Szkoły podstawowe


  Nr.          Nazwa  Język nauczania  Imię, nazwisko kierownika           Adres  Telefon,fax  E-mail, adres strony internetowej
 1.  Szkoła podstawowa w Ojranach  litewski,polski  Greta Pilieckienė

 Rejon Wileński,
gmina Dukszty, wieś  Giejsiszki 

 8-5-2505116  airmok@erdves.lt
 http://www.airenai.vilniausr.lm.lt
 2.  Szkoła podstawowa w Orzełówce polski  Leokadija Mieszkuniec

 Rejon Wileński,
gmina Rzesza,
 wieś Orzełówka

 8-5-2556117  azulaukemla@takas.lt
 http://www.azulauke.vilniausr.lm.lt
 3.  Szkoła podstawowa "Saulėtekio"  w  Bezdanach litewski  Algimantas Baranauskas  Rejon Wileński,
miasteczko Bezdany, ul.Geležinkelio 40
 8-5-2696422  pagrindine@sauletekio.vilniausr.lm.lt
 http://www.sauletekio.vilniausr.lm.lt  
 
 4.  Szkoła podstawowa w  Duksztach polski  Czesława Bartoszewicz

 Rejon Wileński,
gmina Dukszty,
wieś Dukszty,
ul.Mokyklos 10

 8-5-2494142  pagrindine@dukstos.vilniausr.lm.lt
 http://www.dukstos.vilniausr.lm.lt
 5.  Szkoła podstawowa w  Jęczmieniszkach  polski  Regina Kutysz

Rejon Wileński,
gmina Niemenczyn,
 wieś Jęczmieniszki

 8-5-2438533  eitmok@gmail.com
 6.  Szkoła podstawowa w Korwiu  polski  Lilia Sadajska

 Rejon Wileński,
gmina Mejszagoła,
wieś  Korwie,
 ul. A.Giedraičio 22

 8-5-2549237  lsadaiska@erdves.lt
 http://www.karvis.vilniausr.lm.lt
 7.  Szkoła podstawowa w Kienie  polski  Janina Małyszko

 Rejon Wileński,
gmina  Kowalczuki,
wieś Pakiena 

 8-5-2535237  kenossekretarz@erdves.lt
 http://www.kena.vilniausr.lm.lt
 8.  Szkoła podstawowa w Sorok Tatarach  litewski,polski  Danuta Kłopowa

 Rejon Wileński,
gmina Pogiry,
wieś Sorok Tatary,
ul.Vytauto 31

 8-5-2505284

 totoriai@yahoo.com
 http://www.40totoriu.vilniausr.lm.lt


 

 9.  Szkoła podstawowa w Kiwiszkach polski  Janina Soltanovičienė

 Rejon Wileński,
gmina Szaterniki,
wieś Dobromyśle,
ul. Mokyklos 5 

 8-5-2494010

 pagrindine@kyviskes.vilniausr.lm.lt
 http://www.kyviskes.vilniausr.lm.lt  

 

 10.  Szkoła podstawowa w  Mościszkach  polski  Waldemar Klimaszewski

 Rejon Wileński,
gmina Ławaryszki,
wieś Mościszki,
ul. Mokyklos g.36,

 8-5-2592102

 

mostishki-pm@takas.lt

 

 11.  Szkoła podstawowa w Pikieliszkach  polski  Dariusz Wasilewski

 Rejon Wileński,
gmina Rzesza, wieś  Pikieliszki
 

 8-5-2536290  a.cerniavska@erdves.lt
 http://www.pikeliskes.vilniausr.lm.lt
 12.  Szkoła podstawowa w Płocieniszkach polski  Bogdan Monkiewicz

 Rejon Wileński,
gmina Zujuny, wieś  Płaciniszki,
 

 8-5-2353387 plocieniszki-sekretariat@erdves.lt
plocieniszki-dyrektor@erdves.lt

www.platiniskes.vilniaus.lm.lt

 13.  Szkoła podstawowa w Rakańcach  polski  Jolanta Antoncewa

Rejon Wileński,
gmina Mariampol , wieś  Rakańce 
 

 8-5-2517280  rakoniu.mokykla@freemail.lt
 14. Szkoła podstawowa w Rostynianach polski  Michał Jarmołkowicz

 Rejon Wileński,
gmina Suderwa,
wieś Rostyniany

 8-5-2490294  rastmok@gmail.com
 http://www.rastinenai.vilniausr.lm.lt
 15.  Szkoła podstawowa w Rzeszy polski  Danuta Rałowiec

Rejon Wileński,
gmina Rzesza,
wieś  Wielka Rzesza
 ul. Mokyklos 19

 8-5-2469445  riesemok@takas.lt
 16.  Szkoła podstawowa im.M.Zdzichowskiego w Suderwi polski   Teresa Młynska

Rejon Wileński,
gmina Suderwa,
wieś Suderwa,
ul. M.Zdziechovskio 1 

 8-5-2490237

 suderves_pm@takas.lt
http://www.suderve.vilniausr.lm.lt

 

 17.  Oddział w Puciniszkach szkoły podstawowej im.M.Zdzichowskiego w Suderwi polski   Teresa Młynska

 Rejon Wileński,
gmina Suderwa,
wieś Puciniszki

 8-5-2490237                        -
 18.  Szkoła podstawowa w Szumsku  polski   Janina Zienkiewicz

Rejon Wileński,
miasteczko Szumsk,
ul. Vilniaus 2

 8-5-2532182  sumskomok@takas.lt 
 http://www.sumskas.vilniausr.lm.lt
 19.  Oddział w Wielkiej Kosinie Szkoły podstawowej w Szumsku  polski    Janina Zienkiewicz

Rejon Wileński,
gmina  Kowalczuki,
wieś  Wielka Kosina

 8-5-2532182                        -
 20.  Szkoła podstawowa w Tarakańcach polski    Andrzej Aszkiełowicz

 Rejon Wileński,
gmina Sużany,
wieś Daukszy

 8-5-2505055  tarmok@gmail.com
 21.  Szkoła podstawowa w Wieliucianach   litewski,polski  Krystyna Masalska 

  Rejon Wileński,
gmina Szaterniki wieś Wieliuciany,
ul.Vėliučionių 6

 8-5-2505074   veliucionysmok@erdves.lt  
 22.  Szkoła podstawowa w Wesołówce  polski    Robert Komarowski 

 Rejon Wileński,
gminaPodbrzezie,
1wieś Wesołówka 

 8-5-2505313   visalaukesmokykla@yahoo.com  

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas