Pogiry

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Gmina Pogiry
ul. Šiltnamių 10-K2-2, wieś Pogiry
LT-14114  Rejon Wileński
tel.:(8 5) 260 5157, 260 5444
e.mail: pagiriuseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek -  godz. 13.00 - godz. 17.00;
Czwartek - godz. 9.00 - godz. 12.00

Dodatkowe  godziny przyjęć wniosków i skarg:
Wtorek - godz. 7.00 - godz. 8.00 i godz. 17.00 - godz. 18.00  
Czwartek - Starosta - Maria Matiulewicz

Główny kancelista       -         Lilia Girgždienė, tel.: 260 5444
Starszy księgowy         -         Halina Małkowska, tel.: 260 5960
Starszy organizator ds. opieki socjalnej - Katarzyna Ruselewicz, tel.:260 5378
Starszy specjalista        -          Jelena Bielak, tel.: 260 5960
Specjalista do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego  -  Wiktorija Pogolska, tel.:260 5378
Inspektor                        -          Anna Bitowt, tel.: 260 5444

Ośrodek gminy – wieś Pogiry (3 792 mieszkańców). Na terenie gminy jest 26 wsi, większe z nich: Wojdaty (1 327 mieszkańców), Biała Waka (420 mieszkańców), Sorok Tatary (472 mieszkańców).
Powierzchnia terenu: 8 723 ha, z nich 4 931 ha stanowią użytki rolne, 1 052 ha - lasy, 2 740 ha - to zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.
Ludność: 7 586 osób.
Na terytorium gminy znajdują się: 2 urzędy pocztowe, gimnazjum, Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa, szkoła podstawowa, szkoła początkowa,  przedszkole-szkoła, przedszkole, biblioteka, kościół, kaplica, meczet,  ambulatorium, punkt medyczny, gabinet stomatologiczny, posterunek policji, 5 sklepów, 13 pawilionów handlowych,  SA „Pagirių Šiltnamiai”, dwór i oficyna w Białej Wace, kurhany i cmentarzysko z IX–XII w.
Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo, ogrodnictwo, wydobycie piasku, żwiru i torfu,  usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: w 1397 r. książę Witold na terenach wsi Sorok Tatary osiedlił grupę Tatarów, których wziął do niewoli podczas walk w pobliżu Morza Czarnego. Za starania i wierność księciowie litewscy  obdarowywali ich ziemią i przewilejami. Tatarscy jeźdźcy pełnili służbę wojskową, wykonywali związane z tym powinności – budowali i remontowali drogi i mosty. W armii litewskiej stanowili oni oddzielny pododdział. W XIX w. został zbudowany meczet. W źródłach pisanych wieś Popiszki jest wspominana w 1641 roku. Na terytorium wsi rozpościera się piękno jezioro o tej samej nazwie. Jego powierzchnia wynosi 187 ha. W tym jeziorze bierze swój początek rzeka Waka (dł. 35,8 km). Pan Łęski, właściciel kilku domów w Wilnie przy Zielonym Moście i wielu innych dóbr, ufundował kościół pod wezwaniem Św. Pawła Apostoła. Został on wyświęcony w 1922 roku.

2012-02-10

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas