Bezdany

Gmina Bezdany
ul. Statybininku 9, miasteczko Bezdany
LT-15202 Rejon Wileński
tel.:(8 5) 269 6431, 269 6416
e.mail: bezdoniuseniunija@vrsa.lt

Godziny pracy:
Poniedziałek – czwartek
godz. 8.00 - godz. 17.00
Piątek - godz. 8.00 - godz. 15.45
Przerwa obiadowa - godz. 12.00 - godz. 12.45

Przyjęcie interesantów:
Wtorek - godz. 13.00 - godz. 17.00
Czwartek - godz. 8.00 - godz. 12.00

Starosta   -   Michał Janczewski, tel/fax 269 6431

Główny kancelista     -    Irina Wiertinskaja ,  tel.: 269 6416  
Starszy specjalista     -    Wanda Gwozdkowicz, tel.: 269 6416
Starsza księgowa       -    Regina Szostak  , tel.: 269 6416
Starszy organizator ds. opieki socjalnej - Beata Kucziinskienie, tel.: 269 6416
Starszy specjalista do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego    -   Inga Maria Macejevska, tel.: 269 6416

Ośrodek gminy – miasteczko Bezdany (872 miezskańców). Na terenie gminy jest 40 wsi i osiedli, większe z nich: Orwidowo (293 mieszkańców), Bezdany (243 mieszkańców), Dębówka (155 mieszkańców).  
Powierzchnia terenu: 11 879 ha, z nich 582 ha stanowią użytki rolne, 10 760 ha - lasy, 537 ha - to zbiorniki wodne oraz grunty o innym przeznaczeniu.
Ludność: 2 483 osób.
Na terytorium gminy znajdują się: poczta, szkoła średnia, szkoła podstawowa, przedszkole, biblioteka, Dom Kultury, kościół, punkt medyczny, 2 sklepy, kawiarnia, 2 cmentarze, rezerwat geomorfologiczny Skiersabale, dwór Bezdany, 2 zagrody agroturystyczne. Przedsiębiorczość lokalna: rolnictwo i leśnictwo, hodowla ryb, budownictwo, usługi świadczone dla mieszkańców.
Z historii: pierwsza wzmianka o Bezdanach w źródłach historycznych jest datowana 1415 rokiem, kiedy to król Władysław Jagiełło polował w lasach bezdańskich. W 1516 roku zbudowano tu dwór, należący początkowo do zakonu jezuitów, później do Komisji Edukacyjnej. Dzięki założeniu kolei w 1862 r. obok szybko wyrosło miasteczko. W końcu XIX w. były tu dwie fabryki.Tragiczną kartą zapisały sią lata II wojny światowej – w 1943 roku w lasach bezdańskich istniał obóz koncentracyjny. W 1937 roku zakończono budowę kościoła. W latach sowieckich Dom Boży był zamknięty. Dopiero w niepodległej Litwie został zwrócony wiernym i pięknie odnowiony.

2012-01-26

ul. Rinktines 50, LT-09318 Wilno
tel.: +370 5 275 1961
faks: +370 5 275 1990
E-mail: vrsa@vilniaus-r.lt
kod 188708224
Решение: ЗАО Interneto svetainiu dizainas