Suderwa

 

 

 

 

 

Gmina Suderwa
ul.Vilniaus 25, wieś Suderwa
LT-14201 Rejon Wileński
Tel/fax (8 5) 249 0220;tel. 249 0246;249 0016;249 0251
e.mail: sudervesseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek - godz. 8.00 - godz. 12.00
Czwartek - godz. 8.00 - godz. 12.00  i w godz. 17.00 - godz. 19.00


Starosta – Czesława Stupenko

Główny kancelista -           Regina Milaikienė, tel.: 249 0246
Starszy księgowy  -           Maria Sawicka, tel.: 249 0016 
Specjalista  – Alina Jurgielewicz, tel.: 249 0016
Specjalista do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego Alina Lukaševičienė  - , tel.: 249 0246
Starszy specjalista - Alina Borkowska, tel.: 249 0246

 

Ośrodek gminy - wieś Suderwa (511 mieszkańców). Na terytorium gminy są 33 wsie, większe z nich: Rostyniany (887 mieszkańców), Grikienie (243 mieszkańców).
Powierzchnia terenu: 7 911 ha, z nich  4 761 ha stanowią użytki rolne, 3 150 ha - lasy, zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.
Ludność: 2 172 osoby zadeklarowały swe miejsce zamieszkania
Na terytorium gminy znajdują się: poczta, 2 szkoły podstawowe, 2 szkoły początkowe, 2 biblioteki, punkt medyczny, kościół, cmentarz, motel „Vilnoja“, 3 sklepy, 5 zagrody agroturystyczne, kurhany: Elnakumpie, Sidorańce I i Sidorańce II, park regionalny Wilii (lit. Neries regioninis parkas).
Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: w dokumentach historycznych pierwsza wzmianka o Suderwie pochodzi z  roku 1493. Wówczas w tym miejscu stał dwór. Od 1504 r. Suderwa określana jest już jako powiat. W 1637 r. dwór i dobra ziemskie należały do ówczesnego burmistrza Wilna J. Sienkiewicza. W 1669 r. dwór przekazano na własność jezuitom. W drugiej połowie XVIII w. nabył go biskup wileński Ignacy Massalski, władający wieloma posiadłościami wokół Wilna. W 1803 r. dwór przeszedł do biskupa W. Woczackiego, którego staraniem stanął w 1822 roku piękny kościół pod wezwaniem Najświętszej Trójcy. Jest on zbudowany w stylu klasycystycznym według projektu profesora Uniwersytetu Wileńskiego, sławnego architekta W. Gucewicza (1753–1798). Budowę prowadzono pod okiem jego ucznia architekta W. Bortkiewicza. Kościół ma niespotykany na Wileńszczyźnie kształt rotundy z okazałą kolumnadą. Pod okrągłym sklepieniem kościoła są cenne polichromie z XIX wieku. Z tego okresu pochodzą też dzwonnica oraz 13 zachowanych cennych dzieł sztuki o tematyce sakralnej. Są też rzeźby, dzwon i obrazy.

2012-01-26

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas