Sużany
Gmina Sużany
ul. Kalvinės 1, wieś Sużany
LT-14201 Rejon Wileński
tel.:(8 5) 249 0220, 249 0246
e.mail: suzioniuseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek - godz. 12.45 - godz. 18.00
Czwartek - godz. 8.00 - godz. 12.00 i w godz.17.00 - godz. 18.00

Starosta –Tadeusz Aliancewicz , tel. 250 5448
                                                        fax 250 5403

Główny kancelista – Anna Ivanauskienė, tel.: 250 5422
Starszy księgowy  – Genuefa Germanowicz, tel.: 250 5422  
Specjalista  –  tel.: 250 5422
Starszy specjalista – Leon Stankiewicz, tel.: 250 5422
Specjalista  -  Regina Juchniewicz, tel.:250 5422

Ośrodek gminy – wieś Sużany (520 mieszkańców). Na terenie gminy jest 90 wsi, większe z nich: Werusowo (371 mieszkańców), Skirlany (210 mieszkańców), Gryciuny(98 mieszkańców).
Powierzchnia terenu: 16 014 ha, z nich 9 870 ha stanowią użytki rolne, 3 800 ha - lasy, 131 ha - to zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.
Ludność: 2 108 osób.
Na terytorium gminy znajdują się: 1 urząd pocztowy, szkoła średnia, szkoła podstawowa, szkoła początkowa,  przedszkole, 3 biblioteki, Dom Kultury, kościół, cmentarz, park i pałac Tyszkiewiczów,  rezerwat przyrody Pravalo, rezerwat przyrody Verdeikiai, park regionalny Oświe,  kurhany Sapiegiszki, Żyngi, Parajście, Dwiliszki, Sużański.
Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: w 1795 roku zbudowano w Sużanach kościół pod wezwaniem św.Feliksa. Z niewielkimi przeróbkami przetrwał do dziś. W końcu XVIII w. w Sużanach zbudowano pałac, będący później własnością kilku pokoleń rodziny Tyszkiewiczów. Zachował się on dotychczas. Również w Werusowie znajduje się park i pałac Tyszkiewiczów. Na wschodnim krańcu wsi Sużany wznosi się starożytne grodzisko, świadczące o tym, że w X – XI wiekach zamieszkiwali tutaj ludzie. 

2012-06-22

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas