Informacija apie teritorijų planavimą

Skelbiamas parengto Vilniaus r., Kreivių k., Maišiagalos sen., Boženos Novickajos, Sizigmonto Subotkovskio, Zenono Subotkovskio žemės sklypo kad. Nr. 4132/0100:1329 (1,0000 ha), detaliojo plano baigiamasis etapas.
Planavimo tikslai:
Padalyti žemės sklypą į tris sklypus, nustatyti jų ribas, plotus (ne mažesnius kaip 0,1000ha ploto), pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus.
Detalaus plano organizatorius: Božena Novickaja, Sizigmontas Subotkovskis, Zenon Subotkovskij, gyv. Verkių g. 25B-18.
Detalaus plano rengėjas:   PV arch. Nijolė Bareikienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1823, tel. 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com.
Susipažinimo su detaliuoju planu tvarka: Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo       2012 m. liepos  9 d. iki 2012 m. rugpjūčio 7 d. Alyvų g. 3, Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., tel. : 8-699-03393, e-paštas nijole.bareikiene@gmail.com
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012  m.  liepos 23 d. iki 2012 m. rugpjūčio 7 d. Maišiagalos sen. patalpose, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., LT- 14025, Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pradžios ir jo metu.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2012 m. rugpjūčio 8 d. 16.00 val., Maišiagalos sen. patalpose, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., LT- 14025, Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančioms institucijoms per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.

 

2012-07-03

Pradedamas rengti vietovės lygmens detalusis planas sklypo, kuris yra Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., sklypo kadastrinis Nr.4162/0200:1212.
Detalusis planas rengiamas vadovaujantis   2011-12-30,pasirašyta Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1639-11
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę , padalyti į sklypus. Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų  statybos (G1) žemės sklypus , nustatyti projektuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pareiškėjas : Kazimira Donskaja, Erika Romanovska.
Rengėjas:  arch. Nijolė Bareikienė (Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 017442)Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 869903393, elektroniniu paštu nijole.bareikiene@gmail.com , teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu Nijolei Bareikienei, Alyvų g. 3, Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2012-07-03

Parengtas žemės sklypo Juodbalių k., Pagirių sen., Vilniaus m., (kad. Nr. 4122/0100:526) detalusis planas.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės tikslinę paskirtį (iš žemės ūkio į kitos paskirties – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba), padalinti sklypą į sklypus,  nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Plano rengėjas: UAB “Novaforma”, Žalgirio g.88, 804 kab.,Vilnius, tel: 865202101, 865543505.
Planavimo organizatorius: R.Kapčius .
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima plano rengėjas.
Ekspozicija 2012 m. 07 mėn. 05 d. - 2012 m. 07 mėn. 26 d. Pagirių sen. patalpose (Šiltnamių g. 10-K2-2, Pagirių k.,Vilniaus r.). Viešas aptarimas įvyks 2012 m. 07 mėn. 26 d. 10 val. (Pagirių seniūnijos patalpose). Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo aptarimo pabaigos.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM (Vitebsko g.19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-07-03

Parengtas žemės sklypo Bendorių k., Avižienių sen., (k.n. 4174/0200:1034) detalusis planas.
Tikslas: pakeisti žemės paskirtį į gyvenamąją, padalinti sklypą,  nustatyti statybos režimą.
Rengėjas: UAB “Novaforma”, Žalgirio g.88-804, Vilnius, tel: 865543505.
Organizatorius: G.Ramonienė .Informaciją teikia ir pasiūlymus raštu priima plano rengėjas. Ekspozicija 2012 m. 07 mėn. 05 d. - 2012 m. 07 mėn. 26 d. Avižienių sen. patalpose. Viešas aptarimas 2012 m. 07 mėn. 26 d. 13 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo aptarimo pabaigos.Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM (Juozapavičiaus g.9, Vilnius) per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-07-03

Parengtas žemės sklypo Bendorių k., Avižienių sen., (k.n. 4174/0200:1033) detalusis planas.
Tikslas: padalinti sklypą, nustatyti statybos režimą.
Rengėjas: UAB “Novaforma”, Žalgirio g.88-804.,Vilnius, tel: 865543505.
Organizatorius: G.Ramonienė. Informaciją teikia ir pasiūlymus raštu priima plano rengėjas.
 Plano ekspozicija 2012 m. 07 mėn. 05 d.- 2012 m. 07 mėn. 26 d. Avižienių sen. patalpose. Viešas aptarimas 2012 m. 07 mėn. 26 d. 13 val. (Avižienių seniūnijos patalpose). Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo aptarimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM (Juozapavičiaus g.9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-07-03

Vadovaujantis 2009-12-23 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 145-09, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4137/0200:656 esančio Baraškų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – padalyti žemės sklypą į tris sklypus, nustatyti jų ribas, plotus. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, nustatyti statybos reglamentus, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.
Detaliojo plano organizatoriai: Jevgenij Lavrinovič, Jegor Lavrinovič, Viktor Lavrinovič.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-06-21 iki 2012-07-19d. bus eksponuojamas UAB „Archigamos“ buveinėje Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Viešas projekto aptarimas įvyks Juodšilių seniūnijos patalpose 2012-07-19. 11 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-07-03

Vadovaujantis 2011-04-26 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 436-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4110/0600:437 esančio Raišių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, plotus. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, nustatyti statybos reglamentus, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.
Detaliojo plano organizatoriai: Alina Petrovskaja, Darius Gaidys.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468.
Detalaus plano projektas  nuo 2012-07-02 iki 2012-07-19d. bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks UAB „Archigamos“ buveinės Švitrigailos g. 7-227, Vilnius patalpose 2012-07-19 16 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-07-03

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4117/0200:0277, esančio Gegliškių k., Riešės sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius –  Nadežda Masiukienė.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Kalvarijų g.124, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 276089 el.paštas vilma@geovisata.lt
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais galima nuo 2012 m. liepos 2 d. iki liepos 16 d. UAB “Geovisata” patalpose.

2012-07-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r., Riešės sen., Prančiškonų k., SB“Žalesa-2“, Skl.Nr.314 ir  Skl.Nr.315,  Skl.Kad.Nr.4170/1823:0314 ir Skl.Kad.Nr.4170/1823:0315 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – esamų žemės sklypų padidinimas ne daugiau kaip 4 arais laisvoje valstybinėje žemėje, kai nėra galimybės suformuoti atskirų žemės sklypų.
Planavimo organizatorius – Inga Kriščiūnaitė, Renatas Juška ir Simas Navickas.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. birželio mėn. 27 d. iki 2012 m. liepos mėn. 9d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-07-02

Pradedami rengti žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0400:1269, 4162/0400:1268, 4162/0400:1637) Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalieji planai.
Planavimo organizavimo pagrindas: 2011-03-30 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. AD-461-(3.31).
Planavimo organizatoriai: Marek Anuškevič, Marina Anuškevič, Antonina Mileišienė, gyv. Ievų g. 10, Skaidiškių k., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Su detaliojo plano sprendiniais supažindina ir informaciją teikia PV Jovita Pauplienė, jovita.paupliene@gmail.com, tel.: +370 69919914

2012-07-02

Pradedamas rengti žemės sklypų esančių Avižienių k., Avižienių sen. Vilniaus r., sklypų kad. Nr. 4103/0200:609, 4103/0200:674 detalusis planas.
Planavimo tikslas: vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 769-11 (registracijos Nr. AD-1459-(3.31)) tarp planavimo organizatoriaus  ir Vilniaus raj. savivaldybės, keisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypus į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus, bendro naudojimo teritoriją – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Jonas Butautis, Viktorija Butautienė, Eitautas Bartuškevičius, Giedrė Bartuškevičienė, Saulius Martinėnas, Aušra Vengrytė, Tel. (85) 262 03 52.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Regroup projektavimas”. Informacija teikiama tel. 262 03 53, 867114216 Lukiškių g. 5-306, Vilnius, el.paštas Info@regroup.lt

2012-07-02

Pradedamas rengti žemės sklypo esančio Lindiniškių k., Avižienių sen. Vilniaus r., sklypo kad. Nr. 4174/0200:286 detalusis planas.
Planavimo tikslas: vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1602-11 (registracijos Nr. AD-1474-(3.31)) tarp planavimo organizatoriaus  ir Vilniaus raj. savivaldybės, keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypus į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Jonas Butautis, Viktorija Butautienė Tel. (85) 262 03 52.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Regroup projektavimas”. Informacija teikiama tel. 262 03 53, 867114216 Lukiškių g. 5-306, Vilnius, el.paštas Info@regroup.lt

2012-07-02

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0600:824), esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 633-11, registracijos Nr. AD-1089-(3.18) 2011 09 08.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir nustatyti teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Michail Mickevič.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +37052610506, +37067992646, el. paštas info@detalus.lt

2012-06-28

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0600:825, 4117/0600:785, 4117/0600:859 ir 4117/0600:762), esančių Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 633-11, registracijos Nr. AD-1089-(3.31) 2011 09 08.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), keisti žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0600:825 ir Nr. 4117/0600:762) ribas ir plotą bei pateikti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Michail Mickevič, Aldona Leontina Bubilienė, Stanislava Polionis, Feliks Polionis, Jelena Jocienė, Algirdas Jocius.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt

2012-06-28

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1820), esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 030-11, registracijos Nr. AD-357-(3.31) 2011 03 14.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus, padalyti sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,15 ha) bei nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Žana Gulbinovič, Marija Teresa Gulbinovič, Pavelas Gulbinovičius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. birželio 28 mėn. 30 d. iki 2012 m. liepos mėn.
31 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. liepos mėn. 31 d. 13 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-28

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:286), esančio Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1505-11, registracijos Nr. 2011 11 22 AD-1375-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), padalint sklypą į du atskirus sklypus.
Planavimo organizatoriai: Liucija Dzičkovskaja, Aleksandr Kovalenko, Liubovė Jaševskaja, Juzef Jaševskij.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. liepos mėn. 5 d. iki 2012 m. rupjūčio 7 mėn.
31 d. Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. rugpjūčio mėn. 7 d. 10 val.  Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-28

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1821), esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 029-11, registracijos Nr. AD-334-(3.31) 2011 03 09.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus, padalyti sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,15 ha) bei nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Česlav Gulbinovič.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6–38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. birželio 28 mėn. 30 d. iki 2012 m. liepos mėn.
31 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. liepos mėn. 31 d. 13 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-28

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Rengiamas žemės sklypo, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus  r. , (kadastrinis Nr. 4162/0300:1686 Nemžio k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas,suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai: Beata Nenartavičiūtė- Dolgopolova
 Projekto rengėjas – individuali S. Bumblausko įmonė „Matininkas“, Rinktinės g. 55-18, Vilnius, tel. (8-5) 247-03-82, 869879719, el.paštas matininkas@konsokidacija.lt
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo liepos 16 d. iki liepos mėn.20 d. i.į „Matininkas“, patalpose Rinktinės g. 55-18, Vilnius

2012-06-28

Nuo 2012 m. birželio mėn. 29 d. iki 2012 m. liepos mėn. 29 d. vyks žemės sklypo kadastro Nr. 4196/0600:48, kurio savininkas Aleksandr Kononov, esančio Žemaitėlių vs., Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajone, formavimo ir pertvarkymo projekto viešas svarstymas su visuomene. Su projektu galima susipažinti UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. Atsakingas už projekto vykdymą: Vytautas Valukonis, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 655 93053.

2012-06-28

Nuo 2012 m. birželio mėn. 29 d. iki 2012 m. liepos mėn. 29 d. vyks žemės sklypo proj. Nr. 961, kurio savininkė  Ona Paulauskienė, esančio Kaidonėlių kaime, Sužionių seniūnijoje, Vilniaus rajone, formavimo ir pertvarkymo projekto viešas svarstymas su visuomene. Su projektu galima susipažinti UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. Atsakingas už projekto vykdymą: Vytautas Valukonis, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 655 93053.

2012-06-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Gudelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4132/0600:0153 Giedraitiškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti)), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Aloyzas Mackaneckas.
Projekto rengėjas –UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius, mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-06-27 iki 2012-08-07 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

 

2012-06-28

Parengtas Žemės sklypo kad. Nr. 4162/0300:814, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k. detalusis planas.
Planavimo pagrindas: 2012-02-23 “Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis” Nr. AD-193-(3.31);
2012-04-30 Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-399-12;
Detaliojo plano tikslai: Keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:814) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į du sklypus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Planavimo terminai: pradžia 2012 m. - II ketv., pabaiga 2013 m. - II ketv.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-06-29 iki 2012-07-30 UAB ”Infostat” patalpose, Naugarduko g. 15/28, Vilnius nuo 10 val. iki 12 val. Detaliojo plano sprendiniai eksponuojami Nemėžio seniūnijoje, adresu V.Sirokomlės g. 8,  LT- 13260 Vilniaus r., sav. skelbimų lentoje nuo nuo 2012 m. 07 mėn. 17 d. iki 2012 m. 07 mėn. 30 d. Detaliojo plano sprendinių pristatymas visuomenei įvyks 2012 m. liepos mėn.30 d. 14 val. Nemėžio seniūnijos patalpose, V.Sirokomlės g. 8, LT- 13260 Vilniaus r.sav.
Planavimo organizatorius: Teresa Marcijana Liniova, Maumedžių g. 9-9, Vilniaus m. sav; Aleksejus Liniovas, Maumedžių g. 9-9, Vilniaus m. sav.; Jūratė Šereikytė, Tuskulėnų g. 13a-8, Vilniaus m.sav.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Infostat“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius; Baltupio g. 41-32, LT-08324, Vilnius (korespondencijai); e.mail.: info@infostat.lt , informacija tel. +370 616 21 752, fax +370 5 215 1756.
Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo galima planavimo organizatoriui arba detaliųjų planų rengėjui nurodytu adresu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

2012-06-28

 

Pradedamas rengti Nemenčinės miesto bendrasis planas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimas Nr. T3 – 363 „Dėl Nemenčinės miesto bendrojo plano rengimo".
Vieta, plotas: Nemenčinės miesto ir miesto įtakos zonos Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane “u” zona, apie 980 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: sukurti teritorijų vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo (atskirųjų) želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miesto architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinti Nemenčinės miesto, kaip c1 savivaldybės pagrindinio teritorinio vieneto ir Nemenčinės seniūnijos aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje; apibrėžti funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą); patikslinti miesto ir kaimų, patenkančių į planuojamąją teritoriją, administracines ribas; rezervuoti teritorijas miesto socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams, transporto ir komunaliniams poreikiams; išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją; patikslinti miesto magistralinio aplinkelio trasą; numatyti pramonės teritorijų plėtrą ir apjungimą į funkcines zonas; numatyti gyvenamųjų namų statybos teritorijas ar vietas skirtas suplanuoti sklypus kompensacijai už turėtą žemę Nemenčinės mieste; nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas; pažymėti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į planuojamą teritoriją; įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas; vadovautis nustatytomis valstybinių miškų ribomis; numatyti priemones Natura 2000 buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Neries upės – apsaugai suformuoti, išsaugoti Neries upę kaip gamtinio kraštovaizdžio teritoriją; suformuoti Nemenčios upės slėnio kompozicinę sandarą ir numatyti gamtinės aplinkos apsaugos ir kraštovaizdžio formavimo principus; atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka; derinti su Nemenčinės miesto seniūnu ir su Nemenčinės seniūnijos seniūnu, su sąlygas išdavusiomis institucijomis. Rengiant bendrąjį planą vadovautis Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. D1-263 ir vėlesniais jo pakeitimais.
Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.vilniaus-r.lt
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel. 8 (5) 272 8701, el. paštas: audrone.ercmonaite@vrsa.lt ir/ar rengėjas SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Vilniaus rajono laikraštyje ,,Vilniaus krašto savaitraštis“, Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.vilniaus-r.lt ir Nemenčinės miesto seniūnijoje.
Planavimo terminas: 2012 m. II  – 2013 m. IV ketvirtis.

2012-06-28

 

Pradedamas rengti Bezdonių miestelio bendrasis planas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimas Nr. T3 – 362 „Dėl Bezdonių, Maišiagalos ir Mickūnų  miestelių bendrųjų planų rengimo".
Vieta, plotas:  Bezdonių miestelio teritorija (apie 265,2 ha) ir  miestelio įtakos zonos (Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ZRg zonos – 1165 ha).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sukurti Bezdonių miestelio teritorijų (265,2 ha) ir  miestelio įtakos zonos (Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane ZRg zonos – 1165 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją išryškinti Bezdonių miestelio, kaip C1 savivaldybės pagrindinio ir Bezdonių seniūnijos aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje; apibrėžti funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą); patikslinti miestelio ir kaimų, patenkančių į planuojamą teritoriją, administracines ribas; rezervuoti teritorijas miestelio socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams, transporto ir komunaliniams poreikiams; išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją; nustatyti savivaldybės viešųjų kelių, einančių per planuojamos ZRg teritorijos kaimus ir sodininkų bendrijas, trasas ir kelio parametrus; numatyti pramonės teritorijų plėtrą ir apjungimą į funkcines zonas; numatyti gyvenamųjų namų statybų teritorijų plėtrą; nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas; pažymėti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į  planuojamą teritoriją; įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas; suformuoti Bezdonės upės ir Bezdonių tvenkimų aplinkos kompozicinę sandarą ir numatyti gamtinės aplinkos apsaugos ir kraštovaizdžio formavimo principus ir išsaugoti kaip gamtinio kraštovaizdžio teritorijas; pasiekti, kad Bezdonės upė taptų miestelio kompozicine ašimi; vadovautis nustatytomis valstybinių miškų ribomis; numatyti priemones Bezdonių ZRg zonos rekreacinio potencialo išvystymui; planuojant miestelio teritoriją, sustiprinti geležinkelio ir automobilinio transporto patrauklumą aptarnaujant keleivius ir organizuojant viešąjį transportą; atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka; derinti su Bezdonių seniūnijos seniūnu, su sąlygas išdavusiomis institucijomis. Rengiant bendrąjį planą vadovautis Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. Dl-263 ir vėlesniais jo pakeitimais. Rengiant bendrąjį planą, vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-03 nutarimu Nr.651 patvirtintų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo principais ir tvarka.
Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.vilniaus-r.lt
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 87 01, el. paštas: audrone.ercmonaite@vrsa.lt  ir/ar rengėjas SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Vilniaus rajono laikraštyje ,,Vilniaus krašto savaitraštis“, Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilniaus-r.lt ir seniūnijoje.
Planavimo terminas: 2012 m. II  – 2013 m. IV ketvirtis.

2012-06-28

 

Pradedamas rengti Maišiagalos miestelio bendrasis planas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimas Nr. T3 – 362 „Dėl Bezdonių, Maišiagalos ir Mickūnų  miestelių bendrųjų planų rengimo".
Vieta, plotas:  Maišiagalos miestelio teritorija (apie 1546,4 ha) ir  miestelio įtakos zonos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sukurti Maišiagalos miestelio teritorijų (1546,4 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą, numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją išryškinti Maišiagalos miestelio, kaip C1 savivaldybės pagrindinio ir Maišiagalos seniūnijos aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje; apibrėžti funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą); patikslinti miestelio ir kaimų, besiribojančių su planuojama teritorija administracines ribas; rezervuoti teritorijas miestelio socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams, transporto ir komunaliniams poreikiams; išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją; patikslinti miestelio magistralinio aplinkelio trasą; nustatyti savivaldybės viešųjų kelių, einančių per planuojamą teritoriją trasas ir kelio parametrus; numatyti pramonės teritorijų plėtrą ir apjungimą į funkcines zonas; numatyti gyvenamųjų namų statybų teritorijų plėtrą; nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas; pažymėti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į  planuojamą teritoriją; vadovautis nustatytomis valstybinių miškų ribomis; numatyti priemones gamtinio karkaso teritorijų vystimui maksimaliai išsaugant gamtinį potencialą ir sudarant sąlygas biologinei įvairovei tarpti; įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas; suformuoti Dūkštos upės ir tvenkinio aplinkos kompozicinę sandarą ir numatyti gamtinės aplinkos apsaugos ir kraštovaizdžio formavimo principus, teritorijas išsaugoti kaip gamtinio kraštovaizdžio teritorijas; pasiekti, kad Dūkštos upės slėnis su tvenkiniu ir piliakalniu bei dvarviete ir bažnyčia taptų miestelio kompozicine ašimi; numatyti priemones Maišiagalos rekreacinio potencialo išvystymui; atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka; derinti su Maišiagalos seniūnijos seniūnu, su Širvintų rajono savivaldybės administracija, su sąlygas išdavusiomis institucijomis. Rengiant bendrąjį planą vadovautis Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. Dl-263 ir vėlesniais jo pakeitimais. Rengiant bendrąjį planą, vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-03 nutarimu Nr.651 patvirtintų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo principais ir tvarka.
Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.vilniaus-r.lt
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 87 01, el. paštas: audrone.ercmonaite@vrsa.lt  ir/ar rengėjas SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Vilniaus rajono laikraštyje ,,Vilniaus krašto savaitraštis“, Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilniaus-r.lt ir seniūnijoje.
Planavimo terminas: 2012 m. II  – 2013 m. IV ketvirtis.

                                                                                                                                                          

2012-06-28

                                                                                                                                             

Pradedamas rengti Mickūnų miestelio bendrasis planas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimas Nr. T3 – 362 „Dėl Bezdonių, Maišiagalos ir Mickūnų  miestelių bendrųjų planų rengimo".
Vieta, plotas:  Mickūnų miestelio teritorija (apie 496,3 ha) ir  miestelio įtakos zonos (217 ha) iš viso apie 714 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Sukurti Mickūnų miestelio teritorijų (496,3 ha) ir  miestelio įtakos zonos (217 ha) vystymo plėtros koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, suplanuoti teritorijų funkcines zonas ir nurodyti šių zonų planavimo ypatumus, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą numatyti gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, formuoti miestelio architektūrinę erdvinę kompoziciją išryškinti Mickūnų miestelio, kaip C1 savivaldybės pagrindinio teritorinio vieneto ir Mickūnų seniūnijos aptarnavimo centro, reikšmę Vilniaus rajono savivaldybėje; apibrėžti funkcinių zonų galimų veiklų rūšis, nustatyti užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą); patikslinti miestelio ir kaimų, patenkančių į planuojamą teritoriją, administracines ribas; rezervuoti teritorijas miestelio socialiniams, kultūriniams, rekreaciniams, inžineriniams, transporto ir komunaliniams poreikiams; išspręsti paviršinio vandens nuvedimą ir nagrinėti galimybę įrengti lietaus kanalizaciją; rezervuoti teritorijas naujai projektuojamų krašto kelių tiesimui ar platinimui bei rekonstrukcijai; nustatyti savivaldybės viešųjų kelių, einančių per planuojamos teritorijos kaimus trasas ir kelio parametrus; numatyti pramonės teritorijų plėtrą ir apjungimą į funkcines zonas; numatyti gyvenamųjų namų statybų teritorijų plėtrą; nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas, įvertinti potvynių metu užliejamus pievų plotu; pažymėti nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, patenkančias į  planuojamą teritoriją; įvertinti esamų ir planuojamų objektų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonas; numatyti priemones Natura 2000 buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Vilnelės upės – apsaugai suformuoti; numatyti priemones gamtinio karkaso teritorijų vystimui maksimaliai išsaugant gamtinį potencialą ir sudarant sąlygas biologinei įvairovei tarpti; suformuoti Vilnelės upės ir Muknos tvenkinio aplinkos kompozicinę sandarą ir numatyti gamtinės aplinkos apsaugos ir kraštovaizdžio formavimo principus ir išsaugoti kaip gamtinio kraštovaizdžio teritorijas; vadovautis nustatytomis valstybinių miškų ribomis; pasiekti, kad Vilnelės ir Muknos upės taptų miestelio kompozicine ašimi; numatyti priemones Mickūnų miestelio ir apylinkių rekreacinio potencialo išvystymui; planuojant miestelio teritoriją, sustiprinti geležinkelio ir automobilinio transporto patrauklumą aptarnaujant keleivius ir organizuojant viešąjį transportą; atlikti bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą; parengti bendrojo plano koncepciją, bendrąjį planą rengti bendrąja tvarka; derinti su Mickūnų seniūnijos seniūnu, su sąlygas išdavusiomis institucijomis. Rengiant bendrąjį planą vadovautis Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr. Dl-263 ir vėlesniais jo pakeitimais. Rengiant bendrąjį planą, vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-03 nutarimu Nr.651 patvirtintų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo principais ir tvarka.
Bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Planavimo darbų programa pateikiama internete adresu: www.vilniaus-r.lt
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT – 09318, Vilnius, tel.: (8 5) 275 09 61; faksas: (8 5) 275 19 90.
Plano rengėjas: SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5)  247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Projekto vadovas: architektas  Eduardas Vytautas Jansas, atestatas Nr. A122.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, informaciją teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Ercmonaitė, tel.: tel. 8 (5) 272 87 01, el. paštas: audrone.ercmonaite@vrsa.lt  ir/ar rengėjas SĮ „Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto 8-0206, LT-01108, Vilnius, tel.: (8 5) 247 94 11, el. paštas: projektai@vrplanas.lt.
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Vilniaus rajono laikraštyje ,,Vilniaus krašto savaitraštis“, Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilniaus-r.lt ir seniūnijoje.
Planavimo terminas: 2012 m. II  – 2013 m. IV ketvirtis.

 

2012-06-28

Vilniaus rajono savivaldybė  sutartimi 2010-11-23 Nr. A56-771-(3.18 ) perdavė Ž. Urbonui, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisias ir pareigas. Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 4172/0200:401, Nemenčinės II kaime,  Nemenčinės sen. detalusis planas, bus eksponuojamas Nemenčinės  seniūnijos patalpose Kranto g. 24, LT-15777, Nemenčinėje, nuo 2011-02-17 iki 03-16.  Visuotinis aptarimas įvyks 2011-03-16  16 valandą, seniūnijos patalpose. 
Planavimo organizatorius: Ž. Urbonas, kurį  pagal įgaliojimą  atstovauja A. Klimas. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Geri projektai“.
Planavimo vadovas S. Kazlauskienė.
Detaliojo planavimo tikslas: pakeisti sklypo tikslinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosioms teritorijoms –mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, sudalinti sklypais, nustatyti jų ribas ir plotus bei statybinius reglamentus. Teikti planavimo  pasiūlymus  ir pretenzijas galima telefonu 868653652 arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com  bei raštu adresu: S. Moniuškos  g. 7-2 Vilnius, iki viešo susirinkimo pradžios. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos. 

2012-06-27

Vilniaus rajono savivaldybė  sutartimi 2011-04-22 Nr. AD-583-(3.31) Nr. 556-11 perdavė L Butkui ir UAB „Vilbana“ detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas. Parengtas žemės sklypų kadastro Nr. 4103/0200:1275 Saldenės kaime,  Avižienių seniūnijoje. detalusis planas, bus eksponuojamas Avižienių seniūnijos patalpose, patalpose Sudervės g. 9, LT-14013, nuo 2012-03-29 iki 05-03.  Visuotinis aptarimas įvyks 2012-05-03,  10 valandą, seniūnijos patalpose.
Planavimo organizatorius: L Butkus ir UAB „Vilbana“.
Detaliojo plano rengėjas UAB „Geri projektai“. Planavimo vadovas S. Kazlauskienė.
Detaliojo planavimo tikslas: pakeisti sklypų tikslinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosioms teritorijoms –mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, sudalinti sklypais, nustatyti jų ribas ir plotus bei statybinius reglamentus. Teikti planavimo  pasiūlymus  ir pretenzijas galima telefonu 868653652 arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com bei raštu adresu: S. Moniuškos  g. 7-2 Vilnius, iki viešo susirinkimo pradžios. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

 

2012-06-27

Vilniaus r. savivaldybė  sutartimi 2011-04-19 Nr. AD-555-(3.31) Nr. 650-11 perdavė Z. Lyndai, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas. Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 4117/0600:784 Didžiosios Riešės kaime,  Riešės seniūnijoje. detalusis planas, bus eksponuojamas Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 1, Didžiojoje Riešėje, nuo 2012-04-03 iki 05-02. Visuotinis aptarimas įvyks 2012-05-02  16 valandą, seniūnijos patalpose. 
Planavimo organizatorius: Z. Lynda 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Geri projektai“. Planavimo vadovas S. Kazlauskienė.
 Detaliojo planavimo tikslas: pakeisti sklypo tikslinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosioms teritorijoms –mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, sudalinti sklypais, nustatyti jų ribas ir plotus bei statybinius reglamentus. Teikti planavimo  pasiūlymus  ir pretenzijas galima telefonu 868653652 arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com bei raštu adresu: S. Moniuškos  g. 7-2 Vilnius, iki viešo susirinkimo pradžios. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1524), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 705-11, registracijos Nr. AD-666-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) nustatyti jo ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorija, vadovautis gamtinio karkaso nuostatomis.
Planavimo organizatorius – Viktorija Orechovienė
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 11:30 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1528), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1575-11, registracijos Nr. AD-1422-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) nustatyti jo ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorija, vadovautis gamtinio karkaso nuostatomis.
Planavimo organizatorius – Nijolė Iliukevičienė
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 11:00 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1256), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1571-11, registracijos Nr. AD-1421-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) nustatyti jo ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorija, vadovautis gamtinio karkaso nuostatomis.
Planavimo organizatorius – Aušra Išganaitienė
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 9:00 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1525), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1573-11, registracijos Nr. AD-1423-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) nustatyti jo ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorija, vadovautis gamtinio karkaso nuostatomis.
Planavimo organizatorius – Jūratė Liepienė
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 09:30 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1526), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1561-11, registracijos Nr. AD-1426-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) nustatyti jo ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorija, vadovautis gamtinio karkaso nuostatomis.
Planavimo organizatorius – Viktor Iliukevič
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 10:30 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1527), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1564-11, registracijos Nr. AD-1420-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) nustatyti jo ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorija, vadovautis gamtinio karkaso nuostatomis.
Planavimo organizatorius – Rimvydas Iliukevičius
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 10:00 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:8153), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 213-12, registracijos Nr. AD-307-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) nustatyti jo ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą,.
Planavimo organizatorius – Rimantas Tamošiūnas, Laima Tamošiūnienė
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 12:30 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1535), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 25-12, registracijos Nr. AD-35-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, sudalinti sklypą į atskirtus sklypus, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorija, vadovautis gamtinio karkaso nuostatomis.
Planavimo organizatorius – Zuzana Jurgelevič
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 14:30 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1900), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 24-12, registracijos Nr. AD-40-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), nustatyti jų ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, sudalinti sklypą į atskirtus sklypus, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorija, vadovautis gamtinio karkaso nuostatomis.
Planavimo organizatorius – Nadežda Semionova.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 15:00 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:884), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1341-11, registracijos Nr. AD-1192-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), sudalinti į atskirus sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo (I2) sklypus, vadovautis gamtinio karkaso nuostatomis.
Planavimo organizatorius – Laurynas Urniežius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 12:00 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:8153), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 213-12, registracijos Nr. AD-307-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) sudalinti į atskirus sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo (I2) sklypus.
Planavimo organizatorius – Alvydas Lukša, Rasa Lukšienė
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 14:00 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:878), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 937-11, registracijos Nr. AD-156-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), sudalinti į atskirus sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo (I2) sklypus. Projektuoti bendro naudojimo teritoriją (B3) 15% nuo planuojamos gyvenamosios teritorijos.
Planavimo organizatorius – Irena Urbanovič
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 13:00 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:507), esančio Riešės g. nr.3, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1680-11, registracijos Nr. AD-25-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) padalinti į atskirus sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, numatyti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo (I2) sklypus.
Planavimo organizatorius – Teresa Dubrovskaja, Natalija Suchodimcova.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J. Jablonskio g. 8–5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 655 79333, el. paštas: info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. Liepos mėn. 26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Liepos mėn. 26 d. 13:30 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Parengtas Žemės sklypo kad. Nr. 4162/0300:213, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k. detalusis planas.
Planavimo pagrindas: 2012-03-15 “Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis” Nr. AD-273-(3.31);
2012-05-21 Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-467-12;
Detaliojo plano tikslai: Keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:213) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Planavimo terminai: pradžia 2012 m. - II ketv., pabaiga 2013 m. - II ketv.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-05-25 iki 2012-06-25 UAB ”Infostat” patalpose, Naugarduko g. 15/28, Vilnius nuo 10 val. iki 14 val. Detaliojo plano sprendiniai eksponuojami Nemėžio seniūnijoje, adresu V.Sirokomlės g. 8,  LT- 13260 Vilniaus r., sav. skelbimų lentoje nuo nuo 2012 m. 07 mėn. 17 d. iki 2012 m. 07 mėn. 30 d. Detaliojo plano sprendinių pristatymas visuomenei įvyks 2012 m. liepos mėn.30 d. 14 val. Nemėžio seniūnijos patalpose, V.Sirokomlės g. 8, LT- 13260 Vilniaus r., Vilniaus m. sav.
Planavimo organizatorius: Alina Subačienė, Filaretų g. 42-35, Vilniaus m. sav; Vladimir Vorobiev, S.Stanevičiaus g. 40-6, Vilniaus m. sav.; Žilvinas Krapavickas, P.Žadeikos g. 26-13,Vilniaus m.sav.; Eugenija Veronika Plungienė, Statybininkų g. 54-74, Panevėžys; Nora Vepštaitė, Pakruojo r.sav., Pakruojo sen., Linksmučių k., Medelyno g. 5.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Infostat“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius; Baltupio g. 41-32, LT-08324, Vilnius (korespondencijai); e.mail.: info@infostat.lt , informacija tel. +370 616 21 752, fax +370 5 215 1756.
Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo galima planavimo organizatoriui arba detaliųjų planų rengėjui nurodytu adresu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-27

Rengiamas žemės sklypų (kadastro Nr. 4103/0200:1066 ir 4103/0200:1069) esančių Avižienių k., Avižienių sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Projekto rengimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 360-11, 2011-03-22 Nr. A-416-(3.31).
Planavimo organizatoriai: Aleksandras Taraškevičius, Irina Taraškevičienė.
Plano rengėjas: UAB ,,Vilniaus projektai”, Švitrigailos g. 7/16, Vilnius, tel. 861210160, el.p. gintautas@vilniausprojektai.lt.
Planavimo tikslai: keisti žemės tikslinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę - gyvenamąsias teritorijas,  padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo terminai: parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2012-07-09 iki 2012-07-27  Avižienių  seniūnijos patalpose. Viešas  susirinkimas  vyks 2012-07-27  nuo 14 iki 15 val Avižienių  seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. ).
Detaliojo  plano viešo  svarstymo tvarka - bendra. Strateginis pasekmių vertinimas neatliekamas. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teirautis  papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome projekto rengėjo.

2012-06-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Zujūnų seniūnijoje, Čekoniškių k.,  Buivydiškių kadastro vietovėje, skl. kad. Nr. 4110/0100:0108 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į šešis sklypus. 
Planavimo organizatorius – Raimundas Bliujus, Jurgita Vikšraitytė Bliujienė, 
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. birželio mėn. 26 d. iki 2012 m. liepos mėn. 10 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-06-27

Pradedamas rengti 0,2910 ha žemės sklypo, esančio Jaunimo g. 21 A, Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4142/0300:1666) detalusis planas.
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus (apie 0,1000 ha).
Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/ rekonstruojamų statinių - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos. Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,2000 ha ploto žemės sklypus.
Planavimo pagrindas: 2012-06-25 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.515-12 (Nr. AD-593-(3.31)).
Planavimo organizatorius: Jan Šulžickij, gyv. Linksmoji g.74, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g.64, Vilnius, tel.: 85 233 5910. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu –869947231.

2012-06-27

Rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4142/0400:29, esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Šatrininkų k., formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Sklypo savininkai (planavimo organizatoriai) - Piotr Sinkevič ir Saulė Gražulienė.
Planavimo tikslas – žemės sklypo kad. Nr. 4142/0400:29 padalijimas į šešis žemės sklypus.
Projekto rengėjas - UAB „Sklypų matavimai“. Tel.: 8-676-35019, (85)-276-16-90, el. paštas: sklypumatavimai@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Sklypų matavimai“ (adresas - Kalvarijų g. 131-302, Vilniuje) nuo 2012 m. birželio 27 d. iki 2012 m. liepos 12 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriams ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu - Kalvarijų g. 131-302, Vilnius. 

2012-06-27

Parengtas sklypų (kad. Nr. 4162/0300:801, plotas 1,2200 ha, kad. Nr. 4162/0300:296, plotas 1,2100 ha) Šiaudinės k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: I.Duchovska.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus. Pateikti teritorijos tvarkymo naudojimo režimą.
Planavimo rengėjas UAB“Architektūros menas” Žalgirio g. 90-337, Vilnius, tel: 868482460, PV S. Savickas.
Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2012m. birželio 28 d. iki 2012m. rugpjūčio 1 d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. Parengto detaliojo plano ekspozicija – V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. Tel.: (8 5) 235 5296 / 235 5223 Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks ten pat, 2012m. rugpjūčio 2d., 10:00val.

2012-06-27

Parengtas  žemės  sklypo (kad. Nr. 4154/2700:71, plotas 3,2200 ha), Beržiškių k., Marijampolio sen.,Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius
: M. Jurcevič.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę:gyvenamąją teritoriją-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo rengėjas UAB“Architektūros menas” Žalgirio g. 90-337, Vilnius, tel: 868482460, PV Simonas Savickas. Informaciją apie rengiamą detalųjį planą teikia rengėjas.
Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2012m. birželio 25 d. iki 2012m. liepos 31d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.
Parengto detaliojo plano ekspozicijaMarijampolio sen. Liepų g. 24, Marijampolio k. Vilniaus r. Tel.:  (8 5) 254 3232
Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks ten pat, 2012m. rugpjūčio 1d., 9:00val.

2012-06-27

Nuo 2012 m. rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Juodbalių k., Pagirių  sen. (kadastrinis Nr. 4122/0100:327) detalusis planas. Detalusis planas rengiamas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis Nr. 803-11.
Planavimo tikslai – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybą. Padalinti sklypą į atskirus sklypus ir nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus. Planuojamojoje teritorijoje numatoma statyti vienbučius gyvenamuosius statinius.
Planavimo organizatoriai: Roman Baraško, Donata Baraško, Kazimieras Stankevičius, Danguolė Stankevičienė.
Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas su visuomene, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendraja tvarka.  Su parengto detalaus  plano sprendiniais  galima susipažinti Kirtimų g. 2, Vilniuje  nuo  2012 m. birželio 25 d. iki 2012 m. liepos 24d. Viešas svarstymas įvyks Pagirių seniūnijoje  2012 m. liepos 25 d. nuo 10 iki 11 val. Pasiūlymai pateikiami planavimo rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos. Su detaliojo plano srendiniais supažindina ir informaciją teikia UAB “Ramilė” Kirtimų g. 2, Vilnius, mob.tel., (8~605) 22 552, tel. Faks.: (8~5) 26 02932 El.paštas.: projektavimas@ramile.lt

2012-06-27

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1393-11,regirtracijos Nr.AD-1331-(3.31), parengtas 0.9023ha žemės sklypo, esančio Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., kad. Nr. 4103/0300:298 detalusis planas.
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-gyvenamąją teritoriją, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti jų ribas ir plotus(>0,100ha), nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą nustatyti statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius -  Leonora Kederienė.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Pavlidi ir ko“, Matulaičio a. 9-14, Vilnius, tel. 2414182.e.p. PV-Vilmantas Aidžiulis, e.p. aidziulis@pavlidi.lt
Planavimo terminai - Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-07-23 iki 2012-08-07  Avižienių  seniūnijos patalpose.  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-08-07, 15 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu , detaliojo plano rengėjui.

2012-06-27

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuojame, kad supaprastinta tvarka parengtas žemės sklypo, esančio Mozūriškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., kadastrinis Nr. 4110/0400:328, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas:  žemės sklypo padalijimas į 6 žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Andžej Brozovskij, Milda Kiselienė, Aurimas Kisielius, Evaldas Zinkevičius, Indrė Stasiūnienė, Tomas Stasiūnas, Tomas Jasinevičius.
Projekto rengėjas: UAB “Akroinvest“, adresas Laisvės pr. 117-78, LT 06118 Vilnius. Telefonai pasiteiravimui: +370 700 22898, +370 686 08497, el. p.: info@akroinvest.lt
Su parengtu projektu susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus galima UAB „Akroinvest“ patalpose adresu Laisvės pr. 117-78, LT 06118 Vilnius, nuo 2012 m. birželio mėn. 25 d. (9.00 val. - 17.00 val.) iki 2012 m. liepos mėn 9 d. (9.00 val. - 17.00 val.).

2012-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Mickūnų seniūnijoje, Dievoniškių k., Dievoniškių g. 7, Mickūnų kadastro vietovėje, Skl. kad. Nr. 4152/0500:0120 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du sklypus. 
Planavimo organizatorius – Piotras Surininas 
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. birželio mėn. 22 d. iki 2012 m. liepos mėn. 6 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypų kad.Nr. 4107/0903:0266 ir kad.Nr. 4107/0903:0265, esančių Pasakiškių g. 2 ir Pasakiškių g. 4, SB „Dobilas“, Sakiškių k., Bezdonių sen., Vilniaus r., Bezdonių k.v., formavimo ir pertvarkymo (sujungimo-padalijimo) projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Dviejų žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą bei apjungto žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius
– Marytė Iselionienė ir Gintaras Iselionis.
Projekto rengėjas – UAB “Matavimo studija”, Laisvės pr. 125, LT-06118, Vilnius. Tel.: mob.: 861490587, tel.: (8 5) 2777778, faks.: (8 5) 2700818, el.paštas: v.rynkunas@matavimostudija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui nuo 2012 m. birželio 25 d. iki 2012 m. liepos 9 d. Susipažinti su parengtu projektu galima projekto rengėjo UAB „Matavimo studija“ patalpose, Laisvės pr. 125, Vilniuje.

2012-06-26

Parengtas 0,1400 ha (skl. kad. Nr.4147/0100:1205) žemės sklypų, esančių Maišiagalos miestelyje, Maišiagalos seniūnijoje, Vilniaus rajone detalusis planas.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties , nustatyti žemės sklypo naudojimo būdą: komercinės paskirties objektų teritorijos(K), nustatyti naudojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Zenonas Bušinskas, Irena Burinskienė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el p. vilnijosprojektai@takas.lt
Informacija
apie detaliojo plano sprendinius teikiama ir su paruoštu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėjus nuo 2012 m birželio mėn. 28 d. iki 2012 m liepos mėn. 31 d. Pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano galima teikti nustatyta tvarka plano rengėjui iki 2012 m liepos mėn. 31 d.
Vieša ekspozicija: nuo 2012 m birželio mėn. 22 d. iki 2012 m liepos mėn. 31 d. Maišiagalos seniūnijos skelbimų lentoje
Viešas projekto svarstymas vyks 2012 m. liepos mėn. 31 d. 11 val. Maišiagalos seniūnijos patalpose.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) datos.    

2012-06-21

Vadovaujantis 2011-06-14 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi Nr. 880-11 registracijos Nr. AD-797-(3.31) pranešame, kad parengtas 0,4065 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4137/0100:60), esančio Melioratorių 1-oji g. 2B, Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas
– pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Andrej Repkin. Tel.:867555491
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, adresas Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Juodšilių sen. patalpose nuo 2012-06-21 iki 2012-07-20. Viešasis svarstymas įvyks 2012-07-20 10.00 val. Juodšilių seniūnijos patalpose.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-06-21

Vadovaujantis 2012-01-04 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1651-11 reg. Nr. AD-10-(3.31) rengiamas 0,2100 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0400:57, esančio Viktoriškių g. 19, Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Elizabetos Baranauskienė, gyvenanti Ateities g. 20-31, Druskininkuose.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: Sudalinti žemės sklypą. Projektuoti gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-06-21 iki 2012-07-26  Zujūnų  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-07-26, 10 val.,Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-06-21

Pranešame, kad pagal Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1541-11 pradedamas rengti 0,2807 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:5059), esančio Didžiųjų Gulbinų k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), keisti sklypo ribas ir plotą. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Ana Tribocka, Tomaš Tribockij.
Plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, tel.: 861155004.

2012-06-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r., Dūkštų sen., Antakalnių k., SB“Aliejūnai“ formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – mėgėjiško sodo sklypo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant bendro naudojimo valstybinėjės žemės sklypus (parengiant aplinkinių ribų atstatymo geodezinį planą).
Planavimo organizatorius – SB”Aliejūnai”
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012m. birželio mėn. 21d. iki 2012m.  liepos  mėn. 4 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-06-21

Parengtas žemės sklypo (kad.nr. 4184/0400:184 – 1,2089 ha) Riešės viensėdyje, Sudervės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2011-03-01 Detaliojo teritorijų planavimo teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. AD – 248 - (3.31).
Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės  tikslinės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį – gyvenamųjų teritorijų būdo vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos pobūdžio, atskirųjų želdynų teritorijų būdo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų būdo, miškų ūkio paskirties sklypų formavimas, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas.
Planavimo organizatorius – UAB „Scandia“ Konstitucijos pr. 15/ Kernavės g. 5, Vilnius,  tel.:(8 5) 2721623.
Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel. 869813100.
Parengto detaliojo plano ekspozicija:  nuo 2012 m. birželio 21 d.  iki 2012 m. liepos  20 d. ir viešas aptarimas įvyks 2012 m. liepos 20 d. 17 val. (Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius). Informacija teikiama tel. 869813100. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo aptarimo dienos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tarnybai  (A. Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-06-21

Parengtas  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Vilniaus r. , Sudervės sen., Putiniškių k, prie magistralinio kelio A2 (Vilnius-Panevėžys) 15,15 km kairės kelio pusės poilsio aikštelės (unikalus Nr. 4400-1859-6697).
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Planavimo pareiškėjas – VĮ „Automagistralė“, Kauno g. 14, LT-21372, Vievis, tel. (8 528) 26395, faks. (8 528) 26917.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), LT-51183, Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Vita Varnagirytė, tel.: (8 657) 58822, el.paštas: vita.varnagiryte@geometra.lt, www.geometra.lt.
Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto dokumentacija galima susipažinti nuo 2012-06-25 iki 2012-07-09 UAB “Geometra” patalpose (Taikos 88A (7 aukštas), LT-51183, Kaunas) ir Sudervės seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r.).
Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2012-06-25 iki 2012-07-09 plano rengėjui.

2012-06-21

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus r., Zujūnų sen., Naujosios vs.,( kad. nr. 4110/0400:340 ).  detalusis planas nuo 2012 06 11    iki 2012 07  02     bus eksponuojamas Zujūnų  seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2012 07  02, 15  30  val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatorius: Leonid Koton, gyv Raugyklos 5/1-6, Vilniuje   
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

2012-06-21

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus r., Zujūnų sen., Naujosios vs.,( kad. nr. 4110/0400:341 ).  detalusis planas nuo 2012 06 11    iki 2012 07  02     bus eksponuojamas Zujūnų  seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2012 07  02, 15  val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatorius: Leonid Koton, gyv Raugyklos 5/1-6, Vilniuje   
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

2012-06-21

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus r., Zujūnų sen., Papiškių k.,( kad. nr.  4110/0300:577 ).  detalusis planas nuo 2012 06 11    iki 2012 07  02     bus eksponuojamas Zujūnų  seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2012 07  02, 16  30  val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatorius: Valdas  Jankauskas, gyv Gineitiškių 83, Vilniuje
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

 

2012-06-21

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus r., Avižienių sen., Lindiniškių.,( kad. nr. 4174/0200:1009 ).  detalusis planas nuo 2012 06 11    iki 2012 07  09     bus eksponuojamas Avižienių  seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2012 07  09, 15 00  val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatoriai: Stanislav Kliukoit, gyv Darkiemio 26, Vilniuje 
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

 

2012-06-21

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus r., Zujūnų sen., Kriaučiūnų.,( kad. nr. 4110/0300:575 ).  detalusis planas nuo 2012 06 11    iki 2012 07  02     bus eksponuojamas Zujūnų  seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2012 07  02, 14  30  val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatoriai: Aušra Kliukoit, Stanislav Kliukoit, gyv Darkiemio 26, Vilniuje 
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

2012-06-21

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus r., Sudervės sen., Klevinų k.,( kad. nr. 4184/0500:102).  detalusis planas nuo 2012 06 11    iki 2012 07  04     bus eksponuojamas Sudervės seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2012 07  04, 15 00  val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatoriai: Eglė Akstinienė, Marius Akstinas, gyv. Girulių 20-17, Vilniuje   
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

 

2012-06-21

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus r., Mickūnų sen., Dievoniškių k.,( kad. nr.  4152/0500:142).  detalusis planas nuo 2012 06 11    iki 2012 07  03     bus eksponuojamas Mickūnų seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2012 07  03, 15 00  val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatorius: Marius Tenenis, gyv S. Neries 99-123, Vilniuje 
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

 

2012-06-21

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus r., Zujūnų sen., Papiškių k.,( kad. nr.  4110/0300:710 ).  detalusis planas nuo 2012 06 11    iki 2012 07  02 bus eksponuojamas Zujūnų  seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2012 07  02, 16  val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatoriai: Danija Olševskaja,gyv. V. Syrokomlės 15-3, Vilnius.,Jerena Stankevič,  gyv Piliakalnio g. 14-2, Vilnius  
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

2012-06-21

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus r., Šatrininkų sen., Aukštųjų Karklėnų k.,( kad. nr. 4142/0200:665).  detalusis planas nuo 2012 06 11    iki 2012 07  05     bus eksponuojamas Šatrininkų  seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2012 07  05, 15 00  val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatoriai: Jurijus Zapiokinas, Liudmila Zapiokina, gyv Papilėnų 10-1, Vilniuje
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

2012-06-21

Informuojame apie parengtą  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Ežeraičių k, prie magistralinio kelio A2 (Vilnius-Panevėžys) 19,16 km dešinės kelio pusės poilsio aikštelės (unikalus Nr. 4400-1860-1624).
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Planavimo pareiškėjas – VĮ „Automagistralė“, Kauno g. 14, LT-21372, Vievis, tel. (8 528) 26395, faks. (8 528) 26917.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos 88A (verslo centras „1000“ 7a.), LT-51183, Kaunas, tel. (8 37) 312352, faks. (8 37) 311733, arch. Vita Varnagirytė, tel.: (8 657) 58822, el.paštas: vita.varnagiryte@geometra.lt, www.geometra.lt.
Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto dokumentacija galima susipažinti nuo 2012-06-25 iki 2012-07-09 UAB “Geometra” patalpose (Taikos 88A (7 aukštas), LT-51183, Kaunas) ir Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.).
Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2012-06-25 iki 2012-07-09 plano rengėjui.

2012-06-21

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1393-11,regirtracijos Nr.AD-1331-(3.31), parengtas 0.9023ha žemės sklypo, esančio Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., kad. Nr. 4103/0300:298 detalusis planas.
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-gyvenamąją teritoriją, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti jų ribas ir plotus(>0,100ha), nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą nustatyti statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius -  Leonora Kederienė.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Pavlidi ir ko“, Matulaičio a. 9-14, Vilnius, tel. 2414182.e.p. PV-Vilmantas Aidžiulis, e.p. aidziulis@pavlidi.lt
Planavimo terminai - Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-06-21 iki 2012-07-10  Avižienių  seniūnijos patalpose.  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-07-10, 15 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu , detaliojo plano rengėjui 

2012-06-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Maišiagalos sen., Melkio k., Giedraitiškių kadastro vietovėje, Kad. Nr. Nr.4132/0300:0155, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – RITA KRIAUČIUKIENĖ  ir  VALENTINAS KRIAUČIUKAS, Projekto rengėjas - UAB "BMO Projektai", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-06-19 iki 2012-07-02 UAB "BMO Projektai" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-06-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo Kad.Nr. 4184/0500:0340, esančio Vydautiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r., Sudervės k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Stanislava Brazis.
Projekto rengėjas – UAB “Matavimo studija”, Laisvės pr. 125, LT-06118, Vilnius. Tel.: mob.: 861490587, tel.: (8 5) 2777778, faks.: (8 5) 2700818, el.paštas: v.rynkunas@matavimostudija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui nuo 2012 m. birželio 19 d. iki 2012 m. liepos 6 d. Susipažinti su parengtu projektu galima projekto rengėjo UAB „Matavimo studija“ patalpose, Laisvės pr. 125, Vilniuje.

2012-06-21

Vadovaujantis 2011-06-14 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi Nr. 880-11 registracijos Nr. AD-797-(3.31) pranešame, kad parengtas 0,4065 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4137/0100:60), esančio Melioratorių 1-oji g. 2B, Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas
– pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Andrej Repkin. Tel.:867555491
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, adresas Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 861155004, el. paštas: info@architektugrupe.lt.
Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Juodšilių sen. patalpose nuo 2012-06-21 iki 2012-07-20. Viešasis svarstymas įvyks 2012-07-20 10.00 val. Juodšilių seniūnijos patalpose.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-06-21

Vadovaujantis 2011-02-13 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 144-11, pranešame, kad pradedamas rengti sklypo kad.nr. 4103/0200:1501 esančio Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Zenonas Bružė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-06-21 iki 2012-07-19 bus eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012-07-19 10val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-06-20

Vadovaujantis 2011-12-25 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi, reg. Nr. AD-1476-(3.31) pradedamas rengti 0,6000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4948), esančio Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai: LIONGINAS BUROKAS, KRISTINA SLIDEVSKA, VIDA ŠIRVINSKIENĖ, VESLAVAS ŠIMANĖLIS, FRANC ŠIMANEL, kontaktinis tel. Nr. 8652945957.
Plano rengėjas: UAB “MŽ Projektai”, Konstitucijos pr. 4A, LT-09308 Vilnius. Tel. 8(698)20392, el. p. info@mzprojektai.lt.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus, padalyti sklypais, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, numatant statyti gyvenamuosius namus.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-07-09 iki 2012-08-08 Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Zujūnų sen., LT-14010 Vilniaus r. Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2012-08-08, 11 val., Zujūnų seniūnijoje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-20

Pranešame, kad pradėtas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0300:314, plotas 1.600 ha), esančio Pašilių g. 15A,  Pašilių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1079-11, reg. Nr. AD-1027-(3.31), 2011-08-22.  
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (pagal bendrojo plano sprendinius (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2010 Nr. 87-4619) 15 p.)) iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypus į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos (G1) žemės sklypus.  Nustatyti žemės sklypų ribas, plotus, naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius – A. Iljin, N. Petrauskienė, V. Petrauskas, E. Jakonis, J. Jakonienė, A. Sinkevič, Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r., Taikos g. 41-11, Vilnius.
Projekto rengėjas – PV Lauras Paulauskas, Kareivių g. 6-418, Vilnius, internetinio tinklapio adresas - www.archLP.lt, el. paštas -  lauras.paulauskas@gmail.com
Informacija teikiama tel. 8-683 48736.   
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui raštu. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai. 

2012-06-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo Kad.Nr. 4184/0500:0340, esančio Vydautiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r., Sudervės k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Stanislava Brazis.
Projekto rengėjas – UAB “Matavimo studija”, Laisvės pr. 125, LT-06118, Vilnius. Tel.: mob.: 861490587, tel.: (8 5) 2777778, faks.: (8 5) 2700818, el.paštas: v.rynkunas@matavimostudija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui nuo 2012 m. birželio 19 d. iki 2012 m. liepos 6 d. Susipažinti su parengtu projektu galima projekto rengėjo UAB „Matavimo studija“ patalpose, Laisvės pr. 125, Vilniuje.

2012-06-20

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 485-12 pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Žemųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r., kad. Nr. 4174/0100:924 detalusis planas. 
Planavimo tikslas- dalinti sklypą į kelis sklypus bei keisti vieno žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-gyvenamąją teritoriją, nustatyti statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius-V. Baleišis, V. Kossak-Baleišienė. Detaliojo plano rengėjas-UAB „Urbanistikos formatas“, Dariaus ir Girėno  86, Vilnius.

2012-06-20

Vadovaujantis 2012-05-07d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.343-12“ Reg. Nr.AD-422-(3.31), pradedamas rengti „Vietovės lygmens žemės sklypo ( kad. Nr. 4177/0500:184) Skrabinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.  
Planavimo organizatoriai –Andrejus Pavlovski,
Plano rengėjas- UAB” Statyba Architektūra Urbanistika”, Kareivių g. 19-152, Vilnius, tel. 86590 6845, PV. D.Svetikas.  el.paštas -dainorui@yahoo.comViešojo svarstymo tvarka: bendra.                                                                                                                                                                                                                    Parengtas  detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rudaminos seniūnijos patalpose nuo 2012-06-15 iki 2012-07-31 d. Viešasis svarstymas vyks Rudaminos seniūnijos patalpose 2012-07-31 d.   10 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos. Apskundimo tvarka: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai  projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti  Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju per 15 darbo dienų bus laikoma, kad detaliam planui neturite prieštaravimų.

2012-06-20

Vadovaujantis 2012-02-23  detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 148-12, reg.Nr. AD-195-(3.31) rengiamas žemės sklypo Gilužių k., Avižienių sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4103/0200:2072) detalusis planas.
Tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalinti į sklypus.
Rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, Tel.: 8 656 57969.
Organizatorius: UAB “Rastis capital”, A.Koževnikova, O.Koževnikovas
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 07 mėn. 04 d. iki 2012 m. 07 mėn. 19 d. Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., LT-14013 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. 07 mėn. 19 d. 11.00 val. (Avižienių seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-20

Vadovaujantis 2009-12-23 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 145-09, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4137/0200:656 esančio Baraškų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – padalyti žemės sklypą į tris sklypus, nustatyti jų ribas, plotus. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, nustatyti statybos reglamentus, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.
Detaliojo plano organizatoriai: Jevgenij Lavrinovič, Jegor Lavrinovič, Viktor Lavrinovič
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-06-21 iki 2012-07-19d. bus eksponuojamas UAB „Archigamos“ buveinėje Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Viešas projekto aptarimas įvyks Juodšilių seniūnijos patalpose 2012-07-19. 11 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-06-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4187/0300:0328, esančio Lygialaukio kaime, Sužionių seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas –
žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus.
Planavimo organizatorius – Jonas Bačiūnas.
Projekto rengėjas – Marius Kundelis (individuali veikla), Ožkinių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius, tel. 8 676 32459, el.p. marius.kundelis@gmail.com
Susipažinti su projektu galima adresu  Ožkinių Sodų 2-oji g. 22,  Vilniuje, nuo 2012 m. birželio 18 d. iki 2011 m. liepos 01 d.  darbo dienomis nuo 08.00 iki 21.00.

2012-06-20

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Rengiamas žemės sklypo, Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus  r., (kad. Nr. 4152/0500:185) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas,suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai: Dainius Gleveckas.
Projekto rengėjas –
Marius Kundelis (individuali veikla), Ožkinių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius, tel. 8 676 32459, el.p. marius.kundelis@gmail.com
Susipažinti su projektu galima adresu  Ožkinių Sodų 2-oji g. 22,  Vilniuje, nuo 2012 m. birželio 18 d. iki 2011 m. liepos 01 d.  darbo dienomis nuo 08.00 iki 21.00.

2012-06-20

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Bogudienkų k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4157/0100:0040 Mostiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
–žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į du žemės sklypus, pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis.
Planavimo organizatorius – Aldona Gotovskaja, Leon Dovliaž
Projekto rengėjas – UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, Žalgirio g. 131, 213kab., Vilnius, tel. (8-5)2490055, 860570770, el.paštas renatas@ntprojektai.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. birželio mėn. 28 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. birželio mėn. 18d. UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ patalpose Žalgirio g. 131-213 kab., Vilnius

2012-06-20

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Vydautiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4184/0500:0013 Sudervės k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Juzef Darasevič
Projekto rengėjas – UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, Žalgirio g. 131, 213kab., Vilnius, tel. (8-5)2490055, 860570770, el.paštas renatas@ntprojektai.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. birželio mėn. 28 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. birželio mėn. 18d. UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ patalpose Žalgirio g. 131-213 kab., Vilnius

2012-06-20

Pranešame, kad pradėtas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:576), esančio Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1565-11, reg. Nr. AD-1527-(3.31), 2011-12-29.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: keisti sklypo ribas ir plotą, numatant gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statyboms (G1). Nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus projektuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus: naujai statomų/rekonstruojamų statinių aukštį – iki 2 aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – E. Šekštelienė, R. Šekštelis, Pakluonės g. 4, Vilnius.
Projekto rengėjas – Lauras Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 8-683 48736.

2012-06-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., žemės sklypo kad. Nr. 4110/0600:283 (Buivydiškių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Planavimo organizatorius – Vadim Mitruščėnkov, Violeta Mitruščėnkova.
Projekto rengėjas – UAB “DEXTRUS“, Švitrigailos g.7-222 kab., Vilnius, tel. 869816609;
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-06-20 iki 2012-07-03 d. UAB “DEXTRUS“ patalpose adresu Švitrigailos g.7-222 kab. Iš anksto suderinus atvykimo laiką telefonu 869816609

2012-06-19

Nuo 2012 m. birželio mėn. 15 d. iki 2012 m. liepos mėn. 15 d. vyks žemės sklypo, kadastro Nr. 4112/0600:295, kurio savininkas  Vitalė Vinickienė, esančio Pytinės vs., Buivydžių seniūnijoje, Vilniaus rajone, kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio i kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projektu galima susipažinti UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00. Atsakingas už projekto vykdymą: Vytautas Valukonis, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 655 93053.

2012-06-18

 Vadovaujantis 2012-02-22d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.60-12“ Reg. Nr.AD-189-(3.31), pradedamas rengti „Vietovės lygmens žemės sklypo ( kad. Nr. 4174/0300:189) Aukštųjų Rusokų  v.s., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.  
Planavimo organizatoriai –Rūta Bajorienė, Rolandas Sungaila , Asta Sungailienė
Plano rengėjas- UAB” Statyba Architektūra Urbanistika”, Kareivių g. 19-152, Vilnius, tel. 86590 6845, PV. D.Svetikas.  el.paštas -dainorui@yahoo.com
Susipažinti su rengiamu detaliojo plano sprendimais bei koncepcija galima pas  detaliojo plano rengėją bei organizatorių.
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiamos raštu detaliojo plano rengėjui.  

2012-06-18

Vadovaujantis 2012-05-07d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.343-12“ Reg. Nr.AD-422-(3.31), pradedamas rengti „Vietovės lygmens žemės sklypo ( kad. Nr. 4177/0500:184) Skrabinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą.  
Planavimo organizatoriai –Andrejus Pavlovski,
Plano rengėjas- UAB” Statyba Architektūra Urbanistika”, Kareivių g. 19-152, Vilnius, tel. 86590 6845, PV. D.Svetikas.  el.paštas -dainorui@yahoo.comViešojo svarstymo tvarka: bendra.                                                                                                                                                                                                                    Parengtas  detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rudaminos seniūnijos patalpose nuo 2012-06-15 iki 2012-07-31 d. Viešasis svarstymas vyks Rudaminos seniūnijos patalpose 2012-07-15 d.   10 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos. Apskundimo tvarka: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai  projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti  Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju per 15 darbo dienų bus laikoma, kad detaliam planui neturite prieštaravimų.

2012-06-18

Pagal 2011-01-05 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 324-10 (Reg.Nr.AD-7-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0700:135), esančio Viktariškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirtį kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus- naujai statomų/rekonstruojamų statinių  - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą, leistiną užstatymo intensyvumą, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.
Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Mickūnų  sen. patalpose nuo 2012-06-14 iki 2012-07-13. Viešasis svarstymas įvyks 2012-07-13 10.00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatorius: E. Radziukas.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-06-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Naujasėdžių k., Rukainių sen., Vilniaus r., kad. Nr. Nr. 4180/0100:0231,  formavimo - pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus
Planavimo organizatorius – IRENA NARVOIŠ, JADVYGA VOLKOVICKAJA, IRENA VOLKOVICKA, GRAŽINA CHARŽEVSKIENĖ, ANDŽEJ VOLKOVICKIJ.
Projekto rengėjas – R.Kovalenko GKĮ,  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 2505575, 8 62027650, el. paštas:  vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. liepos 20 d.
Susipažinti su projektu galima 2012 m. liepos 10-20 dienomis, R.Kovalenko GKĮ , patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius

 

2012-06-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas UAB „Nemėžio komunalininkas“ žemės sklypo Skaidiškių mstl., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą 2012 m. gegužės 09 d. Nr. 48L-(14.48.36)-195.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono  skyrius.
Pareiškėjas – UAB „Nemėžio komunalininkas“, Sodų 23, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
Projekto rengėjas – UAB “Atspindys”, Laisvės pr. 88, Vilnius, tel. ( 8 5) 275 09 81, 8 656 28500, el. paštas info@atspindys.lt
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti bei pateikti savo pasiūlymus ir pastabas galite 2012 m. liepos 2 – 16 dienomis, UAB “Atspindys”, adresu Laisvės pr. 88, III aukštas, Vilnius.

2012-06-18

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo Kad.Nr.4172/0400:0014, esančio Vilniaus r., Nemenčinės sen., Voskonių k., formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius: Stanislav Meškunec
Projekto rengėjas – Janinos Filistovič įmonė, Taikos g.109-57, Vilnius, tel. 865200317.
Susipažinti su projektu galima nuo 2012 m. birželio 18 d. iki 2012 m. biržėlio 30d. adresu Švenčionių g.43, Nemenčinės m.

2012-06-18

Pranešame, kad pradedamas rengti 4,4000 ha sklypo Papikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4170/0500:34) detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2011-11-02 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1406-11, (Reg. Nr. AD-1245-(3.31)).
Planavimo organizatorius: UAB „Realty Invest“, Šilo g. 7-8, Vilnius.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 699 47231.

2012-06-14

Rengiamas žemės sklypo kadastro Nr.4103/0100:2098, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatoriai: Alina Michalkevič, Janina Zinkevič, Jadvyga Matulevič, Henrika Buračiauskienė
Projekto rengėjas – individuali S. Bumblausko įmonė „Matininkas“, Rinktinės g. 55-18, Vilnius, tel. (8-5) 247-03-82, 869879719, el.paštas matininkas@konsokidacija.lt
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. birželio 25 d. iki 2012 m. liepos 05 d. i.į „Matininkas“, patalpose Rinktinės g. 55-18, Vilnius

2012-06-14


Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirties-kita, gyvenamosios teritorijos.
Planavimo organizatorius: Irena Matuizo.
Projekto rengėjas – individuali S. Bumblausko įmonė „Matininkas“, Rinktinės g. 55-18, Vilnius, tel. (8-5) 247-03-82, 869879719, el.paštas matininkas@konsokidacija.lt
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. liepos mėn.  02 d. iki 2012 m. liepos mėn. 16 d. i.į „Matininkas“, patalpose Rinktinės g. 55-18, Vilnius

2012-06-14

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Rengiamas žemės sklypo, Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus  r. sav., (kadast. Nr. 4162/0200:1261 Nemėžio k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas,suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai: Natalja Sokolova, Svetlana Golubovič, Irina Igošina.
Projekto rengėjas – individuali S. Bumblausko įmonė „Matininkas“, Rinktinės g. 55-18, Vilnius, tel. (8-5) 247-03-82, 869879719, el.paštas matininkas@konsokidacija.lt
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo š/m birželio 25 d. iki liepos mėn. 05 d. i.į „Matininkas“, patalpose Rinktinės g. 55-18, Vilnius,

2012-06-14

Pagal 2011-06-20 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 445-11, parengtas žemės ūkio paskirties 0,3700 ha žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:283), esančio Klonių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., bendrąja tvarka detalusis planas.
Plano rengėjas: Vytautas Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel. 861155004.
Planavimo organizatorius: Kazimiež Sobeski.
Planavimo tikslas: keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-06-14 iki 2012-07-13 Nemėžio seniūnijoje, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., LT-13260. Viešas susirinkimas vyks Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje 2012-07-13 10 val. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2012-06-14

Pagal 2011-06-20 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 444-11, parengtas žemės ūkio paskirties 0,1000 ha žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3055), esančio Klonių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., bendrąja tvarka detalusis planas.
Plano rengėjas: Vytautas Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel. 861155004.
Planavimo organizatorius: Kazimiež Sobeski.
Planavimo tikslas: keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-06-14 iki 2012-07-13 Nemėžio seniūnijoje, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., LT-13260. Viešas susirinkimas vyks Šviesos g. 4B-26A, Vilniuje 2012-07-13 10 val. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2012-06-14

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Švedų k., Avižienių sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4103/0100:1914 Avižienių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus
Planavimo organizatorius – Miroslavas Kozlovskis
Projekto rengėjas – UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-06-12  iki 2012-06-23 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-06-14

Vadovaujantis 2011-11-25 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis Nr. 1434-11 ir Nr. 1436-11, Planavimo sąlygomis 2012-03-07 Nr. Sp-256-12 ir Sp-283-12, rengiamas Detalusis planas sklypų, kurių kad. Nr. 4174/0300:215 ir kad. Nr. 4174/0300:496. Sklypai yra Aukštųjų Rusokų k., Avižienių sen., Vilniaus r. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis žemės ūkio.
Planavimo tikslai ir uždaviniai ir numatoma veikla: keisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) ir padalyti į sklypus. Nustatyti jų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai formuoti ne mažesnius, kai 0.2500ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1). Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai Nerijus Katilius, Rasa Katilienė.
Detaliojo plano rengėjas Lina Stankienė.
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2012-06-08 iki 2012-07-09. Viešas detaliojo plano aptarimas įvyks 2012-07-09 dieną 9.30 valandą Avižienjų seniūnijos patalpose.
Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu Linai Stankienei, Ažulaukės p-tas., Vilniaus r. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2012-06-14

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuo 2012 m. Birželio mėn.14 d. rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r., Kalvelių sen., Kenos k. (kadastrinis Nr. 4140 0500 0322 Kenos k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai – Kazimira Franckevič, gyvenanti Vilniaus r., Kalvelių sen., Kenos k.
Projekto rengėjas – UAB „Krianta“, Žalgirio g. 131, Vilnius, tel. (8-5) 277 96 55, krianta@mail.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. liepos mėn. 14 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima  UAB „Krianta“ patalpose Žalgirio g. 131, Vilnius.

2012-06-13

Parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0100:1469, kad. Nr. 4174/0100:1466), esančio Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1001-11, registracijos Nr. 2011 07 14 AD-912-(3.31).
Planavimo tikslas:
  sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, sudalyti sklypą, nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamo namo statybos. 
Planavimo organizatorius: UAB „CYBELI“, S. Konarskio g. 7-2, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Projektų horizontai“, adresas: Dunojaus g. 20, Vilnius. 
Informacija teikiama: tel.  +370 655 43413, el. paštas ieva.leinartaite@gmail.com. Detalusis planas eksponuojamas seniūnijoje (Sudervės g. 9, Avižienių k. LT-14013, Vilniaus r.) nuo 2012 m. birželio 18 d. iki 2012 m. liepos 18 d. Viešas svarstymas įvyks UAB "CYBELI" patalpose, S. Konarskio g. 7-4, Vilniuje 2012 m. liepos 18 d. 10 val. 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami plano rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo dienos raštu. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų  planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos.

2012-06-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r., Zujūnų sen., Čekoniškių k., Skl.Kad.Nr.4110/0100:0328 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į septynis žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius – JURGITA VIKŠRAITYTĖ BLIUJIENĖ, RAIMUNDAS BLIUJUS.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012m. birželio mėn. 12 d. iki 2012m. birželio mėn. 25d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-06-13

Pradedamas rengti 2,9037 ha sklypo Paežerių k., Riešės sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4117/0200:276) detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją (K1), numatant statyti svarbų savivaldybės infrastruktūros objektą – langų ir durų gamybos įmonę, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2011-07-05 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 801-11 (Nr. AD-847-(3.31)).
Planavimo organizatorius: UAB „Goldesa“, į./k. 242124960, buveinės adresas Ganyklų g. 6, Palanga. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonais – 8 611 55004, 8 699 47231.

2012-06-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:550), Karveliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į 7 žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Česlav Rauba.
Projekto rengėjas – UAB “Sanora”, Žalgirio g. 90-423, Vilnius, tel.: (370~5) 275 25 23, mob.: 8 698 4082.
 Kviečiame susipažinti su rengiamu projektu per 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos UAB “Sanora” patalpose, adresu Žalgirio g. 90-423, Vilnius.

2012-06-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB „MATAVIMO STUDIJA“ informuoja  apie  supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis  Nr.  4170/0800:0800, esančio Žalesos k., Riešės sen., Vilniaus r.  specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio, kūdros ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius(ai): ARŪNAS VIZICKAS, gyv. J.Tumo – Vaižganto g. 9-34
Specialiojo plano rengėjas - UAB „MATAVIMO STUDIJA“, Laisvės pr. 125, LT – 06118. Matininkė SONATA DADURAITĖ, Tel.Nr.: 8 618 80288, el.paštas: s.daduraite@matavimostudija.lt
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne ilgiau, nei iki  2012-06-20.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Laisvės pr. 125 nuo  2012-06-07   iki    2012-06-20   (10 darbo dienų).

2012-06-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB „MATAVIMO STUDIJA“ informuoja  apie  supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis  Nr.  4117/0100:1136, esančio Užugriovio k., k., Riešės sen., Vilniaus r.  specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio, kūdros ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius(ai): JUZEF MARKOVSKI, Miško g. 12, Švenčionys
Specialiojo plano rengėjas - UAB „MATAVIMO STUDIJA“, Laisvės pr. 125, LT – 06118. Matininkė SONATA DADURAITĖ, tel.Nr.: 8 618 82088, el.paštas.: s.daduraite@matavimostudija.lt
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne ilgiau, nei iki  2012-06-20.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Laisvės pr. 125 nuo  2012-06-07   iki    2012-06-20   (10 darbo dienų).

2012-06-12

Vadovaujantis 2012-03-07 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 156-12, pranešame, kad pradedamas rengti sklypo kad.nr. 4152/0300:358 esančio Gailiūnų g. 33A, Gailiūnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, plotus. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, nustatyti statybos reglamentus, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.
Detaliojo plano organizatorius: Melanija Aškelovič
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-06-18 iki 2012-07-17 bus eksponuojamas Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Mickūnų seniūnijos patalpose 2012-07-17 13val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-06-12

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4154/2700:0115, esančio Beržiškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius –  Nikolajus Potapovas ir Agafija Umbrasienė.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Kalvarijų g.124, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 276089 el.paštas vilma@geovisata.lt
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais galima nuo 2012 m. birželio 11 d. iki birželio 25 d. UAB “Geovisata” patalpose.

2012-06-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:0028), esančio Gudelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Kšyštof Kijakovski.
Projekto rengėjas - UAB "GEO PLANUM", Konstitucijos pr. 23c-406, Vilnius, mob.: 865617001, el.p. smaliukas@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima susipažinti nuo    2012-06-08 iki 2012-06-20 UAB "GEO PLANUM", Konstitucijos pr. 23c-406, Vilnius.

2012-06-12

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuo 2012 m. Birželio mėn.14 d. rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus raj., Kalvelių sen., Palūbėlių k. (kadastrinis Nr. 4140 0400 0091 Kenos k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai – Helena Listopadskaja, gyvenanti Vilniaus raj., Kalvelių sen., Palūbėlių k.
Projekto rengėjas – UAB „Krianta“, Žalgirio g. 131, Vilnius, tel. (8-5) 277 96 55, krianta@mail.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. liepos mėn. 14 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima  UAB „Krianta“ patalpose Žalgirio g. 131, Vilnius.

2012-06-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Riešės kadastro vietovėje, Skl. kad. Nr. 4174/0300:0107 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į penkis sklypus. 
Planavimo organizatorius – UAB”Uneta”   
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. birželio mėn. 12 d. iki 2012 m. birželio mėn. 26 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-06-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r.sav., Riešės seniūnijoje,Pranciškonių vs., Pranciškonių 7-oji g. 14, Pikeliškių kadastro vietovėje, Skl. kad. Nr. 4170/0700:0009 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus. 
Planavimo organizatorius – Renata Macejevskaja, Leon Macejevskij, Stanislavas Sadovskij   
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. gegužės mėn. 23 d. iki 2012 m. birželio mėn. 6 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-06-12

Pradedamas rengti žemės sklypų, esančių Darželių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., kad.Nr. 4152/0700:170;  4152/0700:171; 4152/0700:172, detalusis planas, vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1557-11.
Planavimo tikslas
– pakeisti žemės sklypų paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, keisti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius - Josif Zakševskij.
Detaliojo plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141.

 

2012-06-12

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4154/2700:0115, esančio Beržiškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius –  Nikolajus Potapovas ir Agafija Umbrasienė.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Kalvarijų g.124, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 276089 el.paštas vilma@geovisata.lt
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais galima nuo 2012 m. birželio 11 d. iki birželio 25 d. UAB “Geovisata” patalpose.

2012-06-11

Pradedami rengti (rengiamas) žemės sklypų ( kad. Nr. 4110/03000678, 4110/03000675, 4110/03000679 (0.30ha teritorijoje)), esančių Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalieji planai.
Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai – Giedrius Juzėnas, Kristina Juzėnienė, Egidijus Kaušas, Olga Kudriavceva.
Projektų rengėjas – UAB „Baltas fonas“,  adresas: Bendorėlių al. 324, LT-14180 Bendorių k.,  Avižienių sen., Vilniaus r.,  tel. Nr. (8 5) 248 35 84, projekto vadovas Mindaugas Jamantas
Projekto vieša ekspozicija vyks Zujūnų seniūnijos patalpose (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r.) nuo 2012 m. birželio 14 d. iki 2012 m. liepos 20 d.
Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2012 m. liepos 20 d., 14 val. Zujūnų seniūnijos patalpose.
Nekilnojamo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas.
Pasiūlymo priedai: dokumentai, įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas, patvirtinantys atstovo įgaliojimus, patvirtinantys nekilnojamo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamoje teritorijoje.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 1 mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“.

2012-06-11

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Darželių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., kad.Nr. 4152/0700:171 detalusis planas, vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1557-11.
Planavimo tikslas - pakeisti žemės sklypo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius - Josif Zakševskij.
Detaliojo plano rengėjas - R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141.

2012-06-11

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Žiedo g. 1, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r., kad.Nr. 4174/0100:322 detalusis planas, vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 966-11.
Planavimo tikslas - pakeisti žemės sklypo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius - Andrius Valickas, Rasa Pilkauskaitė-Valickienė.
Detaliojo plano rengėjas - R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv.Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141.

2012-06-11


Parengtas 0,3412 ha sklypo (kad.Nr. 4110/0400:557) Platiniškių k., Zujūnų sen. detalusis planas.
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į tris atskirus gyvenamųjų teritorijų sklypus.
Planavimo organizatorius - Pranas Žeimys.
Plano rengėjas - R.Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141. Viešas aptarimas įvyks 2012 birželio 26 d. 15 val. 30 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Suinteresuoti asmenys su projektu gali susipažinti rengėjo patalpose, pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.

2012-06-11

Parengtas 0,1425 ha sklypo (kad.Nr. 4103/0300:460) Aušros g. 4, Bukiškio k., Avižienių sen. detalusis planas.
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis.
Planavimo organizatorius - Renata Rūkienė, UAB "INOVITA".
Plano rengėjas - R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141.
Viešas aptarimas įvyks 2012 birželio 26 d. 14 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Suinteresuoti asmenys su projektu gali susipažinti rengėjo patalpose, pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.

 

2012-06-11

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:8079, kad. Nr. 4103/0300:8080, kad. Nr. 4103/0300:8081, kad. Nr. 4103/0300:8082), esančių Užudvarionių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 111-11, registracijos Nr. AD-177-(3.31) 2011 02 15.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sujungti sklypus ir padalyti sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,15 ha), suprojektuoti inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) ir pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Šafiga Gadžijeva.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. gegužės mėn. 31 d. iki 2012 m. birželio mėn. 28 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. birželio mėn. 28 d. 8 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-11

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1107), esančio Užudvarionių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 384-11, registracijos Nr. AD-317-(3.31) 2011 03 09.
Planavimo tikslas: akeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) ir pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Viktorija Dabulienė ir Mindaugas Dabulis.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. gegužės mėn. 31 d. iki 2012 m. birželio mėn. 28 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. birželio mėn. 28 d. 8 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-11

 

 

Pabaigtas rengti vietovės lygmens 0,4290 ha žemės sklypo (kad. nr. 4110/0700:4790), esančio Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 774-11, registracijos Nr. AD-753-(3.31), 2011 05 31.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai bei padalyti į keturis sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥ 0,10 ha).
Planavimo organizatorius – Gražina Šestak, Rimantas Vižainiškis.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. gegužės mėn. 31 d. iki 2012 m. birželio mėn. 28 d. Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. birželio mėn. 28 d. 13 val.  Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

 

2012-06-11

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr.
3D-452/D1-513 "Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo", rengiamas žemės sklypų, esančių Vilniaus r.,  Šatrininkų sen. Šiaudinės vs. (kad. Nr. 4142/0500:0026 Kyviškių k.v.) formavimo - pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai - OKSANA TYLINGO, IRINA USTINOVA, LILIJA STEPANOVA.
Projekto rengėjas - R.Kovalenko GKĮ,  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 2505575, 8 62027650, el. paštas:  vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. birželio 29 d.
Susipažinti su projektu galima 2012 m. birželio 19-29 dienomis, R.Kovalenko GKĮ , patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius

 

2012-06-11

 

 

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Darželių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., kad.Nr. 4152/0700:171 detalusis planas, vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1557-11.

Planavimo tikslas - pakeisti žemės sklypo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius - Josif Zakševskij.
Detaliojo plano rengėjas - R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141.

2012-06-07

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Žiedo g. 1, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r., kad.Nr. 4174/0100:322 detalusis planas, vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 966-11.
Planavimo tikslas - pakeisti žemės sklypo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius - Andrius Valickas, Rasa Pilkauskaitė-Valickienė.
Detaliojo plano rengėjas - R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv.Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141.

2012-06-07


Parengtas 0,3412 ha sklypo (kad.Nr. 4110/0400:557) Platiniškių k., Zujūnų sen. detalusis planas.
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į tris atskirus gyvenamųjų teritorijų sklypus.
Planavimo organizatorius - Pranas Žeimys.
Plano rengėjas - R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141. Viešas aptarimas įvyks 2012 birželio 26 d. 15 val. 30 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Suinteresuoti asmenys su projektu gali susipažinti rengėjo patalpose, pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.

2012-06-07

Parengtas 0,1425 ha sklypo (kad.Nr. 4103/0300:460) Aušros g. 4, Bukiškio k., Avižienių sen. detalusis planas.
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis.
Planavimo organizatorius - Renata Rūkienė, UAB "INOVITA".
Plano rengėjas - R. Mažeikaitės IĮ "Mažasis atriumas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141.
Viešas aptarimas įvyks 2012 birželio 26 d. 14 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Suinteresuoti asmenys su projektu gali susipažinti rengėjo patalpose, pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu.

 

2012-06-07

 

 

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Šumsko m., Mėnulio g.7 (Šumsko k. v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Planavimo organizatorius –Leokadija Sobolevska.
Projekto rengėjas – UAB “Inverstatus”, Konstitucijos pr. 23B-505, LT - 08105 Vilnius, tel.: +370 600 11803, el.paštas: sradiulis@gmail.com;
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti bei pateikti savo pasiūlymus ir pastabas galite UAB „Inverstatus“ patalpose adresu Konstitucijos pr. 23B, 505 kab. Vilniuje nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 22 d.

 

2012-06-07

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4154/1400:0408) Žaliosios k., Marijampolio sen., Vilniaus raj.  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Planavimo organizatorius – Viktorija Bogdevičienė.

Projekto rengėjas – UAB “Sanora”, Žalgirio g. 90-423, Vilnius, tel. (370~5) 275 25 23,  mob.: 8 698 4082.     Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. birželio 15 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. birželio 5 d. iki 2012 m. birželio 15 d. UAB ”SANORA” patalpose.

 

2012-06-05

 

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad Nr. 4132/0500:181) Pavydokių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r.sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – 2008-12-16 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 233-08.

Planavimo tikslas – padalyti sklypą į tris sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo pagrindinius sprendinius.

Planavimo organizatorius – Rimantas Čekėnas, gyv. Pavydokių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r.

Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, Tel.8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus gali teikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu.

Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vieta ir laikas bus paskelbti papildomai.

 

2012-06-05

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:1274), esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.

Planavimo organizatorius – Giedrius Šakurskas.

Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 860030784, el.p. justyna@bmo.lt.

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima susipažinti nuo    2012-06-06 iki 2012-06-20 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

 

2012-06-05

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0400:495), esančio Izabelinės k., Sudervės sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.

Planavimo organizatorius – Mantas Purkėnas.

Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,  mob.: 860030784, el.p. justyna@bmo.lt.

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima susipažinti nuo    2012-06-06 iki 2012-06-20 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

 

2012-06-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4172/0300:142), esančio Pakryžės k., Sužionių sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Teresa Kubicka.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,  mob.: 860030784, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima susipažinti nuo    2012-06-06 iki 2012-06-20 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-06-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:779), esančio Gailašių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Silvija Kėkštienė.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius,  mob.: 860030784, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima susipažinti nuo    2012-05-21 iki 2012-06-04 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-06-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4130/0300:618), esančio Balčiūniškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Alvydas Čeberiakas.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 860030784, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima susipažinti nuo    2012-06-06 iki 2012-06-20 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-06-05

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (0,1500 ha, kad. Nr. 4184/0400:379) Riešės vs. 8C, Sudervės sen., Vilniaus r., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1605-11, 2011-12-12.

Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.

Planavimo organizatorius – Juzefa Rudzianec, A.P. Kavoliuko g. 24-76, Vilnius.

Projekto rengėjas – PV Lauras Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius LT–09133, tel. 8-683 48736, internetinio tinklapio adresas - www.archLP.lt, el. paštas -  lauras.paulauskas@gmail.com. Informacija teikiama tel. 8-683 48736.

Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui raštu. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

 

2012-06-05

 

 

Detalusis planas parengtas vadovaujantis 2011-04-26 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 617-11(AD-592-(3.31)).
Planavimo tikslas
- dalies žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas į  kitos paskirties gyvenamųjų namų statybos teritoriją, sudalinti sklypais,numatant statyti vienbučius gyvenamuosius namus, nustatyti žemės sklypų privalomuosius teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.
Planavimo organizatorius – Kazimieras Majevskis, Danuta Strakšienė (adresas Draugų g. 33, Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.). 

Projekto rengėjas – UAB “Žemės plėtra” (adresas: A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius). Tel.: 8 5 212 5400 

Detaliojo plano rengimo tvarka – bendra, stadijos – sujungiamos.

Detaliojo plano rengimo terminai: pradžia – 2012 m.vasaris, pabaiga – 2012 m. rugsėjis.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galima nuo 2012 gegužės 31 d. iki  birželio 15 d.   Zujūnų seniūnijoje: Buivydiškių g. 3, Zujūnai,  Vilniaus r.

Pranešame, kad sklypo (kad. Nr.  4110/0300:39), esančio Papiškių k.,Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano viešasis aptarimas vyks 2012 birželio 15 d. 15 val. Zujūnų seniūnijoje: Buivydiškių g. 3, Zujūnuose.

Pareikšti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus galima raštu planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo detaliojo plano aptarimo susirinkimo ir jo metu.

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996 rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495) 2 priedo 10.2 p. strateginis poveikio aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

 

2012-06-05

 

 

Informacija apie vietovės lygmens detalųjį planą: Detalusis planas parengtas vadovaujantis 2011-01-18 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 332-10(AD-31-(3.31)).
Planavimo tikslas
– 0,1200 ha ploto žemės ūkio  paskirties žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas į  kitos paskirties gyvenamųjų namų statybos teritoriją, numatant statyti vienbutį gyvenamąjį namą, nustatyti žemės sklypo privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Valentina Kuzmienė (adresas: Vydūno g. 12-31, Vilnius).
Projekto rengėjas – R. Žickytės architektūros dirbtuvė (adresas: A. Goštauto g. 8 – 410a, Vilnius; tel. (85) 2617172).z

Detaliojo plano rengimo tvarka - bendra. Stadijos – sujungiamos.
Detaliojo plano rengimo terminai: pradžia - 2012m.vasaris, pabaiga – 2012 m. rugsėjis.
Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galima nuo 2012 gegužės 31 d. iki  birželio 15 d.   Zujūnų seniūnijoje: Buivydiškių g. 3, Zujūnai,Vilniaus r.  Pranešame, kad sklypo (kad. Nr.4110/0300:729) Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detaliojo plano viešasis aptarimas vyks 2012 birželio 15 d. 15 val. Zujūnų seniūnijoje: Buivydiškių g. 3, Zujūnuose.
Pareikšti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus galima raštu planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki viešo detaliojo plano aptarimo susirinkimo ir jo metu.
Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996 rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495) 2 priedo 10.2 p. strateginis poveikio aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

 

2012-06-05

 

 

Parengtas žemės sklypo kadastrinis Nr. 4110/0300:482, esančio Bagdoniškių k. Zujūnų sen. Vilniaus r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tryliką sklypų.
Planavimo organizatoriai – Galina Zapolska ir Viktor Zapolski.                                      
Projekto rengėjas – Bogdanas Edmundas Stankeras, kvalifikacijos pažymėjimas Nr.2R-FP-277, tel. 8698-09970, el. paštas: geo5311@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. birželio mėn. 05 d. iki 2012 m. birželio mėn. 19 d. pas projekto rengėją J.Matulaičio a.11-78,Vilniuje arba Zujūnų  seniūnijos patalpose.

 

2012-06-05

 

 

Pradedamas rengti žemės sklypų Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4184/0100:777, plotas 1,1300 ha ir kad. Nr.4184/0100:159, plotas 1,2700) detalusis planas.
Planavimo pagrindas: 2011 m. gruodžio mėn. 23 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1581-11.
Planavimo tikslai:  keisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę. Projektuoti sklypus gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), bendro naudojimo teritorijas - urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3) (15 % planuojamos gyvenamosios teritorijos), bei kelio ir inžinerinės infrastruktūros teitoriją. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius: UAB „Baltijos birža“,  Pylimo g. 2/6, Vilnius. tel. 8-698-78128.
Projekto rengėjas: Giedrius Muckus. Tel. 8-614-44115, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Suinteresuoti asmenys pasiūlymus gali teikti projekto rengėjui per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į plano rengėją. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, viešos ekspozicijos vieta ir laikas bus paskelbti papildomai.

 

2012-06-04

 

 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus m., (kad. nr. 4174/0200:1034) detalusis planas.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės tikslinę paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius (iš žemės ūkio į kitos paskirties – mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba), padalinti sklypą į sklypus,  nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Plano rengėjas: UAB“Novaforma”, Žalgirio g.88, 804 kab.,Vilnius, tel: 865202101, 865543505.
Planavimo organizatorius: G.Ramonienė.
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima plano rengėjas.
Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 06 mėn. 07 d. iki 2012 m. 07 mėn. 10 d. Avižienių sen. patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k.,Vilniaus r.). Viešas aptarimas įvyks 2012 m. 07 mėn. 10 d. 14 val. (Avižienių seniūnijos patalpose). Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo aptarimo pabaigos.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM (Vitebsko g.19, vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-04

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus m., (kad. nr. 4174/0200:1033) detalusis planas.
Planavimo tikslas: padalinti sklypą į sklypus,  nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Plano rengėjas: UAB“Novaforma”, Žalgirio g.88, 804 kab.,Vilnius, tel: 865202101, 865543505.
Planavimo organizatorius: G.Ramonienė.
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima plano rengėjas.
Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 06 mėn. 07 d. iki 2012 m. 07 mėn. 10 d. Avižienių sen. patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k.,Vilniaus r.). Viešas aptarimas įvyks 2012 m. 07 mėn. 10 d. 14 val. (Avižienių seniūnijos patalpose). Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo aptarimo pabaigos.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM(Vitebsko g.19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-06-04

 

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuojame, kad supaprastinta tvarka parengtas žemės sklypo, esančio Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., kadastrinis Nr. 4162/0400:385, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas:  žemės sklypo padalijimas į 4 žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Vytautas Misiūnas.
Projekto rengėjas: UAB “Akroinvest“, adresas Laisvės pr. 117-78, LT 06118 Vilnius. Telefonai pasiteiravimui: +370 700 22898, +370 686 08497, el. p.: info@akroinvest.lt
Su
parengtu projektu susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus galima UAB „Akroinvest“ patalpose adresu Laisvės pr. 117-78, LT 06118 Vilnius, nuo 2012 m. birželio mėn. 4 d. (9.00 val. - 17.00 val.) iki 2012 m. birželio mėn 18 d. (9.00 val. - 17.00 val.).

2012-06-04

Pradedamas rengti sklypo kadastro Nr. 4174/0200:353, plotas 4,1000 ha , esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planavimas.
Planavimo organizatoriai
-  D. Viršila, V. Viršilienė, S. Grybauskas, E. Viršila, A. Puišys..
Planavimo tikslas -  keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-gyvenamąją teritoriją, nustatyti statybos reglamentus.
Rengėjas -  IĮ „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4 - 4, LT - 01124 Vilnius, tel. 261 00 11.

 

2012-06-04

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj., Šatrininkų sen., Vėliučionių k., Kad.Nr.4142/0400:0496 , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriai – Vismantas Satkauskas.
Projekto rengėjas - UAB "BMO Projektai", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-06-01 iki 2012-06-11 UAB "BMO Projektai" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

 

2012-06-04

 

 

Pradėtas rengti žemės sklypo Vilniaus r., Riešės sen., Vanaginės , plotas -1,2200 ha, kadastrinis Nr.4117/0600:900 detalusis planas (planavimo pagrindas 2011-11-25 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis  Nr. AD-1390(3.31)
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę- komercinės paskirties objektų teritoriją, prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, degalinių ir autoservisų statinių statybos, nustatyti privalomą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius Tomas Pratuzas, Asta Pratuzienė, A. Šabaniausko g.10-1, Vilnius, Gediminas Lauraitis, Pašilaičių g. 17-91, Vilnius.  Informaciją teikia planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo R. Valančiūtė, tel 8-610-00927 , Vytauto g. 55 , Trakai.
Detaliojo plano rengėjas –UAB „Archlinija“, Vytauto g. 55, Trakai, tel. 8-610-00927, el. paštas  ramune_val@yahoo.com" ramune_val@yahoo.com Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo galima planavimo organizatoriui arba detaliųjų planų rengėjui nurodytu adresu. Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu, jo eksponavimą ir viešą svarstymą informuosime papildomai vietin4je spaudoje arba seniūnijos skelbimų lentoje.

 

2012-06-04

 

Pradėtas rengti žemės sklypo Vilniaus r., Rukainių sen., Rukainių k., Šilėnų g. 27, plotas-0,6000 ha, kadastrinis Nr.4180/0300:150 detalusis planas (planavimo pagrindas 2011-08-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis  Nr. AD-996(3.31
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties pagal bendrojo plano sprendinius, numatant gyvenamąją teritoriją - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai (G1), keisti sklypo ribas ir plotus. Nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus projektuoti ne mažesnius kaip 0,2000 ha. Nustatyti  statybos reglamentus-naujai statomų/rekonstruojamų statinių –iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos.
Planavimo organizatorius Julija Asovskaja, Ilana Asovskaja, Valentina Asovskaja, Fabijoniškių g. 21-45, Vilnius. Informaciją teikia planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo R. Valančiūtė, tel 8-610-00927 , Vytauto g. 55 , Trakai.
Detaliojo plano rengėjas –Ramunė Valančiūtė, Vytauto g. 55, Trakai, tel. 8-610-00927, el. paštas ramune_val@yahoo.com Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo galima planavimo organizatoriui arba detaliųjų planų rengėjui nurodytu adresu. Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu, jo eksponavimą ir viešą svarstymą informuosime papildomai vietin4je spaudoje arba seniūnijos skelbimų lentoje.

 

2012-06-04

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Didžiosios Riešės k. v., Pamiškių k., kad. Nr. 4117/0100:1041, formavimo - pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris sklypus.
Planavimo organizatorius – Eugenijus Kaziukėnas.
Projekto rengėjas – G. Indrulėnaitės IĮ, buv. adr. S. Nėries 101-82 Vilnius, tel. 8 600 05575, el. paštas: indrulenaite@gmail.com
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. birželio 12 iki birželio 25 d. Genovaitės Indrulėnaitės individualios įmonės patalpose, buv. adr. S. Nėries 101-82 Vilnius.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui.

 

2012-06-04

 

 

Vadovaujantis 2011-05-18 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 719-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4177/0200:1050 esančio Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Darijus Veršekys, Dangolia Kušlevič Veršekienė
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“. Informacija tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-06-11 iki 2012-07-10 bus eksponuojamas Rudaminos seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Rudaminos seniūnijos patalpose 2012-07-10 13val.

Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

2012-06-04

Vadovaujantis 2011-07-25 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1002-11, pranešame, kad pradedamas rengti sklypo kad.nr. 4152/0700:163 esančio Viktariškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorė: Irena Kulajavienė
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“. Informacija tel. 861024468

2012-06-04

 

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vaivadiškių k. (kad. Nr. 4110/0300:0731; Buivydiškių k. v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalinimas į septynis sklypus.
Planavimo organizatorius – Teresa Janovska, Boleslava Rynkevič, Violeta Kazlauskienė, Marija Švedovič, Andrejus Belousovas, Stanislava Rozmyslovič.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, tel.: +370 607 93011, el.paštas: uabgeopaslaugos@gmail.com; jaroslav.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti bei patekti savo pasiūlymus ir pastabas galite UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Konstitucijos pr. 12, 4 kab. Vilniuje nuo 2012 m. birželio 4 d. iki 15 d.

 

2012-06-04

 

 

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:949), esančio Užudvarionių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1668-11, registracijos Nr. AD-83-(3.31) 2012 01 24.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus bei pateikti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: Marija Gražina Tamulevičienė.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11 – 313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt
UAB „Projektavimo sprendimai“ Generalinis direktorius Karolis Sankauskas.

 

2012-06-04

 

 

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. nr. 4162/0400:286), esančio Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1505-11, registracijos Nr. 2011 11 22 AD-1375-(3.31).

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), padalint sklypą į du atskirus sklypus.

Planavimo organizatoriai: Liucija Dzičkovskaja, Aleksandr Kovalenko, Liubovė Jaševskaja, Juzef Jaševskij.

Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt. UAB „Projektavimo sprendimai“ Generalinis direktorius Karolis Sankauskas.

 

2012-06-04

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. nr. 4103/0200:2083), esančio Gilužių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 93-12, registracijos Nr. 2012 02 20 AD-170-(3.18).
Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), padalint sklypą į atskirus sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,10 ha) bei planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Genovaitė Samsonovienė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt. UAB „Projektavimo sprendimai“ Generalinis direktorius Karolis Sankauskas.

2012-06-04

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1819), esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 458-11, registracijos Nr. AD-335-(3.31) 2011 03 09.
Planavimo tikslas: akeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus, padalyti sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,15 ha) bei nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Stanislav Gulbinovič.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. gegužės mėn. 30 d. iki 2012 m. birželio mėn.
26 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. birželio mėn. 26 d. 10 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
UAB „Projektavimo sprendimai“ Generalinis direktorius Karolis Sankauskas.

2012-06-04

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0600:744), esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas..
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 627-11, registracijos Nr. AD-620-(3.31) 2011 05 02.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į keturis sklypus ir pateikti teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Zinaida Šukevič.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311 Vilnius. Informacija teikiama tel.  +37052610506, +37067992646, el.paštas info@detalus.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. gegužės mėn. 28 d. iki 2012 m. birželio mėn. 28 d. Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2012 m. birželio mėn. 28 d. 10 val. Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
UAB “Projektavimo sprendimai” Generalinis direktorius Karolis Sankauskas

2012-06-04

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0600:795 ir kad. Nr. 4117/0600:814), esančių Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 636-11, registracijos Nr. AD-791-(3.31) 2011 06 15.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir pateikti teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Zinaida Zarič, Zofija Veikša, Irena Karpušenko.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311 Vilnius. Informacija teikiama tel.  +37052610506, +37067992646, el.paštas info@detalus.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. gegužės mėn. 28 d. iki 2012 m. birželio mėn. 28 d. Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2012 m. birželio mėn. 28 d. 10 val. Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
UAB “Projektavimo sprendimai” generalinis direktorius Karolis Sankauskas.

2012-06-04

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0600:745, kad. Nr. 4117/0600:742 ir kad. Nr. 4117/0600:867), esančių Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 637-11, registracijos Nr. AD-790-(3.31) 2011 06 15.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir pateikti teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Aleksandr Šukevič, Oleg Šukevič, Teresa Paškovska, Juzefa Bitiukova.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311 Vilnius. Informacija teikiama tel.  +37052610506, +37067992646, el.paštas info@detalus.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. gegužės mėn. 28 d. iki 2012 m. birželio mėn. 28 d. Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2012 m. birželio mėn. 28 d. 10 val. Riešės seniūnijos patalpose, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., LT-14260 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. UAB “Projektavimo sprendimai” generalinis direktorius Karolis Sankauskas.

2012-06-04

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Taikos g. 13, Galgių kaime Mickūnų  seniūnijoje Vilniaus raj. savivaldybėje  sklypo plotas 0.1215 ha formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– parengti aukščiau nurodyto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą suprojektuojant namų valdos žemės sklypą .
Planavimo organizatorius – A.Bareikienė ir T.Bareikis
Projekto rengėjas – UAB “Geoksis“, Kalvarijų g.204a., Vilnius, tel. 869816609;
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. 05 31d. iki 2012 m. 06 15 d.  UAB “Geoksis“patalpose adresu Kalvarijų g.204a., Vilnius. Iš anksto suderinus atvykimo laiką telefonu 869816609.

2012-06-04

Vadovaujantis 2012-03-27 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 211-12, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4152/0800:775 esančio Gaidūnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1), ir padalyti sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, statybos reglamentas, inžinerinių tinklų sprendimo schemas.
Detaliojo plano organizatoriai: Julija Kairienė, Darijuš Kairo.Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468.
Detalaus plano projektas  nuo 2012-05-28 iki 2012-06-26d. bus eksponuojamas Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Mickūnų seniūnijos patalpose 2012-06-26d. 15 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-05-31

Vadovaujantis 2012-03-27 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 212-12, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4152/0800:775 esančio Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas
– keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1), nustatyti jų ribas, statybos reglamentas, inžinerinių tinklų sprendimo schemas.
Detaliojo plano organizatoriai: Lilija Gricevič, Miroslav Gricevič.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468.
Detalaus plano projektas  nuo 2012-05-28 iki 2012-06-26d. bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2012-06-26d. 13 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-05-31

Informuojame, kad parengti 0,8169 ha žemės sklypo ( kad. Nr. 4103/0300:8153) ir 0,8169 ha žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:8154) Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalieji planai.
Tikslas: Keisti  žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Organizatorius: Sklypų savininkė Stanislava Balcevič.
Rengėjas: UAB „Archidelta“, Paupio g. 28-4, LT-11431, Vilnius.
Informaciją teikia rengėjas tel.: 868625447, el. paštas: regina@archidelta.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Detaliojo plano ekspozicija - nuo 2012-05-28 iki 2012-06-26, darbo dienomis, rengėjo patalpose ir nuo 2012-06-11 iki 2012-06-26, Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.
Viešas aptarimas vyks 2012-06-26 d. 16 val.  rengėjo patalpose Paupio g. 28, Vilnius.
Asmenys gautą atsakymą, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM (Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo Jums išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-05-31

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2064) Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Apolonija Vitkauskienė.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės ūkio paskirties žemę, numatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją, padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1358-11 20011 11 07 ir planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Ssp-348-12  2012 04 10.
Planavimo rengėjas: UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, Lukiškių g. 3-304, Vilnius; PV Rimantas Dičius, PDV Julius Jurgelionis, tel. 867793686.
Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 22d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir Avižienių seniūnijoje Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.
Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks Avižienių seniūnijoje Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. 2012 m. birželio  25 d. 15:00 val.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriaus įgaliotine (M. Ratautienė, tel. 861025399) iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2012-05-31

Pradedamas rengti: Žemės sklypo kad. Nr. 4162/0300:213, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k. detalusis planas.
Planavimo pagrindas: 2012-02-23 “Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis” Nr. AD-273-(3.31);
Detaliojo plano tikslai: Keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:213) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus. Planavimo terminai: pradžia 2012 m. - II ketv., pabaiga 2013 m. - II ketv.
Planavimo organizatoriai: Alina Subačienė, Filaretų g. 42-35, Vilniaus m. sav; Vladimir Vorobiev, S.Stanevičiaus g. 40-6, Vilniaus m. sav.; Žilvinas Krapavickas, P.Žadeikos g. 26-13,Vilniaus m.sav.; Eugenija Veronika Plungienė, Statybininkų g. 54-74, Panevėžys; Nora Vepštaitė, Pakruojo r.sav., Pakruojo sen., Linksmučių k., Medelyno g. 5.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Infostat“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius; Baltupio g. 41-32, LT-08324, Vilnius (korespondencijai); e.mail.: info@infostat.lt, informacija tel. +370 616 21752, fax +370 215 1756 www.infostat.lt .
Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo galima planavimo organizatoriams arba detaliųjų planų rengėjui nurodytais adresais. Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vieta ir laikas bus paskelbti papildomai.
Planavimo organizatoriai
Tel. 8-616 21752

2012-05-31

Pradedamas rengti: Žemės sklypo kad. Nr. 4400/0300:814, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k. detalusis planas.
Planavimo pagrindas: 2012-02-23 “Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis” Nr. AD-193-(3.31);
Detaliojo plano tikslai: Keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4400/0300:814) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalinti žemės sklypą į du gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus. Planavimo terminai: pradžia 2012 m. - II ketv., pabaiga 2013 m. - II ketv.
Planavimo organizatoriai: Teresa Marcijana Liniova, Maumedžių g. 9-9, Vilniaus m. sav; Aleksejus Liniovas, Maumedžių g. 9-9, Vilniaus m. sav.; Jūratė Šereikytė, Tuskulėnų g. 13a-8, Vilniaus m.sav.z
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Infostat“, Naugarduko g. 15/28, Vilnius; Baltupio g. 41-32, LT-08324, Vilnius (korespondencijai); e.mail.: info@infostat.lt, informacija tel. +370 616 21752, fax +370 215 1756 www.infostat.lt .
Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo galima planavimo organizatoriams arba detaliųjų planų rengėjui nurodytais adresais. Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vieta ir laikas bus paskelbti papildomai.
Planavimo organizatoriai
Tel. 8-616 21752

2012-05-31

Rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4184/0300:0055, esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Grikienių k., formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas
– sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatoriai – Janina Latvienė ir Henrich Sinkevič
Projekto rengėjas - UAB "Minorantė" Telefonai pasiteiravimui 8-616 59427, el. paštas: v.silinas@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Minorantė“ patalpose, adresu Kalvarijų g. 125, Vilnius nuo 2012 m. birželio 19 d. iki 2012 m. liepos 04 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatorei ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kalvarijų g. 125, Vilnius

2012-05-31

Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 4162/0100:3115 esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas. 
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į tris dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius: Konstantinas Dzinajevičius.
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje) nuo 2012 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. birželio 20 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2012-05-31

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2012m. gegužės 10 d. rengiamas žemės sklypo, Vilniaus raj., Avižienių sen., Mažosios Riešės vs. (kad. Nr. 4174/0300:457, Riešės k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Planavimo organizatorius – Linas Sesickas.
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje) nuo 2012 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. birželio 20 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2012-05-31

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2012 m. gegužės10 d. rengiamas žemės sklypo, Vilniaus raj., Riešės sen., Pašilių k. (kad. Nr. 4117/0300:633, Didžiosios Riešės k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Planavimo organizatorius – Marius Verkauskas.
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje) nuo 2012 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. birželio 20 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

                                                                                                                                                                    2012-05-31

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2012 m. gegužės 10 d. rengiamas žemės sklypo, Vilniaus raj., Šatrininkų sen., Kalniškių. (kad. Nr. 4142/0500:165, Kyviškių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Planavimo organizatorius – Valerij Vainovskij.
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje) nuo 2012 m. gegužės 31 d. iki 2012 m. birželio 20 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2012-05-31

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Gudelių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4110/0600:263 Buivydiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –iš miškų ūkio paskirties žemės sklypo 9,4843 ha ploto žemės ūkio naudmenų atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į žemės ūkio paskirties žemę atidalintoje žemės sklypo dalyje nuo likusios miškų ūkio paskirties žemės sklypo dalies.
Planavimo organizatorius – Aleksandr Četvertak, Michail Četvertak
Projekto rengėjas – UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-05-28 iki 2012 06 08 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-05-31

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Putiniškių k., Sudervės sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4184/0400:181 Sudervės k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –iš miškų ūkio paskirties žemės sklypo 6,1709 ha ploto žemės ūkio naudmenų atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į žemės ūkio paskirties žemę atidalintoje žemės sklypo dalyje nuo likusios miškų ūkio paskirties žemės sklypo dalies, atidalinto žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus.
Planavimo organizatorius – Aleksandr Markovski
Projekto rengėjas – UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-05-28 iki 2012 06 08 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-05-31

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.86-12 (2012-02-20) pradedamas rengti 4,0600 ha sklypo (kadastro Nr. 4172/0300:602) Pakrauglės vs., Nemenčinės sen., Vilniaus r. detalusis planas. Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2012-06-28 iki 2012-07-27  Nemenčinės seniūnijoje adresu: Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r. Detaliųjų planų viešas svarstymas vyks 2012-07-27, 10 val. Nemenčinės seniūnijoje adresu: Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Gintautas Danišauskas, Jolanta Danišauskienė, Vilorijus Mileško, Ksenija Mileško, Adomas Turauskas tel. 8 698 20392
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel.8 687 90987, el.p. info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas(P) bei komercinės paskirties objektų teritorijos (K1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą. Planavimo terminai: 2012-05-01---2013-05-01
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 687 90987,  el.paštas info@mzprojektai.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vitebsko 19, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-05-31

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.88-12 (2012-02-20) pradedamas rengti 1,5000 ha sklypo (kadastro Nr. 4172/0300:601) Pakrauglės vs., Nemenčinės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2012-06-28 iki 2012-07-27  Nemenčinės seniūnijoje adresu: Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r. Detaliųjų planų viešas svarstymas vyks 2012-07-27, 10 val. Nemenčinės seniūnijoje adresu: Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r. Planavimo organizatorius: Tekla Trypucka tel. 8 677 79768 Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel.8 687 90987, el.p. info@mzprojektai.lt 
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas(P) bei komercinės paskirties objektų teritorijos (K1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą. Planavimo terminai: 2012-05-01---2013-05-01
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 687 90987,  el.paštas info@mzprojektai.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vitebsko 19, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-05-31

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.170-12 (2012-04-13) pradedamas rengti 0,7377 ha sklypo (kadastro Nr. 4172/0300:600) Pakrauglės vs., Nemenčinės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2012-06-28 iki 2012-07-27  Nemenčinės seniūnijoje adresu: Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r. Detaliųjų planų viešas svarstymas vyks 2012-07-27, 10 val. Nemenčinės seniūnijoje adresu: Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r. Planavimo organizatorius: Tekla Trypucka tel. 8 677 79768
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel.8 687 90987, el.p. info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.  Planavimo terminai: 2012-05-01---2013-05-01
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 687 90987,  el.paštas info@mzprojektai.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vitebsko 19, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-05-31

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimis Nr.221-12 (2012-03-29) pradedamas rengti sklypo (kad. Nr.4110/0600:710) Raišių g. 5, Raišių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2012-06-29 iki 2012-07-26  Zujūnų seniūnijoje adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniaus r. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2012-07-26, 10 val. Zujūnų sen. adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniaus r.
Planavimo organizatoriai: Stanislav Kuzminskij, Lina Burinskienė, Ernestas Burinskas, UAB“Polena“  tel.:8 698 20392
Planų rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel.:8-687-90987
Planavimų tikslas: Nekeičiant  žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties padalinti sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.  Planavimų terminai: 2012-05-01---2013-05-01.
Planavimų pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimų pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel.mob. 8-687 90987,  el.paštas info@mzprojektai.lt . Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vitebsko 19, Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-05-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus raj., Sudervės sen., Grikienių k., Skl.Kad.Nr.4184/0300:0458 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – namų valdos žemės sklypo atidalijimas nuo likusios žemės sklypo dalies. 
Planavimo organizatorius – ALINA OSTROVSKA,  MIROSLAVA DZISEVIČ, ANDŽEJ OSTROVSKI.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012m. gegužės mėn. 31 d. iki 2012m. birželio mėn. 11 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-05-31

Informuojame, kad baigiamas rengti žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Papiškių k., Zujūnų sen. (kadastrinis Nr. 4110/0300:304) detalusis planas. Detalusis planas rengiamas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 344-1.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybą. Padalinti sklypą į 5 atskirus sklypus ir nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus. Planuojamojoje teritorijoje numatoma statyti vienbučius gyvenamuosius statinius.
Planavimo organizatoriai: Dainius Burneika, Justas Maliauka, Linardas Saldukas, Ingrida Saldukienė, Rūta Valatkienė. Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas su visuomene, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendraja tvarka. 
Su parengto detalaus  plano sprendiniais  galima susipažinti Kirtimų g. 2, Vilniuje  nuo  2012 m. birželio  4 d. iki 2012 m. liepos 3 d. Viešas svarstymas įvyks Zujūnų seniūnijoje  2012 m. liepos 10 d. nuo 10 iki 11 val. Pasiūlymai pateikiami planavimo rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos. Su detaliojo plano srendiniais supažindina ir informaciją teikia UAB “Ramilė” Kirtimų g. 2, Vilnius, mob.tel., (8~605) 22 552, tel. Faks.: (8~5) 26 02932 El.paštas.: projektavimas@ramile.lt

2012-05-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiami gretimų žemės sklypų, esančių Vilniaus apsk., Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Pikeliškių kadastro vietovėje, Pranciškonių vs., SB“ŽALESA-2“, kad. Nr. 4170/1823:0428 ir kad. Nr. 4170/1823:0429,  formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – mėgėjų sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant įsiterpusi valstybinės žemės sklypą (iki 0,04 ha ploto), kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjiško sodo sklypu.
Planavimo organizatoriai – Andrius Dūda ir Vitalija Dūdienė (kad.Nr.4170/1823:0428) ir Jonas Vaitiekūnas (kad.Nr.4170/1823:0429).
Projekto rengėjas - UAB „GEO BALTIJA“, Šeimyniškių g.3, Vilnius, tel.8 65280507, el. paštas:  vikte@geobaltija.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui iki 2012 m. birželio mėn 15 d. Susipažinti su projektu galima 2012 m. gegužės 31 – birželio 15 dienomis, UAB „GEO BALTIJA“ patalpose, adresu Šeimyniškių g.3, Vilnius.

2012-05-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k. žemės sklypo kad. Nr. 4103/0100:2213 (Avižienių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Planavimo organizatorius –  Denis Chodžin. Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, tel.: +370 607 93011, el.paštas:uabgeopaslaugos@gmail.com; jaroslav.geopaslaugos@gmail.com. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Konstitucijos pr. 12, 4 kab. Vilniuje nuo 2012 m. birželio 4 d. iki  birželio 15 d.

2012-05-31

Nuo 2012 m. gegužės mėn. 29 d. iki 2012 m. birželio mėn. 29 d. vyks žemės sklypo kadastro Nr. 4144/0500:265 kurio savininkas  Michail Ruban, esančio Lavoriškių, Lavoriškių seniūnijoje, Vilniaus rajone, kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto viešas svarstymas su visuomene. Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio i kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registro ūkio veiklos pobūdį.
Su projektu galima susipažinti UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00. Atsakingas už projekto vykdymą: Vytautas Valukonis, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 671 31784.

2012-05-29

Vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuoju, Jus, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (žemės skl. kad. Nr. 4134/0100:0314, esantis Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į 4 žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai – Lolita Šinkūnienė.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos mediena”. Adresas Kalvarijų g. 131-413, Vilnius. Telefonai pasiteiravimui: 8-608-18198, 8-618-22645, el.  paštas infogeodezija@gmail.com. Projekto vyk. Oksana Butkevič (kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 2R-FP-552) . 
Su parengtu projektu galite susipažinti UAB „Baltijos mediena“ patalpoje (adresas Kalvarijų g. 131-413 , Vilnius) nuo 2012 m. gegužės mėn 28 d. (9.00 val. - 18.00 val.) iki 2012 m. birželio mėn 15 d. (9.00 val. - 18.00 val.).
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. birželio mėn 15 d.

2012-05-29

Vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuoju, Jus, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (žemės skl. kad. Nr. 4134/0100:0315, esantis Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į 4 žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai – Tadas Navickas, Agnė Navickienė, Lolita Šinkūnienė, UAB “Rampini”, tel. 860818198.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos mediena”. Adresas Kalvarijų g. 131-413, Vilnius. Telefonai pasiteiravimui: 8-608-18198, 8-618-22645, el.  paštas infogeodezija@gmail.com. Projekto vyk. Oksana Butkevič (kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 2R-FP-552) .
Su parengtu projektu galite susipažinti UAB „Baltijos mediena“ patalpoje (adresas Kalvarijų g. 131-413 , Vilnius) nuo 2012 m. gegužės mėn 28 d. (9.00 val. - 18.00 val.) iki 2012 m. birželio mėn 15 d. (9.00 val. - 18.00 val.). 
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. birželio mėn 15 d.

2012-05-29

Projekto organizatorius: Artūras Iljoitis ir Sandra Janušaitė Iljoitienė.
Projekto rengėjas: Geodezininkė Justina Zakrytė.
Projektuojamas žemės sklypas šalia Skl.Nr. 3; SB,,Volčiūnai‘‘, Juodšilių sen., Vilniaus raj.sav., skirtas asmeniniam naudojimui. Dydis 248 kv.m.  Žemės ūkio paskirties. Žemės sklypo naudojimo būdas -   Mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo; Žemės sklypo naudojimo pobūdis – Mėgėjiškų sodų sklypai. 
Dėl papildomos informacijos, taip pat susipažinimui su projektu prašome kreiptis telefonu:  86 56 23 532

2012-05-29

Parengtas sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1755, pl. 0,2635 ha) Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: J.Lastovskij, J. Lastovskaja
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į du sklypus. Pateikti teritorijos tvarkymo naudojimo režimą.
Planavimo rengėjas UAB“Architektūros menas” Žalgirio g. 90-337, Vilnius, tel: 868482460, PV S. Savickas.
Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2012m. gegužės 24 d. iki 2012m. liepos 2 d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.
Parengto detaliojo plano ekspozicija – V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. Tel.: (8 5) 235 5296 / 235 5223. Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks ten pat, 2012m. liepos 3d., 9:00val.

2012-05-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Danilavos k., Sužionių sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4114/0100:0243 Danilavos k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti)), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Vaclav Romanovskij.
Projekto rengėjas –UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius, mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-05-25 iki 2012-06-09 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-05-28

Pradedamas rengti 0,8160 ha žemės sklypo Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. , (skl.kad.nr. 4103/0300:8153) ir 0,8160 ha žemės sklypo Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r.sav. , (skl.kad.nr. 4103/0300:8154) detalusis planas. 
Detaliojo planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos perduotos sklypo savininkei Stanislavai Balcevič, teisių ir pereigų perdavimo sutartis Nr. 490-11. Reg. nr. AD-433-(3.31) ir Nr. 489-11. Reg. nr. AD-432-(3.31)
Detaliojo planavimo tikslai – paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Apie susipažinimą su detaliojo plano sprendiniais, perengto detaliojo plano viešą ekspoziciją bei viešą sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimą bus skelbiama papildomai.
Detaliojo plano rengėja – UAB “archiDELTA”, vadovė Regina Savičienė
Kontaktai pasiteirauti 8686 25447, regina@archidelta.lt

2012-05-28

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo  (kad.nr.4144/0800:30) formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Centrinė g. 82, Adomaičių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalinimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius – Teresa Stefanovič.
Projekto rengėjas
– UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius. Tel. 8-621-46623, el.paštas: a.vosylius@matininkai.
 Susipažinti su parengtu projektu galima UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00-17.00, pietų pertrauka 12.00-13.00

2012-05-28

Pranešims apie pradedamą rengti Liubavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 899) specialųjį planą - teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą bei paveldotvarkos projektą.

2012-05-28

Vadovaujantis 2011-10-19 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1356-11, 2011-12-20 Planavimo sąlygomis Nr. Sp-1250-11, rengiamas Detalusis planas sklypo, kurio kad. Nr. 4110/0800:328, plotas – 0,2508 ha. Sklypas yra Sodų g., Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis kita – gyvenamoji teritorija – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos.
Planavimo tikslai ir uždaviniai ir numatoma veikla: padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (>0.1000), nustatyti statybos reglamentus naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, nustatyti planuojamos teritorijos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai Vanda Petrušonienė.
Detaliojo plano rengėjas Lina Stankienė.
Parengtas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos patalpose nuo 2012-05-25 iki 2012-06-25. Viešas detaliojo plano aptarimas įvyks 2012-06-25 dieną 11.30 valandą Zujūnų seniūnijos patalpose. Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu Linai Stankienei, Ažulaukės p-tas., Vilniaus r. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos.

2012-05-28

Pagal 2011-07-20 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 987-11, Reg. Nr. AD-931-(3.31), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0400:309), Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų (Žin.,2010, Nr.87-4619) 10 p., 11 p.) iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus, numatant gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), inžinerinės infrastruktūros teritorijos, žemės sklypus; pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-17 įsakymo Nr. A27-1648 6 p. projektuoti bendro naudojimo teritoriją – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3) (>_15% nuo planuojamos teritorijos ploto). Nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus projektuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų/ rekonstruojamų statinių iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652). Vadovautis Gamtinio karkaso nuostatomis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2010, Nr. 87-4619), Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364), Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-01 įstatymu Nr. D1-338 (Žin., 2005, Nr. 93-3464). Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624); nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo organizatoriai: Marius Vidžiūnas, gyv. Kaližų k., Luokesos sen., Molėtų raj., Andrius Skerla, Kristina Skerlienė, gyv. Gegužinės g. 207, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8 699 47231, PV - Gražina Meidutė.
Parengto plano vieša ekspozicija: Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r.  nuo 2012-06-05 iki 2012-07-03.
Viešas projekto aptarimas 2012-07-03, 14.00 val. Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k.,  Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Vitebsko g. 19) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-05-28

Rengiamas žemės sklypo esančio Sodų Kalno g. 17, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r.  (kad. nr. 4110/0800:878) detalusis planas.
(Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1446-11, reg. Nr. AD-1337-13.31, 2011-11-14, Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-113-12, 2011-02-06).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: M. D. Hart, A. Zinovičius, D. Ališauskaitė Zinovičienė, gyvenantys Sodų Kalno g. 17, Zujūnų k., Vilniaus r.
PLANO RENGĖJAS: UAB „Archimodus“, Pamėnkalnio g. 7/8, Vilnius. Projekto vadovas L. Banys. Tel. 861004774, el. p. info@archimodus.lt
PLANUOJAMA TERITORIJA: Sodų Kalno g. 17, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r., sklypo kadastrinis Nr. 4110/0800:878, plotas - 0,2500 ha.
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:  nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
Numatomi rengimo etapai: Parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. balandis, pabaiga – 2012 m. birželis.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2012 m. gegužės mėn. 28  d. iki 2012 m. birželio mėn.  12 d. pas plano rengėją, nurodytais kontaktais.
PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: Pasiūlymai ir pageidavimai teikiami raštu detaliojo plano rengėjui. Pasiūlymus galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį. Asmenys gautą atsakymą, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą siuntimo dienos.

2012-05-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo, esančio Pavilnojo k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4147/0100:0055 Maišiagalos k.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius –  Ivan Ščerbakov.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Kalvarijų g.124, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 276089 el.paštas vilma@geovisata.lt

2012-05-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Riešės seniūnijoje,Pranciškonių vs., Pranciškonių 7-oji g. 14, Pikeliškių kadastro vietovėje, Skl. kad. Nr. 4170/0700:0009 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus. 
Planavimo organizatorius – Renata Macejevskaja, Leon Macejevskij, Stanislavas Sadovskij   
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. gegužės mėn. 23 d. iki 2012 m. birželio mėn. 6 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-05-24

Informacija apie žemės sklypo Bukiškio k. (kad. Nr. 4103/0300:742), Vilnius rajonas, planavimą.
Planavimo pagrindas: 2011-03-16 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 392-11. Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją- vienbučių namų statybai (G1). Nustatyti statybos reglamentus- naujai statomų/rekonstruojamų statinių- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos.
Planavimo organizatorius: Mečislovas Bilinskas.
Planavimo rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, į.k. 300622140, Lukiškių g. 5-306, Vilnius, tel. 8-5-215 1005, el.paštas: tadas@regroup.lt, PV. R. Kazickas.
Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas: su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012-06-11 iki 2012-07-11. Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos pradžia: nuo 2012-06-11, Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių kaime. Detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas - 2012-07-12 11.00 val., Lukiškių g. 5-306, Vilniuje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2012-05-24

Rengiamas sklypo (kadastro Nr.4103/0100:157), Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2011-02-10 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 230-11.
Planavimo tikslas: pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės ūkio naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę, padalinti sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus. Atskirai projektuoti infrastruktūros teritoriją  - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2), bendro naudojimo teritoriją – atskirųjų rekreacinių želdynų teritoriją (E1) (≥0,15% nuo planuojamos teritorijos ploto). Nustatyti statybos reglamentus -  naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto gyvenamojo namo statybos. Servitutinio kelio apsaugos zonoje numatyti 3,0 m pločio servitutinę teritoriją inžineriniams tinklams įrengti. Pagal Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro duomenis atskirti esančio miško plotą į atskirą sklypą.
Projekto organizatorius – UAB ,,Kamintos investicija‘‘, adresas: Ukmergės g. 369A, Vilnius, tel. 8652 11 920.
Projekto rengėjas – UAB ,,SOSTINĖS STUDIJA‘‘, adresas: Užupio g. 16-26, Vilnius, tel. 8 68674 252, el.p. andzelika.studija@gmail.com
Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo koncepcijos ir sprendinių stadijos, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengiami detaliojo plano koncepcija  (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 25 str. 3 d. 2 p., 26 str. 4 d.) ir projektiniai pasiūlymai nustatytai teritorijai tarpusavyje besijungiančioms atskirųjų želdynų struktūroms formuoti. Projekto rengimo eigoje pagal poreikį parengiamos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka ir ataskaita,  poveikio sveikatai vertinimo atranka ir vertinimas. 
Planavimo terminai: 2012 -2015 m.
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas: urbanistiniu, aplinkosauginiu, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros, aplinkos kokybės ir higienos aspektais.
Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2012-05-24

Rengiamas sklypo (kadastro Nr.4110/0400:298), Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2011-06-15 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 864-11.
Planavimo tikslas – pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės ūkio naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę, padalinti sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,15 ha), atskirai projektuoti infrastruktūros teritoriją  - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2), bendro naudojimo teritoriją – atskirųjų rekreacinių želdynų teritoriją (E1) (≥0,15% nuo planuojamos teritorijos ploto). Nustatyti statybos reglamentus -  naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto gyvenamojo namo statybos.
Projekto organizatorius – UAB ,,Kaminta‘‘, adresas: Partizanų g. 47A, Kaunas., tel. (837) 312783.
Projekto rengėjas – UAB ,,SOSTINĖS STUDIJA‘‘, adresas: Užupio g. 16-26, Vilnius, tel. 8 68674 252, el.p. andzelika.studija@gmail.com
Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo koncepcijos ir sprendinių stadijos, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengimo etapo stadijos sujungiamos (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 25 str. 1 d. 1 p., 3p.). Projekto rengimo eigoje pagal poreikį parengiamos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka ir ataskaita,  poveikio sveikatai vertinimo atranka ir vertinimas. 
Planavimo terminai: 2012 -2015 m.
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas: urbanistiniu, aplinkosauginiu, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros, aplinkos kokybės ir higienos aspektais.
Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

2012-05-24

Vadovaudamiesi Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", informuojame, kad yra parengtas žemės sklypų  kad. Nr. 4184/0922:0058 ir 4184/0922:0054 esančių SB „Žirnelis“,  Beržiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektas.
Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka.
Planavimo tikslas – dviejų žemės ūkio paskirties (mėgėjiškų sodų) žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą.
Planavimo organizatorius – Dalia Strolienė.
Projekto rengėjas – UAB “GEO PLANUM”, Konstitucijos pr. 23C-406, 10306 Vilnius. mob.: 8 671 85333, 8 656 17001 el. paštas planum.geo@gmail.com
Su projektu susipažinti ir pasiūlymus teikti galima nuo 2012 m. gegužės 24 d. iki 2012 m. birželio 08 d. UAB “GEO PLANUM” patalpose, darbo dienomis 9-17 val.

2012-05-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo, esančio Pavilnojo k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4147/0100:0055 Maišiagalos k.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius –  Ivan Ščerbakov.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Kalvarijų g.124, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 276089 el.paštas vilma@geovisata.lt

2012-05-24

Rengiamas rekreacinio turistinio tako Medininkų – Rukainių seniūnijose specialusis planas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2011-05-27 Nr. T3-246 ,,Dėl rekreacinio turistinio tako Medininkų – Rukainių seniūnijose specialiojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: suformuoti rekreacinių teritorijų sistemą, suplanuoti poilsio tako Rukainių ir Medininkų seniūnijose trasą, gausinant jos rekreacinį patrauklumą, įtraukiant esamus pažintinius objektus, numatant šių objektų prieigų sutvarkymą, praturtinant rekreacinį trasos potencialą naujais kraštovaizdžio formavimo aspektais ar mažosios architektūros elementais. Pritaikyti ją susisiekimui dviračiu ir pėsčiomis kasdieniniam kaimo gyventojų poreikiui Rukainių ir Medininkų seniūnijose bei atvykstantiems turistams, užtikrinant gyventojų ir eismo dalyvių eismo saugumą. Numatyti reikalingas priemones eismo saugumui užtikrinti, sukurti tinkamą informacijos sistemą bei sudaryti sąlygas poilsiui. Planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams tiesti ir statyti. Numatyti Rukainių ir Medininkų gyvenviečių centrinių gatvių šalikelių pritaikymą dviračių ir pėsčiųjų eismui.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius, tel. 272 87 01.
Specialiojo plano rengėjas: SĮ ,,Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8, LT-01108, Vilnius,   tel. 8 671 09079.

 

2012-05-24

Rengiamas rekreacinio poilsio tako Nemenčinė – Santaka specialusis planas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2011-05-27 Nr. T3-242 ,,Dėl rekreacinio poilsio tako Nemenčinė – Santaka specialiojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas: suformuoti rekreacinių teritorijų sistemą, suplanuoti poilsio tako Nemenčinė – Santaka trasą, gausinant jos rekreacinį patrauklumą, įtraukiant esamus pažintinius objektus, numatant šių objektų prieigų sutvarkymą, praturtinant rekreacinį trasos potencialą naujais kraštovaizdžio formavimo aspektais ar mažosios architektūros elementais. Pritaikyti ją susisiekimui dviračiu ir pėsčiomis kasdieniniam kaimo gyventojų poreikiui Nemenčinės seniūnijoje bei atvykstantiems turistams, užtikrinant gyventojų ir eismo dalyvių eismo saugumą. Numatyti reikalingas priemones eismo saugumui užtikrinti, sukurti tinkamą informacijos sistemą bei sudaryti sąlygas poilsiui. Planuoti (rezervuoti) tikslinio naudojimo teritorijas rekreacinės infrastruktūros objektams tiesti ir statyti. Numatyti galimybę Neries pakrantę pritaikyti dviračių ir pėsčiųjų eismui. Numatyti saugią perėją dviratininkams ir pėstiesiems per krašto kelią (102).
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50,  LT-09318, Vilnius, tel. 272 87 01.
Specialiojo plano rengėjas: SĮ ,,Vilniaus rajono planas“, A. Goštauto g. 8, LT-01108, Vilnius,   tel. 8 671 09079.

2012-05-24

Baigiamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4110/0600:635), esančio Dvarykščių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., detalusis planas, kurio tikslas yra – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624, padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus.
Planavimo organizatorius – Leokadija Vysocka, gyv. S. Stanevičiaus g. 66-62, Vilniuje, tel. 8-672 80808. Detaliojo plano rengėjas UAB „ANARIMA“, buveinės patalpos Pakruojo g. 25, Klaipėda, informacija tel.: 8-46 381728, mob.: 8-670 64626, el. paštas: uab.anarima@gmail.com.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012-06-25 iki 2012-07-24 adresu S. Stanevičiaus g. 66-62, Vilniuje, tel.: 8-672 80808. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-07-10 iki 2012-07-24 Zujūnų  seniūnijos  patalpose (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniaus r.). Viešas susirinkimas numatomas 2012-07-25 14:00 val. Zujūnų  seniūnijos  patalpose (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniaus r.).
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.

2012-05-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4117/0300:0619, esančio Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Vidmantas Kilius
Projekto rengėjas – UAB “Tiksli forma”, Vokiečių g.24-12, Vilnius. mob.: 8 699 07149
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu 2012 m. gegužės 25 – birželio 07 dienomis UAB “Tiksli forma” patalpose.

2012-05-24

Rengiamas žemės sklypo (Kad.Nr.4174/0100:854) Žemųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Zita Pivorūnienė, gyv. Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, J.Jablonskio g. 8-5, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt  Detalusis planas derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka. Detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2012m. gegužės 28d. iki 2012m. birželio mėn. 15d. Viešas aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012m. birželio mėn. 18d. 11.00val. Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Vitebsko g.19) mėnesio laikotarpyje nuo reg. laiško gavimo dienos.

2012-05-24

Rengiamas žemės sklypo (Kad.Nr. 4174/0200:754) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Michail Bortkevič, Janina Bortkevič, Mokyklos g.5 – 60, Bukiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, J.Jablonskio g. 8-5, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt  Detalusis planas derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka. Detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2012m. gegužės 28d. iki 2012m. birželio mėn. 15d. Viešas aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012m. birželio mėn. 18d. 09.00val. Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Vitebsko g.19) mėnesio laikotarpyje nuo reg. laiško gavimo dienos.

2012-05-24

Rengiamas žemės sklypo (Kad.Nr.4174/0200:1256) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos zonose reikalavimų. Numatyti teritorijos apželdinimą Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu.
Planavimo organizatorius: Julija Belous, J.Jablonskio g. 8-6, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas : UAB „Promena“, J.Jablonskio g. 8-5, Vilnius, tel.8 655 79333. info@promena.lt  Detalusis planas derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka. Detalusis planas eksponuojamas Avižienių sen. nuo 2012m. gegužės 28d. iki 2012m. birželio mėn. 15d. Viešas aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012m. birželio mėn. 18d. 10.00val. Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos raštu arba tel.: 8-655-79333. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo susirinkimo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Vitebsko g.19) mėnesio laikotarpyje nuo reg. laiško gavimo dienos.

2012-05-24

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:295, plotas 2,0000 ha)  Naujakiemio k., Riešės sen.,Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: E. Vaigauskas, Z. Vaigauskienė.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 667-11 2011 05 23 ir planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-634-11  2011 08 12.
Planavimo rengėjas: PV J. Pauplienė, kv. at. Nr. A1618, Fabijoniškių g. 99, Vilnius, tel.: 869919914
Parengto detaliojo plano ekspozicija – Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2012m. gegužės 28 d. iki 2012m. birželio 22d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje (Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k.)
Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks Riešės seniūnijoje, Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus raj. 2012m. birželio  25 d. 9:00val.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2012-05-24

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4144/0600:129), esančio Černuliškių k. Lavoriškių sen. Vilniaus r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais “Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ – supaprastinta svarstymo procedūra rengiamas projektas svarstomas su getimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.
Planavimo tikslas – Ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Česlavas Bogdanovičius, Kalvarijų g. 28-63, Vilnius, tel. Nr. 8 605 48688
Projekto rengėjas – PĮ "Mažos sodybos”, įm. k. 124475558Dūkštų g. 28-42, Vilnius,  tel. mob. tel. 8-615 71489
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. birželio 6 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 gegužės 23 d. iki 2012 m. birželio 06 d. PĮ „Mažos sodybos“  patalpose adresu: Konstitucijos pr. 23 korp. C 208 k., Vilnius

2012-05-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnija, Paliuliškių kaime, kad. Nr. 4152/0200:0058, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Juozas Tumėnas
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 61602605, el. paštas:  svetlana.suboc@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-05-22 iki 2012-06-22 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-05-23

Parengtas – Žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0300:598, plotas 0,7500 ha), Parapijoniškių k., Rudaminos sen.,Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Jadvyga Kigienė.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 546-11 2011 04 12 ir planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-256-11  2011 06 20.
Planavimo rengėjas: UAB“ Architektūros menas” Žalgirio g. 90-337, Vilnius, tel: 868482460, PV Simonas Savickas. Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia rengėjas.
Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2012m. gegužės 21 d. iki 2012m. liepos 2d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.
Parengto detaliojo plano ekspozicija – Rudaminos seniunijoje, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r. Tel.: (8 5) 232 0148 Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks ten pat, 2012m. liepos 2d. 9:00val.

2012-05-23

Pradedamas rengti 0,1004 ha žemės sklypo, esančio Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4110/0700:4916) detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2012-05-17 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.390-12 (Nr. AD-464-(3.31)).
Planavimo organizatoriai: Jevgenij Tunkevič, Diana Tunkevičienė, gyv. Justiniškių g.115-1, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g.64, Vilnius. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu –869947231.

2012-05-23

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 4 str. 2d. 5 p., 22 str. 1d. 6 p., 26 str., remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių (Žin., 2004., Nr. 79-2809) 23 p., 51 p., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento (Žin., 2006, Nr 59-2103) 26.2 p., Vilniaus Rajono savivaldybės tarybos 2011-04-29 sprendimu Nr. T3-159 ,,Dėl įgaliojimų perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ ir apsvarsčiusi architekto Mečislovo Valevičiaus 2012-04-11 prašymą Nr. A34-2605 bei pateiktus dokumentus, įsakau:
Patvirtinti Valentino Barančiuko 0,2543 ha dydžio kitos paskirties- gyvenamosios teritorijos- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:81), esančio Filaretų g., Daržininkų k., Nemėžio sen.,  Vilniaus r., detalųjį planą.
skl. Nr.  1- 0,1507 ha dydžio kitos paskirties žemės- gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), iš jos 0,0049 ha dydžio inžinerinių tinklų servituras;
skl. Nr. 2- 0,1036ha dydžio kitos paskirties žemės- gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), iš jos 0,0178 ha ir 0,0173 ha dydžio inžinerinių tinklų servitutai.

2012-05-23

Pradedamas rengti 0,1047  ha žemės sklypo Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen.,  Aukštųjų Karklėnų k. detalusis planas ( kad. nr. 4142/0200:665).
Projekto organizatoriai: Jurijus Zapiokinas, Liudmila Zapiokina, gyv Papilėnų 10-1, Vilniuje
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas:
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas), nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 gegužė, pabaiga: 2012 spalis
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai.

2012-05-23

Pradedamas rengti 0,9200  ha žemės sklypo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen.,  Papiškių k. detalusis planas ( kad. nr. 4110/0300:710).
Projekto organizatoriai: Danija Olševskaja,gyv. V. Syrokomlės 15-3, Vilnius.,Jerena Stankevič,  gyv Piliakalnio g. 14-2, Vilnius
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas:
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas),sudalinti sklypais, nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 grgužė, pabaiga: 2012 spalis
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai. 

2012-05-23

Pradedamas rengti 0,1500 ha žemės sklypo Vilniaus r. sav., Mickūnų sen.,  Dievoniškių k. detalusis planas ( kad. nr. 4152/0500:142).
Projekto organizatoriai: Marius Tenenis, gyv S. Neries 99-123, Vilniuje
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas:
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas), nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 grgužė, pabaiga: 2012 spalis
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai. 

2012-05-23

Pradedamas rengti 0,4300  ha žemės sklypo Vilniaus r. sav., Sudervės sen.,  Klevinų k. detalusis planas ( kad. nr. 4184/0500:102).
Projekto organizatoriai: Eglė Akstinienė, Marius Akstinas, gyv. Girulių 20-17, Vilniuje
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas:
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas),sudalinti sklypais, nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 gegužė, pabaiga: 2012 spalis
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai. 

2012-05-23

Pradedamas rengti 0,7800  ha žemės sklypo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen.,  Naujosios vs.. detalusis planas ( kad. nr. 4110/0400:340).
Projekto organizatoriai: Leonid Koton, gyv Raugyklos 5/1-6, Vilniuje
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas:
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas),sudalinti sklypais, nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 gegužė, pabaiga: 2012 spalis
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai. 

2012-05-23

Pradedamas rengti 0,7200  ha žemės sklypo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen.,  Naujosios vs.. detalusis planas ( kad. nr. 4110/0400:341).
Projekto organizatoriai: Leonid Koton, gyv Raugyklos 5/1-6, Vilniuje
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas),sudalinti sklypais, nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 gegužė, pabaiga: 2012 spalis
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai.

2012-05-23

Pradedamas rengti 2,8325  ha žemės sklypo Vilniaus r. sav.,Avižienių sen.,  Lindiniškių k. detalusis planas ( kad. nr. 4174/0200:1009).
Projekto organizatoriai: Aušra Kliukoit, Stanislav Kliukoit, gyv Darkiemio 26, Vilniuje
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas:
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas),sudalinti sklypais, nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 gegužė, pabaiga: 2012 spalis
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai. 

2012-05-23

Pradedamas rengti 0,6912  ha žemės sklypo Vilniaus r. sav.,Zujūnų sen.,  Kriaučiūnų k. detalusis planas ( kad. nr. 4110/0300:575).
Projekto organizatoriai: Aušra Kliukoit, Stanislav Kliukoit, gyv Darkiemio 26, Vilniuje
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas),sudalinti sklypais, nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 gegužė, pabaiga: 2012 spalis
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai.

2012-05-23

Pradedamas rengti 0,5500 ha žemės sklypo Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k. detalusis planas ( kad. nr. 4110/0300:577).
Projekto organizatoriai: Valdas  Jankauskas, gyv Gineitiškių 83, Vilmiuje
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas:
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas),sudalinti sklypais, nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 gegužė, pabaiga: 2012 spalis
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai.

2012-05-23

Rengiamas sklypo (kadastro Nr.4110/0400:464), Koplyčninkų k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2011-12-01 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1532-11.
Planavimo tikslas – pagrindinės žemės ūkio naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę, padalinti sklypą į gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus -  naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto gyvenamojo namo statybos.
Projekto organizatoriai – Liutauras Parojus, Neringa Parojienė, gyvenantys: Žirmūnų g. 76-45, Vilniuje, tel. 8 61045 890
Projekto rengėjas – UAB ,,SOSTINĖS STUDIJA‘‘, adresas: Užupio g. 16-26, Vilnius, tel. 8 68674 252, el.p. andzelika.studija@gmail.com
Planavimo procesas: parengiamasis etapas, teritorijos planavimo dokumento rengimo etapo koncepcijos ir sprendinių stadijos, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas). Rengimo etapo stadijos sujungiamos (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 25 str. 1 d. 1 p., 3p.). Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.  
Planavimo terminai: 2012 -2015 m.
Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas: poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.
Supažindinimo tvarka:
Supažindinimo su parengtu projektu pradžia nuo 2012-05-18. Detalusis planas viešai eksponuojamas Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010, Vilniaus r., nuo 2012-06-01 iki 2012-06-14. Viešas aptarimas vyks Zujūnų seniūnijoje 2012-06-15 13.00 val. Informaciją apie parengtą projektą teikia projekto organizatorius.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-05-22

Pagal 2011-03-17 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 370-11 (Reg. Nr. AD-398-(3.31)) Nr. 369-11 (Reg. Nr. AD-399-(3.31)) parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0200:1064; 4177/0200:1065), esančių Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypą. Nustatyti projektuojamo žemės sklypo ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,2000ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosisu namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,4000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Numatyti inžinerinių tinklų sprendimo schemas, pateikti atliekų tvarkymo proceso organizavimo sprendinius. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projketuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų.Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Rudaminos  sen. patalpose nuo 2012-05-24 iki 2012-06-21. Viešasis svarstymas įvyks 2012-06-21 9.00 val. Rudaminos seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatoriai: R.Babič, E.Zubrickas. Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-05-22

Pagal 2011-09-28 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1230-11 (Reg. Nr. AD-1152-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2007), esančio Saldenės  k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), žemės sklypą. Nustatyti projektuojamo žemės sklypo ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypą formuoti ne mažesnį kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Numatyti inžinerinių tinklų sprendimo schemas. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų.Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Avižienių sen. patalpose nuo 2012-05-24 iki 2012-06-22. Viešasis svarstymas įvyks 2012-06-22 9.00 val. Avižienių seniūnijos patalpose.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatorė: I. Chasanova. Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-05-22

Pagal 2011-01-05 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 324-10 (Reg.Nr.AD-7-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0700:135), esančio Viktariškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirtį kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus- naujai statomų/rekonstruojamų statinių  - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą, leistiną užstatymo intensyvumą, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus. Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Mickūnų  sen. patalpose nuo 2012-05-24 iki 2012-06-22. Viešasis svarstymas įvyks 2012-06-22 11.00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatorius: E. Radziukas. Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-05-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0500:554), Kalikstiškių vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus.
Planavimo organizatoriusMarytė Meilūnienė, Danutė Vigraitienė, Antanas Tamkevičius.
Projekto rengėjasUAB “Sanora”, Žalgirio g. 90-423, Vilnius, tel. (370~5) 275 25 23, mob.: 8 698 4082.
Su žemės sklypo padalinimo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų nuo paskelbimo datos (darbo valandomis nuo 9 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu.

2012-05-22

Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje Mickūnų seniūnijoje Gaidūnų kaime, sklypo kad. Nr. 4152/0800:12 (žemės sklypo formavimo pertvarkymo) projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo  dalies , priklausančios Pavel Kapustai, atidalijimas iš žemės ūkio paskirties sklypo.
Planavimo organizatorius– Pavel Kapusta.
 Projekto rengėjas – UAB”Gaberland”, adresas:Kadagių g. 26-42, Pagirių kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37069809564, el. paštas: kristina081@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2012-05-21 iki 2012-06-01 Adresu: Kadagių g. 26-42, Pagirių kaimas, Vilniaus r.

2012-05-22

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1393-11, registracijos Nr. AD-1331-(3.31), pradedamas rengti 0,9023ha žemės sklypo, esančio Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., kad. Nr. 4103/0300:298 detalusis planas.
Planavimo tikslas-keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti sklypą projektuoti gyvenamosios teritorijos- vienbučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastuktūros teritorijos- susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus. Nustatyt statybos reglamentus,  projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1000ha.
Planavimo organizatorius- Leonora Kederienė.
Detaliojo plano rengėjas-UAB „Pavlidi ir ko“, Matulaičio a. 9-14, Vilnius, tel. 2414183.

2012-05-22

Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas valstybinėje žemėje prie sklypo kadastrinis Nr.4124/0607:589, esančio sodininkų bendrijoje „Žaluma“ Brinkiškių k. Dūkštų sen. Vilniaus r.sav. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą iki 0.04ha ploto, kurio neįmanoma suformuoti atskiru individualiu mėgėjiško sodo sklypu.
Planavimo organizatorius – Germanas Lamsodis.                                      
Projekto rengėjas – Bogdanas Edmundas Stankeras, kvalifikacijos pažymėjimas Nr.2R-FP-277, tel. 8698-09970, el. paštas: geo5311@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. gegužės mėn. 22 d. iki 2012 m. birželio mėn. 05 d. pas projekto rengėją J.Matulaičio a.11-78,Vilniuje arba Dūkštų  sen. patalpose.

2012-05-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4172/0300:142), esančio Pakryžės k., Sužionių sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Teresa Kubicka.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 860030784, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima susipažinti nuo    2012-05-21 iki 2012-06-04 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-05-22

Informacija apie žemės sklypo Bukiškio k. (kad. Nr. 4103/0300:742), Vilnius rajonas, planavimą.
Planavimo pagrindas: 2011-03-16 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 392-11. Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją- vienbučių namų statybai (G1). Nustatyti statybos reglamentus- naujai statomų/rekonstruojamų statinių- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos.
Planavimo organizatorius: Mečislovas Bilinskas.
Planavimo rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, į.k. 300622140, Lukiškių g. 5-306, Vilnius, tel. 8-5-215 1005, el.paštas: tadas@regroup.lt, PV. R. Kazickas.
Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas: su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012-06-11 iki 2012-07-11. Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos pradžia: nuo 2012-06-11, Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių kaime. Detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas - 2012-07-12 11.00 val., Lukiškių g. 5-306, Vilniuje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2012-05-22

Pradedamas rengti 0,1004 ha žemės sklypo, esančio Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4110/0700:4916) detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2012-05-17 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.390-12 (Nr. AD-464-(3.31)).
Planavimo organizatoriai: Jevgenij Tunkevič, Diana Tunkevičienė, gyv. Justiniškių g.115-1, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g.64, Vilnius. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu –869947231.

2012-05-22

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad.Nr.4110/0400:380), esančiam Mozūriškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., vietovės lygmens detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas:
Nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, iš bendrosios dalinės nuosavybės atidalyti Ivanui Davidovičiui priklausančią žemės sklypo dalį (bendraturčius paliekant bendrojoje dalinėje nuosavybėje) padalijant ją į ne daugiau kaip šešis sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,1000 ha). Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos. Atskirai projektuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą (I2). Vietinės reikšmės kelio apsaugos zonoje numatyti 5,00 m pločio inžinerinių tinklų infrastruktūros servitutinę teritoriją.  Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo pagrindas:
2011 03 17 žemės sklypui (kad.Nr.4110/0400:380), esančiam Mozūriškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., yra sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.457-11 (reg. Nr.AD-395-(3.31).
2011 11 11 Ivanui Davidovič, žemės sklypas (kad.Nr.4110/0400:380), išduotos planavimo sąlygų sąvadas Nr.SSp-1101-11 ir  planavimo sąlygos Nr. Sp-1101-11 detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Detaliojo plano organizatorius:
Planavimo organizatorius: Jadvyga Rynkevič, Erfurto g.14-46, Vilnius; Elžbietai Tomaševičienei, Bitėnų g. 12-9, Vilnius; Dariušui Tomaševičiui, Erfurto g. 14-46, Vilnius; Ivan Davidovič, Akmenytės k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
Planavimo organizatoriaus remiantis 2011 11 11 Ivanui Davidovič išduotus planavimo sąlygų sąvadą Nr.SSp-1101-11 ir  planavimo sąlygas Nr. Sp-1101-11 detaliojo planavimo dokumentui rengti įgaliota VŠĮ “Hermis Europe”, įm.k.:302526621, Sausio 13-osios 31 "B", Vilnius, tel.:865989044, el.p.: hermis.arch@gmail.com
Detaliojo plano rengėjas:
VŠĮ “Hermis Europe”, įm.k.:302526621, Sausio 13-osios 31 "B",  Vilnius, tel.: 865989044, el.p.: hermis.arch@gmail.com  
Detaliojo plano pasiūlymų pateikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui  VŠĮ“Hermis Europe”, įm.k.:302526621, Sausio 13-osios 31 "B", Vilnius, tel.: 865989044, el.p.: hermis.arch@gmail.com
Detaliojo plano rengimo tvarka: supaprastinta
Konsultacijos ir susipažinimas dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių, informacijos teikimas, pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiamos raštu detaliojo plano rengėjui VŠĮ“Hermis Europe”, įm.k.:302526621, Sausio 13-osios 31 "B", Vilnius, tel.: 865989044, el.p.: hermis.arch@gmail.com
Numatomas detaliojo plano rengimo terminas: 2012 05 17 – 2013 05 17.
Planavimo dokumento sprendinių apskundimo tvarka. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai per 1 mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.

2012-05-21

Parengtas žemės sklypų Užubalių g. 20, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. (0,0400ha, kad. Nr. 4174/0200:224, kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir Užubalių g. 18, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r (0,5257ha, kad. Nr. 4174/0200:164, žemės ūkio paskirties) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1490-11, 2011-11-07,Vilniaus r.
Planavimo tikslas –  Sujungti žemės sklypus, keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę (G1), padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą
Planavimo organizatorius – I. Beiner, V. Subotkovski.
Projekto rengėjas – PV Lauras Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 8-683 48736, internetinio tinklapio adresas - www.archLP.lt, el. paštas -  lauras.paulauskas@gmail.com
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo 2012 m. birželio 8 d. iki birželio 21 d. Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje (Sudervės g. 9).
Viešasis susirinkimas įvyks š.m. birželio 22 d. 10 val. Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2012-05-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Ragūnų k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. (kadastrinis Nr. 4120/0100:0513, Didžiųjų Kabiškių  k. v.), formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas – namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę ir likusios žemės sklypo dalies padalijimas į keturis žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Alina Artamonova, Kristina Balsevič, Jurij Balsevič, Liongina Volynskaja.
Projekto rengėjas - UAB „Matavimo studija“, Laisvės pr. 125, Vilnius. Tel.: (8 5) 2777778, faks.: (8 5) 2700818.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – UAB „Matavimo studija“ Laisvės pr. 125, 06118 Vilnius. Tel.: (8 5) 2777778, faks.: (8 5) 2700818, el. paštas: v.petraskaite@matavimostudija.lt.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-05-18 iki 2012-06-06 UAB „Matavimo studija“ patalpose Laisvės pr. 125, Vilniuje.

2012-05-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Ragūnų k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. (kadastrinis Nr. 4120/0100:0512, Didžiųjų Kabiškių  k. v.), formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Jurij Balsevič, Liongina Volynskaja.
Projekto rengėjas - UAB „Matavimo studija“, Laisvės pr. 125, Vilnius. Tel.: (8 5) 2777778, faks.: (8 5) 2700818.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – UAB „Matavimo studija“ Laisvės pr. 125, 06118 Vilnius. Tel.: (8 5) 2777778, faks.: (8 5) 2700818, el. paštas: v.petraskaite@matavimostudija.lt.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-05-18 iki 2012-06-06 UAB „Matavimo studija“ patalpose Laisvės pr. 125, Vilniuje.

2012-05-21

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad.nr. 4142/0300:1465 ir kad.nr. 4142/0300:1467), esančių Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 909-11, registracijos Nr. AD-945-(3.31) 2011 07 25.
Planavimo tikslas - pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus.
Planavimo organizatorius - Viktoras Aleksandrovičius.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, A. Juozapavičiaus g. 11 – 313, LT–09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  852610506, 867992646, el. paštu info@detalus.lt 
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. gegužės mėn. 17 d. iki 2012 m. birželio mėn. 14d. Šatrininkų seniūnijos patalpose, Šumsko pl. 157, Šatrininkų k., LT-13132 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2012 m. birželio mėn. 14d. 10 val. Šatrininkų seniūnijos patalpose, Šumsko pl. 157, Šatrininkų k., LT-13132 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-05-21

Pranešame, kad parengtas žemės sklypo (0,2900ha, kad. Nr. 4110/0700:852, žemės ūkio paskirties) Balandiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1369-11, 2011-11-03, Vilniaus r.
Planavimo tikslas –  Pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Violeta Lobanovienė, Renata Gaidan, Ivan Gaidan, Leokadija Butkevič.
Projekto rengėjas – PV Lauras Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius LT–09133, tel. 8-683 48736, internetinio tinklapio adresas - www.archLP.lt, el. paštas -  lauras.paulauskas@gmail.com
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo 2012 m. birželio 8 d. iki birželio 21 d. Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje (Buivydiškių g. 3).
Viešasis susirinkimas
įvyks š.m. birželio 22 d. 9 val. Zujūnų seniūnijos patalpose (Buivydiškių g. 3). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (A.Juozapavičiaus, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2012-05-17

Rengiamas Pavaičio k., Rukainių sen., Vilniaus r. žemės sklypo (Kad. Nr.4182/0600:0524) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos formavimui.
Planavimo tikslas – parinkti vieta ūkininko ūkio sodybai.
Planavimo organizatorius – Jaroslavas Belokonis.
Projekto rengėjas – Matininkas Robertas Žilo, Šeškinės g. 55B, Vilnius LT-07159
tel. 865288818, el. paštas: robertas.gprojektai@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-05-17 iki 2012-05-30 Šeškinės g. 55B, Vilniuje.

2012-05-17

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4180/0100:87), esančio Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. AD-1213-(3.31), 2011-10-12.
Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos (G1), sudalinti sklypais, nustatyti jų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Aleksandra Tamošiūnienė, Abdonas Tamošiūnas.
UAB “Regroup projektavimas”, Lukiškių g. 5-306, Vilniaus m.; tel.: 8~5 215 1005; faks.: 8~5 262 0353.
Su koncepcijos stadijoje rengiamais detaliojo plano sprendiniais ir teritorijos projektiniais pasiūlymais galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 24 d. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui raštu. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

2012-05-17

Parengtas žemės sklypo Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4174/0200:8261) detalusis planas.
Tikslas:
pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sudalinti sklypais.
Rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, Tel.: 8 656 57969.
Organizatorius: UAB „Žemės plėtra“, M.Staknys, R.Staknienė, E.Lukšys, D.Bukienė, K.Buko, D.Jonikienė, D.Jonikas
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 05 mėn. 31 d. iki 2012 m. 06 mėn. 13 d. Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., LT-14013 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. 06 mėn. 13 d. 14.00 val. (Avižienių seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-05-17

Parengtas žemės sklypo Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4174/0200:8259) detalusis planas.
Tikslas:
pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sudalinti sklypais.
Rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, Tel.: 8 656 57969.
Organizatorius: UAB „Žemės plėtra“, UAB „INA2“
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 05 mėn. 31 d. iki 2012 m. 06 mėn. 13 d. Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., LT-14013 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. 06 mėn. 13 d. 14.00 val. (Avižienių seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-05-17

Parengtas žemės sklypo Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4174/0200:8260) detalusis planas.
Tikslas
: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sudalinti sklypais.
Rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, Tel.: 8 656 57969.
Organizatorius: B.Kurpis, A.Bielko, E.Rakštienė, E.Rakštys, UAB „Žemės plėtra“
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 05 mėn. 31 d. iki 2012 m. 06 mėn. 13 d. Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., LT-14013 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. 06 mėn. 13 d. 14.00 val. (Avižienių seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-05-17

Pagal 2010m. lapkričio 18d. (A56-754(3.18)) detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 276-10 bei susitarimą prie 2010-11-18 Nr. A56-754-(3.18) detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties Nr. 276-10, parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0300:52 ir kad. Nr. 4162/0300:199), esančių Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas – sujungti žemės sklypus į vieną, pakeisti žemės sklypų tikslinę paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės objektų teritorijos – degalinių ir autoservisų statybos (K/K3), numatant statyti autoservisą bei degalinę (asmeninio naudojimo), ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – sandėliavimo statinių statybos (P/P2), nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: UAB „ME SERVISAS“, Minsko pl. 55, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. Detaliojo plano rengėjas – UAB „PRO-HAUSAS“, Savanorių pr. 22-217, Vilnius,  tel. 8~5 2052912, 8~659 92861.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su projektu galima susipažinti ir planavimo siūlymus dėl projekto sprendinių teikti UAB „PRO-HAUSAS“ adresu Savanorių pr. 22-217, Vilnius,  tel. 8~5 2052912, 865992861 iki birželio 13 dienos. Projekto vieša ekspozicija vyks Nemėžio seniūnijos patalpose - V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. nuo 2012 gegužės 30 iki birželio 13d. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) numatytas 2012m. birželio 14d. 13 val. Nemežio seniūnijos patalpose.
Planavimo siūlymų teikimo tvarka: planavimo siūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui raštu.

2012-05-17

Vadovaujantis 2011-10-10 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1289-11, pranešame, kad pradedamas rengti sklypo kad.nr. 4142/0400:287 esančio Vėliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (G1), ir padalyti sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, statybos reglamentas, inžinerinių tinklų sprendimo schemas.
Detaliojo plano organizatoriai: Petras Saulius Galkis, Alvyra Galkienė
Detalaus plano projektas  nuo 2012-05-21 iki 2012-06-19d. bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2012-06-19d. 15 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-05-17

Vadovaujantis 2011-05-23 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 670-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4117/0700:5081 esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Jonas Urban, Linkmenų g. 40-1A, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-05-21 iki 2012-06-19d. bus eksponuojamas Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Riešės seniūnijos patalpose 2012-06-19d. 11 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-05-17

Pradedamas rengti 0,7500 ha žemės sklypo, esančio Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4110/0800:4174) detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, padalyti į sklypus  (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų LR AM 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624, 10p., 11 p.), nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2011-03-22 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.261-11 (Nr. AD-420-(3.31)).
 Planavimo organizatoriai: UAB „K.Big“, į./k. 300616454, buveinės adresas S. Žukausko g. 25-33, Vilniuje ir Marija Čepulienė, gyv. Blindžių g. 17A-34, Vilniuje.
 Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g.64, Vilnius. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu –869947231.

2012-05-15

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2012 m. gegužės 10 d. rengiamas žemės sklypo, Vilniaus r. sav. Rišės sen., Pikeliškių k (kadastrinis Nr. 4170/0200:0627 Pikeliškių k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius –ROBERT BLIUJ
Projekto rengėjas – UAB “Geo Planum”, Konstitucijos per.23c-406, Vilnius, tel. 8~65617004 el. paštas: g.jereminovic@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. gegužės 28 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. gegužės 18 d. iki 2012 m. gegužės 28 d. UAB “Geo Planum” patalpose, adresu: Konstitucijos per. 23c-406, Vilnius.

2012-05-15

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Mostiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. žemės sklypo (Kad.Nr.4157/0300:109) formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas –žemės sklypo padalijimas į du sklypus
Planavimo organizatorius – Ivan Jankovski
Projekto rengėjas – UAB „Geokada“ Laisvės pr. 71B – 62, Vilnius, tel. +37065207637, el. paštas: Ignas@geokada.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-05-14 iki 2012-05-25 Laisvės pr. 71B – 62, Vilnius UAB „Geokada“

2012-05-15

Pradėtas rengti žemės sklypo, kad.Nr. 4174/0300:478, Aukštųjų Rusokų vs. , Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas. Rengiamo detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės tikslinę paskirtį –prekybos, paslaugų ir pramogų  objektų statybos (K1), nustatyti sklypo naudojimo ir tvarkymo režimą, pagrindinius statybos reglamentus. Detaliojo plano rengimo pagrindas-2011-11-07. ‚“ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. AD -1316-(3.31).  
Planavimo organizatoriai –Nijolė Zosė Čeponienė 
Plano rengėjas- UAB” Statyba Architektūra Urbanistika”, Kareivių g. 19-152, Vilnius, tel. 86590 6845, PV. D.Svetikas.  el.paštas -dainorui@yahoo.com  Susipažinti su rengiamu detaliojo plano sprendiniais  bei koncepcija galima pas  detaliojo plano rengėją bei organizatorių.   
Viešojo svarstymo tvarka: bendra
Parengtas  detalusis planas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2012-05-14 iki 2012-06-12 d. Viešasis svarstymas vyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012-06-12 d.   14 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos. Apskundimo tvarka:atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai  projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti  Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos

2012-05-15

Pradėtas rengti žemės sklypo, kad.Nr. 4174/0300:477, Aukštūjų Rusokų vs. , Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas. Rengiamo detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės tikslinę paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją –vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ( G1), padalyti sklypus, nustatyti sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą, pagrindinius statybos reglamentus. Detaliojo plano rengimo pagrindas-2011-10-04. ‚“ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. AD -1169-(3.31).  
Planavimo organizatoriai –Nijolė Zosė Čeponienė, gyv. Šilo g.1, Riešės sen.,Vilniaus r.
Plano rengėjas- UAB” Statyba Architektūra Urbanistika”, Kareivių g. 19-152, Vilnius, tel. 86590 6845, PV. D.Svetikas.  el.paštas -dainorui@yahoo.com   Susipažinti su rengiamu detaliojo plano sprendiniais  bei koncepcija galima pas  detaliojo plano rengėją bei organizatorių. 
 Viešojo svarstymo tvarka: bendra.
Parengtas  detalusis planas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2012-05-14 iki 2012-06-12 d. Viešasis svarstymas vyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012-06-12 d.   14 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos. Apskundimo tvarka: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai  projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti  Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju per 15 darbo dienų bus laikoma, kad detaliam planui neturite prieštaravimų.

2012-05-15

Pagal  2011-11-03 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1417-11, parengtas žemės skl. (kad.Nr.4117/0500:1061), Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), padalyti sklypą į du sklypus (≈1/2). Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti gyvenamosios teritorijos statybos reglamentus – naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki 2 aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Išsaugoti saugotinus želdinius (medžius ir krūmus), augančius ne miškų ūkio paskirties žemėje. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652). Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364). Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624). Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo organizatoriai: Aleksandr Urban, gyvenantis Žirmūnų g. 113-85, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 85 233 5910, 8 699 47231, PV - Gražina Meidutė.
Plano vieša ekspozicija: Riešės sen. patalpose nuo 2012-05-17 iki 2012-06-19.
Viešas projekto aptarimas 2012-06-19, 15.30 val. Riešės sen. patalpose, Molėtų g.16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-05-15

Parengtas žemės sklyp 0.3700 ha(kad. Nr.4103/0100:1612) Pikutiškių k. Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas. keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1). Padalyti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorė: Tadas Bimba, Egidijus Burzdikas tel..861811879.
Detaliojo plano rengėja: K.Jakutovič tel.869802067.
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012 05 10 iki 2012-06-07 Avižienių sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarymas vyks 2012 m. birželio 07 d. 15.val., Avižienių sen. patalpose Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui ) nesusisiekus su projekto rengėju ir nepateikus pastabų bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-05-15

Vadovaujantis.2011-08-08 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Reg. Nr. 867-11 ir Planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti SSp-1204-11, yra parengtas žemės sklypo 0.2000ha (kad. Nr.: 4162/0200:947), esančio Didžiasalio k. , Nemėžio sen.,Vilniaus r., detalusis planas. keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1). Padalyti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Galina Jermalenko, Pavel Jermalenko tel. 865543043
Detaliojo plano rengėja:K.Jakutovič tel.869802067.
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012 05 10 iki 2012-06-07 Nemėžio sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarymas vyks 2012 m. birželio 07 d. 13.val., Nemėžio sen. patalpose Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui ) nesusisiekus su projekto rengėju ir nepateikus pastabų bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-05-15

Parengtas 0,44 ha žemės sklypo (kadastro Nr. 4122/0100:256), Černobylio g. 15, Juodbalių kaime Pagirių seniūnijoje, Vilniaus rajone detalusis planas. Detaliojo plano rengimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2009-06-09 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 033-09.
Planavimo tikslas – padalyti žemės sklypą į du sklypus.
Planavimo organizatorius – Zosia Kuleš, gyv. Černobylio g. 15, Juodbalių kaime, Pagirių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Plano rengėjas – architektė Neringa Jarašūnienė, VĮ Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23, A korpusas, Vilnius, tel. (8 5) 262 34 60.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-05-15 iki 2012-06-05 Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 10-K2-2, Pagirių k., LT-14114 Vilniaus rajonas.

2012-05-14

Pagal 2011-12-28 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1657-11, parengtas žemės skl. (kad.Nr.4174/0100:1596), Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, projektuoti komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1) žemės sklypą. Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir režimą, statybos reglamentus: pastatų aukštį – iki 3 aukštų (iki 15,0 m), žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą – ne daugiau kaip 50 proc., leistiną užstatymo intensyvumą, statybos ribas ar liniją, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus. Įvertinti planuojamos komercinės veiklos bei transporto srautų poveikį (triukšmo ir oro taršos) esamai teritorijai ir besiribojančioms su planuojama teritorija, bei šio poveikio pakitimus realizuojant planavimo sprendinius. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo organizatoriai: Henrik Traur, Irena Zofija Traur, gyvenantys Sodų g. 8, Glitiškių k., Paberžės sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 861155004, PV Gražina Meidutė, 869947231.
Plano vieša ekspozicija: Avižienių sen. patalpose nuo 2012-05-17 iki 2012-06-19. Viešas projekto aptarimas 2012-06-19, 14.00 val. Avižienių sen. patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-05-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio PAPIŠKIŲ k., LAVORIŠKIŲ sen., VILNIAUS r., kad. Nr. 4144/0200:0052, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriusRIŠARD SUCHODOLSKIJ
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-05-11 iki 2012-05-26  UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-05-14

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4103/0300:0192, esančio  Bukiškio k.,  Avižienių sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius –   Audronė Makutėnienė                                                           
Projekto rengėjas –
UAB “Tikslus taškas”,  Verkių g.44, 307 kab. Vilnius. mob.: 8 652 77142,  el.paštas info@tikslustaskas.lt . Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. gegužės 10 d. –  gegužės 24 d. UAB “Tikslus taškas” patalpose.

2012-05-14

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2012 m. gegužės mėn. 2 d. rengiamas žemės sklypo, Kasmiškių  k., Sudervės sen., Vilniaus r. (kadastrinis Nr. 4184/0100:9916) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai – JEVGENIJUS LARKINAS
Projekto rengėjas – UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, Žalgirio g. 131, 213kab., Vilnius, tel. (8-5)2490055, 867196278, el.paštas vaiva@ntprojektai.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. gegužės mėn. 23 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. gegužės mėn. 11 d. UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ patalpose Žalgirio g. 131-213 kab., Vilnius

2012-05-10

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.689-11 (2011-04-19) pradedamas rengti 2,7700 ha sklypo (kadastro Nr. 4142/0200:349) Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2012-06-06 iki 2012-07-04  Šatrininkų seniūnijoje adresu: Šatrininkų kaimas, Vilniaus r. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2012-07-04, 10 val. Šatrininkų seniūnijoje, Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Marian Grydziuško, Anna Grydziuško tel. 8 698 20392
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel.8 687 90987, el.p. info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas:
Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1) Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai: 2012-05-10---2013-05-10
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 687 90987,  el.paštas info@mzprojektai.lt .
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vitebsko 19 , Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-05-10

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.163-12 (2012-03-08) pradedamas rengti sklypo kad. Nr.4107/0500:383, esančio esančio Užupio g. 43 Bezdonių k., Bezdonių sen., Vilniaus r detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2012-06-06 iki 2012-07-03  Bezdonių seniūnijoje adresu: Statybininkų g. 9, Bezdonių k. Vilniaus r. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2012-07-03, 10 val. Statybininkų g. 9, Bezdonių k.,  Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Giedrė Pukienė, Tomas Pukas tel. 8 698 20392
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel.8 687 90987, el.p. info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas: Nekeičiant  žemės sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties padalinti sklypą į penkis sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai: 2012-05-10--2013-05-10
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 687 90987,  el.paštas info@mzprojektai.lt .
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vitebsko 19 , Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-05-10

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., kad.Nr. 4174/0200:0083 detalusis planas, vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 186-11.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius - Regina Eltermanienė, Lina Snieškienė, Valdas Snieška, Donata Kliukienė, Laima Ambrazienė, Alfonsas Ambrazas.
Detaliojo plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141.

2012-05-10

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Gilužių k., Avižienių sen., Vilniaus r., kad.Nr. 4103/0200:0457 detalusis planas, vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 972-11.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius - Genovaitė Vilimienė, Mindaugas Griūnas, Vilda Griūnienė, Austėja Lapėnaitė, Ermina Šablauskytė.
Detaliojo plano rengėjas – R. Mažeikaitės IĮ “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141.

2012-05-10

Pagal 2011-02-10 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 090-11, Reg. Nr. AD-155-(3.31), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0100:1307), Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas:
keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1). Nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, statybos reglamentus: pastatų aukštį – iki 3 aukštų (iki 15,0 m), žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą – ne daugiau kaip 50 proc., leistiną užstatymo intensyvumą, statybos ribas ar liniją, susisiekimo sistemos organizavimą, palei kelią numatyti kelio ir inžinerinių tinklų servitutą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652). Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364). Vadovautis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių, patvirtintų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2007-Nr. 25-953), 12p. Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624). Garantuoti saugų pėsčiųjų ir transporto priemonių eismo organizavimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 85 233 59 10, PV - Gražina Meidutė, 8 699 47231.
Parengto plano vieša ekspozicija: Maišiagalos seniūnijos patalpose, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. nuo 2012-05-03 iki 2012-06-05.
Viešas projekto aptarimas 2012-06-05, 14.00 val. Maišiagalos seniūnijos patalpose, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-05-09

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4142/0800:0130) esančio Kyviškių k., Šatrinikų sen., Vilniaus r. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublios aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d.
Nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d.
Nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ – supaprastinta svarstymo procedūra rengiamas projektas svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos formavimas.
Planavimo organizatorius – Šarūnas Staniulis
Projekto rengėjas – UAB „GeoMind“, Vilkpėdės g. 9-14, Vilnius, tel. 867012093 Planavimo pasiūlymų pateikimo tavrka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui iki 2012 m. gegužės mėn. 17 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. gegužės 3 d. iki 2012 m. gegužės 17 d. UAB „GeoMind“ patalpose adresu: Vilkpėdės g. 9-14, Vilnius.

2012-05-09

Pagal Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1649-11 parengtas kitos paskirties žemės – gyvenamosios teritorijos 0,1983 ha ploto žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:1225), esančio Vilties g. 22, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, tel.: 861155004.
Planavimo organizatorius: Zuzana Kupliauskienė.
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus (~ 0,1000 ha), pateikti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-05-10 iki 2012-06-07 Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., LT-14160.
Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2012-06-07 10 val., Zujūnų seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2012-05-09

Rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 4110/0500:0245 ir kad. Nr. 4110/0500:0282, esančių Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Zujūnų sen. Smiglių k. Upės g. 88 Buivydiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektas.
Planavimo pagrindas: 2011-05-13 Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48L-(14.48.36)-117; 2011-05-23 Planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. 141-11.
Planavimo tikslas: dviejų žemės ūkio paskirties žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą
Projekto organizatorius: Miglė Kaminskaitė
Projekto rengėjas: UAB “Arlitanus”, A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektu susipažinti galima per 10 darbo dienų nuo 2012 gegužės 07 d. iki  2012 gegužės 18 d. adresu : A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.

2012-05-09

Remiantis planavimo sąlygomis vietovės lygmens detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. Sp-217-08 ir Sp-215-08, 2008-11-11 parengtas 0,7020 ha ir 4,7480 ha žemės sklypų kad. Nr. 4120/0100:317 ir 4120/0100:318, esančių Krikščioniškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: pramonės ir sandėliavimo statinių statybos teritoriją – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1), numatant statyti svarbų savivaldybės infrastruktūros objektą – sportinio inventoriaus bei statybinių medžiagų sporto įrenginiams statyti sandėliavimo ir gamybos kompleksą. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus.
Detaliojo plano organizatorius: UAB „SVA Statyba“, Labdarių g. 5, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „NVX Projektai”, Taikos g. 263A-21, Vilnius ir UAB „Inekstra“, Aušros vartų g. 17-9, Vilnius, tel. 865670549.
Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: bendra.
Susipažinti su detaliuoju planu ir jo sprendiniais galima nuo 2012-05-10 iki 2012-06-11 Nemenčinės seniūnijoje ir UAB „Inekstra“, Aušros vartų g. 17-9, Vilnius. Dėl pasiūlymų ir informacijos kreiptis tel. 865670549, el. paštu: lina@inekstra.lt
Vieša projekto ekspozicija UAB „Inekstra“ patalpose, Aušros Vartų g. 17-9, Vilnius ir Nemenčinės seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas vyks 2012-06-12, 8:30 val. Nemenčinės seniūnijoje.
Pasiūlymai dėl visų parengtų teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui arba rengėjui teikiami raštu per visą dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus pateikusiems asmenims atsakoma raštu. Atsakymas gali būti apskųstas Vilniaus rajono valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai Vitebsko g. 19, Vilniuje per mėnesį nuo jo gavimo dienos.

2012-05-09

Pradedamas rengti Vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr.: 4103/0200:2207 ir 4103/0200:2208), esančių Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1119-11, registracijos Nr. AD-964(3.31) 2011 08 03.
Planavimo tikslas – iš žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2207) atidalinti sklypo dalį susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2). Žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0200:2208) sudalyti sklypais, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – UAB "AUTOFIRSTA".
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštu: info@detalus.lt

2012-05-08

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0400:5140, kad. Nr. 4117/0400:5141, kad. Nr. 4117/0400:5142 ir kad. Nr. 4117/0400:5143), esančių Jadvygiškių k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1528-11, registracijos Nr. AD-1412-(3.31) 2011 12 01.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), sudalyti žemės sklypą (kad. Nr. 4117/0400:5143) į sklypus, nustatyti planuojamų sklypų ribas ir plotus (≥0,20 ha).
Planavimo organizatoriai: Tomas Raišelis, Dalija Raišelienė, Vidmantas Raišelis, Darius Raišelis.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11 – 313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt

2012-05-08

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0600:846, kad. Nr. 4117/0600:792 ir kad. Nr. 4117/0600:776), esančių Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 634-11, registracijos Nr. AD-789-(3.31) 2011 06 15.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), padalyti žemės sklypą (kad. Nr. 4117/0600:776) į sklypus ir pateikti teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Vanda Zaleckienė, Zinaida Zarič, Josif Šukšto ir Janina Šukšto.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt

2012-05-08

Pradedamas rengti vietovės lygmens 0,4290 ha žemės sklypo (kad. nr. 4110/0700:4790), esančio Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 774-11, registracijos Nr. AD-753-(3.31), 2011 05 31
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai bei padalyti į keturis sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥ 0,10 ha).
Planavimo organizatoriai: Gražina Šestak, Rimantas Vižainiškis
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt

2012-05-08

Vadovaujantis 2011-11-14 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1480-11 reg. Nr. AD-1330-(3.31) rengiamas 0,4012 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4152/0800:637, esančio Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Leokadija Kizevič, gyvenanti Darbininkų g. 27, Mickūnų mstl., Mickūnų sen.,Vilniaus r., kontaktinis tel. Nr. 867869853
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, numatant gyvenamą teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), keisti sklypo ribas ir plotą. Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-05-09 iki 2012-06-14  Mickūnų  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama). Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-06-14,10 val.,Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-05-08

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4184/0100:1236) esančio Kasmiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublios aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. Nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. Nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ – supaprastinta svarstymo procedūra rengiamas projektas svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos formavimas.
Planavimo organizatorius – Vidmantas Kliukas
Projekto rengėjas – UAB „GeoMind“, Vilkpėdės g. 9-14, Vilnius, tel. 867012093
Planavimo pasiūlymų pateikimo tavrka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui iki 2012 m. gegužės mėn. 21 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. gegužės 7 d. iki 2012 m. gegužės 21 d. UAB „GeoMind“ patalpose adresu: Vilkpėdės g. 9-14, Vilnius.

2012-05-08

 

Pranešame, kad pradedamas rengti 0,4835 ha, sklypo Bezdonių k., Bezdonių sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4107/0400:490) detalusis planas.
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, plotus. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos.
Planavimo pagrindas: 2011-10-19 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1349-11, (Nr. AD-1216-(3.31)).
Planavimo organizatorius: Stanislovas Lynda, gyv. Polocko g. 320, Vilniuje.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 699 47231.

2012-05-07

Projekto organizatorius: Oleg Sokolov.
Projekto rengėjas: Geodezininkė Justina Zakrytė.
Projektuojamas žemės sklypas šalia Skl.Nr. 154; SB,,Volčiūnai‘‘, Juodšilių sen., Vilniaus raj.sav., skirtas asmeniniam naudojimui. Dydis 350 kv.m.  Žemės ūkio paskirties. Žemės sklypo naudojimo būdas -   Mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo; Žemės sklypo naudojimo pobūdis – Mėgėjiškų sodų sklypai. 
Dėl papildomos informacijos, taip pat susipažinimui su projektu prašome kreiptis telefonu:  86 56 23 532

2012-05-07

Supaprastinta tvarka yra parengtas  žemės sklypo kadastrinis Nr.4107/0600:850, Meiriškių k., Bezdoniu sen., Vilniaus r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas
Planavimo organizatorius – Valentina Endriukaitienė.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Geodeziniai matavimai", Vytauto g.19, Trakai, Tel.  8 528 51183, geodeziniai_matavimai@yahoo.com
Susipažinti su projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus galima iki 2012-05-21 plano rengėjo patalpose, Vytauto g.19, Trakai, darbo dienomis 8:00 - 17:00 val.(pietų pertrauka 12:00 – 13:00), Tel. 8 52851183 Faks. 8 528 51183, geodeziniai_matavimai@yahoo.com

2012-05-07

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr.4174/0200:1762, esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1000-11, registracijos Nr. 2011 07 11 AD-879-(3.31).
Planavimo tikslas: keisti žemės paskirtį į kitos paskirties; suplanuoti gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos sklypus (G1), suprojektuoti atskirųjų želdynų teritorijos sklypą (E1). Suformuoti inžinerinės infrastruktūros sklypą (I2); nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą.
Planavimo organizatoriai: Romualdas Zuokas, Ramona Zuokienė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Promena“, adresas: J.Jablonskio g. 8-5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.  +370 655 79333, el. paštas info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: Detaliojo plano projektas nuo 2012-05-03 bus eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, 2012-06-14 09:00 val. bus pristatomas viešajame susirinkime Avižienių seniūnijojos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatorių atstovui – V.Trukšinui, tel. 8 655 79 333 J.Jablonskio g. 8-6 Vilnius; arba projekto rengėjui. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai Vitebsko g. 19, Vilniuje per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo datos.

2012-05-07

Rengimas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr.: 4174/0100:525, esančio Riešės g. 7 Riešės k. Avižienių sen., Vilniaus r. sav.
Planavimo pagrindas
– Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1574-11 registracijos Nr. 2011 12 03 AD-1424-(3.31).
Planavimo tikslas: keisti žemės paskirtį į kitos paskirties žemę: suplanuoti gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos sklypus (G1), palei Riešės gatve suformuoti inžinerinės infrastruktūros sklypą (I2). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą.
Planavimo organizatoriai: Pavelas Šitikas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Promena“, adresas: J.Jablonskio g. 8-5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.  +370 655 79333, el. paštas info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija:   Detaliojo plano projektas nuo 2012 m. gegužė 3 d. bus eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, 2012 m. birželio 14 d. 09:30 val. bus pristatomas viešame susirinkime Avižienių seniūnijojos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r..  Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatoriaus atstovui – V.Trukšinui, tel. 8655 79 333 J.Jablonskio g. 8-6 Vilnius; arba projekto rengėjui. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai Vitebsko g. 19, Vilniuje  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo datos.

2012-05-07

RENGIAMAS: Vietovės lygmens žemės sklypo  (kad. Nr. 4110/0700:578), esančio Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
DETALIOJO PLANO RENGIMO PAGRINDAS: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 889-11 (AD-809(3,31), sudaryta 2011-06-21. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Sp-822-11, išduotas 2011-09-06.
DETALIOJO PLANO ORGANIZATORIUS: Vaidotas Levickis, Ingrida Levickienė, tel. Nr. 861483028; Artūras Ličkūnas, tel.Nr.861492305; Ramūnas Tumas, tel.Nr.861883040.
DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB “Projektų biuras” S. Žukausko g. 21-23, Vilnius, teritorijų planavimo specialistė I. Levickienė, tel. Nr. 861492305.
PLANUOJAMOS TERITORIJOS ADRESAS: Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., planuojamos teritorijos plotas – 1,25 ha.
PLANAVIMO TIKSLAS: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1)  vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2010, Nr. 87-4619), 10 ir 11 p. reikalavimais. Projektuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijos – suisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus, atskirųjų želdynų teritorijos – rekreacinės paskirties želdynų (E1) žemės sklypus. Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, plotus. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
PARENGTO DETALAUS PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA: nuo 2012-05-21 iki 2012-06-04 Zujūnų sen. patalpose, Buivydiškių g.3, Zujūnų k. Vilniaus r.. Viešas projekto aptarimas:  2012-06-04, 14.00 val. Zujūnų sen. patalpose.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos teikiami raštu detaliojo plano rengėjui iki viešo aptarimo ir viešo aptarimo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui (A. Juozapavičiaus g.9,) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-05-07

Vadovaujantis 2011-02-18 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 235-11 reg. Nr. AD-185-(3.31) rengiamas žemės ūkio paskirties žemės sklypų, kad. Nr. 4174/0200:1231, kad. Nr. 4174/0200:1233, kad. Nr. 4174/0200:1234, kad. Nr. 4174/0200:1235, kad. Nr. 4174/0200:1237,  esančių Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
Arkadij Gotesman, Valentina Gadomska, Edvard Gadomskij, Adomas Baltriukas, Liucija Baltriukienė, Borisas Kirzneris, Liucija Uršonienė.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-26 iki 2012-06-07  Avižienių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-06-07, 10.00 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų. 

2012-05-07

Pranešame, kad pradėtas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0500:834), esančio Glatkiškių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 089-11, reg. Nr. AD-154-(3.31), 2011-02-10.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius – UAB „Baltic Realty Investments“, K. Ladygos g. 1, Vilnius, atstovaujama direktoriaus L. Daniliausko.
Projekto rengėjas – L. Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 8-683 48736.

2012-05-07

Parengtas Formavimo ir pertvarkymo projektas adresu Naujoji g. 4, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. Planavimo tikslas – po nuosavybėje turimais pastatais žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Planavimo organizatoriai – pil. Valerij Jezerskij, pil. Miroslavas Kibortas, pil. Zbignevas  Kibortas, pil. Marija Lopato, pil. Česlava Jezerskaja.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "BRANTAS". Su projekto sprendiniais galima susipažinti kiekvieną darbo dieną  iki 2012m. gegužės 16 d. plano rengėjo patalpose adresu: Geležinkelio g. 34, Lentvaris  d.d. 9.00 – 18.00 val., El.p.:geobrantas@gmail.com, Tel. 8 613 32813

2012-05-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo, esančio Raudondvario k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj.,sav., skl.kad.nr. 4172/0100:0127 Raudondvario k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas. 
Planavimo organizatorius – Januš Janovič.
Projekto rengėjas – IĮ „Geotinklas“, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius. Tel. 8 674 23676. Su kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ūkininko sodybos vietai parinkti  galite susipažinti viešo svarstymo metu nuo 2012 gegužės 02 d. iki 2012 gegužės 15 d. adresu Sausio 13-osios g. 31, Vilnius.

2012-05-07

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Pilviškių kaime Buivydžių seniūnijoje Vilniaus raj. savivaldybėje (kadastrinis Nr. 4112/0900:0071), sklypo plotas 1.2000 ha formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– parengti aukščiau nurodyto žemės sklypo pertvarkymo projektą numatant namų valdos žemės sklypo atidalijimą iš miškų ūkio paskirties žemės sklypo, formuojant žemės sklypą statinio, registruoto NT registre, eksplotacijai.
Planavimo organizatorius – Paulius Girčys, Rima Girčienė
Projekto rengėjas – UAB “DEXTRUS“, Švitrigailos g.7-222 kab., Vilnius, tel. 869816609;
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. 05 03d. iki 2012 m. 05 20 d.
UAB “DEXTRUS“ patalpose adresu Švitrigailos g.7-222 kab. Iš anksto suderinus atvykimo laiką telefonu 869816609;

2012-05-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje., Užuežerės  kaime, Pikeliškių kadastro vietovėje, SB“Verbiškės“  formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – SB“Verbiškės“ esančių laisvų plotų prvatizacija.
Planavimo organizatorius – SB“Verbiškės“ 
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. gegužės mėn. 04 d. iki 2012 m. gegužės mėn. 16 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-05-03

Rengiamas žemės sklypo, esančio Rukainių k., Vilniaus raj., skl.kad.Nr. 4180/0100:0004 formavimo-pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas - padalinti žemės skypą į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius - Sofija Antonenko.
Projekto rengėjas - UAB "Projektų ir investicijų valdymas", Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, mob.tel.: 8672 71601, tel./faks.: 86 261 00 11, el. paštas geodeziniai.matavimai@gmail.com

2012-05-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Pušinės k., Bezdonių sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4101/0700:177 Arvydų k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti)), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Julius Ptašekas, Vitalija Ptašekienė; Marius Ptašekas
Projekto rengėjas –UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius, mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-26 iki 2012-05-08 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-05-03

Pagal 2011-02-10 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 090-11, Reg. Nr. AD-155-(3.31), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0100:1307), Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1). Nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, statybos reglamentus: pastatų aukštį – iki 3 aukštų (iki 15,0 m), žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą – ne daugiau kaip 50 proc., leistiną užstatymo intensyvumą, statybos ribas ar liniją, susisiekimo sistemos organizavimą, palei kelią numatyti kelio ir inžinerinių tinklų servitutą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652). Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (Žin., 2006, Nr. 114-4364). Vadovautis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių, patvirtintų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2007-Nr. 25-953), 12p. Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624). Garantuoti saugų pėsčiųjų ir transporto priemonių eismo organizavimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 85 233 59 10, PV - Gražina Meidutė, 8 699 47231.
Parengto plano vieša ekspozicija: Maišiagalos seniūnijos patalpose, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. nuo 2012-05-03 iki 2012-06-05.
Viešas projekto aptarimas 2012-06-05, 14.00 val. Maišiagalos seniūnijos patalpose, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-05-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų kadastro vietovėje, Uosininkų III k., Kad.Nr.4152/1900:0143, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriai – Jolanta Duchnocič ir Marek Duchnovič
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-27 iki 2012-05-11 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-05-02

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2012 m. gegužės mėn. 2 d. rengiamas žemės sklypo, Buiniškių  k., Sudervės sen., Vilniaus r. (kadastrinis Nr. 4184/0100:0844) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai – ELENA JESKEVIČIENĖ
Projekto rengėjas – UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, Žalgirio g. 131, 213kab., Vilnius, tel. (8-5)2490055, 867196278, el.paštas vaiva@ntprojektai.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. gegužės mėn. 14 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. gegužės mėn. 2 d. UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ patalpose Žalgirio g. 131-213 kab., Vilnius

2012-05-02

Pranešame, kad pagal 2011-03-17 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 370-11 (Reg. Nr. AD-398-(3.31)) Nr. 369-11 (Reg. Nr. AD-399-(3.31)) parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0200:1064; 4177/0200:1065), esančių Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypą. Nustatyti projektuojamo žemės sklypo ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,2000ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosisu namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,4000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Numatyti inžinerinių tinklų sprendimo schemas, pateikti atliekų tvarkymo proceso organizavimo sprendinius. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projketuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų.Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Rudaminos  sen. patalpose nuo 2012-05-03 iki 2012-05-31. Viešasis svarstymas įvyks 2012-05-31 9.00 val. Rudaminos seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatoriai: R.Babič, E.Zubrickas.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.  

2012-05-02

Pranešame, kad  pagal 2011-09-28 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1230-11 (Reg. Nr. AD-1152-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2007), esančio Saldenės  k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), žemės sklypą. Nustatyti projektuojamo žemės sklypo ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypą formuoti ne mažesnį kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Numatyti inžinerinių tinklų sprendimo schemas. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų.Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Avižienių sen. patalpose nuo 2012-05-03 iki 2012-06-01. Viešasis svarstymas įvyks 2012-06-01 9.00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
 Planavimo organizatorė: I. Chasanova.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-05-02

Pranešame, kad pagal 2011-01-05 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 324-10 (Reg.Nr.AD-7-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0700:135), esančio Viktariškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirtį kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus- naujai statomų/rekonstruojamų statinių  - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą, leistiną užstatymo intensyvumą, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus. Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Mickūnų  sen. patalpose nuo 2012-05-03 iki 2012-05-31. Viešasis svarstymas įvyks 2012-05-31 11.00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatorius: E. Radziukas.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-05-02

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1225), esančio Kernavės g. 5, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., detalusis planas. Informaciją teikia ir pasiūlymus priima detaliojo planavimo organizatorius ir plano rengėjas.
Planavimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 568-11, pasirašyta  2011 05 05. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Sudalyti sklypą, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus projektuoti ne mažesnius kaip 0,15 ha. Nustatyti projektuojamų sklypų ribas ir plotus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai: Donatas Ovodas, Gintarė Ovodienė (gyv. A. Goštauto g. 8 – 116, Vilniaus mst.).
Rengėjas: UAB „Ostlit“ (A. Goštauto g. 8-116 Vilnius, tel. 8 659 22122).
Vieša detaliojo plano ekspozicija bus pateikta Avižienių seniūnijoje esančioje skelbimų lentoje nuo 2012 m. balandžio 30 d. iki 2012 m. gegužės 30 d. Viešas sprendinių svarstymas vyks 2012 06 04 nuo 14 iki 15 val. (A. Goštauto g. 8-116 Vilnius). Pasiūlymai priimami iki viešo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per vieną mėnesį nuo viešo aptarimo.

2012-05-02

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:148), esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Panavimo pagrindas – 2011.03.07 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 315-11.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus,  nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – UAB „Kevista“, J. Kubiliaus g. 16, Vilnius.
 Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel. 869813100.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos pateikiami rengėjui ir organizatoriui žodžiu ir raštu.

2012-05-02

Pagal naujas planavimo sąlygas pradedamas rengti žemės sklypo (Kad. NR. 4103/0200:2064) Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Teritorijų planavimo organizatoriaus teisės sklypo savininkei perduotos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2011-11-07 NR. 1358-11.
Planavimo organizatorius: Apolonija Vitkauskienė.
Plano rengėjas: UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, Lukiškių g. 3-304, p.v. Rimantas Dičius, p.d.v. Julius Jurgelionis.
Sklypo plotas 0,3700Ha. Planavimo tikslas: pakeisti žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, numatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) teritoriją, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Informacija apie rengiamą detalųjį planą teikia organizatoriaus įgaliotinė (M. Ratautienė, tel. 861025399) ir rengėjas (R. Dičius, tel. 867793686, el. p. rpdicius@gmail.com).
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012-05-28 pas rengėją. Parengtas projektas bus eksponuojamas Avižienių seniūnijoje Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. Viešas parengto projekto aptarimas vyks susirinkime Avižienių seniūnijoje 2012-06-20 d. 15:00 val. Pastabas ir pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti rengėjui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Atliekamas detaliojo plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas šiais aspektais: poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.

2012-05-02

Parengto žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:309) Vėliučionių k., Šatrininkų sen. Vilniaus r. detaliojo plano viešas aptarimas įvyks š.m. gegužės 31d. 9 val. UAB „Arkilida“ patalpose, Saltoniškių 29-409, tel. 2790083. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikti plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-05-02

Vadovaujantis 2011-08-26 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 963-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4142/0700:192 esančio Verbuškių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Liudvik Žedunov.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-05-07 iki 2012-06-05d. bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2012-06-05d. 15 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-05-02

Vadovaujantis 2012-02-20 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 071-12, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4117/0600:228 esančio Kampinės g. 24, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo ribas ir plotą.
Detaliojo plano organizatorius: Jonas Žukas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-05-07 iki 2012-06-05d. bus eksponuojamas Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Riešės seniūnijos patalpose 2012-06-05d. 10 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-05-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4127/0200:324), Purnuškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo padalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Romas Bukinas, Petras Bukinas, Jevgenijus Bukinas, Aleksandras Bukinas.
Projekto rengėjas – UAB “Sanora”, Žalgirio g. 90-423, Vilnius, tel. (370~5) 275 25 23, mob.: 8 698 4082.
Su žemės sklypo padalinimo projektu galite susipažinti per 10 darbo dienų (darbo valandomis nuo 9 val. iki 17 val.) aukščiau nurodytu adresu.

2012-04-30

Rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4103/0200:528, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Balandiškių k., formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas.
Sklypo savininkai (planavimo organizatoriai)- Rūta Makauskienė, Audrius Makauskas, Renata Dubickaja, Artur Dubickij ir Zuzana Maksimovič.
Planavimo tikslas – Rūtai Makauskienei ir Audriui Makauskui priklausančio sklypo dalies atidalijimas.
Projekto rengėjas - UAB „Sklypų matavimai“. Telefonai pasiteiravimui 8-676-35019,  (85)-276-16-90, el. paštas: sklypumatavimai@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Sklypų matavimai“ (adresas - Kalvarijų g. 131-302, Vilniuje) nuo 2012 m. gegužės 2 d. iki 2012 m. gegužės 16 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriams ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu - Kalvarijų g. 131-302, Vilnius.  

2012-04-30

Parengtas žemės sklyp 0.6708 ha(kad. Nr.4174/0200:/8242, Bendorių k. Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais žemės sklypą padalyti į sklypus iš jų dviejų sklypų keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1). Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai : Marijonas Neverbickas, Gražina Neverbickienė, tel.869993129
Detaliojo plano rengėja:K.Jakutovič tel.869802067.
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012 04 19  iki 2012-05-17, Avižienių sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarymas vyks 2012 m. gegužės d. 9.val., Avižienių sen. patalpose Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Vitebsko g. 19, Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui ) nesusisiekus su projekto rengėju ir nepateikus pastabų bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-04-30

   

Parengtas žemės sklyp 0.6709 ha(kad. Nr.4174/0200:/8243, Bendorių k. Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais žemės sklypą padalyti į sklypus iš jų dviejų sklypų keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1). Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai : Marijonas Neverbickas, Gražina Neverbickienė, tel.869993129
Detaliojo plano rengėja:K.Jakutovič tel.869802067.
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012 04 19  iki 2012-05-17, Avižienių sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarymas vyks 2012 m. gegužės d. 10.val., Avižienių sen. patalpose Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Vitebsko g. 19, Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui ) nesusisiekus su projekto rengėju ir nepateikus pastabų bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-04-30

Vadovaudamasi 2011 07 14 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.1090-11 ir 2011-09-01 Planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-813-11 yra parengtas žemės sklypo 0.1819 ha (kad. Nr. 4117/0700:5045 ), Riešės g.13A, Riešės k., Riešės sen.,Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo ribas ir plotą, nustatyti naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius :Algirdas Jocius tel.Nr.860002256.
Detaliojo plano rengėja :K. Jakutovič tel. 8 698 02 067
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012 04 19 iki 2012-05-17 Riešės sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarymas vyks š. m. gegužės 17 d. 13 val., Riešės sen. patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka

2012-04-30   

Parengtas žemės sklyp 1.0000 ha(kad. Nr.4103/0300:467, Bajorų k. Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais žemės sklypą padalyti į sklypus iš jų dviejų sklypų keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1). Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorė: Genovefa Tomaševskaja, tel.869992592
Detaliojo plano rengėja:K.Jakutovič tel.869802067
.Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012 04 19 iki 2012-05-17 Avižienių sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarymas vyks 2012 m. gegužės 17 d. 11.val., Avižienių sen. patalpose Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Vitebsko g. 19, Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui ) nesusisiekus su projekto rengėju ir nepateikus pastabų bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

 

2012-04-30

Rengiamas  vietovės lygmens žemės sklypo (kad.Nr. 4167/0100:613), esančio Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r., detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 845-11, registracijos Nr. AD-75 –(3.31) 2011-05-31).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS
Genoefa Zaleckaja, gyv. Šalnaitės g. 17, Vilniuje, tel. 8 699 34830.
PLANO RENGĖJAS
UAB Monresta, Universiteto g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 261 8411, faks. (8 5) 261 8411.
INFORMACIJĄ TEIKIA UAB Monresta, Universiteto g, 4, Vilnius, projekto vadovė Nijolė Ščiogolevienė, tel. (8 5) 261 8411, faks. (8 5) 261 8411, nijole.sc@gmail.com
PLANAVIMO TIKSLAS: žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės, bendro naudojimo teritorijos – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3) žemės sklypus (15% planuojamos teritorijos ploto); žemės sklypo padalijimas į sklypus, jų ribų ir plotų (>0,2000 ha) nustatymas; gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentų nustatymas – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto gyvenamojo namo statybos; privalomojo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo pateikimas; inžinerinių tinklų schematinis sprendimas.
Detalusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU PARENGTU DETALIUOJU PLANU
Su parengto detaliojo plano brėžiniais ir kita medžiaga galima susipažinti nuo 2012 m. gegužės 02 d. Parengto plano vieša ekspozicija vyks nuo 2012 m. gegužės 15 d. Pagirių seniūnijos  skelbimų lentoje, Šiltnamių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r. Viešas susirinkimas vyks 2012 m. gegužės 29 d. 15 val. Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 2, Pagirių k., Vilniaus r.
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS. Pasiūlymus (raštu) dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2012-04-26

Vadovaujantis 2012-02-20 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 40-12 reg. Nr. AD-172-(3.31) rengiamas 0,8728 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0700:4947 , esančio Smėlio g. 57, Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Nikolaj Vasin.
Plano rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: sudalinti žemės sklypą į sklypus, Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo terminai: detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2012-05-07 iki 2012-05-21  Zujūnų seniūnijos patalpose. Viešas  susirinkimas  vyks 2012-05-21  nuo 14 iki 15 val Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone.Detaliojo  plano viešo svarstymo tvarka - bendra.Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-25

 

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės informavimo bei dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr.33-1190, 2010, Nr.78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamus rengti teritorijų planavimo dokumentus – Kenos ir Vilnios hidrografinių draustinių ribų specialiuosius planus.
Planavimo tikslas – nustatyti arba koreguoti Kenos ir Vilnios hidrografinių draustinių ribas.
Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2012 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-90.
Projekto finansavimas:  ES struktūrinių fondų lėšos.
Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt
Planų rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT 08105, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzf.lt
Darbų terminai – 2012-02-20 – 2013-02-28.
Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiųjų planų svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui ar rengėjui. Susipažinimo su parengtų specialiųjų planų projektais ir viešo susirinkimo datos visuomenės informavimo priemonėse bus pateiktos papildomai.

2012-04-25

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad yra  parengtas  žemės sklypų kad. Nr. 4103/0402:194 ir 4103/0402:183, esantys  Avižienių k.v., Sudervės  sen., Grikienių k., SB“Riešė“., Riešės 1-oji.g.17, 19 Vilniaus r.sav  formavimo ir pertvarkymo (sujungimo) projektas.
Planavimo tikslas – dviejų žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą
Planavimo organizatorius – Monika Sienkievič, Heliodor Sienkievič
Projekto rengėjas – UAB “Geodezija ir topografija”, Vilnius mob.: 861237517, el. paštas: mgeodezininkai@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-25 iki 2012-05-11
UAB “Geodezija ir topografija”, patalpose, adresu Kalvarijų g.125, 11 korpusas, 516 kab,Vilnius.

2012-04-25

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Mažeikių k., Mickūnų sen., Vilniaus r.  žemės sklypo kad. Nr. 4152/0600:__ Mickūnų  k.v.,  plotas – 0,1810 ha formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– žemės sklypo,  reikalingo Bronislavo Lavcelio ir Edvardo Sudnikevičiaus nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti, suformavimas valstybinėje žemėje. 
Planavimo organizatorius – Bronislava Lavcel, Edvard Sudnikevič
Projekto rengėjas – UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius,  mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-23  iki 2011-05-04 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-04-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Pakryžės k., Sužionių sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4172/0300:436 Raudondvario k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti)), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Virginijus Gaidimavičius.
Projekto rengėjas –UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius, mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-23 iki 2012-05-04 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-04-25

Parengtas žemės sklypo Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r., Kad.Nr.: 4152/1600:594detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos -  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Plano rengėjas: UAB “Novaforma”, Žalgirio g.88, 804 kab., tel: 865202101, 865543505.
Planavimo organizatorius: Ona Jaskutienė.
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima plano rengėjas.
Detaliojo plano ekspozicija - nuo 2012 m. 04 mėn. 26 d. iki 2012 m. 05 mėn. 31 d. Mickūnų sen. patalpose (Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus r.). Viešas aptarimas įvyks 2012 m. 05 mėn. 31 d. 10 val. (Mickūnų seniūnijos patalpose). Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo aptarimo pabaigos.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM (Vitebsko g.19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-25

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2011 m. lapkričio 10 d. rengiamas žemės sklypo, Vilniaus r., Maišiagalos sen., Gudelių k. (kad. Nr. 4132/0600:647 , Giedraitiškių k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Planavimo organizatoriai – Voicechas Gedžiūnas, Danuta Gedžiūnienė, Valdemaras Gedžiūnas.
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje) nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. gegužės  25 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2012-04-25

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2011 m. lapkričio 10 d. rengiamas žemės sklypo, Vilniaus r., Riešės sen., Pašilių k. (kad. Nr. 4177/0300:633 , Didžiosios  Riešės  k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Planavimo organizatoriai – Neringa Verkauskienė, Marius Verkauskas.
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje) nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. gegužės  25 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2012-04-25

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2011 m. lapkričio 10 d. rengiamas žemės sklypo, Vilniaus r., Šatrininkų  sen., Kalniškių k. (kad. Nr. 4142/0500:165 , Kyviškių   k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Planavimo organizatoriai – Valerij Vainovskij.
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje) nuo 2012 m. balandžio 25 d. iki 2012 m. gegužės  25 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

 

2012-04-25

Vadovaujantis 2011-08-02 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1084-11 reg. Nr. AD-963-(3.31) rengiamas 0,2507 ha ploto gyvenamosios teritorijos – gyvenamųjų namų statybos paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4162/0100:463, esančio Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
Lech Verkovskij, gyvenantis Šv. Uršulės g. 8, Juodšilių k., Vilniaus r.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 205 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: Numatyti du gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos sklypus (≥0,1000 ha). Nustatyti gyvenamosios teritorijos statybos reglamentus – naujai statomo/rekonstruojamo statinio – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-23 iki 2012-05-31  Nemėžio  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-05-31, 10 val., Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-04-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio VĖLIUČIONIŲ k., ŠATRININKŲ sen., VILNIAUS r., kad. Nr. 4142/0400:500, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatoriusTOMAS BALČIŪNAS.
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-24 iki 2012-05-04  UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-04-24

Parengtas žemės sklypų Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4103/0200:1544 ir kad. Nr. 4103/0200:1695) detalusis planas.
Tikslas:
apjungti sklypus, pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sudalinti sklypais.
Rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, Tel.: 8 656 57969.
Organizatorius: Nerijus Bačiuška, Teresa Ciunaitienė
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 05 mėn. 10 d. iki 2012 m. 05 mėn. 23 d. Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., LT-14013 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. 05 mėn. 23 d. 14.00 val. (Avižienių seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" pranešame, kad rengiamas žemės sklypų, esančių  Sakiškių k. Bezdonių sen. Vilniaus r.sav. sodininkų bendrijoje “Dobilas”, sklypų kadastriniai Nr. 4107/0903:102, 4107/0903:103 ir 4107/0903:104 , formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą ne didesnį kaip 0.12ha.
Planavimo organizatoriai – Tatjana Vysockaja, Igoris Vysockis.
Projekto rengėjas – Bogdano Stankero geodezinių darbų PĮ, J.K.Chodkevičiaus 1, 12189 Vilnius, tel. 8698-09970, el.paštas: geo5311@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012m. balandžio mėn. 24d. iki 2012m. gegužės mėn. 17d. pas projekto rengėją arba Bezdonių sen. patalpose skelbimų lentoje.

2012-04-24

Pradedamas rengti 2,4500 ha, 1,4953 ha sklypų Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4152/0300:17, 4152/0300:275) detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, padalyti sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2011-12-27 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1598-11, (Nr. AD-1482-(3.31)).
Planavimo organizatorius: Zigmundas Lynda, Zita Lyndienė, gyv. Polocko g. 320, Vilnius.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 699 47231.

2012-04-24

Pradedamas rengti 0,1000 ha ir 0,1200 ha sklypų Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4103/0300:867, 4103/0300:8066) detalusis planas.
Planavimo tikslas:
sujungti žemės ūkio paskirties sklypus į vieną sklypą ir keisti 0,2200 ha bendro ploto sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos – degalinių ir autoservisų statinių statybos (K3) ir prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), numatant statyti autoservisą ir parduotuvę. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus, inžinerinių tinklų sprendimo schemas ir, pagal centralizuotų tinklų valdytojų rekomendacijas, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie gyvenvietės arba gretimose teritorijose esamų inžinerinių tinklų sistemos schemą.
Planavimo pagrindas: 2011-07-14 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1080-11.
Planavimo organizatorius: UAB „Realty Invest“, Šilo g. 7-8, Vilnius.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 699 47231. 

2012-04-24

Pradedamas rengti 3,5100 ha sklypo Eitminių k., Riešės sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4117/0100:369) detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2010, Nr. 87-4619) 15 p.), sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2011-11-02 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1407-11, (Nr. AD-1246-(3.31)).
Planavimo organizatorius: UAB „Realty Invest“, Šilo g. 7-8, Vilnius.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 699 47231.

2012-04-24

Pradedamas rengti 2,9700 ha sklypo Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4110/0400:309) detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų LR AM 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624, 10p.), sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2011-07-20 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 987-11 (Registracijos Nr. AD-931-(3.31)).
Planavimo organizatoriai: Marius Vidžiūnas, Andrius Skerla, Kristina Skerlienė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius. Tel.: 85 233 5910.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 699 47231.

2012-04-23

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1100:93, pl. 6.5700ha), Liubavo k., Riešės sen.,Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano pagrindas : Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 844-11 2011 05 31 ir planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo  dokumentui rengti     Nr. SSp-647-11, 2011 08 16  
Detaliojo plano organizatorius:    REGINA MIKAILIONIENĖ    A.P.Kovaliuko g. 20-49, Vilniuje 
Detaliojo plano rengėjas:  UAB “ARCHITEKT8ROS MENAS” Žalgirio g. 90-337, Vilnius, PV. A 1664  Simonas Savickas
Planuojamos teritorijos adresas:  Sklypas yra (kad.Nr. 4170/1100:0093), Liubavo k.Riešės sen.,Vilniaus r. 
Planavimo tikslas: Pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, padalinti žemės  sklypą į atskirus sklypus - gyvenamosios teritorijos – vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, atskirajam želdynui, žemės ūkiui, privačiam miškui. Nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo, saugojimo ir statybos reglamentus. Suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.
Informacija apie rengiamą detalųjį planą tiekiama rengėjo adresu ir telefonu 8 614 55138 
Parengto detaliojo plano ekspozicija: Vilniaus r. Riešės seniūnijoje, Molėtų g. 16, D.Riešės k., nuo 2012 balandžio 23d. iki 2012 gegužės 27d.
Viešas svarstymas  detalijo plano įvyks 2012 m. Gegužės  27d. 14Val. seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu planavimo rengėjui ir/ar organizatoriui iki 2012m. Gegužės 27d.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad neatsižvelgta į jų pasiūlymusparengtame planavimo dokumente,  gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį  nuo planavimo organizatoriaus atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-04-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje Paberžės seniūnijoje Balkūnų kaime, sklypo kad. Nr. 4164/0800:16 , formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –žemės sklypo padalijimas į 2 žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai – Nijolė Drobnienė
 Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2012-04-23 iki 2012-05-08 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas

2012-04-19 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais,  informuojame: Rengiamas  2,9000 ha žemės sklypo, kad. Nr. Nr. 4117/0400:201, teritorijos, esančios Marijampolio k., Riešes sen. Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas:
keisti dalies žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais. Padalyti į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius -
Filomena Gasperovič, Petras Steponavičius,tel. 869976719, Liucija Steponavičienė, Jaroslav Simarev, Ernestas Daukšas, Ana Daukšienė.
Projekto rengėjas - UAB „Mibarsas“, A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius, tel. (85) 231 21 44, projekto vadovas Arūnas Latakas.
Su projektu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių raštu UAB „Mibarsas“ adresu A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius nuo 2012 m.  balandžio  19 d.
Projekto vieša ekspozicija vyks Riešės seniūnijos  patalpose (Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r.) nuo  2012 m.  gegužės 4  d.  iki 2012 m.  gegužės 17 d. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2012 m.  gegužės 17 d. 14 val. Riešės seniūnijos  patalpose.
Nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos, turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas. Pasiūlymo priedai: dokumentai,  įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas; patvirtinantys atstovo įgaliojimus; patvirtinantys nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamojoje teritorijoje.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti  valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 1 mėnesį nuo jiems išsiųsto rašto (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos (vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“).

2012-04-18 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Zujūnų seniūnijoje., Papiškių  kaime, Buivydiškių kadastro vietovėje, Skl. kad. Nr. 4110/0300:0007 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus. 
Planavimo organizatorius –
Raimondas Šalpukas, Viktorija Šalpukienė, Ramutė Maračinskienė, Rolandas Maračinskas, Jelena Siomina, Vadim Siomin  
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt.
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. balandžio mėn. 18 d. iki 2012 m. gegužės mėn. 2 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-04-18 

Vadovaujantis 2011-06-08  „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 833-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4117/0300:504  esančio detalusis Raudondvario km. Riešės sen. Vilniaus r. planas.
Detaliojo plano tikslas-
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti statybos reglamentus-naujai statomų/rekonstruojamų statinių-iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano organizatorius Inga Kuliešienė, Vladimir Kulieša .
Detaliojo plano rengėjas: D Proj. vadovė arch. Jolita Sarpaliūtė tel. 8 686 63557 Detalaus plano projektas  nuo 2012-04-19 iki 2012-05-17 d. bus eksponuojamas Rieses seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Riešės seniūnijos patalpose 2012-05-17d. 11 val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

  2012-04-18

Pradedamas rengti 1,6815 ha (skl. kad. Nr.4103/0300:8007) žemės sklypo, esančio Bajorų kaime, Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone detalusis planas.
Planavimo pagrindas:
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1221-11, 2011-09-15 d. Rg. Nr.AD-1115-(3.31) ir planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr.Ssp-1109-11, 2011-11-16 d.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją (G1), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, padalinti teritoriją į sklypus, nustatyti jų ribas, pateikti sklypų teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius: Marija Višnevska, Lilija Savicka, Kristina Gaverskaja, Marjan Mečkovskij.
Detalojo plano rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el p. vilnijosprojektai@takas.lt .
Planavimo pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų teikiami raštu detaliojo plano rengėjui (Fabijoniškių 92-2a, Vilnius)        

2012-04-18 

Pradedamas rengti 0,1400 ha (skl. kad. Nr.4147/0100:1205) žemės sklypo, esančio Maišiagalos k. Maišiagalos mstl., Maišiagalos seniūnijoje, Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo pagrindas:
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1403-11, 2011-11-25 d. ir planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr. Ssp-154-12, 2012-02-08 d.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti žemės sklypo naudojimo būdą: komercinės paskirties objektų teritorijos (K), nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą, nustatyti statybos reglamentus.   
Planavimo organizatorius: Zenonas Bušinskas, Irena Bušinskienė
Detalojo plano rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el p. vilnijosprojektai@takas.lt .
Planavimo pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų teikiami raštu detaliojo plano rengėjui (Fabijoniškių 92-2a, Vilnius)  

2012-04-18 

Pradedamas rengti 0,5000 ha (skl. kad. Nr.4103/0100:1793) ir 1,600 ha (skl. kad. Nr.4103/0100:1794) žemės sklypų, esančio Pikutiškių k., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone detalusis planas.
Planavimo pagrindas:
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.742-11, 2011-05-18 d., Rg. Nr.AD-678-(3.31), susitarimas prie sutarties 2012-03-29 d. Rg. Nr.AD-311-(3.31) ir planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr. SSp-985-11 2011-10-05 d.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: keisti žemės sklypo (kad. Nr. Nr.4103/0100:1794) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sujungti žemės sklypus į vieną, padalyti į sklypus. Numatyti gyvenamąją teritoriją (G1), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, nustatyti jų ribas, pateikti sklypų teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius: Regina Rasimavičienė, Martynas Laumelis, Jolita Malinauskienė, Irmantas Malinauskas  
Detalojo plano rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el p. vilnijosprojektai@takas.lt .
Planavimo pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų teikiami raštu detaliojo plano rengėjui (Fabijoniškių 92-2a, Vilnius)        

2012-04-18 

Rengiamas detalusis planas žemės sklypų, kadastrinis Nr. 4174/0200:493 ir Nr. 4174/0200:1126, esančių Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
sujungti žemės sklypus, dalies teritorijos keisti žemės paskirtį į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos (G1), padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus,  suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I2) sklypą, pateikti inžinerinių tinklų schemą.
Detaliojo plano projektas nuo 2012-05-03 bus eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, 2012-05-31 9val. pristatomas viešame susirinkime.
Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatoriui A.Petrovskiui, Vaikų g.14-1, Vilniuje arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-18 

Vadovaujantis 2011-12-03 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1438-11 reg. Nr. AD-1434-(3.31) rengiamas 0,5592 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4147/0200:606 , esančio Kiemelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
Kristina Sangavičiūtė.
Plano rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas: sudalinti žemės sklypą į sklypus,keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1).Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo terminai: detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2012-04-27 iki 2012-05-11  Maišiagalos seniūnijos patalpose. Viešas  susirinkimas  vyks 2012-05-11  nuo 14 iki 15 val Maišiagalos seniūnijoje, Vilniaus rajone.Detaliojo  plano viešo svarstymo tvarka - bendra.Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:398),esančio Popielių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Jaroslav Krevskij
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861602605, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-17 iki 2012-04-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-04-17 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0100:468),esančio Rokantiškių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Justas Jautakis
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, mob.: 861602605, el.p. justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-17 iki 2012-04-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-04-17 

Pagal 2011-09-08 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1237-11 ir Nr. 1244-11, rengiamas žemės ūkio paskirties 1,1584 ha ir 2,5410 ha žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0200:1841, 4174/0200:1840), esančių Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., bendrąja tvarka detalusis planas.
Plano rengėjas:
PV Lauras Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, el.paštas - lauras.paulauskas@gmail.com, Mob. tel. 8-683-48736.
Planavimo organizatoriai: Rasa Cibulskienė, Rimantas Cibulskas, Genovaitė Vitienė, Arūnas Vitas, Vaclovas Cibulskas, Sigutė Cibulskienė.
Planavimo tikslas: keisti sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, keisti jų ribas ir plotą, numatant gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti statybos reglamentus, privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-19 iki 2012-05-22 Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., LT-14013 Vilniaus r. Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2012-05-22 14 val., Avižienių seniūnijoje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2012-04-17 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo esančio Skaisterių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., (kadastrinis Nr. 4152/2200:0041 Mickūnų k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –
žemės sklypo dalių atidalijimas pagal bendrasavininkams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Jaroslav Chalkovskij, Valerija Mošenec, Beata Mošenec, Zbignev Chalkovskij, Teresa Nersisian.
Specialiojo plano rengėjas – UAB "Vilniaus matininkas", P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius Tel. +370 5 2341797, vilniausmatininkas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2012-04-16 iki 2012-05-03.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., Tel. 8 5 2341797.

2012-04-16 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo , kurio kad. Nr. 4184/0100:0267, esančio Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajone, Sudervės seniūnijoje, Sudervės kadastro vietovėje, Vaigeliškių kaime. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.  
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis namų valdos žemės sklypo atidalinimą, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę bei likusios žemės padalinimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius – H. Satkūnienė.
Projekto rengėjas –
UAB „Geostatus“ patalpose, adresu: Ateities g. 10, LT-08303, Vilnius, eg@geostatus.lt Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2012 02 12 iki 2012 02 29, UAB „Geostatus“ patalpose, adresu: Ateities g. 10, LT-08303, Vilnius.

2012-04-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje Paberžės seniūnijoje Paberžės kaime, sklypo kad. Nr. 4164/0600:373 (ūkininko sodybos vietai parinkti) projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –žemės ūkio paskirties žemėje  ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius– Voitech Tučinskij
 Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2012-04-13 iki 2012-04-30 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas.2012-04-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypų, esančių Vilniaus raj. Šatrininkų sen. Grigaičių k. Vėjų g. 9 (kad. Nr. 4142/0300:0551 Kyviškių k.v.)  formavimo - pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –  namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindine tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemė (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) nuo likusios žemės sklypo dalies.
Planavimo organizatoriai – IRENA RAZUMČIK, ANDREJ ŠACHOV.
Projekto rengėjas – R.Kovalenko GKĮ,  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 2505575, 8 62027650, el. paštas:  vilnius@geodezija.lt.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012-05-24 d.
Susipažinti su projektu galima 2012 m. gegužio 01 - 10 dienomis, R.Kovalenko GKĮ , patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius2012-04-16

Vadovaujantis 2011-12-29 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1556-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4142/0600:161 esančio Minties g. 19, Dobromislės k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus, pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus, inžinerinių tinklų sprendimo schemas.
Detaliojo plano organizatorius: Anton Gilevskij
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-04-19 iki 2012-05-17d. bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2012-05-17d. 13 val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka


2012-04-16

Parengtas žemės sklypo kad.nr.4110/0700:100, Ežero g. 89, Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj., vietovės lygmens detalusis planas
Planavimo tikslas:
keisti žemės sklypo ribas ir plotą, padidinant esamo sklypo plotą ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nėra galimybės suformuoti atskiro sklypo, nustatyti statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius: Rimanta Jurkevičienė.
Plano  rengėjas UAB “ARKILIDA”, Saltoniškių g. 29-409,Vilnius (85) 2790083, arch. L.Lideikienė 8617 11 395, archilaima@gmail.com. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012.04.17 iki 2012.05.08 Zujūnų sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks š.m. gegužės 09 d. 10 val. UAB”ARKILIDA” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikti plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.


2012-04-16 

Vadovaujantis 2012-01-24 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1618-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4162/0100:182 esančio Arimų g. 22, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus, pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus, inžinerinių tinklų sprendimo schemas.
Detaliojo plano organizatoriai: Robert Liubkevič, Andrej Liubkevič
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-04-19 iki 2012-05-17d. bus eksponuojamas Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2012-05-17d. 11 val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-04-16 

Rengiamas detalusis planas kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos žemės sklypo, esančio Antežerio g. 13, Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. kadastrinis Nr. 4110/0800:629.
Planavimo tikslas:
pakeisti sklypo teritorijos naudojimo būdą į komercinės paskirties teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos K(K1), numatant statyti mokslo paskirties pastatą - vaikų darželį; nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus. Detaliojo plano projektas nuo 2012-05-03 bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijoje, 2012-05-30 10val. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatoriams: R. Tarvydui, tel.865675662; arba projekto rengėjai L.Pelanytei, el.p. laima.pelanyte@gmail.com, tel. 8 680 20 165. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-13 

Rengiamas detalusis planas kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos žemės sklypo, esančio Gluosnių g. 8a, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. kadastrinis Nr. 4174/0100:143.
Planavimo tikslas:
nekeičiant teritorijos naudojimo būdo, padalyti į 3 sklypus, nustatyti ribas, plotus, teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-05-03 bus eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, 2012-05-30 13 val. pristatomas viešame susirinkime.
Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatoriui D.Zubkoniui, tel.8 650 91 717; arba projekto rengėjai L.Pelanytei, el.p. laima.pelanyte@gmail.com, tel. 8 680 20 165. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-13 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Rengiamas žemės sklypo, Šukiškių k., Buivydžių sen., Vilniaus  r. sav., (kadastrinis Nr. 4112/0100:151 Buivydžių k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas,suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai: Gediminas Vaištaras, Beata Vaištarienė.
Projekto rengėjas – individuali S. Bumblausko įmonė „Matininkas“, Rinktinės g. 55-18, Vilnius, tel. (8-5) 247-03-82, 869879719, el.paštas matininkas@konsokidacija.lt.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo balandžio 16 d. iki balandžio mėn.27 d. i.į „Matininkas“, patalpose Rinktinės g. 55-18, Vilnius,

2012-04-13 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje Paberžės seniūnijoje Kazimieravo kaime, sklypo kad. Nr. 4164/0100:644 (ūkininko sodybos vietai parinkti) projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –žemės ūkio paskirties žemėje  ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius– Voitech Tučinskij
 Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2012-04-13 iki 2012-04-30 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas.

2012-04-13 

Informuojame, kad vadovaujantis 2011-04-13 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 252-11 reg. Nr. AD-535-(3.31) rengiamas žemės ūkio paskirties žemės sklypų, kad. Nr. 4174/0200:609; 4174/0200:92; 4174/0200:918; 4174/0200:1200; 4174/0200:622; 4174/0200:620 esančių Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
Erlandas Galaguz, Viktorija Galaguzienė, Sergej Slesarenko, Valdas Ledzinskas, Vytautas Kačka, Rasa Kačkienė, Vaidas Brasiūnas, Vaclav Chmelevskij, Marytė Galaguz, Georgijus Galaguz, Dmitrij Balan, Gediminas Kazlauskas, Arūnas Maciulevičius.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-11 iki 2012-05-24  Avižienių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-05-24, 9 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-04-12 

Informuojame, kad vadovaujantis 2011-11-14 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1503-11 reg. Nr. AD-1345-(3.31) rengiamas 1,2500 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4184/0300:453, esančio Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
Valerija Michalkevičienė.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-11 iki 2012-05-24  Sudervės  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-05-24, 10.30 val., Sudervės seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-04-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės Jokūbiškių kaime, Sužionių seniūnijoje, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje (kadastrinis Nr.: 4114/0200:86 – Danilavos kadastro vietovė) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Jolanta Zdanovičiūtė-Terentjeva, gyv. Kapsų g. 36-36, LT-02168 Vilnius, kont. tel. +370 61811933.
Projekto rengėjas – UAB „Žemėtvarkos projektai“, Taikos g. 105-12, LT 05201 Vilnius, mob. tel. +370 612 90 330, el. paštas avaranauskiene@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. balandžio 26 d. Susipažinti su parengtu projektu galima 2012 m. balandžio 13 - 26 darbo dienomis UAB „Žemėtvarkos projektai“ patalpose adresu: Taikos g. 105-12, LT-05201 Vilnius.

2012-04-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio STAGALIŲ k., SIUŽIONIŲ sen., VILNIAUS r., kad. Nr. 4192/0400:0093, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius –BRONIUS JANČIAUSKAS
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-01-23 iki 2012-02-23  UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-04-12 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo dalies formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio Kaštonų g.31, SB „Bitė“, Rastinėnų k., Sudervės sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas –
prijungti projektuojamą valstybinės žemės sklypą .
Planavimo organizatorius – Robertas Perepečka.
Projekto rengėjas – UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius. Tel.852129760, el.paštas: vilnius@matininkai.lt. Susipažinti su parengtu projektu galima UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius.

2012-04-12 

Pagal 2010-09-06 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 147-10, pradedamas rengti žemės ūkio paskirties 1,7300 ha žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0300:221), esančio Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r., bendrąja tvarka detalusis planas.
Plano rengėjas:
UAB „MEIRISTA“, Panerių g. 64, Vilnius. Tel. 860170056.
Planavimo organizatorius: Algimantas Pranaitis, Valė Pranaitienė, Dainius Pranaitis.
Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą į sklypus, keturių iš jų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti statybos reglamentus, privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-12 iki 2012-05-15 Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., LT-14013 Vilniaus r. Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2012-05-15 14 val., Avižienių seniūnijoje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2012-04-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybėje Paberžės seniūnijoje Kazimieravo kaime, sklypo kad. Nr. 4164/0100:644 (ūkininko sodybos vietai parinkti) projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –žemės ūkio paskirties žemėje  ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius– Gintaras Markevičius, Laura Markevičienė, Ugnius Arsoba.
 Projekto rengėjas – J. Adomavičiaus IĮ “Šantra” , adresas:Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas,Vilniaus rajonas; Mob. tel.: +37061272975, el. paštas: info.santra@gmail.com
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Kviečiame susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu ir pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2012-04-13 iki 2012-04-30 J. Adomavičiaus IĮ “Šantra”  patalpose adresu: Kaštonų g. 12, Anavilio kaimas.

2012-04-12 

Informuojame, kad parengtas, remiantis su Vilniaus rajono savivaldybės administracija sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2011-03-17 (AD -397-13.31) sutartimi Nr. 464-11 žemės sklypo – 0.2180 ha Baltarusių g. 34, Nemėžio kaimas, Nemėžio seniūnija, Vilniaus rajonas (kad. Nr. 4162/0100:2022), planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas:
padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detalaus plano organizatorius Andrej Semeniuk, Jadvyga Semeniuk.
Rengėjas architektas Julius Šeibokas.

2012-04-12 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Juodalaukio k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. kad. Nr. 4142/0500:0244, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Karolis Barkauskuas
Projekto rengėjas - UAB “GeoPaslaugos", Konstitucijos pr. 12, Vilnius, tel. 8 61602605, el. paštas:  info.geopaslaugos@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-11 iki 2012-05-11  UAB “GeoPaslaugos” patalpose Konstitucijos pr. 12, Vilnius. 

 2012-04-12

Parengtas  žemės  sklypo  ( kad. Nr.4147/ 0400: 293),  esančio  Maišiagalos mstl.,  Maišiagalos  sen.,  Vilniaus  r.  detalusis  planas.
Projekto  rengimo  pagrindas:
  detaliojo  teritorijų  planavimo  organizatoriaus  teisių  ir  pareigų  perdavimo  sutartis  nr.270-101 2011-04-14.
Planavimo  organizatorius:  G.Grigaliūnas.
Planavimo  rengėja:  UAB "M.Puzinaitės  projektavimo  firma",  tel. 8 601 51134, el.p. - mildapuzinaite@gmail.com
Planavimo  tikslas:  keisti  žemės  sklypo  pagrindinę  tikslinę  žemės  naudojimo  paskirtį  pagal  bendrojo  plano  sprendinius  iš  žemės  ūkio  paskirties  į  kitos  paskirties  žemę:  gyvenamosios  teritorijos - vienbučių  ir  dvibučių  gyvenamųjų  pastatų  statybos (g1).
Planavimo  terminai:  detaliojo  plano   ekspozicija  vyks  nuo  2012-04-09  iki  2012-04-30  Maišiagalos  sen.  patalpose.  Viešas  aptarimas  vyks  2012-05-04  nuo  12  iki  14  valandos  vilniuje,  sluckio  13-2,  UAB "M.Puzinaitės  projektavimo  firma".  Detaliojo  plano  svarstymo  tvarka - bendra.  Pasiūlymus  ir  pastabas  dėl  teritorijų  planavimo  dokumento  projekto  galima  teikti  plano  rengėjui  raštu  iki  viešo  susirinkimo  ir  jo  metu.  Pareiškėjai  projekto sprendinius  bei  viešo  svarstymo  procedūras  per  mėnesį  gali  apskųsti  valstybinę  teritorijų  planavimo  priežiūrą  vykdančiai  instancijai.

2012-04-12

Parengtas – Sklypų (kad. Nr. 4174/0200:1192, 1060 m2 ploto, kad. Nr. 4174/0200:8185, 1374 m2 ploto, kad. Nr. 4174/0200:8194, 1138 m2 ploto, kad. Nr. 4174/0200:1190, 2823 m2 ploto, kad. Nr. 4174/0200:8184, 1030 m2 ploto, kad. Nr. 4174/0200:1191, 1268 m2 ploto), Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai:
Kristina Fursenkienė, Antanas Fursenko, Aidas Balčiūnas, Mindaugas Pelanis, Agnė Pelanienė, Žygintas Bernotavičius, Jurga Bernotavičienė, Irma Aliukonienė, Gintaras Aliukonis , Igoris Repovas, Nomeda Repovienė.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo rengėjas: UAB“ Architektūros menas” Žalgirio g. 90-337, Vilnius, tel: 868482460, PV Simonas Savickas. Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia rengėjas. Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2012m. balandžio 11 d. iki 2012m. gegužės 16 d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.
Parengto detaliojo plano ekspozicija – Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. Tel.:(8 5) 240 3447, nuo 2012m. balandžio 11 d. iki 2012m. gegužės 17 d., Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks ten pat, 2012m. gegužės 17 d., 9:00val. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-12 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio : Smilgynės kaime Paberžės seniūnijoje Vilniaus raj. savivaldybėje (kadastrinis Nr. 4134/0300:0174), sklypo plotas 9,9987 ha sklypo formavimo pertvarkymo projektas – padalijimo projektas (specialusis planas). Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į 8sklypus.
Planavimo organizatorius – E.Novosad ir kiti.
Projekto rengėjas – UAB “Geoksis“, Kalvarijų g.204a , Vilnius, tel. 8 2636627
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. 04 11 d. iki 2012 m. 04 25 d. UAB “Geoksis“ patalpose adresu Kalvarijų g.204a.

2012-04-12 

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4152/1700:0028, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Parūdupių k., formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas. 
Planavimo tikslas –
 žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatoriai – Janina Araminienė ir Teresa Martiševska. 
Projekto rengėjas - G. Marcišausko IĮ "G.M.". Telefonai pasiteiravimui 8-655-94415, (85)-260-14-55, el. paštas:gz@geodeziniaimatavimai.lt.  Su parengtu projektu galima susipažinti iki 2011 m. gegužės 3 d., adresu: Kaukysos g. 18-311, Vilnius. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2011 m. gegužės 3 d.

2012-04-12 

Parengtas 8,3100 ha žemės sklypo (kadastrinis numeris 4147/0500:126), Budninkų k., Maišiagalos sen., Vilniaus raj. detalusis planas.
Planavimo pagrindas
– Vilniaus raj. savivaldybės administracijos detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2009-11-10 sutartis Nr.A56-561-(3.18).Detaliojo planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritoriją (K1),
Planavimo organizatorius – UAB “S&T COMPANY”, įmonės kodas 302604550, adresas: Kalvarijų g. 26, 09309 Vilnius, tel. 8 614 02606.
Projekto rengėjas – UAB “Unitectus”, Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, tel. 261 0147, faks. 261 0501, el. paštas: dainius@unitectus.lt. Projekto vadovas architektas Dainius Čepurna.
Vieša ekspozicija - su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2012 m. balandžio mėn. 27 d. iki gegužės mėn. 14 d. Vilniaus raj. savivaldybės Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių g. 11, Maišiagala ir architektų biure Lukiškių g. 3, Vilniuje darbo metu.  Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) - 2012 m. gegužės mėn. 14 d. 10 val. Vilniaus raj. sav. Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių g. 11, Maišiagala, Vilniaus raj. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu projekto organizatoriui ir rengėjams. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui (Vitebsko g. 19), per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-12

Rengiamas žemės sklypo Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4110/0300:530) detalusis planas.
Tikslas:
pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sudalinti sklypais.
Rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, Tel.: 8 656 57969.
Organizatorius: UAB “LT ŽEMĖ“, A.Žukauskas, A.Bėliakas, R.Bėliakienė, E.Liutvinskis. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 04 mėn. 20 d. iki 2012 m. 05 mėn. 04 d. Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. 05 mėn. 04 d. 14.00 val. (Zujūnų seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-12

Parengtas žemės sklypo kad.nr.4110/300:755, 0,1000 ha Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj., vietovės lygmens detalusis planas
Planavimo tikslas
: pakeisti žemės sklypo pagrindinę, tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę- mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą  
Planavimo organizatorius: Danuta Naus.
Plano  rengėjas UAB “ARKILIDA”, Saltoniškių g. 29-409,Vilnius (85) 2790083, arch. L.Lideikienė 8617 11 395, archilaima@gmail.com. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012.03.29 iki 2012.04.19 Zujūnų sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks š.m. balandžio 20 d. 10 val. UAB”ARKILIDA” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikti plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-04-12

Parengtas žemės sklypo kad.nr.4110/300:518, 0,2000 ha Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj., vietovės lygmens detalusis planas
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę, tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę- mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybos (G1), sudalinti sklypą, nustatyti sklypų ribas ir plotus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą  
Planavimo organizatorius: Jelena Naus.
Plano  rengėjas UAB “ARKILIDA”, Saltoniškių g. 29-409,Vilnius (85) 2790083, arch. L.Lideikienė 8617 11 395, archilaima@gmail.com. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012.03.29 iki 2012.04.19 Zujūnų sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks š.m. balandžio 20 d. 10 val. UAB”ARKILIDA” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikti plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-04-12

Parengtas žemės sklypo kad.nr.4110/300:519, 0,1200 ha Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj., vietovės lygmens detalusis planas
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę, tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę- mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybos (G1), nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą  
Planavimo organizatorius: Danuta Naus.
Plano  rengėjas UAB “ARKILIDA”, Saltoniškių g. 29-409,Vilnius (85) 2790083, arch. L.Lideikienė 8617 11 395, archilaima@gmail.com. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012.03.29 iki 2012.04.19 Zujūnų sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks š.m. balandžio 20 d. 10 val. UAB”ARKILIDA” patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikti plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.                     

2012-04-12 

Rengiamas  3,2996 ha žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0800:492, teritorijos, esančios Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas:
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus, sudalyti sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatoriai - Leonas Strazdas, Gediminas Šidlauskas, Tomas Liubertas, Dovilė Bučiūnaitė, Eglė Banevičiūtė, Ilona Sadeckaitė, Živilė Bučiūnaitė. Įgaliotasis asmuo – Leonas Strazdas,  tel. 868752761.
Projekto rengėjas - UAB „Mibarsas“, A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius, tel. (85) 231 21 44, projekto vadovas Arūnas Latakas.
Su projektu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių raštu UAB „Mibarsas“ adresu A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius nuo 2012 m.  balandžio  12 d. Projekto vieša ekspozicija vyks Zujūnų seniūnijos  patalpose (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r.) nuo  2012 m.  gegužės 3 d.  iki 2012 m.  gegužės 18 d. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2012 m.  gegužės 18  d. 14 val. Zujūnų seniūnijos  patalpose.  Nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos, turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas. Pasiūlymo priedai: dokumentai,  įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas; patvirtinantys atstovo įgaliojimus; patvirtinantys nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamojoje teritorijoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti  valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 1 mėnesį nuo jiems išsiųsto rašto (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos (vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“).

 2012-04-10

Parengtas – Sklypų (kad. Nr. 4174/0200:1192, 1060 m2 ploto, kad. Nr. 4174/0200:8185, 1374 m2 ploto, kad. Nr. 4174/0200:8194, 1138 m2 ploto, kad. Nr. 4174/0200:1190, 2823 m2 ploto, kad. Nr. 4174/0200:8184, 1030 m2 ploto, kad. Nr. 4174/0200:1191, 1268 m2 ploto), Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatoriai:
Kristina Fursenkienė, Antanas Fursenko, Aidas Balčiūnas, Mindaugas Pelanis, Agnė Pelanienė, Žygintas Bernotavičius, Jurga Bernotavičienė, Irma Aliukonienė, Gintaras Aliukonis , Igoris Repovas, Nomeda Repovienė.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo rengėjas: UAB“ Architektūros menas” Žalgirio g. 90-337, Vilnius, tel: 868482460, PV Simonas Savickas. Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia rengėjas. Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2012m. balandžio 11 d. iki 2012m. gegužės 2 d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.
Parengto detaliojo plano ekspozicija – Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. Tel.:(8 5) 240 3447, nuo 2012m. balandžio 11 d. iki 2012m. gegužės 2 d. Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks ten pat, 2012m. gegužės 3 d., 9:00val. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-10

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2012 m. Balandžio mėn. 20 d. rengiamas žemės sklypo esančio Užukenės k., Rukainių sen., Vilniaus r. (kadastrinis Nr. 4180/300:163 Rukainių k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai –Marjan Žukovski, gyv. Šeškinės g. 73-15, Vilnius
Projekto rengėjas – UAB „Krianta“, Žalgirio g. 131, Vilnius, tel. (8-5) 277 96 55, 8 620 93711 e-paštas fotobich@gmail.com.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. gegužės mėn. 20 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima  UAB „Krianta“ patalpose Žalgirio g. 131, Vilnius.

 2012-04-10 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, esančio  Čekėnų k., Rudaminos sen. Viniaus raj. kadastro Nr. 4117/0400:225 Rudaminos k.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius –Neringa Paškevičienė
Projekto rengėjas –UAB Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius mob.: 8 673 92494 el. paštas: info@geocentras.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per  10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-13 iki 2012-04-26 UAB „Geodezijos centras patalpose adresu: Pašilaičių g. 17-38, Vilnius.

2012-04-10 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, Kalino  kaime, Didžiosios Riešės kadastro vietovėje, Skl. kad. Nr. 4147/0400:5253 ir 4141/0400:5152 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –dviejų  miškų ūkio paskirties žemės sklypų sujungimas ų vieną miškų ūkio paskirties sklypą bei iš apjungto miškų ūkio paskirties sklypo 0,2042 ploto žemės ūkio naudmenų žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės ūkio paskirtį į žemės ūkio paskirties žemę. 
Planavimo organizatorius – Augustas Alešiūnas, Žilvinas Jančoras, Eglė Augustinavičiūtė, Violeta Grigaitienė, Gediminas Grigaitis, Daikė Cilcė ir kiti
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt.
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu  nuo 2012m. balandžio mėn. 10 d. iki 2012 m.  balandžio mėn. 30 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-04-10 

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 010101400758) s/b "Gvazdikas" skl. nr 67A Antakalnio sen. Vilniuje. formavimo pertvarkimo projektas.
Planavimo tikslas:
prijungti dalį sodo bendrijos teritorijos nekeičiant žemės tikslinės paskirties.
Planavimo organizatorius: Vytautas Jakubauskas, Giedrė Jakubauskienė.
Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto rengėjas: Žalgirio 88-507, Vilnius.
Projekto autorė vyr. geodezininkė Ema Kozyreva tel. 85-2-728058, mob. 8-659-55152. Pasiūlymai ir pastabos priimami 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo.

2012-04-10

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 418408110024) Mėtų 10-oji g. 2, s/b "Mėta" skl. Nr. 24 Sudervės sen. Vilniaus r. formavimo pertvarkimo projektas.
Planavimo tikslas:
prijungti dalį sodo bendrijos teritorijos nekeičiant žemės tikslinės paskirties.
Planavimo organizatorius: Leonas Andriušis, Nijolė Andriušienė.
Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto rengėjas: UAB " Geodeziniai ir topografiniai darbai". Žalgirio 88-507, Vilnius.
Projekto autorė matininkė Ema Kozyreva tel. 85-2-728058, mob. 8-659-55152.el. paštas: gtdarbai@gmail.com.
Pasiūlymai ir pastabos priimami 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo.

2012-04-10 

Informuojame pakartotinai, kad vadovaujantis 2011-04-06 d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.536-11“ Reg. Nr.AD-507-(3.18),  planavimo sąlygų sąvadu  Nr. SSp-898-11 ir planavimo sąlygomis Nr. SP -898-11 išduotomis 2011 09 14 parengtas„Vietovės lygmens žemės sklypo   ( kad. Nr. 4174/0100:1502) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas –
keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją –numatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ( G1) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų namų statybai sklypus gyvenamųjų teritorijų –iki dviejų aukštų, vieno buto ( 7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0.300ha ploto žemės sklypus. Nustatyti  žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą, intensyvumą, susiekimo sistemos organizavimą, servitutus.
Planavimo organizatoriai –Vidmantas Žemaitis, gyv. Verkių g. 45-22, Vilnius m.
Plano rengėjas- UAB” Statyba Architektūra Urbanistika”,   Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose.  Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti raštu per visą teritorijos planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu Kareivių g. 19-152, Vilnius, tel. 8659 06845, PV. D.Svetikas.  el.paštas - dainorui@yahoo.com.
Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: bendra. Svarstymo vieta ir laikas  
Parengto žemės sklypo detaliojo plano vieša ekspozicija – nuo 2012 m. 04 mėn. 11 d. iki 2012 m. 05 mėn.15 d. Avižienių seniūnijoje. Viešas aptarimas įvyks 2012 m. 05 mėn. 15 d. 10val. Avižienių seniūnijoje.Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinei teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško ( atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju per 15 darbo dienų bus laikoma, kad detaliam planui neturite prieštaravimų.

2012-04-10 

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklyp 0.75500 ha(kad. Nr.4162/0400:1816, Skaidiškių k.,Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas:
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1), ir padalyti į 3 sklypus. Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Erik Pukel, Jelena Pukel, tel.860545469.
Detaliojo plano rengėja:K.Jakutovič tel.869802067.Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas  nuo 2012 04 05 iki 2012-05-04 Nemėžio sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarymas vyks 2012 m. gegužės 04 d. 11.val., Nemėžio sen. patalpose Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Vitebsko g. 19, Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui ) nesusisiekus su projekto rengėju ir nepateikus pastabų bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-04-10

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklyp 0.7800 ha(kad. Nr.4162/0400:1074), Skaidiškių k.,Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas:
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1), ir padalyti į 4 sklypus. Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Jadvyga Askerko, Konstantin Askerko.
Detaliojo plano rengėja:K.Jakutovič tel.869802067.Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas  nuo 2012 04 05 iki 2012-05-04 Nemėžio sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarymas vyks 2012 m. gegužės 04 d. 10.val., Nemėžio sen. patalpose Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Vitebsko g. 19, Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui ) nesusisiekus su projekto rengėju ir nepateikus pastabų bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-04-10

Vadovaujantis 2011-09-01 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1131-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4110/0800:1574 esančio Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Jekaterina Šimanel, Alevtina Ustinova.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468.
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-22 iki 2012-04-19 d. bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Zujūnų seniūnijos patalpose 2012-04-19d. 11val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-04-10

Vadovaujantis 2008-05-28 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 058-08; 059-08 ir 060-08, pranešame, kad rengiami sklypų kad.nr. 4174/0300:463; 4174/0300:464 ir 4174/0300:465, esančių Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r., detalieji planai.
Detaliojo plano tikslas –
padalyti kiekvieną žemės sklypą į tris sklypus, nustatyti jų ribas, plotus, pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus, inžinerinių tinklų sprendimo schemas.
Detaliojo plano organizatorius: UAB „ AMI Valda“.Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468.
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-29 iki 2012-04-24 d. bus eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012-04-24d. 14val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-04-10

Vadovaujantis 2012-02-20 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 118-12, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4162/0100:3369 esančio Klonių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorė: Alina Chotkevič
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468.
Detalaus plano projektas  nuo 2012-04-12 iki 2012-05-10 d. bus eksponuojamas Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2012-05-10d. 10val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-04-10

Vadovaujantis 2012-02-20 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 071-12, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4117/0600:228 esančio Kampinės g. 24, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
keisti žemės sklypo ribas ir plotą.
Detaliojo plano organizatorius: Jonas Žukas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468.
Detalaus plano projektas  nuo 2012-04-16 iki 2012-05-15d. bus eksponuojamas Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Riešės seniūnijos patalpose 2012-05-15d. 10 val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-04-10

Vadovaujantis 2011-09-13 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1210-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4167/0500:103 esančio Papiškių k., Pagirių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorė: Lilija Pavlova
Detaliojo plano rengėjas:
UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-04-16 iki 2012-05-15 d. bus eksponuojamas Pagirių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Pagirių seniūnijos patalpose 2012-05 -15d. 13 val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-04-10

Vadovaujantis 2011-05-19 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 240-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4103/0200:987 esančio Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorė: Galina Počopko
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-04-16 iki 2012-05-15 d. bus eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012-05 -15d. 15 val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-04-10 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Gudelių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4110/0600:0624 Buivydiškių k.v., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti)), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Rišard Volkanovskij, Marija Volkonovskaja.
Projekto rengėjas –UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius, mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt .
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-04-06 iki 2012-04-21 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-04-06 

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4110/0300:521, esančio Kriaučiūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
padalyti į sklypus, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatomis, keisti žemės paskirtį į kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, bendro naudojimo teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos, nustatyti sklypų teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-18 bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijoje, 2012-05-17 13 val. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatoriui R.Urbanovičiui, tel. 8 616 33 163, arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-06

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4164/0400:234, esančio Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
keisti žemės paskirtį į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti sklypų teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-19 bus eksponuojamas Paberžės seniūnijoje, 2012-05-18 9 val. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatorei M.Blažienei, tel. 8 673 77 911, arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-06

Parengtas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4164/0100:148, esančio Šunelių vs., Paberžės sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
padalyti žemės sklypą į tris sklypus, nustatyti sklypų ribas, plotus, teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-19 bus eksponuojamas Paberžės seniūnijoje, 2012-05-18 9val. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatorei E.Skrebūnienei, tel. 8 618 89 538; arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-06

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4172/0300:423, esančio Beviršės vs., Nemenčinės sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
padalyti į sklypus, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatomis, keisti žemės paskirtį į kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, bendro naudojimo teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-19 bus eksponuojamas Nemenčinės seniūnijoje, 2012-05-18 11val. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatorei L.Domanskienei, tel. 8 687 81 617, projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-06

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4103/0100:1277, esančio Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
keisti žemės paskirtį į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-18 bus eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, 2012-05-17  9val. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatorei K.Saveikienei, tel.8 614 04 780; arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-06

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4142/0400:67, esančio Vėliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti sklypų ribas, plotus, teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą.
Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-19 bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijoje, 2012-05-18 14val. 30min. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatoriui J.Šoriui, tel. 8 699 66 508, projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-06

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4152/0800:670, esančio Lytos k., Mickūnų sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
keisti žemės paskirtį į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą.
Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-19 bus eksponuojamas Mickūnų seniūnijoje, 2012-05-18  13val. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatorei E.Burvienei, Mickevičiaus g.13-14, Vilniuje; arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-06

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4152/0300:283, esančio Gailiūnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r. Planavimo tikslas: padalyti žemės sklypą, keisti žemės paskirtį į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą.
Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-19 bus eksponuojamas Mickūnų seniūnijoje, 2012-05-18  13val. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatorei Z.Širipo, tel. 8 617 03 855; arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-06

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4152/0800:862, esančio Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
keisti žemės paskirtį į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-19 bus eksponuojamas Mickūnų seniūnijoje, 2012-05-18  13val. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatoriui M.Jociui, tel. 8 672 12 222 arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-06 

Informuojame, kad vadovaujantis 2012-02-07 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 26-11 reg. Nr. AD-115-(3.31) rengiamas 0,3000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0200:1816 esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
Jurijus Levčenkovas.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Padalyti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-03 iki 2012-05-10  Avižienių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-05-10, 10.00 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-04-06 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:400), Sakiškių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav. Bezdonių kadastro vietovėje, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –
žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai – Zigmas Kulaitis, Tomas Baltrukevičius.
Projekto rengėjas - UAB „GEO PLANUM“, adresas: Konstitucijos pr. 23C-406, Vilnius, tel.: 8 673 23102, el. paštas: zydrunekvedaraviciute@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2012-04-20 iki 2012-05-04 UAB „GEO PLANUM“ patalpose adresu: Konstitucijos pr. 23C-406, Vilniuje. Pasiūlymus teikti projekto rengėjui iki 2012-05-04 d.

 2012-04-06

Rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4140/0500:90, esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Palubėlių k., formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas – namų valdos žemės sklypo atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę (gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei likusios žemės sklypo dalies padalijimas į šešis žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Helena Listopadskaja
Projekto rengėjas -G. Marcišausko IĮ "G. M." Telefonai pasiteiravimui 8 5 2601455, 8-650 89002, el. paštas: gm@geodeziniaimatavimai.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti G. Marcišausko IĮ "G. M." patalpose, adresu Kaukyos 18-311, Vilnius nuo 2012 m. balandžio 11 d. iki 2012 m. balandžio 25 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kaukysos 18-311, Vilnius

2012-04-05

Rengiamas žemės sklypo  formavimo ir pertvarkymo  projektas; pertvarkomos teritorijos vieta- Vilniaus r. sav. Mickūnų sen., Uosininkų II k., sklypų kad. Nr. 4152/1900:29 ir 4152/1900:1
Planavimo organizatoriai
– Gražina Kozlovskienė, Zenon Kozlovski, Ivan Kozlovskij
Planavimo tikslas – dviejų žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą bei apjungto žemės sklypo padalijimas į aštuonis žemės sklypus.
Projekto rengėjas -G. Marcišausko IĮ "G. M." Telefonai pasiteiravimui 8 5 2601455, 8-650 89002, el. paštas: gm@geodeziniaimatavimai.lt.
Su parengtu projektu galima susipažinti G. Marcišausko IĮ "G. M." patalpose, adresu Kaukyos 18-311, Vilnius nuo 2012 m. balandžio 11 d. iki 2012 m. balandžio 25 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu adresu Kaukysos 18-311, Vilnius

2012-04-05

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad rengiamas  Jarmališkių k., Rudaminos sen., Vilniaus r., žemės sklypo kadastrinis Nr. 4177/0500:534., Rudaminos k.v.  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatoriai – Vytautas Lubys, Inga Lubė
Planavimo tikslas – iš bendro žemės ūkio paskirties žemės slypo atidalijama Vytautui Lubiui ir Ingai Lubei nuosavybės teise valdoma žemės sklypo dalis bei jos padalijimas į tris sklypus.
Projekto rengėjas – UAB “Kagema”, Kareivių g.19-181, Vilnius, tel./faksas: 8 5 2336005 el. paštas: geo@kagema.lt 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. balandžio mėn. 2 d. Iki 2012 m. balandžio mėn. 23 d.UAB “Kagema”patalpose, adresu  Kareivių g.19-181,Vilnius.

2012-04-05

Parengtas žemės sklypo Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4110/0300:530) detalusis planas.
Tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sudalinti sklypais.
Rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, Tel.: 8 656 57969.
Organizatorius: UAB “LT ŽEMĖ“, A.Žukauskas, A.Bėliakas, R.Bėliakienė, E.Liutvinskis
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 04 mėn. 20 d. iki 2012 m. 05 mėn. 04 d. Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. 05 mėn. 04 d. 14.00 val. (Zujūnų seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav. Nemėžio sen., Skaidiškių k.  (kad. Nr. 4162/0400:1771 proj.Nr. 651-1 Nemėžio k.v.) formavimo - pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas –  žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į septinis žemės sklypus.
Planavimo organizatoriaiGELENA NAUMENKO.
Projekto rengėjas
– R.Kovalenko GKĮ,  Rinktinės g. 24, Vilnius, tel. 8 5 2505575, 8 62027650, el. paštas:  vilnius@geodezija.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. balandžio 25 d.
Susipažinti su projektu galima 2012 m. balandžio 15-25 dienomis, R.Kovalenko GKĮ , patalpose, adresu Rinktinės g. 24, Vilnius

2012-04-05

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:497), esančio Gilužių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 082-11, registracijos Nr. 2011 02 10 AD-151-(3.31).
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus, bendro naudojimo teritorijas – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus.
Planavimo organizatoriai: Andrius Paulauskas, Laura Milašiūtė, Juozas Juodis, Veronika Juodienė, Vaidas Juodis.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311 Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt
Su koncepcijos stadijoje rengiamais detaliojo plano sprendiniais ir teritorijos projektiniais pasiūlymais galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. vasario 29 d. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui raštu. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

2012-04-05

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  rengiamas žemės sklypo  Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas mėgėjiško sodo teritorijos 
 Žemėtvarkos projekto rengimas valstybinės žemės plote, suformuojant valstybinės žemės sklypus, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais ir atlikamos žemės numatoma naudoti sodininkų bendrijos poreikiams.
Planavimo organizatorius –  Zosė Kuodienė
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Geodeziniai matavimai", Vytauto g. 19, Trakai, Tel. 8 528 51183, geodeziniai_matavimai@yahoo.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka -  su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo  iki 2012-04-20
Su specialiuoju planu galima susipažinti - plano rengėjo patalpose, Vytauto g.19, Trakai, darbo dienomis 8:00–17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00), Tel. 8 528 51183 Faks. 8 528 51183.

2012-04-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo, esančio  Minčiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4184/0400:496 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. 
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius –  Paulius Teišerskis.
Projekto rengėjas – UAB “Projektų ir investicijų valdymas, Šv. Mykolo g.4-4, Vilnius. Mob.: 8 672 71601, tel./faksas: 8 5 2610011el.paštas: geodeziniai.matavimai@gmail.com

2012-04-04

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nuo 2011 m. gegužės 2 d. rengiamas žemės sklypo esančio, Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r.,Sudervės k.v. (sklypo kad. Nr. 4184/0500:0216) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Planavimo organizatorius – Romuald Kovalevskij.
Projekto rengėjas – UAB“ARLITANUS“  A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius. Tel. 272 8223.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. balandžio 17 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2012 m. balandžio 17 d. UAB ”ARLITANUS” patalpose.

2012-04-04

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nuo 2011 m. gegužės 2 d. rengiamas žemės sklypo esančio, Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r., Didžiosios Riešės k.v. (sklypo kad. Nr. 4117/0300:0699) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Planavimo organizatorius – Zigmas Juozas Steponaitis, Rita Steponaitienė.
Projekto rengėjas – UAB“ARLITANUS“  A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius. Tel. 272 8223.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. balandžio 17 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2012 m. balandžio 17 d. UAB ”ARLITANUS” patalpose.

2012-04-04

Parengtas žemės sklypo Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4110/0300:530) detalusis planas.
Tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sudalinti sklypais.
Rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, Tel.: 8 656 57969.
Organizatorius: UAB “LT ŽEMĖ“, A.Žukauskas, A.Bėliakas, R.Bėliakienė, E.Liutvinskis
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 04 mėn. 20 d. iki 2012 m. 05 mėn. 04 d. Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. 05 mėn. 04 d. 14.00 val. (Zujūnų seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų renfimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio  Zamečkavo kaime, Bezdonių seniūnijoje, Vilniaus rajone, kad. Nr. 4107/1102:7, atliekamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinį žemės sklypą, kurio neįmanoma suformuoti atskiru indvidualiu mėgėjiškų sodų sklypu.
Planavimo organizatorius – Lilija Janč, Jan Janč
Projekto rengėjas - UAB "Geokada", Laisvės pr. 71B-62, Vilnius, tel. 8 5 2472020, el. paštas:  juozas@geokada.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2011-04-03 iki 2012-04-16 UAB "Geokada" patalpose Laisvės pr. 71B-62, Vilnius.

2012-04-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4167/0300:0034, esančio Stiklo g. 12, Tarnėnų kaime, Pagirių seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Planavimo tikslas –
žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus.
Planavimo organizatorius – Irena Ožechovskaja, Tadas Barauskas, Ala Barauskienė.
Projekto rengėjas - UAB „Orkanas“, Šeimyniškių g. 5A, Vilnius, tel. (8 5) 2727980, mob. 8 676 32459, el.p. orkanas5@yahoo.com
Susipažinti su projektu galima UAB „Orkanas“, adresu  Šeimyniškių g. 5A,  Vilniuje, nuo 2012 m. 03 26 d. iki 2012 m. 04 18 d.  darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00.

2012-04-04

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:0876), esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Avižienių sen. Riešės k., Ežero g. 47, Riešės k.v.formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo pagrindas: 2012-02-23 Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48L-(14.48.36)-64; 2012-02-17 Planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. 057-12.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus
Projekto organizatorius: Miroslav Chščanovič, Andželika Vidinevič, Vladimiras Buzmakovas, Raisa Buzmakova, Henrikas Počopka
Projekto rengėjas: UAB “Arlitanus”, A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu susipažinti galima per 10 darbo dienų nuo 2012 balandžio 02 d. iki  2012 balandžio 17 d. adresu : A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.

2012-04-04

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nuo 2011 m. gegužės 2 d. rengiamas žemės sklypo esančio, Parudaminio k., Marijampolio sen., Vilniaus r., Migūnų k.v. (sklypo kad. Nr. 4154/2700:1144) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos suformavimas.
Planavimo organizatorius – Gžegož Lapševič.
Projekto rengėjas – UAB“ARLITANUS“  A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius. Tel. 272 8223.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. balandžio 17 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2012 m. balandžio 17 d. UAB ”ARLITANUS” patalpose.“

2012-04-04

Rengiamas žemės sklypo, esančio Sadūniškių  kaime, Kalvelių seniūnijoje, Vilniaus rajone (kadastrinis Nr. 4140/0200:419), formavimo ir pertvarkymo projektas  siekiant žemės ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į tris dalis.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės  sklypo kad. Nr. 4140/0200:419 padalijimas į tris žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius – Regina Sobolevskaja, Jelena Šostak, Kazimir Kolontaj
Projekto rengėjas – UAB “Julimatas“ , Švitrigailos g. 7/16, Vilnius
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2012-04-03d. iki 2012-04-16 d. imtinai kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 iki 17:00 val. projekto rengėjo buveinės adresu : Švitrigailos g. 7/16, Vilnius. Telefonas pasiteirauti: 8-600-23843.

2012-04-04

Vadovaujantis 2011-03-09 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 416-11, bei 2011-12-22 susitarimu prie jos, 2011-05-05 Planavimo sąlygomis Nr. Sp-206-11, rengiamas Detalusis planas sklypo, kurio kad. Nr. 4117/0300:544. Sklypas yra Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis žemės ūkio.
Planavimo tikslai, uždaviniai ir numatoma veikla: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, padalyti žemės sklypą į du gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (>0.1000). Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1). Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai V. Prunskienė, G. Daukšaitė.
Detaliojo plano rengėjas Lina Stankienė.
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus rajono Riešės seniūnijos patalpose nuo 2012-04-02 iki 2012-05-02. Viešas detaliojo plano aptarimas įvyks 2012-05-02 dieną 10.00 valandą Riešės seniūnijos patalpose.
Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu Linai Stankienei, Ažulaukės p-tas., Vilniaus r. Detaliojo plano sprendinius ar procedūrą galima apskųsti Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį  nuo viešo aptarimo dienos.
Pagarbiai P. V. Architektė Lina Stankienė

2012-04-02

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4162/0300:444, esančio Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
keisti žemės paskirtį į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, nustatyti sklypų teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-05 bus eksponuojamas Nemėžio seniūnijoje, 2012-05-17 15val. 30min. bus pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatorei V.Bartoševič, tel. 8 617 93 198; arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-02

Parengtas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4110/0600:90, esančio Dvarykščių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: dalies sklypo keisti žemės paskirtį į kitos paskirties; suplanuoti penkis sklypus gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, vieną–inžinerinės infrastruktūros teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-05 bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijoje, 2012-05-17 13val. bus pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatorei J.Gvozdiovienei, tel.8 699 09 400; arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-02

Rengiamas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4174/0100:798, esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: keisti žemės paskirtį į kitos paskirties gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatomis, nustatyti sklypų teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-05 bus eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, 2012-05-17 9val. bus pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatoriui Ž.Bliznikui, Treniotos g. 31-1, Vilniuje; arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-02

Parengtas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4184/0100:929, esančio Jurkiškių vs., Sudervės sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: suplanuot septynis sklypus gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, vieną –inžinerinės infrastruktūros teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-05 bus eksponuojamas Sudervės seniūnijoje, 2012-05-17 10val. 30min. bus pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatoriui A.Jancevičiui, tel. 8 656 50 591; arba projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-02

Parengtas detalusis planas žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4184/0100:924, esančio Jurkiškių vs., Sudervės sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas:
suplanuot keturis sklypus gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, vieną – inžinerinės infrastruktūros teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-05 bus eksponuojamas Sudervės seniūnijoje, 2012-05-17 11val. bus pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti organizatoriui A.Domarkui, tel. 8 673 75 315, projekto rengėjui G.Girčiui, S.Žukausko g. 23-2, Vilniuje, tel. 8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-04-02

Pagal 2011-09-28 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1230-11 (Reg. Nr. AD-1152-(3.31)) pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2007), esančio Saldenės  k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), numatant statyti iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamąjį namą. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės zonos bei apsaugos zonose reikalavimų.
Planavimo organizatorė: I.Chasanova.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-04-02

Pagal 2011-02-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 194-11 (Reg. Nr. AD-140-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1554), esančio Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Numatyti inžinerinės infrastruktūros teritoriją. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus- naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Numatyti inžinerinių tinklų sprendimo schemas, išnagrinėti galimybę inžinerinius tinklus prijungti prie prie centralizuotos sistemos. Pateikti atliekų tvarkymo proceso organizavimo sprendinius, nurodyti vietas atliekų surinkimo aikštelėms įrengti.Pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų rekomendacijas planuojamoje teritorijoje numatyti inžinerinių tinklų plėtros galimybę (inžinerinės infrastruktūros koridorių). Numatyti inžinerinės infrastruktūros teritoriją. Projektuoti inžinerinius tinklus, reikalingus planuojamai teritorijai. Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Avižienių sen. patalpose nuo 2012-04-05 iki 2012-05-07. Viešasis svarstymas įvyks 2012-05-07d. 9.00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatoriai:Nina Buchtijarova, Vladimiras Buchtijarovas.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-04-02

Pagal 2011-05-03 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 527-11 (Reg. Nr. AD-629-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4027), esančio Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis. Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Mickūnų  sen. patalpose nuo 2012-04-05 iki 2012-05-07. Viešasis svarstymas įvyks 2012-05-07 10.00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatorė: Nina Moroz.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-04-02 

Pagal 2011-06-27 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 931-11 (Reg. Nr. AD-818-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4026), esančio Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis.Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Mickūnų  sen. patalpose nuo 2012-04-05 iki 2012-05-07. Viešasis svarstymas įvyks 2012-05-07 10.00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatorė: Nina Moroz.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-04-02 

Pagal 2011-03-16  detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.368-11(Reg. Nr. AD-379-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad.Nr. 4152/0100:4049), esančio Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (ne mažesnius kaip 0,1500 ha). Nustayti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų  statybos reglamentus- naujai statomų/ rekonstruojamų statinių- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti Centrinės gatvės raudonasias linijas bei pažymėti kelio servitutinę teritoriją. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonose reikalavimų.
Planavimo organizatorius: Genrikas Kuncevičius.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.     Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Mickūnų  sen. patalpose nuo 2012-04-05 iki 2012-05-07. Viešasis svarstymas įvyks 2012-05-07 10.00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.

2012-04-02 

Pagal 2012-01-11 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1649-11 (Reg. Nr. AD-36-(3.31)) pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:1225), esančio Vilties g. 22, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas. Detaliojo plano tikslas: padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus (~ 0,1000 ha), pateikti statybos reglamentus- naujai statomų/rekonstruojamų statinių- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą. Laikyti žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis. Pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų rekomendacijas planuojamoje teritorijoje numatyti inžinerinių tinklų plėtros galimybę. Numatyti inžinerinės infrastruktūros teritoriją. Projektuoti inžinerinius tinklus, reikalingus planuojamai teritorijai.
Planavimo organizatorė: Z. Kupliauskienė.Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-04-02 

Pagal 2011-03-10 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 242-11, parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2054) Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, keisti sklypo ribas ir plotą, numatant gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus projektuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų/ rekonstruojamų statinių iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Numatyti planuojamo rajoninės reikšmės kelio apsaugos zoną. Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis LR AM 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu (Žin.,2007, Nr.137-5624). Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo organizatoriai: A. Zinkevičius, O. Žakevičienė, M. Žakevičius, tel.: 867635019.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g.4-26A, Vilnius, 861155004. PV G. Meidutė.
Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Avižienių sen. patalpose nuo 2012-04-05 iki 2012-05-10.
Viešas projekto aptarimas: 2012-05-10, 11.00 val. Avižienių sen. patalpose, Sudervės g.9, Avižienių k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-04-02 

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0400:549), esančio Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detalusis planas
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti žemės sklypus į gyvenamosios teritorijos  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus, bendro naudojimo bendro naudojimo teritorijos – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 
Planavimo organizatorius – Mažvydas Kožikis, Naugarduko g. 18-8, Vilnius
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 860625400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt
Su parengtu detaliuoju  planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. balandžio 20 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Maišiagalos seniūnijoje nuo 2012 m. gegužės 7 d. 
Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. gegužės 21 d. 9.00 val. Maišiagalos seniūnijos salėje. Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Vitebsko g. 19, Vilnius), per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

2012-04-02 

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0100:108), esančio Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detalusis planas
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti žemės sklypus į gyvenamosios teritorijos  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus, bendro naudojimo bendro naudojimo teritorijos – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3) žemės sklypą. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 
Planavimo organizatorius – Mažvydas Kožikis, Naugarduko g. 18-8, Vilnius
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 860625400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt
Su parengtu detaliuoju  planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. balandžio 20 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Maišiagalos seniūnijoje nuo 2012 m. gegužės 7 d.
Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. gegužės 21 d. 11.00 val. Maišiagalos seniūnijos salėje. Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Vitebsko g. 19, Vilnius), per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

2012-04-02 

Rengiamas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0200:78), esančio Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detalusis planas
Planavimo tikslai: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti žemės sklypą į gyvenamosios teritorijos  - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus, bendro naudojimo bendro naudojimo teritorijos – urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 
Planavimo organizatorius – Mažvydas Kožikis, Naugarduko g. 18-8, Vilnius
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 860625400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt
Su parengtu detaliuoju  planu galima susipažinti detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. balandžio 20 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Maišiagalos seniūnijoje nuo 2012 m. gegužės 7 d.
Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. gegužės 21 d. 10.00 val. Maišiagalos seniūnijos salėje. Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Vitebsko g. 19, Vilnius), per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

2012-04-02 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymą Nr. 48VĮ-(14.48.2)-795 “Dėl leidimo rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0500:50), Dievoniškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla - žemės sklypo padalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis į atskirus žemės sklypus bei Anos Rimeikienės nuosavybės teise valdomos dalies padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Ana Rimeikienė, Jelena Nurulajeva, Sadych Nurulajev.
Projekto rengėjas – UAB “Sanora”, Žalgirio g. 90-423, Vilnius, tel. (370~5) 275 25 23, mob.: 8 698 4082.
Kviečiame susipažinti su rengiamu projektu iki 2012-04-16, UAB “Sanora” patalpose.

2012-04-02 

Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese,  informuojame kad rengiamo žemės sklypo (sklypo vieta – Vilniaus r., Avižienių sen., Riešės k.,( kad. nr. 4174/0100:1578 ). Detalusis planas nuo 2012 03 16    iki 2012 04  06    bus eksponuojamas Avižienių seniūnijoje. Viešas projekto svarstymas įvyks ten pat 2012 04  06, 15 00  val.
Teikti pastabas ir pasiūlymus galima projekto organizatoriui arba vykdytojui visą aukščiau nurodytą laikotarpį.
Projekto organizatorius: Natalija Avgustinaitė, Gedvydžių 16-52, Vilnius.  
Vykdytojas: UAB “K-Link LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai, tel. 8655 69029, e-paštas: rimasv@mail.ru .

2012-04-02 

Vadovaujantis 2011-11-03d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1418-11“ Reg. Nr.AD-1265-(3.31), pradedamas rengti „Vietovės lygmens žemės sklypų ( kad. Nr. 4184/0400:189, 4184/0400:233) Putiniškių k., Sudervės  sen., Vilniaus r., detalusis planas“.
Planavimo tikslas –
 sujungti žemės sklypus, keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti sklypus, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių  ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritorijos –susisiekimo ir inžinerinių tinklų  koridoriams (I2) žemės sklypus,atskirųjų želdinių teritorijos – rekreacinės paskirties želdynų (E1) (≥15% nuo planuojamos teritorijos ploto) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems / rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų –iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Numatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai –Marijan Jasinskij, gyv. Putiniškių k., Sudervės  sen., Vilniaus r.,     Robertas Sutkus gyv. Fabijoniškių g. 35-6, Vilnius .                                                        
Plano rengėjas-
 PV L.Paulauskas Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 868348736
Susipažinti su rengiamu detaliojo plano sprendimais bei koncepcija galima  pas  detaliojo plano rengėją bei organizatorių.Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiamos raštu detaliojo plano rengėjui.  

2012-03-30 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Paberžės g. 7, Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas –
žemės sklypo, reikalingo Irenos Šotik nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti, suformavimas valstybinėje žemėje.
Planavimo organizatorius – Irena Šotik.
Projekto rengėjas – UAB “PROJEKTITA”, A. P. Kavoliuko g. 17-263, Vilnius; +370 600 66692.

2012-03-30 

Parengtas 1,4470 ha (skl. kad. Nr.4170/0800:92) ir 0,4826 ha (skl. kad. Nr.4170/0800:135) žemės sklypų, esančių Žalesos kaime, Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone detalusis planas.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai:
nekeičiant žemės sklypų pagrindinės paskirties - kitos paskirties žemė: gyvenamoji teritoriją (G1), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, sujungti sklypus, padalinti sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, plotus, pateikti sklypų teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus.
Detaliojo plano organizatoriai: UAB „Nekturas“, Vilma Jazgevičiūtė ir Genadijus Paleckis, Vaidas Augūnas ir Inga Augūnienė, Jūratė Adomaitienė ir Mindaugas Adomaitis, Stanislovas Radavičius ir Roma Radavičienė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el p. vilnijosprojektai@takas.lt.  
Informacija apie detaliojo plano sprendinius teikiama ir su paruoštu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėjus nuo 2012 m kovo mėn. 27 d. iki 2012 m balandžio mėn. 30 d. Pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano galima teikti nustatyta tvarka plano rengėjui iki 2012 m balandžio mėn. 30 d.
Vieša ekspozicija: nuo 2012 m kovo mėn. 27 d. iki 2012 m gegužės mėn. 02 d. Riešės seniūnijos skelbimų lentoje
Viešas projekto svarstymas vyks 2012 m. gegužės mėn. 02 d. 15 val. Riešės seniūnijos patalpose.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Vitebsko g. 19) per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) datos.     

2012-03-30 

Parengtas 0,2550 ha (skl. kad. Nr.4162/0300:976), 0,1275 ha (skl. kad. Nr.4162/0300:977) ir 0,1275 ha (skl. kad. Nr.4162/0300:978) žemės sklypų, esančių Skaidiškių kaime, Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
keisti žemės sklypų pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją (G1), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, pateikti sklypų teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus.
Detaliojo plano organizatoriai: Sigita Merkienė, Raimundas Merkys, Guoda Merkytė, Rūta Merkytė.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el. p. vilnijosprojektai@takas.lt.
Informacija apie detaliojo plano sprendinius teikiama ir su paruoštu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėjus nuo 2012 m kovo mėn. 27 d. iki 2012 m balandžio mėn. 27 d. Pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano galima teikti nustatyta tvarka plano rengėjui iki 2012 m balandžio mėn. 27 d.
Vieša ekspozicija: nuo 2012 m kovo mėn. 27 d. iki 2012 m. balandžio mėn. 30 d. Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje
Viešas projekto svarstymas vyks 2012 m balandžio mėn. 30 d. 11 val. Nemėžio seniūnijos patalpose.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Vitebsko g. 19) per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) datos.   

 2012-03-30 

Pradedamas rengti 2,1300 ha (skl. kad. Nr.4170/1200:43) ir 2,2400 ha (skl. kad. Nr.4170/1200:44) žemės sklypų, esančio Liulavo kaime Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone detalusis planas.
Planavimo pagrindas:
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.826-11, 2011-06-20 Rg.Nr. AD-801(3.31) ir planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr. SSp-768-11, 2011-08-26.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: keisti žemės sklypų pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją (G1), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, sujungti sklypus, padalinti teritoriją į sklypus, nustatyti jų ribas, pateikti sklypų teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus.
Detaliojo planavimo organizatorius: Alvydas Pikūnas.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el p. vilnijosprojektai@takas.lt .
Planavimo pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų teikiami raštu detaliojo plano rengėjui (Fabijoniškių 92-2a, Vilnius).      

2012-03-30 

Parengtas 1,0000 ha (skl. kad. Nr.4110/0300:157) žemės sklypo, esančio Papiškių kaime Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, gyvenamąją teritoriją, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybai (G1), padalinti sklypą į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą bei statybos reglamentus.
Detaliojo plano organizatoriai: Regina Kunickaja, Michailas Kunickis
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el p. vilnijosprojektai@takas.lt.
Informacija apie detaliojo plano sprendinius teikiama ir su paruoštu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėjus nuo 2012 m kovo mėn. 27 d. iki 2012 m balandžio mėn. 30 d. Pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano galima teikti nustatyta tvarka plano rengėjui iki 2012 m balandžio mėn. 30 d.
Vieša ekspozicija: nuo 2012 m kovo mėn. 27 d. iki 2012 m gegužės mėn. 02 d. Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje.Viešas projekto svarstymas vyks 2012 m. gegužės mėn. 02 d. 11 val. Zujūnų seniūnijos patalpose.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Vitebsko g. 19) per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) datos.      

2012-03-30

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Veliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4142/0400:0495 Kyviškių k.v.  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Stasys Jonaitis, Sofija Jonaitienė.
Projekto rengėjas –UAB “Orkanas”, Šeimyniškių g. 5A, Vilnius mob.: 8 676 32459, tel./faksas: 8 5 27 27980 el. paštas: orkanas5@yahoo.com 
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-29 iki 2012-04-13 UAB “Orkanas” patalpose adresu Šeimyniškių g. 5A, Vilnius.

2012-03-30

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,2415 ha žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:962) Motiejiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., detalusis planas;
Planavimo tikslas:
žemės sklypo paskirties keitimas, naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamento nustatymas;Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 101-11, 2011-02-02;
Planavimo organizatorius: Valdemar Verkovski (Šv. Uršulės g. 8, Juodšilių k., Vilniaus r.);
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Valtraksa“ (Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, tel. 867277911, el. paštas: ruta.milkeviciute@gmail.com);
Informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos gali būti pateikiamos detaliojo plano organizatoriui arba rengėjams iki viešo susirinkimo pabaigos, kurio vieta ir laikas bus paskelbta vėliau.

2012-03-30 

Informuojame, kad vadovaujantis 2011-09-13 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1190-11 reg. Nr. AD-3-(3.31) rengiamas 1,0000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4184/0400:76 esančio Švedų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
Giedrius Krasauskas, Jelena Krasauskienė.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Padalinti į 3 sklypus, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-03 iki 2012-05-03  Avižienių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-05-03, 10.00 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-03-30 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ ( Žin., 2004, Nr. 127-4581;2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypų, esančių Vaivadiškių  k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., sklypų kad. Nr. 4110/0300:96 ir 4110/0400:27, Buivydiškių kad. vietovė, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.
Formavimo būdas-
žemės sklypo dalies, priklausančios Tamarai Kardaš ir Aleksandrui Kardaš, atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo.
Planavimo organizatorius-Tamara Kardaš, Aleksandr Kardaš
Projektų rengėjas-UAB GEODEZININKŲ BIURAS, Stanevičiaus 96A, Vilnius, tel. 8 687 15679, 2 48 44 64, fax. 2 48 44 64, el. paštas. arturas@geobiuras.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtais projektais galima nuo 2012-04-02 iki 2012-04-13  UAB GEODEZININKŲ BIURAS patalpose, adresu Stanevičiaus 96A, Vilnius

2012-03-30

Pagal 2011-11-03 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1404-11, parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:1009) Jadvygiškių k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Sudalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (>_0,2000 ha). Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,4000 ha ploto žemės sklypus. Planuojamoje teritorijoje želdynų plotą numatyti pagal LR AM 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 patvirtintas želdynų normas (Žin.,2007, Nr.137-5624). Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų/ rekonstruojamų statinių iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo organizatoriai: M. Krukovskij, J. Krukovski, K. Krukovska. Detaliojo plano rengėjas: UAB „MEIRISTA“, Panerių g.64, Vilnius, 869947231.
Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Riešės sen. patalpose nuo 2012-04-05 iki 2012-05-10. Viešas projekto aptarimas: 2012-05-10, 9.30 val. Riešės sen. patalpose, Molėtų g.16, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-03-30

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Bratoniškių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4107/0600:804 Bezdonių  k.v.,  plotas – 0,3912 ha formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į 2 žemės sklypus
Planavimo organizatorius – Emilija Ragauskienė, Vytas Ragauskas
Projekto rengėjas – UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt .
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-30  iki 2011-04-13 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-03-30

Rengiamas  0,3700 ha žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0500:280, teritorijos, esančios Upės g. 76, Smiglių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus. Planavimo organizatorius - Rimvydas Kišonas, tel. 868542603.
Projekto rengėjas - UAB „Mibarsas“, A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius, tel. (85) 231 21 44, projekto vadovas Arūnas Latakas.
Su projektu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių raštu UAB „Mibarsas“ adresu A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius nuo 2012 m.  kovo  22 d. Projekto vieša ekspozicija vyks Zujūnų seniūnijos  patalpose (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r.) nuo  2012 m.  balandžio 5 d.  iki 2012 m.  balandžio 20 d. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2012 m.  balandžio 20  d. 14 val. Zujūnų seniūnijos  patalpose. Nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos, turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas. Pasiūlymo priedai: dokumentai,  įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas; patvirtinantys atstovo įgaliojimus; patvirtinantys nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamojoje teritorijoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti  valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 1 mėnesį nuo jiems išsiųsto rašto (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos (vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“).

2012-03-30

Vadovaujantis 2011-06-03 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 828-11 ir 827-11 pranešame, kad rengiamas sklypų kad.nr. 4142/0700:190 ir kad. nr. 4142/0700:191 esančio Verbuškių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliųjų planų tikslai
– keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Kazimir Mlynovskij, Janina Mlynovskaja, Andžejų Mlynovskij, Barbara Mlynovskienė.
Detaliųjų planų rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468.
Detaliųjų planų projektas  nuo 2012-03-22 iki 2012-04-20 d. bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projektų aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2012-04-20d. 11val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-03-30

Vadovaujantis 2011-09-01 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1131-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4110/0800:1574 esančio Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas
– keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Jekaterina Šimanel, Alevtina Ustinova.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468.
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-22 iki 2012-04-19 d. bus eksponuojamas Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Zujūnų seniūnijos patalpose 2012-04-19d. 11val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-03-30

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Tintiniškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4124/0400:522 Dūkštų  k.v.,  plotas – 1.6146 ha formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į 3 žemės sklypus
Planavimo organizatorius – Kastytis Kalvinskas
Projekto rengėjas – UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-29  iki 2011-04-12 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-03-29

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4162/0200:777 Nemėžio  k.v.,  plotas – 1.4272 ha formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į 2 žemės sklypus
Planavimo organizatorius – Jadvyga Petrukanec, Zofija Džikovskaja, Michail Laveckij, Oksana Vaisova-Juzefovičienė
Projekto rengėjas – UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-29  iki 2011-04-12 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-03-29

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4182/0400:0021), esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Rukainių sen. Svironių vs., Savičiūnų k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: 2012-01-26 Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48L-(14.48.36)-38; 2012-02-17 Planavimo sąlygos rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. 056-12.
Planavimo tikslas: iš miškų ūkio paskirties žemės sklypo 0,8203 ha ploto žemės ūkio naudmenų atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į žemės ūkio paskirties žemę (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) atidalintoje žemės sklypo dalyje nuo likusios  miškų ūkio paskirties žemės sklypo dalies
Projekto organizatorius: Jūratė Cibulskienė, Romualdas Cibulskis
Projekto rengėjas: UAB “Arlitanus”, A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu susipažinti galima per 10 darbo dienų nuo 2012 kovo 29 d. iki  2012 balandžio 12 d. adresu : A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.

2012-03-29

Pagal 2012-01-11 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1649-11 (Reg. Nr. AD-36-(3.31)) pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:1225), esančio Vilties g. 22, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas. Detaliojo plano tikslas: padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus (~ 0,1000 ha), pateikti statybos reglamentus- naujai statomų/rekonstruojamų statinių- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą. Laikyti žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis. Pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų rekomendacijas planuojamoje teritorijoje numatyti inžinerinių tinklų plėtros galimybę. Numatyti inžinerinės infrastruktūros teritoriją. Projektuoti inžinerinius tinklus, reikalingus planuojamai teritorijai.
Planavimo organizatorė: Z. Kupliauskienė.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-03-28

Pagal 2011-09-28 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1230-11 (Reg. Nr. AD-1152-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2007), esančio Saldenės  k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), žemės sklypą. Nustatyti projektuojamo žemės sklypo ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypą formuoti ne mažesnį kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Numatyti inžinerinių tinklų sprendimo schemas. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų.Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Avižienių sen. patalpose nuo 2012-03-29 iki 2012-04-26. Viešasis svarstymas įvyks 2012-04-26 10.00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatorė: Ina Chasanova.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-03-28

Pagal 2011-02-09 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 194-11 (Reg. Nr. AD-140-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:1554), esančio Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Numatyti inžinerinės infrastruktūros teritoriją. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus- naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Numatyti inžinerinių tinklų sprendimo schemas, išnagrinėti galimybę inžinerinius tinklus prijungti prie prie centralizuotos sistemos. Pateikti atliekų tvarkymo proceso organizavimo sprendinius, nurodyti vietas atliekų surinkimo aikštelėms įrengti.Pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų rekomendacijas planuojamoje teritorijoje numatyti inžinerinių tinklų plėtros galimybę (inžinerinės infrastruktūros koridorių). Numatyti inžinerinės infrastruktūros teritoriją. Projektuoti inžinerinius tinklus, reikalingus planuojamai teritorijai. Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Avižienių sen. patalpose nuo 2012-03-29 iki 2012-04-26. Viešasis svarstymas įvyks 2012-04-26d. 9.00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatoriai:Nina Buchtijarova, Vladimiras Buchtijarovas.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-03-28

Pagal 2011-06-27 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 931-11 (Reg. Nr. AD-818-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4026), esančio Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis.Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Mickūnų  sen. patalpose nuo 2012-03-29 iki 2012-04-27. Viešasis svarstymas įvyks 2012-04-27 10.00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatorė: Nina Moroz.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-03-28

Pagal 2011-05-03 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 527-11 (Reg. Nr. AD-629-(3.31)) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4027), esančio Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos, planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,3000 ha ploto žemės sklypus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis. Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Mickūnų  sen. patalpose nuo 2012-03-29 iki 2012-04-27. Viešasis svarstymas įvyks 2012-04-27 10.00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.
Planavimo organizatorė: Nina Moroz.
Detaliojo plano rengėjas: V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.

2012-03-28

Pagal 2011-03-16  detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.368-11(Reg. Nr. AD-379-(3.31))parengtas žemės sklypo(kad.Nr. 4152/0100:4049), esančio Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (ne mažesnius kaip 0,1500 ha). Nustayti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų  statybos reglamentus- naujai statomų/ rekonstruojamų statinių- iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti Centrinės gatvės raudonasias linijas bei pažymėti kelio servitutinę teritoriją. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos ir apsaugos zonose reikalavimų.
Planavimo organizatorius: Genrikas Kuncevičius.
Detaliojo plano rengėjai:V. Rimkevičius, Šviesos g. 4B-26A, Vilnius, tel.: 8 611 55004.
 Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus raj., Mickūnų  sen. patalpose nuo 2012-03-29 iki 2012-04-27. Viešasis svarstymas įvyks 2012-04-27 9.00 val. Mickūnų seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui.

2012-03-28

Parengto žemės sklypo(kad. Nr. 4103/0300:8150)esančio Bukiškio k., Avižienių sen.,   Vilniaus r. sav.  detaliojo plano baigiamojo etapo - sprendinių viešo svarstymo stadiją.
Detaliojo plano rengimo pagrindas –detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis  Nr. 107-11, registracijos Nr. 2011- 03 -08,AD-311-(3.31)
Planavimo tikslas:  pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties  į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų  pastatų statyba(G1), numatant statyti iki dviejų aukštų , vieno buto (7,1)gyvenamąjį namą.Nustatyti privalomąjį planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius:Povilas Abromavičius ir Ramunė Abromavičienė,gyv.  Rugių g.9a-2, Vilnius
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Priedanga“, adresas: A.Goštauto g.8, Vilnius. Informacija teikiama tel.  +370 5 2618205, +370 61858219, pr.vadovė –Danutė Teresė Juškienė , el. paštas dana@priedanga.lt
Detaliojo plano rengimas ir svarstymas vykdomas bendra tvarka.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti  nuo 2012-03-29 iki 2012-04-27 d. pas planavimo organizatorių arba plano rengėją. .  Detalusis planas viešai eksponuojamas nuo š. m. balandžio 12 iki balandžio 27 dienos Avižienių seniūnijoje, Sudervės  g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. Viešas susirinkimas vyks 2012-04-27  15.00 val. rengėjo patalpose,Goštauto g. 8-0423,Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui arba plano rengėjui raštu per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Gautų atsakymų apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus motyvuotus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo planavimo organizatoriaus atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-03-27

Vadovaujantis  2011-08-05 Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi nr. AD-970-(3.31) parengtas žemės sklypo (kad. 4107/0600:803) Bratoniškių k. Bezdonių sen. Vilniaus r., detalusis planas.  Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, nustatant statyti gyvenamuosius namus. Detaliojo plano organizatorius: Žilvinas Ragauskas – tel.: 8 687 82 977.  Detaliojo plano rengėjas-UAB „Archigama“, Švitrigailos g. 7, LT-03110 VILNIUS, el. p.: archigama@gmail.com. Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-02 iki 2012-05-07  Bezdonių seniūnijoje.
Detaliojo plano viešas susirinkimas vyks 2012-05-07, 9 val. Bezdonių seniūnijoje.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

2012-03-27

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.1677-11 (2012-01-18) pradedamas rengti 1,0000 ha sklypo (kadastro Nr. 4103/0200:1444) Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-25 iki 2012-05-23  Avižienių  seniūnijoje adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k.Vilniaus rajone. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2012-05-23, 10 val. Sudervės g. 9, Avižienių k   Vilniaus rajone.
Planavimo organizatorius: Marija Mickevič tel. 8 698 20392
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel.8 687 90987, el.p. info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo terminai: 2012-03-20---2013-03-20
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 687 90987,  el.paštas info@mzprojektai.lt .
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vitebsko 19 , Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-03-27

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio SB “Verdenė“,Mikališkių k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav. vykdomą formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėje žemėje, suformuojant bendro naudojimo valstybinės žemės sklypus.
Planavimo pareiškėjas – Sodininkų bendrija „Verdenė“.
Projekto rengėjas – UAB “Turto administravimo grupė”, Tujų g.29, Vilnius. mob.: 8 606 75751

2012-03-27

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, informuojame apie rengiamą šalia žemės sklypo kadastrinis Nr. 4184/0927:0239, esančio Verdenės g. 38, Mikališkių k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav. vykdomą formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – įsiterpusio Valstybinės žemės sklypo suformavimas ir sujungimas su pirkėjui nuosavybės teise priklausančiu besiribojančiu žemės sklypu.
Planavimo pareiškėjas – Sodininkų bendrija „Verdenė“.
Projekto rengėjas – UAB “Turto administravimo grupė”, Tujų g.29, Vilnius. mob.: 8 606 75751
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima 2012 m. kovo 26 – balandžio 6 dienomis UAB “Turto administravimo grupė” patalpose.

2012-03-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Lavoriškių seniūnijoje, Nevieriškių kaime, kad. Nr. 4144/0500:352, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį .
Planavimo organizatorius – Stanislav Janovič  gyv. Kranto g. 19, Lavoriškių k., Vilniaus r.
Specialiojo plano rengėjas   UAB "BRANTAS", Geležinkelio g. 34 , Lentvaris , Trakų r. sav., El.p.: geobrantas@gmail.com, Tel. 8 613 32813
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka  su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių   rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų iki 2012-04-06.
Su specialiuoju planu galima susipažinti  plano rengėjo patalpose adresu: Geležinkelio g. 34, Lentvaris, Trakų r. sav.  d. d. 8.00 – 17.00 val., El.p.:geobrantas@gmail.com, Tel. 8 613 32813, 8 608 09760.

2012-03-27

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  rengiamas  formavimo ir pertvarkymo  projektas, žemės sklypo, esnačio Eiliokiškių  k., Maišiagalos  sen., Vilniaus r.sav. kad. Nr. 4132/0200:122
Planavimo tikslas: žemės sklypo dalių atidalijimas pagal benrasavininkiams priklausančias dalis iš  žemės ūkio paskirties žemės sklypo.
Projekto organizatorius – Marija Zenkovič ir Stanislava Rynkevič gyv. Karvio k., Vilniaus r.
Specialiojo plano rengėjas   UAB "BRANTAS", Geležinkelio g. 34 , Lentvaris , Trakų r. sav., El.p.: geobrantas@gmail.com, Tel. 8 613 32813
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių   rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų iki 2012-04-06.
Su specialiuoju planu galima susipažinti  plano rengėjo patalpose adresu: Geležinkelio g. 34, Lentvaris, Trakų r. sav.  d. d. 8.00 – 17.00 val., El.p.:geobrantas@gmail.com, Tel. 8 613 32813, 8 608 09760.

2012-03-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,, rengiamas žemės sklypų, esančių Vilniaus rajone, Maišiagalos seniūnijoje, Giedraitiškių kadastro vietovėje, Melkio k., kad. Nr. 4132/0300:441 ir 4132/0300:443, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą.
Planavimo organizatorius – Valentina Kregždienė, gyv. Gegliškių g. 26-1, Vilniuje.
 Projekto rengėjas - UAB „GeoSieksnis“, Fabijoniškių g. 99, Vilnius, tel. 8 5 2792997, 8 699 87171, el. paštas:  info@geosieksnis.lt, www.geosieksnis.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. balandžio 12 d.
Susipažinti su projektu galima 2012 m. kovo 26 - balandžio 12 dienomis, UAB „GeoSieksnis“, patalpose, adresu Fabijoniškių g. 99, Vilnius.

2012-03-27

Pradedamas rengti 9.6208 ha žemės sklypo Vilniaus r. , Nemėžio sen., Didžiasalio k. detalusis planas (kad. nr. 4162/0200:30).
Projekto organizatorius:
Jan Voiciukevič, Vladislav Voiciukevič, Marija Voronecka, Rasa Kruopaitė-Lalienė.
Projekto rengėjas: UAB “Tiksli forma”, į.k. 126345218, Vokiečių g. 24, Vilnius. Architektas Donatas Laucius tel.: 868977336, e- paštas: donatas@tiksliforma.lt  www.sportarchitecture.lt
Projektavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę. Nustatyti reglamentus. Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, bendro naudojimo teritoriją, kelio ir inžinerinės infrastruktūros teritoriją.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 kovas, pabaiga: 2012 rugsejis
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai.

2012-03-26

Parengtas žemės sklypų esančių  Bendorių km., Avižienių sen. Vilniaus raj. Sav. Unikalūs nr.: 4174-0200-0564, 4174-0200-0248, 4174-0200-0249, 4174-0200-0270, 4174-0200-0271, 4174-0200-0272, 4174-0200-0273, 4174-0200-0334 detalusis planas.
Planavimo tikslas: vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1103-11 (registracijos Nr. AD-938-(3.31)) tarp planavimo organizatoriaus  ir Vilniaus raj. savivaldybės, sujungti žemės sklypus, padalinti sklypais, keisti dalies žemės sklypų žemės naudojimo pobūdį, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo organizatorius: žemės sklypų savininkų įgaliotas Kęstutis Margevičius, 867439202.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Regroup projektavimas”. Informacija teikiama tel. 262 03 53, 867114216 Lukiškių g. 5-306, Vilnius, info@regroup.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. balandžio mėn. 12 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. 
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo svarstymo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Gegužės mėn. 2 d. 11 val. Lukiškių g.5, 306 kab.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-26

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0600:794), esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 749-11, registracijos Nr. AD-987-(3.31) 2011 08 08.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir pateikti teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Irena Gorbyliova, Piotras Gorbyliovas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas info@detalus.lt

2012-03-26

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:289), esančio Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1281-11, registracijos Nr. 2011 10 19 AD-1231-(3.31).
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypą (-us), sudalyti į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥ 0,10 ha).
Planavimo organizatorius – Inga Simanavičienė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt

2012-03-26

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:288), esančio Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1283-11, registracijos Nr. 2011 10 19 AD-1232-(3.31).
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypą (-us), sudalyti į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥ 0,10 ha).
Planavimo organizatorius – Inga Simanavičienė.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt

2012-03-26

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1613, kad. Nr. 4103/0100:1614, kad. Nr. 4103/0100:1616, kad. Nr. 4103/0100:1617), esančių Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 992-11, registracijos Nr. 2011 07 25 AD-950-(3.31).
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 4103/0100:1616, kad. Nr. 4103/01010:1617) ir padalyti į du sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥ 0,15 ha).
Planavimo organizatoriai: Jonas Vytautas Tautkus, Zita Tautkienė, Raimundas Tautkus, Božena Tautkienė, Arvydas Tautkus, Violeta Tautkienė.
Detaliojo plano rengėjas - UAB ,,Projektavimo sprendimai“, A. Juozapavičiaus g. 11 – 313, LT–09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  852610506, 867992646, el. paštu info@detalus.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. kovo mėn. 19 d. iki 2012 m. balandžio mėn. 19 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano viešasis svarstymas įvyks 2012 m. balandžio mėn. 19 d. 10 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: motyvuoti planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-26

Pradėtas rengti žemės sklypo, kad.Nr.4167/0100:172, Baltosios Vokės k., Pagirių sen., Vilniaus r. detalusis planas. Rengiamo detaliojo plano tikslas – padalyti sklypą, nekeičiant žemės tikslinės paskirties, pakeisti vienos dalies naudojimo būdą ir pobūdį į gyvenamosios teritorijos, vienbučių/dvibučių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą, pagrindinius statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2011-10-10 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis“ Nr.A56-1210-(3.18).
Planavimo organizatorius - Jan Statkevič, Parko g. 2-11, Baltosios Vokės k., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas – PV A. Banionienė, kv.at. Nr.A878, gyv. M.K.Oginskio g. 6-24, Vilniuje, tel.(86) 874 3701.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Pagirių seniūnijos patalpose nuo 2012-04-16 iki 2012-04-30. Viešas svarstymas vyks Pagirių seniūnijos patalpose 2012-04-30 13 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilniuje per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4162/0200:0965 Nemėžio k.v.  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti)), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Aleksandras Kuklys, Jadvyga Kovalevskaja.
Projekto rengėjas –UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-22 iki 2012-04-06 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-03-26 

SUPAPRASTINTA TVARKA RENGIAMAS ŽEMĖS SKLYPO SODŲ KALNO G. 17, ZUJŪNŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R. SAV. (kad. Nr. 4110/0800:878) DETALUSIS PLANAS.
(Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1446-11, reg. Nr. AD-1337-13.31, 2011-11-14, Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-113-12, 2011-02-06).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: M. D. Hart, A. Zinovičius, D. Ališauskaitė Zinovičienė, gyvenantys Sodų Kalno g. 17, Zujūnų k., Vilniaus r.
PLANO RENGĖJAS: UAB „Archimodus“, Pamėnkalnio g. 7/8, Vilnius. Projekto vadovas L. Banys. Tel. 861004774, el. p. info@archimodus.lt.
PLANUOJAMA TERITORIJA: Sodų Kalno g. 17, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r., sklypo kadastrinis Nr. 4110/0800:878, plotas - 0,2500 ha.
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:  nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
Numatomi rengimo etapai: Parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovas, pabaiga – 2012 m. gegužė.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2012 m. kovo 30  d. iki 2012 m. balandžio 16 d. pas plano rengėją, nurodytais kontaktais.
PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: Pasiūlymai ir pageidavimai teikiami raštu detaliojo plano rengėjui. Pasiūlymus galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį. Asmenys gautą atsakymą, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą siuntimo dienos.

2012-03-26 

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4103/0300:963, 1,0 ha), Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano projektas.
Planavimo pagrindas - Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1213-11 (2011-09-01).
Planavimo organizatorius:
Česlav Grinčuk.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir  būdo (kita paskirtis, gyvenamosios teritorijos), padalyti i sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, nustatyti naujai statomų/rekonstruojamų statinių statybos reglamentus, projektuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros žemės sklypą (I 2), pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, nustatyti Vandenio gatvės raudonąsias linjas bei pažymėti servitutine teritoriją inžinerinių tinklų infrastruktūrai įrengti. Planavimo terminai: 2011 m. IV ketv. – 2012 m. II ketv.
Gauti informaciją, teikti pasiūlymus dėl plano sprendinių galima iki 2012-04-23 architektei Laurai Rakšnytei –Visockienei (plano rengėjas) adresu Palangos g. 10, LT-92282 Klaipėda, tel. 8 687 36 728, el. p.: laura.raksnyte@gmail.com. Vieša ekspozicija vyks Avižienių seniūnijoje (Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.) iki viešo projekto svarstymo, kuris įvyks seniūnijoje 2012-04-23, 14.00 val.

2012-03-26 

Pradėtas rengti žemės sklypo, kad.Nr.4167/0100:172, Baltosios Vokės k., Pagirių sen., Vilniaus r. detalusis planas. Rengiamo detaliojo plano tikslas – padalyti sklypą, nekeičiant žemės tikslinės paskirties, pakeisti vienos dalies naudojimo būdą ir pobūdį į gyvenamosios teritorijos, vienbučių/dvibučių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą, pagrindinius statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – 2011-10-10 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis“ Nr.A56-1210-(3.18).
Planavimo organizatorius - Jan Statkevič, Parko g. 2-11, Baltosios Vokės k., Vilniaus r..
Detaliojo plano rengėjas – PV A. Banionienė, kv.at. Nr.A878, gyv. M.K.Oginskio g. 6-24, Vilniuje, tel.(86) 874 3701.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Pagirių seniūnijos patalpose nuo 2012-04-16 iki 2012-04-30. Viešas svarstymas vyks Pagirių seniūnijos patalpose 2012-04-30 13 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilniuje per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-26 

Vadovaudamiesi Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4162/0704:0080, esančio Skaistės 5-oji g. 17, SB “Skaistė“ – 80 skl.,Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta, visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese, tvarka.
Planavimo tikslas – prie esamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo prijungti dalį sodų bendrijos bendrojo naudojimo teritorijos įsiterpusios tarp sklypo ir pravažiavimo.
Planavimo organizatorius – Jūratė Burakienė.
Projekto rengėjas – UAB “MJR group”, Verkių g. 5, Vilnius. Kontaktiniai telefonai:  867535799. El. paštas: martyna@mjrgroup.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. kovo 23 d. – balandžio 26 d. UAB “MJR group” patalpose.

2012-03-26 

Pradedamas rengti Detalusis planas sklypo, kuris yra Kreivių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., sklypo kadastrinis Nr.4132/0100:1329.
Detalusis planas rengiamas vadovaujantis 2009-12-23d. pasirašyta Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.A56-742-(3.18).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Padalyti žemės sklypą į tris sklypus, nustatyti jų ribas, plotus (nemažesnius kaip 0,1000ha ploto), pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius : Božena Novickaja, Sizigmondas Subotkovskis, Zenon Subotkovskij
Detalio plano rengėjas: Nijolė Bareikienė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 017442
Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 869903393, elektroniniu paštu nijole.bareikiene@gmail.com , teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu Nijolei Bareikienei, Alyvų g. 3, Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2012-03-26 

Parengtas žemės sklypo Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., (kad. Nr. 4174/0200:68) detalusis planas.
Tikslas:
pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sudalinti sklypais.
Rengėjas: UAB „Žemės plėtra“, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, Tel.: 8 656 57969.
Organizatorius: UAB “Žemės plėtra”, K.Jankauskytė, E.Piščikas, A.Fursenko, K.Fursenkienė
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami iki viešo susirinkimo pabaigos. Detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. 04 mėn. 10 d. iki 2012 m. 04 mėn. 23 d. Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., LT-14013 Vilniaus r. Viešas susirinkimas įvyks 2012 m. 04 mėn. 23 d. 14.00 val. (Avižienių seniūnijos patalpose). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-26 

Rengiamas žemės sklypo kad.nr.4110/0300:518,  0.2000 ha ploto Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., vietovės lygmens detalusis planas.
Planavimo pagrindas: 2011.06.15 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 758-11.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę. Padalinti į du sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Jelena Naus.
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima  Plano  rengėjas UAB “ARKILIDA”, Saltoniškių g. 29-409,Vilnius, arch. L.Lideikienė, tel.: (85) 2790083, mob. 861711395.

2012-03-26 

Rengiamas žemės sklypo kad.nr.4110/0300:755,  0.1000 ha ploto Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., vietovės lygmens detalusis planas.
Planavimo pagrindas: 2011.05.18 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 741-11.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Danuta Naus.
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima  Plano  rengėjas UAB “ARKILIDA”, Saltoniškių g. 29-409,Vilnius, arch. L.Lideikienė, tel.: (85) 2790083, mob. 861711395.

2012-03-26 

Rengiamas žemės sklypo kad.nr.4110/0300:519,  0.1200 ha ploto Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., vietovės lygmens detalusis planas.
Planavimo pagrindas: 2011.04.19 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 561-11.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Danuta Naus.
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima  Plano  rengėjas UAB “ARKILIDA”, Saltoniškių g. 29-409,Vilnius, arch. L.Lideikienė, tel.: (85) 2790083, mob. 861711395.

2012-03-26 

Rengiamas žemės sklypo, esančio Bilkiškių  kaime, Bezdonių seniūnijoje, Vilniaus rajone (kadastrinis Nr. 4107/0600:0271), formavimo ir pertvarkymo projektas  siekiant iš miškų ūkio paskirties žemės sklypo atidalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą.
Planavimo tikslas – iš 5,0086 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypo,  0,2300 ha ploto žemės ūkio naudmenų atidalijimas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į žemės ūkio paskirties žemę (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) atidalintoje žemės sklypo dalyje nuo likusio miškų ūkio paskirties žemės  sklypo dalies bei atidalinto žemės ūkio paskirties žemės sklypo atidalijimas pagal bendrasavininkiams priklausančias dalis į atskirus žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Vytautas Miškinis, Halina Mečkovska.
Projekto rengėjas – UAB “Julimatas“ , Švitrigailos g. 7/16, Vilnius
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2012-03-21d. iki 2012-04-04 d. imtinai kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 iki 17:00 val. projekto rengėjo buveinės adresu : Švitrigailos g. 7/16, Vilnius. Telefonas pasiteirauti: 8-600-23843.

2012-03-26 

Pradedamas rengti Detalusis planas sklypo, kuris yra Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., sklypo kadastrinis Nr.4174/0200:1098.
Detalusis planas rengiamas vadovaujantis 2011-04-12d. pasirašyta Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.292-11.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti tikslinę žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją ir padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo pareiškėjas R.Vžesniauskienė, R.Vžesniauskas
Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 869903393, elektroniniu paštu nijole.bareikiene@gmail.com , teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu Nijolei Bareikienei, Alyvų g. 3, Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

2012-03-26 

Parengtas 0,2200 ha sklypo (kad.Nr. 4162/0100:0536) Kuprioniškių k., Nemėžio sen. detalusis planas.
Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamosios teritorijos, G1).
Planavimo organizatorius - Rytis Narkevičius, Renata Narkevičienė.
Plano rengėjas - R. Mažeikaitės IĮ “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. 2 61 00 11, 8 615 69141.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Nemėžio seniūnijoje nuo 2012 kovo mėn 29 d. iki 2012 balandžio mėn 17 d. Viešas aptarimas įvyks 2012 balandžio 17 d. 10 val. Nemėžio seniūnijos patalpose. Suinteresuoti asmenys su projektu taip pat gali susipažinti rengėjo patalpose darbo metu. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. 

2012-03-26 

Vadovaujantis 2011-12-22 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. AD 1462-(3.31), pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4174/0100:1312 Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo (kad.Nr. . 4174/0100:1312) pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, būdas – gyvenamoji teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: UAB “RL HOLDING”.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ A&A ARCHITECTS“ , Europos parko g.248 , Vilnius. Tel. 868870130
Detalaus plano projektas nuo 2012-03-29 iki 2012-04-26 d. bus eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012-04-26 d. 14val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-03-26 

Vadovaujantis 2011-12-22 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. AD 1463-(3.31), pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4174/0100:1314 Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r.,  detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo (kad.Nr. . 4174/0100:1314) pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, būdas – gyvenamoji teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: HALINA DAVGUL.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ A&A ARCHITECTS“, Europos parko g.248 , Vilnius. Tel. 868870130
Detalaus plano projektas nuo 2012-03-29 iki 2012-04-26 d. bus eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012-04-26 d. 14val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-03-26 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB „MATAVIMO STUDIJA“ informuoja  apie  supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis  Nr.  4132/0500:1253, esančio Kalniškių  k., Maišiagalos sen., Vilniaus r.  specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
 Planavimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio, kūdros ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius(ai): ALENAS BAČKIS, gyv. Garnio g. 26, Gineitiškės, Vilniaus r.
Specialiojo plano rengėjas - UAB „MATAVIMO STUDIJA“, Laisvės pr. 125, LT - 06118
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne ilgiau, nei iki  2012-04-03.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Laisvės pr. 125 nuo  2012-03-21   iki    2012-04-03  (10 darbo dienų).

2012-03-26 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB „MATAVIMO STUDIJA“ informuoja  apie  supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis  Nr.  4170/0300:0099, esančio Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus r.  specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
 Planavimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio, kūdros ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius(ai): VALDAS VOLEIKA, gyv. Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus m.
Specialiojo plano rengėjas - UAB „MATAVIMO STUDIJA“, Laisvės pr. 125, LT - 06118
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne ilgiau, nei iki  2012-04-03.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Laisvės pr. 125 nuo  2012-03-21   iki    2012-04-03  (10 darbo dienų). 

2012-03-26 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r., Skl.Kad.Nr.: 4177/0200:0748, vykdomą formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Planavimo pareiškėjas – JANINA ŽUROMSKAJA, gyv. Brolių g. 19, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Matavimo studija",  Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilniaus m.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose  nuo 2012-03-21 iki 2012-04-03 (per 10 darbo dienų).

2012-03-26 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Aukštadvario k., Avižienių sen., Vilniaus r., Skl.Kad.Nr.: 4174/0300:0247, vykdomą formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo pareiškėjas – STANISLAV ŠČITOVIČ gyv. Aukštadvario k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Matavimo studija",  Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilniaus m. Matininkė – Sonata Daduraitė, el.paštas: s.daduraite@matavimostudija.lt. Tel.Nr.: 8 618 80288.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose  nuo 2012-03-21 iki 2012-04-03 (per 10 darbo dienų).

2012-03-26 

Pradedamas rengti 0,1000  ha žemės sklypo Vilniaus r. sav., Avižienių sen.,Riešės k. detalusis planas ( kad. nr. 4174/0100:1578).
Projekto organizatorius: Natalija Avgustinaitė, Gedvydžių 16-52, Vilnius.
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas:
pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas), nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 sausis, pabaiga: 2012 kovas
Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai.

2012-03-19 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo esančio Geležių k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav., (kadastrinis Nr. 4184/0100:0231 Sudervės k.v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –
bendro žemės sklypo padalijimas į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Vitold Blaževič ir Jan Blaževič.
Specialiojo plano rengėjas – UAB "Vilniaus matininkas", P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius Tel. +370 5 2341797, vilniausmatininkas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2012-03-19 iki 2012-04-05. Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., Tel. 8 5 2341797.

2012-03-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, Bezdonių k., Bezdonių sen., Vilniaus r. sav., (kadastrinis Nr.: 4107/0400:381 Bezdonių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio, kūdros ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius(ai) – Romualdas Juškys, gyv. Pietario g. 16-42, Vilnius.
Specialiojo plano rengėjas – UAB "Vilniaus matininkas", P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius Tel. +370 5 2341797, vilniausmatininkas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2012-03-19 iki 2012-04-05. Su specialiuoju planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., Tel. 8 5 2341797.

2012-03-19

Parengtas  0,2598 ha žemės sklypo  (kad. nr. 4162/0100:3368), esančio Smėlio g. 12,  Nemėžio k., Nemiežio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: nekeičiant žemės sklypo paskirties (mažaaukščių  gyvenamųjų namų statybos) padalyti į du sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus, pateikti skypo tvarkymo režimo sprendinius,  statybos reglamentus.
Organizatoriai: Viktor Barkovskijj, Irina Barkovskaja, gyv, Smėlio g.12, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.  
Rengėjas  A.Kapustino individuali įmonė ,,Arta’’,  Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 869939739
Su projektu galima susipažinti rengėjo patalpose Goštauto g. 8 , Vilniuje informacija teikiama tel. 869939739

2012-03-19 

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Užubalių g. 20, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r. (0,0400ha, kad. Nr. 4174/0200:224, kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir Užubalių g. 18, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r (0,5257ha, kad. Nr. 4174/0200:164, žemės ūkio paskirties) detalusis planas.
Planavimo pagrindas –
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1490-11, 2011-11-07,Vilniaus r.
Planavimo tikslas –  Sujungti žemės sklypus, keisti žemės sklypo  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę (G1), padalyti į du sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą
Planavimo organizatorius – I. Beiner, V. Subotkovski.
Projekto rengėjas – PV Lauras Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 8-683 48736, internetinio tinklapio adresas - www.archLP.lt, el. paštas -  lauras.paulauskas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui raštu. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

2012-03-19 

Vilniaus raj. savivaldybė  sutartimi 2010-11-23 Nr. A56-771-(3.18 ) perdavė Ž. Urbonui, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisias ir pareigas. Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 4172/0200:401, Nemenčinės II kaime,  Nemenčinės sen. detalusis planas, bus eksponuojamas Nemenčinės  seniūnijos patalpose Kranto g. 24, LT-15777, Nemenčinėje, nuo 2011-02-17 iki 03-16.  Visuotinis aptarimas įvyks 2011-03-16  16 valandą, seniūnijos patalpose. 
Planavimo organizatorius:
Ž. Urbonas, kurį  pagal įgaliojimą  atstovauja A. Klimas. 
Detaliojo plano rengėjas UAB „Geri projektai“.
Planavimo vadovas S. Kazlauskienė.
Detaliojo planavimo tikslas:
pakeisti sklypo tikslinę paskirtį iš žemės ūkio į kitą, gyvenamosioms teritorijoms –mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai, sudalinti sklypais, nustatyti jų ribas ir plotus bei statybinius reglamentus. Teikti planavimo  pasiūlymus  ir pretenzijas galima telefonu 868653652 arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com bei raštu adresu: S. Moniuškos  g. 7-2 Vilnius, iki viešo susirinkimo pradžios. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-03-19 

Pranešame,  kad rengiamas Klonių 11-ojoje g. 10 / SB „Kloniai“, Pakalniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. žemės sklypo (Kad. Nr.4162/0604:0262) formavimo ir pertvarkymo žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas –
įsiterpusių valstybinės žemės sklypų, kurių neįmanoma suformuoti atskirais žemės sklypais prijungimas prie esamo žemės sklypo.
Planavimo organizatorius – Vladislav Višnevskij.
Projekto rengėjas – UAB „Geodeziniai projektai“, J.Matulaičio a. 11-81, Vilnius, tel. 867404307, el. paštas: robertas.gprojektai@gmail.com.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-20 iki 2012-04-03 J.Matulaičio a. 11-81, Vilniuje.


2012-03-19 

Informuojame apie parengto teritorijos Gailiūnų ir Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.  detaliojo plano baigiamojo etapo - sprendinių viešo svarstymo stadiją.
Detaliojo plano rengimo pagrindas –
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 81-11, 2011-01-27. Planavimo tikslas – keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Planuojamas žemės naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių  gyv. pastatų statybos. 
Planavimo organizatorius –
Gailiūnų asociacija, S. Stanevičiaus g. 15-37, Vilnius, pirmininkas Raimundas Kęstenis, tel. 8 686 27353, el. paštas: raimundas.kestenis@gmail.com. Plano rengėjas –  UAB ,,Urbanistika”, A.Goštauto g. 8, Vilnius, projekto vadovė Daiva  Rokienė,  tel. (85) 2 312 455, el. paštas: daivar@urbanistika.lt. Detaliojo plano rengimas ir svarstymas vykdomas bendra tvarka.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo š. m. kovo 22 d. iki balandžio 24 d. pas planavimo organizatorių arba plano rengėją.  Detalusis planas viešai eksponuojamas š. m. balandžio 6 - 24 dieną Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav. Viešas susirinkimas vyks 2012-04-24  11.00 val. Mickūnų seniūnijoje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui arba plano rengėjui raštu per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Gautų atsakymų apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus motyvuotus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo planavimo organizatoriaus atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

   2012-03-19 

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0400:NTR neregistruotaas), esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Zujūnų sen. Platiniškių k. Karveliškių g. 16 Buivydiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas:
2011-10-19 Leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 48L-(14.48.36)-261; 2011-11-14 Planavimo sąlygos vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti Nr. 290-11.
Planavimo tikslas: žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje.
Projekto organizatorius: Ana Bovgerd, Irena Gavrilova.
Projekto rengėjas: UAB “Arlitanus”, A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu susipažinti galima per 10 darbo dienų nuo 2012 kovo 19 d. iki  2012 kovo 30 d. adresu : A.Juozapavičiaus g. 28, Vilnius, Tel.: (8-5) 2728223.

2012-03-19 

Pranešame, kad parengtas žemės sklypo (0,3600 ha, kad. Nr. 4180/0600:741) Kenos k., Rukainių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas -
pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius J. Aškelovič.
Projekto rengėjas – PV L.Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 8-683 48736,el. paštas -  lauras.paulauskas@gmail.com.
Parengto detaliojo plano ekspozicija – nuo 2012 m. balandžio 10 d. iki balandžio 23 d. Rukainių seniūnijos skelbimų lentoje (Mokytojų g. 7)
Viešasis susirinkimas įvyks š.m. balandžio 23 d. 9 val. Rukainių seniūnijos patalpose (Mokytojų g. 7). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (Vitebsko g. 19, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2012-03-19 

Vadovaujantis 2012-03-07 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 156-12, pranešame, kad pradedamas rengti sklypo kad.nr. 4152/0300:358 esančio Gailiūnų g. 33A, Gailiūnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, plotus. Pateikti sklypo teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, nustatyti statybos reglamentus, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.
Detaliojo plano organizatorius: Melanija Aškelovič
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468

2012-03-19

Vadovaujantis 2012-02-20 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 118-12, pranešame, kad pradedamas rengti sklypo kad.nr. 4162/0100:3369 esančio Klonių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Alina Chotkevič.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468

2012-03-19

Vadovaujantis 2012-01-05 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1523-11, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4142/0300:200 esančio Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Jadvyga Puchalskaja
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-19 iki 2012-04-20 d. bus eksponuojamas Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Šatrininkų seniūnijos patalpose 2012-04-20d. 11val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-03-19

Vadovaujantis 2011-01-06 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 383-10, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4152/0700:136 esančio Viktariškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Vykintas Sinevičius, Elžbieta Sinevičienė
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-20 iki 2012-04-20 d. bus eksponuojamas Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Mickūnų seniūnijos patalpose 2012-04-20d. 9val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-03-19

Vadovaujantis 2012-01-05 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1523-11, pranešame, kad pradedamas rengti sklypo kad.nr. 4142/0200:740 esančio Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Pavel Šilkin, Oksana Šilkina. Tel.:869818934
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468

2012-03-19

Vadovaujantis 2011-03-07 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 071-11, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4174/0200:684 esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Rimutė Taminskienė, Daiva Želionytė
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-19 iki 2012-04-19 d. bus eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012-04-19d. 11val. Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-03-19

Vadovaujantis 2011-10-19 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1252-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4144/0500:341 esančio Lavoriškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas –
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Henryk Karnecki
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468

2012-03-19

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, esančio  Anavilio k., Paberžės sen. Vilniaus raj. kadastro Nr. 4164/0400:522 Paberžės k.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius –Vitalij Jančura
Projekto rengėjas –UAB Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius mob.: 8 673 92494 el. paštas: info@geocentras.lt .
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per  10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-19 iki 2012-03-30 UAB Geodezijos centras patalpose adresu: Pašilaičių g. 17-38, Vilnius.

2012-03-19 

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis "Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame, kad yra parengtas teritorijos šalia žemės sklypo, esančio SB "Ramuva" skl.Nr. 31, Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus raj. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas supaprastinta tvarka.
Planavimo tikslas - suformuoti sodininkų bendrijos "Ramuva" bendro naudojimo teritorijoje vieną žemės ūkio paskirties (būdas - mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendro naudojimo; pobūdis - mėgėjiškų sodo sklypų) žemės sklypą, kuris bus parduodamas besiribojančio sklypo savininkui, nekeičiant sklypo pagrindinės tikslinės paskirties.
Projekto rengėjas - G.Biloto įmonė, Žalgirio g. 90-05, Vilnius. mob.:868696526, tel.: 85 2731951, faksas: 85 2731951, el.paštas gintaras.bilotas@googlemail.com .
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima nuo 2012 m. kovo 19 d. - balandžio 2 d. G.Biloto įmonės patalpose darbo metu.

2012-03-19 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ ( Žin., 2004, Nr. 127-4581;2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypų, esančių Karklėnų  k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., sklypų kad. Nr. 4142/0200:136 ir 4142/0200:692, Kyviškių kad. vietovė, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Formavimo būdas-žemės sklypo naudmenų atidalijimas ir jų sujungimas su kitu sklypu.
Planavimo organizatorius-Jurgita Steikūnė, Vytautas Steikūnė, Teresa Burbo.
Projekto rengėjas-UAB GEODEZININKŲ BIURAS, Stanevičiaus 96A, Vilnius, tel. 8 687 15679, 2 48 44 64, fax. 2 48 44 64, el. paštas. arturas@geobiuras.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-19 iki 2012-03-30  UAB GEODEZININKŲ BIURAS patalpose, adresu Stanevičiaus 96A, Vilnius

2012-03-16 

Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4177/0500:1121 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius –
Andrius Zinkevičius.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Projekto rengėjas - UAB „Sklypų matavimai“. Telefonai pasiteiravimui 8-676-35019,     (85)-276-16-90, el. paštas: sklypumatavimai@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Sklypų matavimai“ (adresas - Kalvarijų g. 131-302, Vilniuje) nuo 2012 m. kovo 20 d. iki 2012 m. balandžio 2 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu-  Kalvarijų g. 131-302, Vilnius. 

2012-03-16

Informuojame, kad nuo 2012 m. kovo 12 d. rengiami žemės sklypų, esančio Vilniaus r., Avižienų sen., Avižienų kaime, (kadastrinis Nr. 4103/0200:0766; kadastrinis Nr. 4103/0200:0767; kadastrinis Nr. 4103/0200:0768) detalus planas.
Detalusis planas rengiamas:
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis  Nr. AD-1018-(3.31), Nr. AD-1013-(3.31), Nr. AD-1033-(3.31).
Planavimo tikslai – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybą. Padalinti sklypą į atskirus sklypus ir nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus. Planuojamojoje teritorijoje numatoma statyti vienbučius gyvenamuosius statinius.
Planavimo organizatoriai: Božena Gulbinovič, Zbignev Stanislav Gulbinovič, Stanislav Gulbinovič.
Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas su visuomene, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendraja tvarka.  Su parengto detalaus  plano sprendiniais  galima susipažinti Kirtimų g. 2, Vilniuje  nuo  2012 m. gegužės  04 d. iki 2012 m. birželio 05 d. Viešas svarstymas įvyks Avižienų seniūnijoje  2012 m. birželio 05 d. nuo 10 iki 11 val. Pasiūlymai pateikiami planavimo rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos. Su detaliojo plano srendiniais supažindina ir informaciją teikia UAB “Ramilė” Kirtimų g. 2, Vilnius, mob.tel., (8~605) 22 552, tel. Faks.: (8~5) 26 02932 El.paštas.: projektavimas@ramile.lt.

2012-03-16 

Informuojame, kad nuo 2011 m. lapkričio 3 d. pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Juodbalių k., Pagirių  sen. (kadastrinis Nr. 4122/0100:209) detalusis planas.
Detalusis planas rengiamas:
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis Nr. 803-11.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybą. Padalinti į atskirus sklypus ir nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus. Planuojamojoje teritorijoje numatoma statyti vienbučius gyvenamuosius statinius.
Planavimo organizatoriai: Roman Baraško ir Antanas Jurkonis.
Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas su visuomene, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendraja tvarka.  Su parengto detalaus  plano sprendiniais  galima susipažinti Kirtimų g. 2, Vilniuje  nuo  2012 m. gegužės  14 d. iki 2012 m. birželio 8 d. Viešas svarstymas įvyks Pagirių seniūnijoje  2012 m. birželio 11 d. nuo 10 iki 11 val. Pasiūlymai pateikiami planavimo rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos. Su detaliojo plano srendiniais supažindina ir informaciją teikia UAB “Ramilė” Kirtimų g. 2, Vilnius, mob.tel., (8~605) 22 552, tel. Faks.: (8~5) 26 02932 El.paštas.: projektavimas@ramile.lt

2012-03-16 

Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4177/0500:1120 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius –
Stanislovas Zinkevičius.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Projekto rengėjas - UAB „Sklypų matavimai“. Telefonai pasiteiravimui 8-676-35019,     (85)-276-16-90, el. paštas: sklypumatavimai@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Sklypų matavimai“ (adresas - Kalvarijų g. 131-302, Vilniuje) nuo 2012 m. kovo 20 d. iki 2012 m. balandžio 2 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu-  Kalvarijų g. 131-302, Vilnius.

2012-03-16 

Pradedamas rengti 0,6520 ha žemės sklypo Vilniaus raj. sav., Lindiniškių k. detalusis planas ( kad. nr. 4174/0100:1578 ).
Projekto organizatorius:
Natalija Avgustinaitė, Gedvydžių 16-52, Vilnius
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas), nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2011 balandis, pabaiga: 2012 vasaris. Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai.

2012-03-16

Pradedamas rengti 3,4975  ha žemės sklypo Vilniaus raj. sav., Šatrininkų sen.,  Dobromislės k. detalusis planas ( kad. nr. 4142/0600:196).
Projekto organizatoriai:
Marija Stankevič, gyv Dobromislės k. Mokyklos g. Nr.1, Marjan Stankevič, Miroslav Grotus, Nadežda Buldakova.
Projekto rengėjas: UAB “K-LINK LT”, į.k. 301241014, Vienuolyno g. 11-12, Trakai. Tel.: 8655 69029, e- paštas: rimasv@mail.ru
Projektavimo tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį (iš žemės ūkio į mažaaukštės gyvenamosios statybos paskirties objektų teritorijas),sudalinti sklypais, nustatyti reglamentus.
Projektavimo darbų pradžia: 2012 kovas, pabaiga: 2012 spalis Apie projekto viešą svarstymą bus pranešta papildomai.

2012-03-16 

Parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės sklypo kadastrinis Nr.4172/0300:0389 (sklypo plotas – 1,9500 ha) Vilniaus r.sav., Nemenčinės sen., Pakrauglės vs.
Planavimo tikslas:
parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti) suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Projekto organizatorius: Tadas Atkočaitis, Lina Atkočaitienė
Projekto rengėjas:  UAB ,,Traksalis“. Su parengto projekto brėžiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus nuo 2012-03-15 iki 2012-04-02, Vytauto g. 34, Trakai, darbo dienomis 8-17 val., Tel. 8 528 51297.

2012-03-16 

Rengiamas  0,5227ha žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0200:8263, teritorijos, esančios Lindiniškių k. Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas:
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, padalyti sklypą į gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius - Arūnas Stašys, tel. 868022924.
Projekto rengėjas - UAB „Mibarsas“, A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius, tel. (85) 231 21 44, projekto vadovas Arūnas Latakas. Su projektu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių raštu UAB „Mibarsas“ adresu A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius nuo 2012 m.  kovo  15 d. Projekto vieša ekspozicija vyks Avižienių seniūnijos  patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.) nuo  2012 m.  kovo 29  d.  iki 2012 m.  balandžio 16 d.  Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2012 m.  balandžio 16  d. 15 val. Avižienių seniūnijos  patalpose. Nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos, turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas. Pasiūlymo priedai: dokumentai,  įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas; patvirtinantys atstovo įgaliojimus; patvirtinantys nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamojoje teritorijoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti  valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 1 mėnesį nuo jiems išsiųsto rašto (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos (vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“).

2012-03-16 

Rengiamas  0,6427ha žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0200:8262, teritorijos, esančios Lindiniškių k. Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas:
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, padalyti sklypą į gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus; nustatyti jų ribas ir plotus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius – Daimanta Sasnauskienė ir Algis Sasnauskas, tel. 868751890.
Projekto rengėjas -
UAB „Mibarsas“, A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius, tel. (85) 231 21 44, projekto vadovas Arūnas Latakas. Su projektu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių raštu UAB „Mibarsas“ adresu A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius nuo 2012 m.  kovo  15 d. Projekto vieša ekspozicija vyks Avižienių seniūnijos  patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.) nuo  2012 m.  kovo 29 d.  iki 2012 m.  balandžio 16 d. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2012 m.  balandžio 16  d. 15 val. Avižienių seniūnijos  patalpose. Nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos, turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas. Pasiūlymo priedai: dokumentai,  įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas; patvirtinantys atstovo įgaliojimus; patvirtinantys nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamojoje teritorijoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti  valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 1 mėnesį nuo jiems išsiųsto rašto (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos (vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“).

2012-03-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r., Zujūnų sen., Bieliūnų k., Upės g. 119, Skl. kad. Nr. 4110/0500:0021 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus. 
Planavimo organizatorius – Pavel Zdanovič.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. kovo  mėn. 16d. iki 2012m. kovo mėn. 26d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-03-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Karveliškių k., Riešės sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4170/0100:0637 Pikeliškių k.v.  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti)), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Artūras Zaremba, Aušra Zarembienė.
Projekto rengėjas –UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-15 iki 2012-03-29 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-03-15

Parengtas žemės žemės sklypų Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus raj. žemės sklypų 0,9500 ha (kadastrinis numeris 4103/0200:610), 0,3000 ha (kadastrinis numeris 4103/0200:1522), 0,2000 ha (kadastrinis numeris 4103/0200:1529), 0,5000 ha (kadastrinis numeris 4103/0200:1581), 1,7589 ha (kadastrinis numeris 4103/0200:1694) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus raj. savivaldybės administracijos detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2011 m. liepos 25 d. sutartis Nr.A0-947-(13.31).
Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti žemės tikslinę paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Numatoma komercinės paskirties objektų statyba.
Planavimo organizatorius – UAB “Stiebas”, įmonės kodas 121312634, adresas: Ateities g. 21, 06326 Vilnius, tel. (8-5) 2793762, faks. (8-5) 2793762.
Projekto rengėjas – UAB “Unitectus”, Lukiškių g. 3, 01108 Vilnius, tel. (8-5) 261 0147, faks. (8-5) 261 0501, el. paštas: tumas@unitectus.lt. Informaciją dėl teritorijos planavimo sprendinių teikia projekto vadovas architektas Tumas Mazūras.
Vieša ekspozicija - su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2012 m. balandžio mėn. 02 d. iki balandžio mėn. 16 d. Vilniaus r. sav. Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus raj. ir architektų biure Lukiškių g. 3, Vilnius darbo metu.
Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) - 2012 m. balandžio mėn. 16 d. 16 val. Pašilaičių seniūnijos patalpose, Žemynos g. 1, Vilniuje.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo ir jo metu projekto organizatoriui ir rengėjams. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui (Vitebsko g. 19), per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, esančio  Anavilio k., Paberžės sen. Vilniaus raj. kadastro Nr. 4164/0400:522 Paberžės k.v. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius –Vitalij Jančura
Projekto rengėjas –UAB Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius mob.: 8 673 92494 el. paštas: info@geocentras.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per  10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-19 iki 2012-03-30 UAB Geodezijos centras patalpose adresu: Pašilaičių g. 17-38, Vilnius.

2012-03-15

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo ( kad. Nr. 4162/0200:1069), esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., vietovės lygmens detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), padalyti į sklypus, vadovaujantis Gamtinio karkaso  nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr.D1-624 (Žin., 2010, Nr.87-4619). Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų / rekonstruojamų statinių - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 117-11 (2011 02 09, Vilnius). Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-127-11, išduotas 2011 04 06, planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. Sp-127-11, išduotos  2011 04 06.
Detaliojo plano organizatorius: UAB „Callida“, Kalvarijų g. 194-24b, Vilnius. Organizatoriaus įgaliota VŠĮ „Hermis Europe“, įm.k.:302526621, Sausio 13-osios g. 31, b korpusas, Vilnius, tel.: +37065989044, el. p.: hermis.arch@gmail.com
Detaliojo plano rengėjas: VŠĮ „Hermis Europe“, įm.k.:302526621, Sausio 13-osios g. 31, b korpusas, Vilnius, tel.: +37065989044, el. p.: hermis.arch@gmail.com
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo plano rengėjui VŠĮ „Hermis Europe“, įm.k.:302526621, Sausio 13-osios g. 31, b korpusas, Vilnius, tel.: +37065989044, el. p.: hermis.arch@gmail.com
Detaliojo plano viešojo svarstymo tvarka: bendra.
Konsultacijos dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių bei supažindinimas su koncepcija, informacija ir pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiamos raštu detaliojo plano rengėjui VŠĮ „Hermis Europe“, įm.k.:302526621, Sausio 13-osios g. 31, b korpusas, Vilnius, tel.: +37065989044, el. p.: hermis.arch@gmail.com 
Numatomas detaliojo plano rengimo terminas: 2012 03 07 - 2013 01 05. Viešojo svarstymo vieta, data ir laikas bus paskelbta papildomu pranešimu ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki įvykio.
Planavimo dokumento sprendinių apskundimo tvarka: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius, viešo svarstymo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai – Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai per 1 mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.

2012-03-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k. (kad. Nr. 4103/0100:2047; Avižienių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Planavimo organizatorius –  Olga Krutkienė.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Kalvarijų g. 124, Vilnius, tel.: 8 (5) 276 08 91, el.paštas: info@geovisata.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB “Geovisata” patalpose adresu Kalvarijų g. 124, 10 kab. Vilniuje nuo 2012 m. kovo 14 d. iki kovo 26 d.

2012-03-15

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Nuo 2012 m. kovo mėn. 19 d. rengiamas žemės sklypo, Marijampolio  k., Marijampolio sen., Vilniaus r. (kadastrinis Nr. 4154/2000:0183 Migūnų k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai – TADEUŠ BORIS
Projekto rengėjas – UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, Žalgirio g. 131, 213kab., Vilnius, tel. (8-5)2490055, 867196278, el.paštas vaiva@ntprojektai.lt
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. kovo mėn. 30 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. kovo mėn. 19 d. UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ patalpose Žalgirio g. 131-213 kab., Vilnius

2012-03-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje, Riešės kadastro vietovėje, Bendorių k., Kad.Nr.4174/0100:0359, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Banguolė Lavrukaitienė, Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-09 iki 2012-03-22 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-03-15

Pradėtas rengti žemės sklypo, kad.Nr.4103/0300:371, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Rengiamo detaliojo plano tikslas – pakeisti žemės tikslinę paskirtį į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritoriją, nustatyti sklypo naudojimo ir tvarkymo režimą, pagrindinius statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengimo pagrindas - 2009.12.08 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis“ Nr.A56-514-(3.18).
Planavimo organizatorius - UAB ,,EUROGLASS DISTRIBUTION“, atstovaujama direktoriaus Jurij Končanin, Ukmergės g. 427, Bukiškio k., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas – PV A. Banionienė, kv. at. Nr.A878, gyv. M.K.Oginskio g. 6-24, Vilniuje, tel.(86) 874 3701.
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2012-04-05 iki 2012-04-27. Viešas svarstymas vyks Avižienių seniūnijos patalpose 2012-04-30 10 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilniuje per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-15

Rengiamas detaliojo planavimo projektas žemės sklypo (kad.Nr.4117/0600:417) esančio Lauko g. 18, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r .
 Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo ribas ir plotą. Nustatyti naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-05 iki 2012-04-20 bus eksponuojamas Riešės seniūnijoje, 2012-04-20, 11val. pristatomas viešame susirinkime Riešės seniūnijoje. Savo pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti projekto rengėjui G.Girčiui, el. p. verbos@laiskai.lt, tel. 8 654 019 19. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-15

Rengiamas detaliojo planavimo projektas žemės sklypo (kad.Nr.4162/0100:3406) esančio Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas: keisti žemės paskirtį į kitos paskirties: gyvenamosios teritorijos vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos ir padalyti į du sklypus.
Nustatyti teritorijos tvarkymo ir statybos reglamentus, pateikti inžinerinių tinklų schemą. Detaliojo plano projektas nuo 2012-04-05 bus eksponuojamas Nemėžio seniūnijoje, 2012-04-20, 9val. pristatomas viešame susirinkime. Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu galima teikti projekto rengėjui G.Girčiui, el. p. verbos@laiskai.lt, tel. 8 654 019 19. Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-15

Vadovaujantis 2012 m. kovo 08 d. Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.100-12, pradedamas rengti žemės sklypo (Kad.Nr. 4103/0200:2027) Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti žemės sklypo paskirtį į gyvenamąją teritoriją - G1, padalinti sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus bei statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Novaforma“, Žalgirio g. 88- 804, Vilnius. Tel.: 865543505.
Detaliojo plano organizatorius : A.Rūkštelis, T.Semaško.

2012-03-14

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4184/0400:0459, esančio Minčiškių k., Sudervės sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius –  Aušrys Žukauskas.
Projekto rengėjas – UAB “Geovisata”, Kalvarijų g.124, Vilnius. Mob.: 8 674 51218, tel./faksas: 8 5 276089 el.paštas vilma@geovisata.lt
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais galima nuo 2012 m. kovo 15 d. iki kovo 29 d. UAB “Geovisata” patalpose.

2012-03-14

Vadovaujantis 2012-01-03 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1654-11 reg. Nr. AD-3-(3.31) rengiamas 0,1352 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0300:197 ir 0,0600 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0300:57 esančių Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
Rita Viliuvienė, Rimas Vilius, Nerijus Vitkauskas, Monika Vitkauskienė, gyvenantys Rugių g. 8B-6, Vilniuje.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sujungti sklypus, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-03-13 iki 2012-04-26  Avižienių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-04-26, 11.30 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-03-13


Pagal 2011-01-07 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 369-10, parengtas 0,7200 ha sklypo Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. (kad. Nr. 4103/ 0200:2108) detalusis planas.
Planavimo tikslas
– keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), padalyti į sklypus, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo organizatorius: Ana Svinska.
Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 611 55004.
Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Avižienių sen. patalpose nuo 2012-01-26 iki 2012-02-29. Viešasis svarstymas vyks 2012-02-29 10.00 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9).

2012-03-13 

Detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 4107/0600:19) esančio Sakiškių k., Bezdonių  sen. Vilniaus r.,  ekspozicija vyko nuo 2012-02-10 iki 2012-02-29  Bezdonių  seniūnijos patalpose.
Viešas  susirinkimas  vyko 2012-02-29  nuo 14 iki 15 val. UAB ,,Vilniaus projektai”, Švitrigailos g. 7/16, Vilniuje.Viešajame susirinkime dalyvavo tik vienas iš keturių gretimų sklypų savininkų atstovas ir suinteresuotas asmuo gyvenantis netoli esančiame gyvenamajame name.
Siekdami užtikrinti , kad visi gretimų sklypų savininkai buvo informuoti apie parengtą detalųjį planą ir galimybę susipažinti su sprendiniais siūlome papildomai susipažinti su detaliojo plano sprendiniais ir teikti pasiūlymus raštu iki 2012-03-29  plano rengėjui UAB ,,Vilniaus projektai”, Švitrigailos g. 7/16, Vilnius, tel. 861210160, el.p. gintautas@vilniausprojektai.lt.
Detaliojo plano medžiaga bus pateikta Bezdonių seniūnijoje nuo 2012-03-15, detaliojo plano brėžinys bus iškabintas Bezdonių seniūnijos skelbimo lentoje 2012-03-15. Jeigu iki 2012-03-29  nebus gauti gretimų sklypų savininkų pasiūlymai dėl detaliojo plano, bus laikoma , kad gretimų sklypų savininkai su detaliojo plano sprendiniais pilnai susipažino ir jiems  neprieštarauja. 

2012-03-13 

Pagal 2011-02-25 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 088-11, parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:163, 4103/0100:164), Švedų k., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, keisti jo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti į sklypus.
Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus, bendro naudojimo teritorijos (>_15 proc. nuo planuojamos teritorijos), inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2) žemės sklypus. Nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus projektuoti ne mažesnius kaip 0,2000 ha. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomų/ rekonstruojamų statinių - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,4000 ha ploto žemės sklypus. Pateikti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Numatyti planuojamo rajoninės reikšmės kelio 20,0 m apsaugos zoną.
Planavimo organizatoriai: UAB „Euromoda“, UAB „Lintena“, Jevgenij Judin.
Detaliojo plano rengėjas: Vytautas Rimkevičius, Šviesos g.4b-26a, Vilnius, 861155004.
Projekto vadovė G. Meidutė.
Parengto plano vieša ekspozicija: Vilniaus r., Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2012-03-15 iki 2012-04-17. Viešas projekto aptarimas 2012-04-17, 9.00 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g.9, Avižienių k. Vilniaus r. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-03-12 

Pagal 2011-04-05 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 374-11, parengtas sklypo kad.Nr.4124/0300:185), Medviediškių k. Dūkštų sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti žemės sklypą. Nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,2500 ha. Nustatyti statybos reglamentus - naujai statomų/ rekonstruojamų statinių iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Numatytų inžinerinių tinklų sprendimo schemas, išnagrinėti galimybę inžinerinius tinklus prijungti prie centralizuotos sistemos. Pateikti atliekų tvarkymo proceso organizavimo sprendinius, nurodyti vietas atliekų surinkimo aikštelėms įrengti. Planavimo organizatorius: Šarūnas Latvėnas.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 869947231.
Parengto plano vieša ekspozicija: Dūkštų sen. patalpose, Pijorų g.1, Dūkštų k. Vilniaus r. nuo 2012-03-16 iki 2012-04-16. Viešas projekto aptarimas 2012-04-16, 9.30 val. Dūkštų sen. patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Vitebsko g. 19) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-03-12 

Vadovaujantis. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi 2011-09-30 Reg. Nr. 1266-11 ir Reg. Nr1267-11 pradedama rengti žemės sklypų, kad. Nr.: 4174/0200:8242 ir 4174/0200:8243 , Bendorių k.,Avizienių sen., Vilniaus r., bendra tvarka detalusis planas.
Planavimo organizatoriai:  Marijonas Neverbickas , Gražina Neverbickienė ,tel. 869993129
Plano rengėja : K.Jakutovič , informacija tel. 8 69802067.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (pagal bendrojo plano sprendinius) iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją -vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), bei padalijimas i sklypus .Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą .            

2012-03-12 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr.4192/ 0100:307), Veriškių k.,Sužonių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypo naudojimo būda ir pobūdį iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1), Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą
Planavimo organizatorė :Jelena Šulskienė tel. 865020325 Detaliojo plano rengėja:K.Jakutovič tel.869802067
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012 03 01 iki 2012-03-29 Sužonių sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarymas vyks 2012 m.03 29 d. 11.val., Sužonių sen. patalpose Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Vitebsko g. 19, Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka.
Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui ) nesusisiekus su projekto rengėju ir nepateikus pastabų bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.                                        

2012-03-12 

              

Vadovaujantis  2010-02-24d, Detaliojo teritorijų planavimo  organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Reg. Nr. 018-10, bei 2010-05-04, Planavimo sąlygomis Nr. Spp-022-10, pranešame, kad  yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr.4117/0700:273), Mėtų g.5, Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r.,supaprastinta  tvarka detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo naudojimo būdo, sklypo dalijimas į du sklypus. Nustatyti jų  ribas ir plotus , teritorijos tvarkymo režimą, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.
Planavimo organizatorius : Petras Zaikauskas tel. 8686344301.
Detaliojo plano rengėja :K. Jakutovič tel. 8 698 02 067.
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-03 -08 iki 2012-03-23 Riešės sen. patalpose. Visuomenės dalyvavimas  detaliojo planavimo procese vyks supaprastinta tvarka. Suinteresuoti asmenys teikti pasiūlymus ir pastabas gali iki  2012 -03-23  projekto rengėjai Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Vitebsko g. 19, Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka. 
 Jums (Jūsų įgaliotam  asmeniui)  nesusisiekus su projekto rengėju ir nepateikus  pastabų  bus laikoma , kad detaliajam planui  neturite prieštaravimų.

2012-03-12 

Vadovaujantis  2010-02-24d, Detaliojo teritorijų planavimo  organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Reg. Nr. 017-10, bei 2010-06-21, Planavimo sąlygomis Nr. Spp-049-10, pranešame, kad  yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr.4117/0700:141), Mėtų g.3, Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r.,supaprastinta  tvarka detalusis planas.
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo naudojimo būdo, sklypo dalijimas į du sklypus. Nustatyti jų  ribas ir plotus , teritorijos tvarkymo režimą, susisiekimo sistemos organizavimą, servitutus.
Planavimo organizatorius : Eugenijus Zaikauskas tel. 8 61881754. 
Detaliojo plano rengėja :K. Jakutovič tel. 8 698 02 067.
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-03 -08 iki 2012-03-23 Riešės sen. patalpose. Visuomenės dalyvavimas  detaliojo planavimo procese vyks supaprastinta tvarka. Suinteresuoti asmenys teikti pasiūlymus ir pastabas gali iki  2012 -03-23  projekto rengėjai Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui Vitebsko g. 19, Vilnius, teisės aktų nustatyta tvarka. 
 Jums (Jūsų įgaliotam  asmeniui)  nesusisiekus su projekto rengėju ir nepateikus  pastabų  bus laikoma , kad detaliajam planui  neturite prieštaravimų.

2012-03-12 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189) UAB „MATAVIMO STUDIJA“ informuoja  apie  supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis  Nr.  4170/0300:0099, esančio Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus r.  specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.
 Planavimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio, kūdros ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti), suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius(ai): VALDAS VOLEIKA, gyv. Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus m.
Specialiojo plano rengėjas - UAB „MATAVIMO STUDIJA“, Laisvės pr. 125, LT - 06118
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų, t.y. ne ilgiau, nei iki  2012-03-23.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Laisvės pr. 125 nuo  2012-03-12   iki    2012-03-23   (10 darbo dienų). 

2012-03-12 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  informuojame apie rengiamą žemės sklypo, esančio Aukštadvario k., Avižienių sen., Vilniaus r., Skl.Kad.Nr.: 4174/0300:0247, vykdomą formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo pareiškėjas – STANISLAV ŠČITOVIČ gyv. Aukštadvario k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Specialiojo plano rengėjas - UAB "Matavimo studija",  Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilniaus m. Matininkė – Sonata Daduraitė, el.paštas: s.daduraite@matavimostudija.lt. Tel.Nr.: 8 618 80288.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose  nuo 2012-03-12 iki 2012-03-33 (per 10 darbo dienų).

2012-03-12 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr.4110/0800:1575 ) Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1).Nustatyti statybos reglamenta. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą
Planavimo organizatorius :Arūnas Budraitis, Ingrida Budraitienė tel.. Nr. 869966177.
Detaliojo plano rengėja :K. Jakutovič tel. 8 698 02 067
 Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas  nuo 2012 03 01  iki 2012-03-29 Zujūnų sen. patalpose. Detaliojo plano viešas aptarymas vyks š. m. kovo 29 d. 14.val., Zujūnų sen. patalpose Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-03-12 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2011 m. lapkričio 10 d. rengiamas žemės sklypo, Vilniaus raj., Dūkštų sen., Trečiokiškių k. (kad. Nr. 4124/0200:304, Dūkštų k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, reikalingų pastatų statybai.
Planavimo organizatorius – Simonas Stasiškis.
Projekto rengėjas - IĮ „Geotinklas“. Telefonai pasiteiravimui 865290020, el.paštas geotinklas@gmail.com. Su parengtu projektu galima susipažinti IĮ „Geotinklas“ (adresas – Saltoniškių g. 29/3-409, Vilniuje) nuo 2012 m. kovo 12 d. iki 2011 m. kovo  26 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu, Saltoniškių g. 29/3-409, Vilnius.

2012-03-12 

Rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k., Pilekiškių k.v., kad.Nr. 4170/0800:166 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo organizatorius – Anton Meškunec, Česlav Meškunec.gyv. Verkių g. 145A, Vilnius, tel. 8-687-89792.
Plano rengimo tikslas ir uždaviniai – žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus.
Projekto rengėjas – UAB,,GEONORMA“ matininkas Andrius Stripeikis, Raudonės g. 3, Vilnius, tel. 8-683-81626, el.p. andrius_stripeikis@yahoo.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Pasiūlymus, dėl teritorijų planavimo dokumento, galite pareikšti bei su projektu susipažinti terminu (nuo 2012 m. kovo 19 iki 2012 m. balandžio 01 d.) plano rengėjo patalpose UAB,,GEONORMA“, Raudonės g. 3, Vilniuje, tel. 8-683-81626.

2012-03-12 

Vadovaujantis 2011-11-03 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1239-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4162/0100:3114 esančio Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Galina Asanovič.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-19 iki 2012-04-17 d. bus eksponuojamas Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2012-04-17d. 13val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-03-12 

Vadovaujantis 2011-11-07 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1276-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4170/0500:42 esančio Nemenčinėlės k., Riešės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Laura Sidaraitė - Michailovė, Girulių g. 16-30, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-15 iki 2012-04-17 d. bus eksponuojamas Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Riešės seniūnijos patalpose 2012-04-17d. 11val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-03-12 

Vadovaujantis 2011-10-06 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 1342-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4162/0100:882 esančio Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Edvardas Baškys, Rita Baškienė
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-15 iki 2012-04-17 d. bus eksponuojamas Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2012-04-17d. 14val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-03-12 

Vadovaujantis 2011-05-26 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 810-11, pranešame, kad parengtas sklypo kad.nr. 4107/0400:498 esančio Bezdonių mstl., Bezdonių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – rengti žemės sklypo kad. nr. 4107/0400:498 ribų patikslinimo (korektūros), pagal pridedamą plano ištrauką, detalųjį planą, nustatyti žemės sklypo statybos reglamentus.
Detaliojo plano organizatorius: Edvardas Miškis
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-12 iki 2012-04-12 d. bus eksponuojamas Bezdonių seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Bezdonių seniūnijos patalpose 2012-04-12d. 11 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-03-12 

Vadovaujantis 2011-02-15 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimis nr. 133-11, 135-11 ir 136-11, pranešame, kad parengti sklypų kad.nr. 4162/0100:3322; : 3323; :3324, esančių Klonių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalieji planai.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Pavel Sobieski.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-08 iki 2012-04-05 d. bus eksponuojamas Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2012-04-05d. 11 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-03-12 

Vadovaujantis 2011-02-15 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimis nr. 132-11 ir 134-11, pranešame, kad parengti sklypų kad.nr. 4162/0100:3320 ir kad. nr. 4162/0100:3321, esančių Klonių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalieji planai.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Piotr Sobieski.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ . Informacija tel. 861024468
Detalaus plano projektas  nuo 2012-03-08 iki 2012-04-05 d. bus eksponuojamas Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks Nemėžio seniūnijos patalpose 2012-04-05d. 11 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2012-03-12 

Nuo 2012 m. kovo 12 d. rengiami žemės sklypų, esančio Vilniaus r., Avižienų sen., Avižienų kaime, (kadastrinis Nr. 4103/0200:0766; kadastrinis Nr. 4103/0200:0767; kadastrinis Nr. 4103/0200:0768) detalus planas. Detalusis planas rengiamas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimis  Nr. AD-1018-(3.31), Nr. AD-1013-(3.31), Nr. AD-1033-(3.31). Planavimo tikslai – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, pagal bendrojo plano sprendinius, iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybą. Padalinti sklypą į atskirus sklypus ir nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus. Planuojamojoje teritorijoje numatoma statyti vienbučius gyvenamuosius statinius.
Planavimo organizatoriai: Božena Gulbinovič, Zbignev Stanislav Gulbinovič, Stanislav Gulbinovič
Detaliojo plano rengimas, viešas svarstymas su visuomene, derinimas ir tvirtinimas atliekamas bendraja tvarka.  Su parengto detalaus  plano sprendiniais  galima susipažinti Kirtimų g. 2, Vilniuje  nuo  2012 m. gegužės  04 d. iki 2012 m. birželio 05 d. Viešas svarstymas įvyks Avižienų seniūnijoje  2012 m. birželio 05 d. nuo 10 iki 11 val. Pasiūlymai pateikiami planavimo rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo pabaigos. Su detaliojo plano srendiniais supažindina ir informaciją teikia UAB “Ramilė” Kirtimų g. 2, Vilnius, mob.tel., (8~605) 22 552, tel. Faks.: (8~5) 26 02932 El.paštas.: projektavimas@ramile.lt.

 

2012-03-12 

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1062-11, 2011-09-13, Planavimo sąlygomis Sp-1062-11, 2011-10-24, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo, kurio kad. Nr. 4103/0300:8037. Sklypo plotas - 0,7900 ha. Sklypas yra Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio.
Planavimo tikslai ir uždaviniai ir numatoma veikla: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) ir padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pareiškėjas M. Stasevič, V. Stasevič.
Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu Linai Stankienei, Ažulaukės p-tas., Vilniaus r.

 

2012-03-12 

Pranešame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (0,2900ha, kad. Nr. 4110/0700:852) Balandiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo pagrindas –
detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1369-11, 2011-11-03, Vilniaus r.
Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Violeta Lobanovienė, Renata Gaidan, Ivan Gaidan, Leokadija Butkevič.
Projekto rengėjas – PV Lauras Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius, tel. 8-683 48736, el. paštas -  lauras.paulauskas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui raštu. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.


2012-03-09 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, Pakryžės k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav., (kadastrinis Nr.: 4192/0100:171 Vėriškių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Giedrius Andrijaitis, gyv. Vėriškių kaime, Sužionių seniūnijoje, LT-15164 Vilniaus rajono savivaldybėje, mob. tel. +37061848403.
Projekto rengėjas – UAB „Žemėtvarkos projektai“, Taikos g. 105-12, LT 05201 Vilnius, mob. tel. +370 612 90 330, el. paštas avaranauskiene@gmail.com. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. kovo 26 d.Susipažinti su parengtu projektu galima 2012 m. kovo 13 – 26 dienomis UAB „Žemėtvarkos projektai“ patalpose adresu: Taikos g. 105-12, LT-05201 Vilnius.

2012-03-09 

Pradedamas rengti 0,9000 ha teritorijos Joneikiškių vs., Europos parko g. 169, Riešės sen., Vilniaus r.,(kad. Nr. 4170/1400:56, 4170/1400:22), detalusis planas.
Detaliojo planavimo tikslas –
sujungti du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės naudojimo paskirties, padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, statybos reglamentus, naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius –  G. Zinkevičius, D. Zinkevičienė.
Projekto rengėjas – D.Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23, Vilnius, tel. 2667726, el. paštas dar.k@one.lt.
Projekto vadovas
Darius Krungolcas.Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012-03-29 iki 2012-04-12 D.Krungolco įmonėje, Šeimyniškių g. 23, Vilniuje. Svarstymas įvyks 2012-04-12 16.00 val. D.Krungolco įmonėje, Šeimyniškių g. 23, 5 kab.,Vilniuje. Pasiūlymai ir pastabos teikiami raštu projekto rengėjui iki detalaus plano svarstymo pabaigos. Pareškėjai, į kurių pastabas ir pasiūlymus nebus atsižvelgta, pretenzijas gali pareikšti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos, adresu: Vitebsko g. 19, Vilnius.

2012-03-09

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", pranešame,  kad rengiamas Tintiniškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. žemės sklypo kad. Nr. 4124/0400:414 Dūkštų  k.v.,  plotas – 4,30 ha formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į aštuonis žemės sklypus
Planavimo organizatorius – Danutė Petrušinienė
Projekto rengėjas – UAB “JTG Projektai”, Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius mob.: 8 687 82 977, tel./faksas: 8 5 20 30 421 el. paštas: geodezija@jtgprojektai.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-07  iki 2011-03-20 UAB “JTG Projektai” patalpose adresu Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.

2012-03-08

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo kad. Nr. 4152/0200:676, esančio Paliuliškių g. 25., Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
 Darius Janulionis, Mantas Zakšauskas.
Planavimo tikslas: vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1624-11, padalyti žemės sklypą į du sklypus, nustatyti jų ribas, plotus (≥ 0,1000 ha). Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/ rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos
Rengėjas:
 UAB „Inekstra“, Aušros vartų g. 17-9, Vilniuje, tel. 865670549, lina@inekstra.lt.
Pasiūlymai dėl visų parengtų teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui arba rengėjui teikiami raštu per visą dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus pateikusiems asmenims atsakoma raštu. Atsakymas gali būti apskųstas Vilniaus rajono valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai Vitebsko g. 19, Vilniuje per mėnesį nuo jo gavimo dienos.

2012-03-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Šatrininkų seniūnijoje, Kyviškių kadastro vietovėje, Rokantiškių k., Kad.Nr.4142/0100:0467, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – D.ir M.Kiltinavičiai
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-02-22 iki 2012-02-30 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-03-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų kadastro vietovėje, Dievoniškių k., Kad.Nr.4152/0500:0120, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius – Piotras Surininas
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-09 iki 2012-03-22 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-03-08

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:8150)esančio Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 107-11, registracijos Nr. 2011- 03 -08,AD-311-(3.31)
Planavimo tikslas:  pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties  į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų  pastatų statyba(G1), numatant statyti iki dviejų aukštų , vieno buto (7,1)gyvenamąjį namą.Nustatyti privalomąjį planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius:Povilas Abromavičius ir Ramunė Abromavičienė,gyv.  Rugių g.9a-2, Vilnius
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Priedanga“, adresas: A.Goštauto g.8, Vilnius. Informacija teikiama tel.  +370 5 2618205, +370 61858219, pr.vadovė –Danutė Teresė Juškienė , el. paštas dana@priedanga.lt .  Motyvuoti pasiūlymai pateikiami plano rengėjui raštu per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo. Apie viešojo svarstymo procedūras bus informuojama papildomai.

2012-03-08

Pagal 2011-11-25 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartį Nr.1461-11  pradedamas rengti sklypo kad.nr. 4174/0200:8162,  esančio Užubalių g. 30,  Užubalių km., Avižienių sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas
– keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos – gyvenamosios teritorijos G1- paskirties žemę , nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Steponas Lialko
Detaliojo plano rengėjas: D. Kavaliauskienės PĮ, Lenktoji g. 6, Kalviškės, Vilniaus r. Tel. 867125326

2012-03-08

Parengtas 8,5 ha. žemės sklypo (kad. nr. 4162/0200:53), esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.065-09, registracijos Nr. A56-251-(3.18) 2009.05.11. Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2008.09.24 sprendimas Nr. T3-314 dėl detaliojo plano renimo.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę: pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų teritoriją – sandėliavimo statinių statybos (P2), komercinės paskirties objektų teritoriją – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos  (K1), numatant statyti svarbų savivaldybės infrastruktūros objektą – prekių sandėliavimo ir logistikos centrą su administracinėmis patalpomis. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą, statybos reglamentus. Numatyti privalomų želdynų plotų normas. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
Planavimo organizatorius: UAB “Nevetas”, į.k. 125057864, būstinė Ežero g. 14, Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Vytauto Skuodžiūno, tel. +3706 9913217.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,H&I”, adresas: Pušų g. 9-1, LT – 08120, Vilnius. Informacija teikiama tel. +3705 2137568, el.p.  henzuk@gmail.com,  darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012.03.15 iki 2012.04.13 UAB “Nevetas” būstinėje Ežero g. 14, Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus raj., darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. arba Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas įvyks 2012. 04. 13, 10.00 val. UAB “Nevetas” būstinėje Ežero g. 14, Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r..
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Vitebsko g. 19, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-08

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.1571-11 pradedamas rengti sklypo kad. Nr.4174/0200:956, esančio Bendorių k., Avižienių sen.,Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-04 iki 2012-05-03  Avižienių  seniūnijoje adresu: Sudervės g. 9, Avižienių k.Vilniaus rajone. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2012-05-03, 10 val. Sudervės g. 9, Avižienių k   Vilniaus rajone.
Planavimo organizatorius: Gintaras Valinčius, Gražina Valinčienė tel. 8 698 20392
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel.8 687 90987, el.p. info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas:
Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo terminai: 2012-03-01---2013-03-01
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 687 90987,  el.paštas info@mzprojektai.lt .
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vitebsko 19 , Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-03-08

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus  teisių ir pareigų perdavimo sutartimis Nr.1621-11 (2011-12-27), Nr.1622-11 (2011-12-23), Nr.1623-11 (2011-12-23),  pradedamas rengti 0,3145 ha sklypo (kadastro Nr. 4110/0300:649), 0,3000 ha sklypo (kadastro Nr. 4110/0300:650), 0,3000 ha sklypo (kadastro Nr. 4110/0300:651), Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus rajone detalusis planas.
Parengtas detalus planas viešai eksponuojamas nuo 2012-04-04 iki 2012-05-04  Zujūnų seniūnijoje adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniaus r. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2012-05-04, 10 val. Zujūnų sen. adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k. Vilniaus r.
Planavimo organizatorius: Adam Darvid   tel. 8 698 20392
Plano rengėjas: UAB „MŽ projektai“ Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius tel.8 687 90987, el.p.  info@mzprojektai.lt
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos(G1)- žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.
Planavimo terminai: 2012-03-01---2013-03-01
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka:
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo aptarimo pabaigos  Konstitucijos pr. 4A-4, Vilnius, tel. 8 687 90987,  el.paštas info@mzprojektai.lt .
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendiniu bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vitebsko 19 , Vilniuje,  per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2012-03-08

Vadovaujantis 2012 m. vasario 23 d. Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.130-12, pradedamas rengti žemės sklypo (Kad.Nr. 4137/0100:879) Prūdiškių k., Juodšilių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti žemės sklypo paskirtį į gyvenamąją teritoriją - G1, nustatyti statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Novaforma“, Žalgirio g. 88- 804, Vilnius. Tel.: 865543505.
Detaliojo plano organizatorius : J.Baltrušaitis, G.Baltrušaitienė.

2012-03-08

Vadovaujantis 2011 m. lapkričio 22 d. Teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr.1399-11, pradedamas rengti žemės sklypo (Kad.Nr. 4162/0400:187) Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti žemės sklypo paskirtį į gyvenamąją teritoriją - G1, padalinti sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, plotus ir statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Novaforma“, Žalgirio g. 88- 804, Vilnius. Tel.: 865543505.
Detaliojo plano organizatorius : S.Klimašauskas.

2012-03-08

Vadovaujantis 2011-12-29 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1590-11 reg. Nr. AD-1514-(3.31) rengiamas 1,6691 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0100:957, esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: UAB „Uneta“, įmonės kodas 135178387, buveinės adresas: Jurbarko g. 2A-301, Kaunas, kontaktinis tel. Nr. 837363388
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-03-06 iki 2012-04-26  Avižienių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-04-26, 9 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-03-07

Vadovaujantis 2011-12-29 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1577-11 reg. Nr. AD-1516-(3.31) rengiamas 1,0500 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0100:403 , esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: UAB „Uneta“, įmonės kodas 135178387, buveinės adresas: Jurbarko g. 2A-301, Kaunas, kontaktinis tel. Nr. 837363388
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-03-06 iki 2012-04-26  Avižienių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-04-26, 10 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-03-07

Vadovaujantis 2011-12-29 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1591-11 reg. Nr. AD-1515-(3.31) rengiamas 4,2808 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0100:359, esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Banguolė Lavrukaitienė, gyvenanti Ukmergės g. 10-74, Kaune.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-03-06 iki 2012-04-26  Avižienių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-04-26, 11 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-03-07

Vadovaujantis 2011-12-29 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1589-11 reg. Nr. AD-1513-(3.31) rengiamas 1,0000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0100:159 , esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: UAB „Uneta“, įmonės kodas 135178387, buveinės adresas: Jurbarko g. 2A-301, Kaunas, kontaktinis tel. Nr. 837363388
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-03-06 iki 2012-04-26  Avižienių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-04-26, 9 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-03-07

Vadovaujantis 2011-12-29 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1569-11 reg. Nr. AD-1518-(3.31) rengiamas 1,0000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4174/0100:139 , esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: UAB „Uneta“, įmonės kodas 135178387, buveinės adresas: Jurbarko g. 2A-301, Kaunas, kontaktinis tel. Nr. 837363388
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1). Sudalinti sklypą, nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2012-03-06 iki 2012-04-26  Avižienių  seniūnijos patalpose (detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis pridedama).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2012-04-26, 9 val., Avižienių seniūnijoje, Vilniaus rajone.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vitebsko g. 19, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2012-03-07

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:2093, kad. Nr. 4103/0200:2100, kad. Nr. 4103/0200:2091), esančių Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 626-11, registracijos Nr. 2011 04 21 AD-578-(3.31).
Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai (G1), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Gražina Vaclova Martinkėnienė, Marija Čiornaja, Aleksandras Černys.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt

2012-03-07

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:126), esančio Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 009-11, registracijos Nr. AD-39-(3.31) 2011 01 19.
Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), padalyti sklypus į 5 atskirus sklypus ir pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo bei naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Zbignev Vaškevič.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: A. Juozapavičiaus g. 11–313, LT – 09311, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 5 2610506, +370 679 92646, el. paštas: info@detalus.lt

2012-03-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 11d. Įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r., kadastrinis Nr. 4152/1600:0659 Mickūnų k.v.,  kaimo plėtros  žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas -  ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius: Natalija Statino.
Projekto rengėjas: UAB ”MTL SERVISAS”.
Susipažinti su projekto sprendinias ir pateikti pasiūlymus galima  nuo 2012 m.kovo  09 d. iki kovo 22 d. UAB”MTL SERVISAS” patalpose, adresu: Savanorių pr. 237- 19, Kaunas. Mūsų kontaktiniai telefonai: darbo 8-37-793445;  mob. 8 67577054 

2012-03-07

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ministro 2004 m. rugsėjo 11d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429.“Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuo 2012 m. Kovo mėn.15d. rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k. (kadastrinis Nr. 4142 0400 0493 Kyviškių k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatoriai – Jelena Petrova, gyvenanti: Vilnius, Linksmoji g. 47-32
Projekto rengėjas – UAB „Krianta“, Žalgirio g. 131, Vilnius, tel. (8-5) 277 96 55, 8 648 07902 e-paštas fotobich@gmail.com.
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. Balandžio mėn. 15 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima  UAB „Krianta“ patalpose Žalgirio g. 131, Vilnius.

2012-03-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Dievoniškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., kad. Nr. 4152/0400:0625, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Planavimo organizatorius –Tadeuš Tomaševič
Projekto rengėjas - UAB "Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 8 60030784, el. paštas:  justyna@bmo.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-07 iki 2012-04-08  UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.

2012-03-06

Parengtas žemės sklypo kad. Nr. 4103/0200:1225, esančio Kernavės g. 5, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Informaciją teikia ir pasiūlymus priima detaliojo planavimo organizatorius ir plano rengėjas. Planavimo pagrindas detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 568-11, pasirašyta  2011-05-05, registracijos Nr. AD-650-(3.31). Vieša detaliojo plano ekspozicija bus pateikta Vilniaus seniūnijoje esančioje skelbimų lentoje nuo 2012 m. vasario 22 d. iki 2012 m. kovo 22 d. Viešas sprendinių svarstymas vyks 2012-03-22 nuo 10 iki 11 val. (A. Goštauto g. 8-116, Vilnius). Pasiūlymai priimami iki viešojo sprendinių svarstymo, taip pat susirinkimo metu. Atmestų ar nepriimtų pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per vieną mėnesį nuo viešo aptarimo.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, projektuoti gyvenamosios teritorijos - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Sudalyti sklypą, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus projektuoti ne mažesnius kaip 0,15 ha. Nustatyti projektuojamų sklypų ribas ir plotus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai: Donatas Ovodas, Gintarė Ovodienė (gyv. A.Goštauto g. 8-116, Vilnius). Rengėjas: UAB „Ostlit“ (A. Goštauto g. 8-116 Vilnius, tel. 8 659 22122).

2012-03-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k. žemės sklypo kad. Nr. 4110/0100:0547 (Buivydiškių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Planavimo organizatorius –  Anton Mileiko.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, tel.: +370 607 93011, el.paštas: uabgeopaslaugos@gmail.com; jaroslav.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Konstitucijos pr. 12, 4 kab. Vilniuje nuo 2012 m. kovo 5 d. iki kovo 16 d.

2012-03-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Dievoniškių k. žemės sklypo kad. Nr. 4152/0500:0040 (Mickūnų k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Planavimo organizatorius –  Josif Kurnevič.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, tel.: +370 607 93011, el.paštas: uabgeopaslaugos@gmail.com; jaroslav.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Konstitucijos pr. 12, 4 kab. Vilniuje nuo 2012 m. kovo 5 d. iki kovo 16 d.

2012-03-06

Parengtas žemės sklypo, esančio SB'' ĄŽUOLAS-2'', skl. NR. 147', Kalikstiškių v.s., Maišiagalos sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
PLANAVIMO TIKSLAS- mėgėjiško sodo teritorijos žemėtvarkos projekto rengimas valstybinėjė žemėje, suformuojant įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais ir bendro naudojimo valstybinės žemės sklypus.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS-VYTAUTAS INDRIŪNAS.
PROJEKTO RENGĖJAS- UAB”Inžineriniai tyrinėjimai” Fil.”Inžinerinė geodezija”.
Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus pateikti projekto rengėjui adresu: Žalgirio g. Nr. 90, 321 kab nuo 2012-03-06 iki 2012-03-16. Tel.-2 73 33 56 

2012-03-06

Parengtas žemės sklypo kadastro Nr. 4167/0300:484, esančio Tarnėnų k., Pagirių k.v., Pagirių sen., Vilniaus r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
PLANAVIMO TIKSLAS-žemės ūkio paskirties sklypą padalinti į 3 sklypus nekeičiant žemės tikslinės paskirties.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS-Teresa Pacyna
PROJEKTO RENGĖJAS- UAB”Inžineriniai tyrinėjimai” Fil.”Inžinerinė geodezija”, projekto vadovė Kristina Stecka.
Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus pateikti projekto rengėjui adresu: Žalgirio g. Nr. 90, 321 kab nuo 2012-03-06 iki 2012-03-16. Tel.-2 73 33 56

2012-03-06

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 1266-11, 2011-09-13, Planavimo sąlygomis Sp-1062-11, 2011-10-24, pradedamas rengti Detalusis planas sklypo, kurio kad. Nr. 4103/0300:8037. Sklypo plotas - 0,7900 ha. Sklypas yra Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. Pagrindinė tikslinė žemės sklypo žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio.
Planavimo tikslai ir uždaviniai ir numatoma veikla: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę – gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) ir padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pareiškėjas M. Stasevič, V. Stasevič.
Kreiptis dėl informacijos prašome telefonu 861029610, elektroniniu paštu projektailina@gmail.com, teikti pasiūlymus ar skundus prašome raštu Linai Stankienei, Ažulaukės p-tas., Vilniaus r.

2012-03-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r., Zujūnų sen., Smiglių k., Skl. kad. Nr. 4110/0600:0492 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į tris sklypus. 
Planavimo organizatorius – K.Ragožienė, G.Jašinskienė, E.Žvirblytė Virbickienė, D.Vilkelis, E.Ragožius.          
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13,Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2012 m. kovo mėn. 1 d. iki 2012 m. gruodžio mėn. 12 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2012-03-05

Pranešame jog pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. nr. 4174/0200:1686 ir 4174/0200:1769), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1249-11, registracijos Nr. 2011 09 08 AD-1091-(3.31).
Planavimo tikslas – Sujungti žemės sklypus, keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti sklypus, numatant gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) Numatyti  inžinerinės infrastruktūros servitutinę teritoriją. Nustatyti Mėtų gatvės raudonąsias linijas. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamosios teritorijos žemės sklypams. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų / rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Numatyti privalomų želdynų plotų normas. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
Planavimo organizatoriai: Vytautas Filipavičius, Liudmila Filipavičienė
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J.Jablonskio g. 8-5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.  +370 655 79333, el. paštas info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Kovo mėn. 02 d. iki 2012 m. Kovo mėn. 30 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Kovo mėn. 30 d. 09:30 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, Vitebsko g. 19, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-05

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. nr. 4174/0200:1300), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.898-11, registracijos Nr. 2011 06 29 AD-841-(3.31).
Planavimo tikslas – Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti sklypus, numatant gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritoriją (I2). Projektuoti atskirtųjų želdynų teritorijos rekreacinės paskirties želdynų žemės sklypus (E1). Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus projektuoti ne mažesnius kaip 0,15ha. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų / rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Numatyti privalomų želdynų plotų normas. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
Planavimo organizatoriai: Zbignev Janovski, Venčyslav Janovski, Irena Šostak, Česlava Mečkovska.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J.Jablonskio g. 8-5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.  +370 655 79333, el. paštas info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Kovo mėn. 02 d. iki 2012 m. Kovo mėn. 30 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Kovo mėn. 30 d. 09:00 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, Vitebsko g. 19, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-05

Pabaigtas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. nr. 4174/0200:79), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1315-11, registracijos Nr. 2011 10 06 AD-1193-(3.31).
Planavimo tikslas – Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti sklypus, numatant gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1) žemės sklypus, numatyti inžinerinės infrastruktūros koridorius (I2). Numatyti atskirtųjų želdynų teritorijos – rekreacinės paskirties želdynų (E1) (≥15% nuo planuojamos teritorijos ploto). Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamosios teritorijos žemės sklypus projektuoti ne mažesnius kaip 0,15ha. Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų / rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamo namo statybos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Numatyti privalomų želdynų plotų normas. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų.
Planavimo organizatoriai: Teresa Račycka
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Promena“, adresas: J.Jablonskio g. 8-5, LT – 03214, Vilnius. Informacija teikiama tel.  +370 655 79333, el. paštas info@promena.lt
Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2012 m. Kovo mėn. 02 d. iki 2012 m. Kovo mėn. 30 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos.
Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2012 m. Kovo mėn. 30 d. 10:00 val.  Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, Vitebsko g. 19, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-05

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D- 476/D1-429 “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, nuo 2012 m. vasario 27 d. rengiamas žemės sklypo, Katilių k., Nemėžio  sen., Vilniaus  r.,  (kadastrinis Nr. 4162/0300:1175 Nemėžio k.v.) kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai, suplanuojant teritorijas pagal registruoto ūkio veiklos pobūdį.
Planavimo organizatorius – Aleksandra Teriošina
Projekto rengėjas – UAB “GeoPlanum”, Konstitucijos per.23c-406, Vilnius, tel.  8~60070039, el. paštas: d.seviakovas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. kovo 16 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. vasario 27 d. iki 2012 m. kovo 16 d. UAB “GeoPlanum” patalpose, adresu: Konstitucijos per. 23c-406, Vilnius.

2012-03-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k. žemės sklypo kad. Nr. 4110/0100:0547 (Buivydiškių k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Planavimo organizatorius –  Anton Mileiko.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, tel.: +370 607 93011, el.paštas: uabgeopaslaugos@gmail.com; jaroslav.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Konstitucijos pr. 12, 4 kab. Vilniuje nuo 2012 m. kovo 5 d. iki kovo 16 d.

2012-03-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Dievoniškių k. žemės sklypo kad. Nr. 4152/0500:0040 (Mickūnų k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Planavimo organizatorius –  Josif Kurnevič.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, tel.: +370 607 93011, el.paštas: uabgeopaslaugos@gmail.com; jaroslav.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Konstitucijos pr. 12, 4 kab. Vilniuje nuo 2012 m. kovo 5 d. iki kovo 16 d.

2012-03-05

Pagal 2011-10-19 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 1396-11, parengtas sklypo kad.Nr.4162/0400:557), Pagrūšio k. Nemėžio sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius (vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų (Žin.,2010, Nr.87-4619) 10 p.) iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti sklypą, projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus; nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, gyvenamųjų namų statybai sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1500 ha; nustatyti statybos reglamentus - naujai statomiems/ rekonstruojamiems statiniams, gyvenamųjų teritorijų - iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Jadvyga Polevič, Jan Polevič.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 869947231.
Parengto plano vieša ekspozicija: Nemėžio sen. patalpose, V.Sirokomlės g.8, Nemėžio k., Vilniaus r.  nuo 2012-03-08 iki 2012-04-12.
Viešas projekto aptarimas: 2012-04-12, 9.00 val. Nemėžio seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai, pastabos, pretenzijos pateikiamos raštu plano rengėjui. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Vitebsko g. 19) per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

2012-03-05

Rengiamas  2,8630 ha žemės sklypo (Kad. Nr. 4162/0300:1160) teritorijos, esančios Mikutiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius - Jadvyga Kačanovskaja, tel. 865995290. Projekto rengėjas - UAB „Mibarsas“, A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius, tel. (85) 231 21 44, projekto vadovas Arūnas Latakas.
Su projektu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių raštu UAB „Mibarsas“, adresu A.Goštauto g. 8-0315B, Vilnius nuo 2012 m.  kovo  8 d.
Projekto vieša ekspozicija vyks Nemėžio seniūnijos  patalpose (V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r.) nuo  2012 m.  kovo 22 d.  iki 2012 m.  balandžio 6 d. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2012 m.  balandžio 6  d. 14 val. Nemėžio seniūnijos  patalpose.
Nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas. Pasiūlymo priedai: dokumentai įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas; patvirtinantys atstovo įgaliojimus; patvirtinantys nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamojoje teritorijoje.

2012-03-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Koplyčninkų k., Zujūnų sen., skl. Nr. 4110/0400:0539  Buivydiškių k.v.  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius –   Leokadija Jančauskienė.
Projekto rengėjas – UAB “GINTEKA”, Saltoniškių g. 29/3-408, Vilnius. mob.: 865290088 el.paštas info@ginteka.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-03-01 iki 2012-03-16 UAB “Ginteka” patalpose adresu Saltoniškių g. 29/3-408, Vilnius

2012-03-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270) yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Totorinės k. žemės sklypo kad. Nr. 4177/0200:1127 (Rudaminos k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).
Planavimo organizatorius –  Vitalij Ostrovskij.
Projekto rengėjas – UAB “GeoPaslaugos”, Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, tel.: +370 607 93011, el.paštas: uabgeopaslaugos@gmail.com; jaroslav.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Konstitucijos pr. 12, 4 kab. Vilniuje nuo 2012 m. kovo 5 d. iki kovo 16 d.

2012-03-05

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2118), esančio Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1525-11, registracijos Nr. 2011 12 27 AD-1497-(3.31).
Planavimo tikslas:
  pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sudalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Planuojamas žemės naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Planavimo organizatorius: Leokadija Jastremska
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Žemės plėtra“, adresas: A.Vienuolio g. 14–43, Vilnius. Informacija teikiama tel.  +370 5 2125400, +370 65657969, el. paštas info@zemespletra.lt .  Motyvuoti pasiūlymai pateikiami plano rengėjui raštu per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

2012-03-05

Supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4170/0100:0043, esančio Vilniaus raj., Riešės sen., Pikeliškių k., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius - Virginijus Aučyna.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.
Projekto rengėjas - UAB „Geotera“. Tel.: 8-676-17313, (85)-271-13-80, el. paštas: geotera@gmail.com., www.geotera.lt
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Geotera“ (adresas - Kalvarijų g. 24A-205, Vilniuje) nuo 2012 m. kovo 6 d. iki 2012 m. kovo 16 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatorei ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu- Kalvarijų g. 24A-205, Vilnius.
Informacija apie rengiamą projektą skelbiama dienraštyje Lietuvos žinios 2012 m. kovo mėn. 03 d. skelbimų skiltyje.

2012-03-05

Pradedamas rengti 1,0000 ha (skl. kad. Nr.4110/0300:157) žemės sklypo, esančio Papiškių k. Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1311-10, 2011-10-07 ir planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti Nr.Sp-1164-11, 2011-12-02.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: keisti žemės sklypo pagrindinę paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją (G1), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, padalinti teritoriją į sklypus, nustatyti jų ribas, pateikti sklypų teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius: Regina Kunickaja, Michailas Kunickis
Detalojo plano rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el p. vilnijosprojektai@takas.lt
Planavimo pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų teikiami raštu detaliojo plano rengėjui (Fabijoniškių 92-2a, Vilnius)

2012-03-05

Parengto žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0400:309) Vėliučionių k., Šatrininkų sen. Vilniaus r. detaliojo plano viešas aptarimas įvyks š.m. kovo 29d. 9 val. UAB „Arkilida“ patalpose, Saltoniškių 29-409, tel. 2790083. Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikti plano rengėjui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka.

2012-03-05

Supaprastinta tvarka yra parengtas žemės sklypo kadastrinis Nr. 4122/0200:620 Palygainių k., Pagirių sen., Vilniaus r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Mindaugas Sadauskas.
Specialiojo plano rengėjas - UAB „Kiprėgelis“. V.Kudirkos g. 12A, Trakai. Tel. 867630018. 
Su specialiuoju planu galima susipažinti - plano rengėjo patalpose, UAB „Kiprėgelis“ V.Kudirkos g. 12A, Trakai. Darbo dienomis – 8:00 – 17:00 val. (pietų pertrauka 12:00-13:00). Tel. 867630018

2012-03-05

Pradedamas rengti 1,4470 ha (skl. kad. Nr.4170/0800:92) ir   0,4826 ha (skl. kad. Nr.4170/0800:135) žemės sklypų, esančių Žalesos kaime, Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone detalusis planas.
Planavimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.58-12, 2012-02-07, Reg. Nr. AD-134-(13.31)
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės paskirties - kitos paskirties žemė: gyvenamoji teritoriją (G1), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, sujungti sklypus, padalinti sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas, plotus, pateikti sklypų teritorijos tvarkymo režimo pagrindinius sprendinius, statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius: UAB „Nektūras“, Vilma Jazgevičiūtė ir Genadijus Paleckis, Vaidas Augūnas ir Inga Augūnienė, Jūratė Adomaitienė ir Mindaugas Adomaitis, Stanislovas Radavičius ir Roma Radavičienė .
Detalojo plano rengėjas: UAB „Vilnijos projektai“ Fabijoniškių g. 92-2A, Vilnius tel./fax. (85) 248 1426, el p. vilnijosprojektai@takas.lt
Planavimo pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų teikiami raštu detaliojo plano rengėjui (Fabijoniškių 92-2a, Vilnius)

 

2012-03-05

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2118), esančio Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo pagrindas: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1525-11, registracijos Nr. 2011 12 27 AD-1497-(3.31).
Planavimo tikslas:
  pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sudalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Planuojamas žemės naudojimo būdas ir pobūdis – gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Planavimo organizatorius: Leokadija Jastremska
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Žemės plėtra“, adresas: A.Vienuolio g. 14–43, Vilnius. Informacija teikiama tel.  +370 5 2125400, +370 65657969, el. paštas info@zemespletra.lt .  Motyvuoti pasiūlymai pateikiami plano rengėjui raštu per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo su juo ir svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.

 

2012-03-02

Pradedamas rengti 0,2914 ha žemės sklypo, esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4117/0500:1061) detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo pagrindas: 2011-11-03 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1417-11.
Planavimo organizatorius: Aleksandr Urban, gyv. Žirmūnų g. 118-85, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 699 47231.

2012-03-01

Pranešame, kad parengtas žemės sklypų (8,0482 ha, kad. Nr. 4174/0200:302 ir 2,8543 ha, kad. Nr. 4174/0200:301) Klevinės vs., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas – sujungti sklypus, keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti sklypą, nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotą; pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – UAB „Šiaulių banko turto fondas“, į. k. 145855439, Vilniaus g. 167, Šiauliai.
Projekto rengėjas – L.Paulauskas, Kareivių g. 19-35, Vilnius LT-09133, tel. 8-683 48736, lauras.paulauskas@gmail.com.
Parengto detaliojo plano ekspozicija - nuo 2012 m. kovo 15 d. iki balandžio 12 d. Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje (Sudervės g. 9).
Viešasis susirinkimas įvyks š.m. balandžio 13 d. 8 val. Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9). Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento nebus priimami.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka – planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami rengėjui ir organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos (Vitebsko g. 19, Vilnius), per mėnesį po atsakymo (išsiųsto laiško) gavimo dienos.

2012-03-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Genių k., Dūkštų sen., skl.nr. 4124/0300:488  Dūkštų k.v.  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas
Planavimo organizatorius –   Ruslanas Jonaitis
Projekto rengėjas – UAB “GEO BALTIJA”, Ukmergės g. 283b, Vilnius. mob.: 867863751 el.paštas vytas@geobaltija.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-02-28 iki 2012-03-14 UAB “Geo Baltija” patalpose adresu Ukmergės g. 283b, Vilnius.

2012-03-01

Parengts žemės sklypo Antežerių k., Vilniaus r.  (kad. Nr. 4110/0700:636) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2010-10-12 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.203-10.
Planavimo tikslas – nustatyti kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą bei pobūdį: gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyboms G1. Nustatyti statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius – Sergej Kolesnikov ir Olga Kolesnikova, gyv. Taikos g.66-9, Vilniuje.
Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, Tel. 8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Zujūnų seniūnijos patalpose nuo 2012-03-01 iki 2012-03-29. Viešas susirinkimas įvyks 2012-03-29 10 val. Zujūnų seniūnijos patalpose. Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu.
Detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2012-03-01

2012 m. vasario 23 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T3-64 “Dėl teritorijos Gailiūnų ir Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.  detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo“ pritarė detaliojo plano koncepcijai, kuria keičiama esamų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, teritorija dalinama į  ne mažesnius kaip 15 arų gyvenamosios teritorijos sklypus, nustatomas teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimas.
Su patvirtinta detaliojo plano koncepcija galima susipažinti pas planavimo organizatorių - Gailiūnų asociacija, S. Stanevičiaus g. 15-37, Vilnius, pirmininkas Raimundas Kęstenis, tel. 8 686 27353 arba pas  rengėją UAB „Urbanistika“,  A. Goštauto g. 8, Vilnius,  projekto vadovė Daiva  Rokienė,  tel. (85) 2 312 455.

2012-03-01

INFORMACIJA APIE ATRANKOS IŠVADĄ
DĖL GIRIJOS – VARNIŠKIŲ RENGINIŲ IR EKSPOZICINĖS ZONŲ SPECIALIOJO INFRASTRUKTŪROS PLANO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
1.      Užsakovas: Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, Švitrigailos g. 7/A Vivulskio g. 16, LT-03110 Vilnius, tel./faksas (8-5)-262 98 53; el. paštas: info@bkagentura.lt, www.bkagentura.lt
Tiesiogiai atsakingas Būsto ir urbanistinės plėtrosagentūros Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas A. Gutkauskas, tel. (8-5) 262 11 16; el.paštas a.gutkauskas@bkagentura.lt
2.      Planuojama ūkinė veikla: Turizmas ir laisvalaikis (poilsio namų ar viešbučių kompleksų už miesto ribų statyba ir teminių parkų įrengimas).
3.      Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Girijos – Varniškių renginių ir ekspozicinės zonų infrastruktūros specialusis planas.
4.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Girijos k., Bernotų k., Varniškių k., Nemenčinės ir Riešės seniūnijos, Vilniaus rajono savivaldybė.
5. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento priimta PAV atrankos išvada: Planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, 2012-02-24 d. raštai Nr.VR-1.7-369.
6. Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir teikti motyvuotus pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstym VĮ Valstybės žemės fondas Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23, korpusas A, 417 kab. LT-08105 Vilnius, tel. (8-5) 262 34 60, (8-5) 261 88 56, el.paštas krastotvarka@vzf.lt . Susipažinti ir teikti pasiūlymus galima iki š.m. kovo 29 d.

2012-03-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4134/0200:0076, esančio Varniškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Stanislovas Radavičius
Projekto rengėjas – UAB “Tiksli forma”, Vokiečių g.24-12, Vilnius. mob.: 8 699 07149
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu 2012 m. kovo 01-15 dienomis UAB “Tiksli forma” patalpose.

2012-03-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), yra rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4134/0200:0076, esančio Santakos k., Paberžės sen., Vilniaus r. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Andrius Stasiulionis.
Projekto rengėjas – UAB “Tiksli forma”, Vokiečių g.24-12, Vilnius. mob.: 8 699 07149
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu 2012 m. kovo 01-15 dienomis UAB “Tiksli forma” patalpose.

2012-03-01

Pradedamas rengti 0,2914 ha žemės sklypo, esančio Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., (Kad. Nr. 4117/0500:1061) detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, sudalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
 Planavimo pagrindas: 2011-11-03 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 1417-11.
Planavimo organizatorius: Aleksandr Urban, gyv. Žirmūnų g. 118-85, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius. Dėl pasiūlymų teikimo ir informacijos kreiptis telefonu – 8 699 47231.

2012-03-01

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo  formavimo ir pertvarkymo projektas žemės sklypo, esančio SB „Bitė“, Rastinėnų k., Sudervės sen., Vilniaus r.
Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, kurių neįmanoma suformuoti atskirais individualiais mėgėjiško sodo sklypais ir bendro naudojimo valstybinės žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Sodų bendrija „Bitė“.
Projekto rengėjas
– UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius. Tel. 8 5 212 9760, el.paštas: vilnius@matininkai.
Susipažinti su parengtu projektu galima UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius darbo dienomis nuo 8.00-17.00, pietų pertrauka 12.00-13.00.

2012-03-01

Rengiamas žemės sklypo kad. Nr. 4177/0200:945, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo atidalijimas, pagal begal bendraturčiams priklausančias dalis.
Planavimo organizatoriai – Jan Žabelovič, Valerij Babič ir Renata Babič.
Projekto rengėjas - UAB „Sklypų matavimai“. Telefonai pasiteiravimui 8-676-35019, (85)-276-16-90, el. paštas: sklypumatavimai@gmail.com.
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Sklypų matavimai“ (adresas - Kalvarijų g. 131-302, Vilniuje) nuo 2012 m. kovo 5 d. iki 2012 m. kovo 19 d. Pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriams ar projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu -  Kalvarijų g. 131-302, Vilnius.
Informacija apie rengiamą formavimo ir pertvarkymo (atidalijimo) projektą skelbiama 2012 m. kovo 5 d. laikraštyje „Vakaro žinios“.

2012-03-01

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4103/0200:1606), esančio Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalusis planas, kurio tikslas keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorija, vieną pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), o kitą pobūdį - degalinių ir autoservisų statinių statybos (K3). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius – Vytautas Judzentavičius. Detaliojo plano rengėjas UAB „ANARIMA“, į.k. 301693941, Pakruojo g. 25, Klaipėda, tel.: 8-670 64626.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012-03-23 iki 2012-04-23 Avižienių  seniūnijos  patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k. Vilniaus r.). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2012-04-06 iki 2012-04-23 Avižienių  seniūnijos  patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k. Vilniaus r.). Viešas susirinkimas numatomas 2012-04-24 11:00 val. Avižienių  seniūnijos  patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k. Vilniaus r.).
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir gretimuose žemės sklypuose esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, valdytojai ir naudotojai detaliojo plano rengimo ir susipažinimo su juo metu planavimo pasiūlymus, pageidavimus, pretenzijas gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo.

2012-03-01

Rengiamas  1,5500 ha ploto žemės ūkio sklypo  Bajorų k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., kadastrinis Nr.4103/0300:1200, detalusis planas.
Projekto rengimo pagrindas – 2012-02-07 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 34-12, registracijos Nr. AD-128-(3.31).
Projekto tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius, padalyti į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Projekto organizatorius – Eleonora Orlovska.
Projekto rengėjas – Deimantas Čekanauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A1027 , tel. 8 650 50125,  el. paštas: d.cekanauskas@gmail.com
Su rengiamu detaliojo plano projektu galima susipažinti Savanorių pr. 1, V aukšto patalpose. Pasiūlymus ar pastabas galima pateikti projekto rengėjui iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos.

2012-03-01

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas