Viešieji darbai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su Vilniaus teritorine darbo birža organizuoja viešuosius darbus

Viena iš aktyvios darbo rinkos politikos priemonių yra viešieji darbai. Tai laikino pobūdžio visuomenei naudingi darbai. Jų tikslas – sudaryti galimybes bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams atostogų metu, ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką, laikinai įsidarbinti, siekiant užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, kasmet tvirtina viešųjų darbų programą.

2012 m. programai skirtas 1 mln. 537 tūkst. Lt finansavimas, iš jų 640,7 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės darbo rinkos politikai formuoti ir įgyvendinti. Likusią dalį kompensuoja Vilniaus teritorinė darbo birža. Programą vykdys Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, numatoma įdarbinti 650 bedarbių, jiems bus sudarytos sąlygos turėti laikiną užimtumą, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir padidinti savo galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

 2012 m. viešųjų darbų programoje numatyti šio pobūdžio viešieji darbai:

1. Teritorijos tvarkymo darbai (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, autobusų stotelių priežiūra, gėlynų priežiūra).
2. Mokyklų, lopšelių – darželių, ligoninių, kultūrinių, buitinių ir kitų objektų kvalifikacijos nereikalaujantys pagalbiniai statybos ir remonto darbai.
3. Miško tvarkymo darbai.
4. Istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.
5. Lankomosios priežiūros socialiniai darbai.
6. Archyvinių dokumentų tvarkymo  pagalbiniai darbai.
7. Pagalbiniai maisto paruošimo darbai socialinės bei visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose.
8. Buitinio aptarnavimo pagalbiniai darbai dienos centruose, senjorų pensionuose, vaikų namuose.

                                               Viešųjų darbų programos 2008 - 2012 metais

-

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Įdarbinta asmenų

643

537

645

648

numatoma įdarbinti
 650

Valstybės biudžeto lėšos savivaldybės darbo rinkos politikai rengti

1 518 503

673 800

796 100

608 500

640 700

2012 m I ketv. viesujų darbų programos vykdymo ataskaita

2012-04-24

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija ,Rinktinės 50, LT-09318 Vilnius
tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188708224
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas