Vilniaus rajono gyventojų sąrašai socialiniam būstui gauti

VILNIAUS R. GYVENTOJŲ SĄRAŠAI SOCIALINIAM BŪSTUI GAUTI

        Sąrašai sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-02-03 nutarimu Nr.176 „Dėl asmenų (šeimų), įrašytų į eiles valstybės paramai gauti pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, įrašymo į asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą tvarkos“, pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-09-21 sprendimu Nr. T3-254 patvirtintą Asmenų (šeimų) įrašymo į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti ir socialinio būsto nuomojimo tvarką.
        Paskutinį kartą sąrašai patvirtinti Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus   2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. A27-319.  
        Į  2011 m. sudarytus sąrašus įrašyta 519 asmenų (šeimų):
1 sąrašas (jaunų šeimų)                                                                                                                    - 175 šeimos,
2 sąrašas (šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių)                                                              -  48,
3 sąrašas (našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų)                                                                      -  40,
4 sąrašas (neįgaliųjų asmenų (šeimų)                                                                                                -  70,
5 sąrašas (bendrasis)                                                                                                                        - 181,
6 sąrašas (socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą)                             -    5.   

       Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2010-03-20 nurodymu Nr. 2R-781 (2.14) sąrašai neskelbiami viešai Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje. Vilniaus r. gyventojai arba jų įgalioti asmenys gali susipažinti su sąrašais kiekvienoje Vilniaus r. savivaldybės administracijos seniūnijoje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba Vilniaus r. savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriuje (207 kab., Rinktinės g. 50, Vilniuje), pateikus asmens dokumentą.

  2011-03-10

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas