Niemież

Gmina Niemież 
ul. Wł. Syrokomli 8, wieś Niemież
LT-13260 Rejon Wileński
tel.:(8 5) 235 5296, 235 5223
e.mail: nemezioseniunija@vrsa.lt


 

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek - godz. 13.00 - godz. 17.00 i w godz. 17.00 - godz. 18.00
Czwartek - godz. 8.00 - godz. 12.00 i w godz. 7.00 - godz. 8.00

Starosta – Włodzimierz Sipowicz, 235 5296

Zastępca starosty  - Lilia Grygorowicz, tel.: 235 5296
Główny kancelista -             Justyna Machniewicz, tel.: 235 5223
Starszy księgowy  -             Janina Koziel, tel.: 235 5405
Starszy organizator ds. opieki socjalnej – Maria Dobrowolskaja, tel.: 235 5288
Specjalista  – Łucja Szałkowska, tel.: 235 5288
Specjalista do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego  -  Agata Grygorowicz, tel.: 235 5405
Inspektor -                     Anna Kuczyńska, tel.: 235 5405
P.o. specjalisty  - Natalija Kondratowicz, tel.: 235 5405

 

Ośrodek gminy - wieś Niemież (3 156 miezskańców). Na terytorium gminy są 23 wsie, większe z nich: Skojdziszki (5 167 mieszkańców), Ogrodniki (410 mieszkańców), Kuprijaniszki (403 mieszkańców), Wielkie Sioło (397 mieszkańców).
Powierzchnia terenu: 3 958 ha, z nich  2 836 ha stanowią użytki rolne, 504 ha - lasy, 17 ha - to zbiorniki wodne oraz 601 ha - posesje.
Ludność: 10 410 osób.
Na terytorium gminy znajdują się: poczta, gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, 2 przedszkola, 2 ambulatorium, posterunek straży pożarnej, kaplica, cmentarz, meczet, motel,    8 sklepów, 17 pawilionów handlowych, 2 stacje paliwowe, zagroda agroturystyczna, dwór Benedykta Tyszkiewicza.
Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: w 1397 roku wielki książę litewski Witold osiedlił na tych terenach Tatarów. Dwór w Niemieżu był w posiadaniu Radziwiłłów, Sapiegów, Chodkiewiczów, Ogińskich. W 1794 roku w Niemieżu stał oddział powstańców pod dowództwem pułkownika inż. Jakuba Jasińskiego. Niemież był ulubionym miejscem spotkań wileńskiej młodzieży uniwersyteckiej - filaretów i filomatów (Adama Mickiewicza, Tomasza Zana, Onufrego Pietraszkiewicza). Około 1830 roku Niemież nabył hrabia Benedykt Tyszkiewicz. W latach 1862-1932 w Niemieżu mieszkał i pracował dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wileńskiego prof. Piotr Sławiński. Często u niego gościli znani profesorowie: astronom i matematyk J. Śniadecki, botanik St. Jundziłł i słynny architekt K. Podczaszyński. W 1909 roku według projektu inżyniera A. Sonina wybudowano meczet. W 1914 roku dwór w Niemieżu nabył Michał Bochwic. Był on ostatnim właścicielem tych ziem. 

2012-01-26

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas