Ławaryszki

Gmina Ławaryszki
ul. Liepos 9, wieś Ławaryszki
LT-15232 Rejon Wileński
tel.:(8 5) 249 4893
e.mail: lavoriskiuseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek - godz. 8.00 - godz. 12.00
Czwartek - godz. 8.00 - godz. 12.00

Starosta – Jan Krasowski

Główny kancelista       -         Elżbieta Głazko, tel.: 249 4893
Starszy księgowy         -          Michailas Koženevskis, tel.: 249 4897
Starszy organizator ds. opieki socjalnej – Renata Matulewicz, tel.: 249 4842
Starszy specjalista        -        Maria Grablewskaja, tel.: 249 4873
Specjalista do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego   -  , tel.: 249 4842

 

Ośrodek gminy - wieś Ławaryszki (588 mieszkańców). Na terytorium gminy jest 69 wieś, większe z nich: Mościszki (652 mieszkańców), Słoboda (176 mieszkańców), Rubno (108 mieszkańców), Pietruliszki (125 mieszkańców), Niewierzsyki (115 mieszkańców), Adomajcie(82 mieszkańce).
Powierzchnia terenu: 12 285 ha, z nich – 32,9% stanowią użytki rolne, 54,5% - lasy, 0,8% - zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu. Ludność: 2 645 osób.
Na terytorium gminy znajdują się: szkoła średnia, 2 szkoły podstawowe, przedszkole, przedszkole-żłobek, 2 biblioteki, posterunek celny, posterunek straży pożarnej, 2 urzędy pocztowe, 4 sklepy, 2 kawiarnie, 2 pawiliony handlowe, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, kaplica, cmentarz, pozostałości grodziska w Ławaryszkach, rezerwat krajobrazowy Barawikinia, rezerwat wodny Wilenki.
Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, przetwórstwo produktów rolnych, usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: pierwsze wzmianki o Ławaryszkach pochodzą z 1523 roku. W Ławaryszkach były znalezione ślady wydobywania rudy żelaznej. Zdaniem naukowców rudę żelazną wydobywano tutaj aż do XVIII w., wykorzystując energię wód Wilenki. W okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego Ławaryszki nazywano miasteczkiem (wieś – od 1959 r.). Był to ośrodek gminy, działała tu fabryka papieru. W 1644 roku w Ławaryszkach został zbudowany kościół. W kościele do dziś zachowały się cenne olejne obrazy i odlany w 1774 r. dzwon. W końcu XVIII w. w Ławaryszkach istniała szkoła początkowa. W czasie powstania 1863 roku pod Ławaryszkami została stoczona bitwa między żandarmerią rosyjską a oddziałami powstańców pod dowództwem Gustawa Czechowicza i Karola Jasiewicza.

2012-03-12

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas