Rukojnie

 

Gmina Rukojnie
ul. Mokytojų 9, wieś Rukojnie
LT-13177  Rejon Wileński
tel.:(8 5) 235 2133, 235 2016
e.mail: rukainiuseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek - godz. 13.00 - godz. 19.00
Czwartek - godz. 8.00 - godz. 12.00

Starosta – Leonarda Sapkiewicz

Starszy księgowy           - Laima Olkowskaja, tel. 235 2122
Starszy organizator ds. opieki socjalnej – Aliona Jatulienė, tel. 232 2122
Starszy specjalista          - Czesława Subocz , tel. 235 2016
Inspektor                       - Halina Dwinel , tel. 232 2122
Specjalista do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego  - Justyna Lokutijewskaja,  tel. 232 2122
Główny kancelista          - Tatjana Błażewicz, tel. 235 2016

Ośrodek gminy – wieś Rukojnie (855 mieszkańców). Na terytorium gminy są 64 wsie, większe z nich: Sawiczuny (207 mieszkańców), Żemojtele (117 mieszkańców), Zakieńce (143 mieszkańców), Michałówka (108 mieszkańców).
Powierzchnia terenu: 14 360 ha, z nich 8 472 ha stanowią użytki rolne, 5 744 ha - lasy, 144 ha - to zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.
Ludność: 3 490 osób.
Na terytorium gminy znajdują się: 2 urzędy pocztowe, szkoła średnia, 2 szkoły początkowe, przedszkole, 3 biblioteki, Dom Kultury, plac sportowy, ambulatorium, punkt medyczny, posterunek straży pożarnej, posterunek policji, kościoł, cmentarz, 3 sklepy, kawiarnia, 6 pawilionów handlowych, figura Pana Jezusa, Dom-Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie, rezerwat przyrody Kruopinės, rezerwat przyrody Kiena.
Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: Rukojnie są wspominane w 1435 roku. W 1538 roku zbudowano tu kościół drewniany, prototyp obecnego murowanego pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Parafia założona została w 1744 roku. W 1812 r. Rukojnie spustoszyła armia francuska. Pod Rukojniami, na rostajach dróg, znajduje się wieś Krzyżówka. W XIX wieku był tu przydrożny zajazd, z którym związana jest tragiczna karta z życia Szymona Konarskiego, jednego z przywódców Powstania Listopadowego 1831 roku. Jadąc do Miednik zatrzymał się on na odpoczynek w zajeździe. Tu rozpoznali go żandarmi i aresztowali. W latach 1853-1861 w Borejkowszczyźnie żył i tworzył poeta Władysław Syrokomla. Odwiedzali go tam: kompozytor Stanisław Moniuszko, hrabia Eustachy Tyszkiewicz, Adam Kirkor, znani poeci, pisarze, dziennikarze, malarze. W dalekim zaścianku koncentrowało się życie kulturalne, spotykali się intelektualiści. Wiosną 1997 roku Rukojnie odwiedził ówczesny prezydent Litwy Algirdas Brazauskas. Miał tu spotkanie z policją graniczną, dowództwem wojsk ochrony pogranicza oraz władzami rejonu i gminy. W 1999 roku staraniami miejscowych mieszkańców i kościoła, ówczesnej ambasador RP w Wilnie Eufemii Teichman, niektórych posłów Sejmu, znajdujących się na terytorium gminy przedsiębiorstw, aby uczcić 2000. Jubileusz Chrześcijaństwa, w centrum Rukojń została ustawiona figura Pana Jezusa. Otoczono ją dwunastoma srebrzystymi świerkami, niczym dwunastoma apostołami. Chrystus z wysoka wita każdego, kto  przybywa i patronuje tym, kto tu mieszka.

2012-05-23

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas