   - Justyna Korniewicz, tel.: 249 5140

Ośrodek gminy - wieś Kowalczuki (1 920 mieszkańców). Na terytorium gminy jest miasteczko Szumsk (960 mieszkańców) i 32 wsie, większe z nich: Kiena (430 mieszkańców), Pakiena (270 mieszkańców).
Powierzchnia terenu: 11 894 ha, z nich 7 350 ha stanowią użytki rolne, 3 770 ha - lasy, 774 ha - to zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.
Ludność: 5 000 osób.
Na terytorium gminy znajdują się: 2 urzędy pocztowe, 2 szkoły średnie, 3 szkoły podstawowe, przedszkole, 2 biblioteki, 2 Domy Kultury, ambulatorium, punkt medyczny, szpital, posterunek straży pożarnej, stacja kolejowa, urząd celny, 3 kościoły, kaplica, cmentarz, 9 sklepów, kawiarnia, zespół pałacowy z początku XX w. w Szumsku i park, rezerwat geomorfologiczny w Kosinie.
Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, hodowla ryb, usługi urzędu celnego,  usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: życiorys Osiedla Kowalczuki rozpoczyna się w końcu XIX wieku. Już w 1882 roku było tu 6 sklepów i około 200 mieszkańców. Zaś, znajdujący się w odległości 3 kilometry od Kowalczuk, Szumsk - to miasteczko o wiele bogatszej historii. W 1618 roku znajdujący się na tych terenach dwór nabył Kazimierz Szumski i nazwał go swoim nazwiskiem. Jego potomek Michał Rafał Szumski w 1696 roku ufundował kościół pw. św. Michała Anioła i sprowadził ojców dominikanów, którzy założyli szkołę parafialną. Oddał im też we władanie dwór w Kosinie. Bracia dominikanie wznieśli w Szumsku nowy murowany kościół w stylu późnego baroku. Kościół ten od 1789 roku służy wiernym do dnia dzisiejszego. W roku 1892 został zbudowany szpital. W XIX wieku i na początku XX Szumsk był ośrodkiem gminy. W roku 1996 mieszkańcy uroczyście obchodzili 300–lecie założenia kościoła. Z tej okazji na wzgórzu ustawili trzy krzyże, które są widoczne z daleka. 

2012-01-26

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas