Miasto Niemenczyn

 

 

 

 

Miasto Niemenczyn
ul. Švenčionių 11, miasto Niemenczyn
LT-15019 Rejon Wileński
tel.:(8 5) 237 1222, 237 2543
e.mail: nemencinesmiestoseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek - godz. 13.00 - godz. 17.00
Czwartek - godz. 8.00 - godz. 12.00

Starosta – Mieczysław Borusiewicz

Zatępca starosty - Mieczyslaw Czerniawski
Główny kancelista    -          Witalija Ponsevičienė, tel.: 237 2543
Starszy księgowy      -         Czesława Goloszcziapenko, tel.: 237 2542
Starszy organizator ds. opieki socjalnej –Teresa Slavinskienė, tel.: 237 2544
Inspektor                    -          Wioleta Podlipska , tel.: 237 2544
Specjalista  - Marija Soroko, 237 2544

Powierzchnia miasta: 395 ha.
Ludność: 5 769 osób.
Na terytorium miasta znajdują się: poczta, 2 gimnazja, szkoła średnia, Dziecięca Szkoła Muzyczna, żłobek-przedszkole, biblioteka, Dom Kultury, Muzeum Etnograficzny Wileńszczyzny, Centrum Informacji Turystycznej,   kościół, cmentarz, szpital, Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych, Centrum Doskonalenia Zawodowego, w którym jest hotel, posterunek policji, posterunek straży pożarnej, 21 sklep, 25 pawilionów handlowych, rynek, 3 apteki.
Przedsiębiorczość lokalna: leśnictwo, produkcja mebli, usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: w źródłach historycznych wzmianki o Niemenczynie datują się już rokiem 1338. Tuż za nieczynnym żydowskim cmentarzem, przy ul. Piliakilnio, widać rozległe grodzisko niemenczyńskie. Znajduje się w tym miejscu , gdzie do rzeczki Niemenczynki (lit.Nemenčia) wpada bezimenny jej dopływ. Badania archeologiczne dowodzą, że w tym miejscu w X – XI wiekach były umocnienia fortyfikacyjne, stał duży zamek, a nieopodal znajdowała się osada. W 1387r. zbudowano niemenczyński kościół parafialny. Był jedenym z siedmiu , które na Litwie ufundował Władysław Jagiełło. Dzisiejszy kościół  pw. Michała Archanioła stoi na tym samym miejscu. Zachowały się w nim trzy obrazy, zaliczane do dzieł sztuki. Podstawowym fundatorem obecnego kościoła była rodzina Parczewskich, zamieszkała w Czerwonym Dworze, znajdującym sią 5 km.  od Niemenczyna. W 1803 roku Niemenczyn trafił pod protektorat Uniwersytetu Wileńskiego. Z dnia 26 lipca 2004r. specjalnym dekretem prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa został zatwierdzony herb miasta Niemenczyn, na którym jest przedstawiony patron miasta św. Michał Archanioł walczący ze smokiem. W 1994 roku Niemenczyn odwiedził ówczesny prezydent Litwy Algirdas Brazauskas, żona ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Danuta Wałęsa; w 1997r. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Alicja Grzeskowiak; w 2002r. Prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus;  w 2006r. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusiewicz.

2010-08-11

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas