Mejszagoła
 

Gmina Mejszagoła
ul. Kiemeliu 11, miasteczko Mejszagoła
LT-14025 Rejon Wileński
tel.:(8 5) 249 4275
e.mail: maisiagalosseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Poniedziałek - godz.8.00 - godz. 12.00
Czwartek - godz. 8.00 - godz. 12.00


Dodatkowe  godziny przyjęć wniosków i skarg:
Poniedzialek -  godz. 17.00 - godz. 18.00  
Piątek - godz. 16.00 - godz. 17.00

Starosta – Stefan Orszewski 249 4275, 8 682 47391

Zastępca starosty     -             Andrzej Adomaitis, tel.: 249 4275, 8682 41744 
Główny kancelista    -             Aldona Sadowska, tel.: 249 4275, 860575032
Starszy księgowy      -              Alina Jodko, tel.: 249 4275, 860575035
Starszy organizator ds. opieki socjalnej – Ana Zawadzka, tel.: 249 4275, 860575023
Starszy specjalista     -              Anna Gawronskaja, 249 4163, 868417800
Specjalista do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego    -   Helena Dubowskaja, tel.: 249 4163, 868431004

 

Ośrodek gminy - miasteczko Mejszagoła (1 850 mieszkańców). Na terytorium gminy jest 41 wieś, większe z nich: Korwie (350 mieszkańców), Gudele (190 mieszkańców), Kiemiele (180 mieszkańców).
Powierzchnia terenu: 10 085 ha, z nich – 5 566 ha stanowią użytki rolne, 1 344 ha- lasy,  3 173 ha- zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.
Ludność: 3 150 osób, w tym 2934 osoby zadeklarowały swe miejsce zamieszkania 
Na terytorium gminy znajdują się: poczta, 2 szkoły średnie,  przedszkole, 2 biblioteki, Ośrodek Kultury w Korwiu, posterunek policji, posterunek straży pożarnej, ambulatorium, 5 sklepów, 2 kościoły, cmentarz, grodzisko w Mejszagołe.
Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: w kronikach niemieckich z 1365 roku jest odnotowano, że był w Mejszagole zamek. Wiosną 1390 r. Krzyżacy całkowicie spalili, ten, należący kiedyś do księcia Olgierda zamek. Zdaniem polskiego kronikarza Jana Długosza, Olgierd ostatnie lata życia spędził właśnie w Mejszagole, tu zmarł i został pochowany. W XIV wieku Mejszagoła była już sporym miasteczkiem. W 1387 r. został tu zbudowany, jeden z pierwszych siedmiu po przyjęciu chrztu przez Litwę, kościół. W 1528 r. Mejszagoła jest wspominana jako miasto. Było tu 39 karczm, duży rynek. Wkrótce otrzymała przywileje miasta handlowego. W 1792 r. miasteczku nadano prawa magdeburskie i przyznano herb - wizerunek św. Antoniego z Dzieciątkiem na ręku. Od 1802 r. rządził tu ziemianin J. Houwalt. Chciał on mejszagolan obrócić w chłopów pańszczyźnianych, jednak ci stawiali opór. 

Mejszagolanie są dumni ze swej szkoły, założonej w XVIII wieku i kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w którym są cenne rzeźby i obrazy zaliczane do dzieł sztuki. Parafianie dażą ogromnym szacunkiem i uznaniem, długoletniego proboszcza, księdza prałata Seniora Józefa Obremskiego. W 2009 roku Szkole Średniej nr 1 nadano imię ks. Józefa Obremskiego. 12 czerwca 2009 roku uroczyście obchodzono 77. rocznicę święceń kapłańskich czcigodnego księdza.

 

 

2012-02-10

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas