Centra kultury

 

Nr.    Centrum kultury     Kierownik Adres Telefon
1.  w Awiżeniach Gema Bačiuškienė gmina Awiżenie, wieś Awiżenie 8 5 2403 391
2.  w Bezdanach Katarzyna Žemoitin gmina Bezdany, miasteczko Bezdany 8 671 38360 
3.  w Bujwidziszkach Tatiana Pleikienė gmina Zujuny, wieś Bujwidziszki 8 670 27086
4.  w Bujwidzach  Lilija Jasiulewicz gmina Bujwidze, wieś Bujwidze 8 654 76864
5.  w Ciechanowiszkach  Silvestr Stankiewicz gmina Zujuny,  wieś Ciechanowiszki 8 612 86348
6.  w Duksztach Alina Michalkiewicz gmina Dukszty, wieś Dukszty 8 678 37582
7.  w Ejtmiszkach Barbara Wobalis gmina Niemenczyn, wieś Ejtmiszki 8 617 36932
8.  w Glinciszkach Elena Sartatavičiūtė gmina Podbrzezie,  wieś  Glinciszki 8 684 69295
9.  w Grygajciach  Halina Starykowicz  gmina Szaterniki, wieś Grygajcie 8 687 47742
10.  w Czarnym Borze Janina Jurcewicz gmina Czarny Bór,  wieś Czarny Bór 8 678 37578
11.  w Kowalczukach Vilija Novicka gmina Kowalczuki, wieś Kowalczuki 8 614 11022
12.  w Korwiu Lola Ambros gmina Mejszagoła,  wieś Korwie 8 646 63566
13.  w Ławaryszkach               - gmina Ławaryszki, wieś Ławaryszki              -
14.  w Mejszagole Tatiana Sinkiewicz gmina Mejszagoła, miasteczko Mejszagoła 8 606 25043
15.  w Mariampolu Teresa Skoczyk gmina Mariampol, wieś Mariampol 8 628 56037
16.  w Miednikach Edward Kiejzik gmina Miedniki, wieś Miedniki 8 652 64608       
17.  w Niemenczynie Antoni Szostko gmina Niemenczyn, miasto Niemenczyn 8-5 237 1271
18.  w Podbrzeziu Margaryta Czekolis gmina Podbrzezie,wieś Podbrzezie 8 686 51927
19.  w Pikieliszkach Renata Kowaliuk gmina Rzesza, wieś Pikieliszki 8 681 52719
20.  w Rostynianach Jadwiga Jodeliuk gmina Suderwa, wieś Rostyniany 8 678 37584
21.  w Rudominie Birutė Paramonowa gmina Rudomina,  wieś Rudomina 8 678 37597
22.  w Sawiczunach Halina Zienkiewicz gmina Rukojnie,  wieś Sawiczuny 8 606 89901
23.  w Skirlanach Krystyna Rygielska gmina Suderwa, wieś Skirlany 8 5 250 5090
24.  w Suderwi Zigfrida Michalkiewicz gmina Suderwa, wieś Suderwa 8 685 41943
25.  w Sużanach Iwan Szpakow gmina Sużany, wieś Sużany 8 678 37581
26.  w Szumsku              - gmina Kawalczuki, miasteczko Szumsk            -
27.  w Wojdatach Teresa Kołtan gmina Pogiry, wieś Biała Waka 8 673 99917    
28.  w Werusowie Krystyna Tarejlis gmina Sużany, wieśWerusowo 8 636 06689
29. Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny Algimant Baniewicz Niemenczyn, ul. Švenčionių 14 8 678 37530
30.  Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny Janina Norkūnienė gmina Zujuny, wieś Ciechanowiszki  8 678 37529 

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas